1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cuma müezzinlik nasıl yapılır


  Cuma müezzinlik nasıl yapılır

  Arkadaşlar cuma günlerinde cuma namazında Cuma müezzinliğinin nasıl yapıldığı hakkında maddeler halinde kısaca bilgiler verebilir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  ebuturab Site Doktoru
  ebuturab
  Site Doktoru

  Üye No: 74
  Mesaj Sayısı: 637
  Tecrübe Puanı: 9
  Yer: vuslat-ı nur

  Cevap: Cuma müezzinlik nasıl yapılır


  cuma müezzinlik nasıl yapılır


  cuma müezzinliğinin nasıl olduğunu öğrenelim


  1. Ezan"Allahu Ekber, Allahu EkberAllahu Ekber, Allahu Ekber

  Eşhedü en Lailahe illallah,
  Eşhedü en Lailahe illallah

  Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah

  Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah

  Hayyaala's-salâh, Hayyaala's-salâh
  Hayyaala'l-felâh,

  Hayyaala'l-felâh
  Allahu Ekber, Allahu EkberLa ilahe illallah

  "
  2. Ezandan sonra şu dua okunur:"Allahumme rabbe hâzihî'd-da'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh. İnneke la tuhliful mîâd.

  Bu duânın meâli şöyledir:

  "Allâh'ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e vesîleyi ve fazîleti ihsan et ve O'nu, kendisine va'd buyurmuş olduğun Makâm-ı Muhmûd'a eriştir. Şüphe yok ki, sen va'dinden dönmezsin."

  3. Farzdan önce ikamet (kamet) getirilir.
  İkametin sözleri de ezanın sözlerinin aynıdır. Yalnız, Hayye ale`l-Felâh dendikten sonra iki kere de "Kad kâmeti`s-Salâh" cümlesi söylenir. Mânası:

  "Namaza başlandı."
  demektir.

  4. Namazın farzından sonra

  "SELAM DUASI" okunur.
  "Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy'el kayyûm ve etübü ileyh. Allâhumme ente's-selâmü ve minke's-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve'l-ikrâm."Bu duanın anlamı:

  "Ulu olan, kendisinden başka ilah olmayan, Hay ve Kayyum (ezeli ve ebedi hayat ile diri, zatı ve kemaliyle kaim yani yarattıklarının her an idare ve muhafazasında biricik hakimi mutlak) olan Allah'a istiğfar eder, beni affetmesini isterim. Allahım sen selamsın. Bütün noksanlardan berisin, uzaksın. Dünya ve ahiret selameti senin inayet ve yardımınla olur. Sen mukaddessin, tazime gerçekten layık olansın. Ey celal ve ikram sahibi olan yüce mabudum!"

  5. Bilinen namaz tesbihatına devam edilir.
  "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." denir ve Ayete'l-Kürsi okunur.

  Anlamı:
  "Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."6. Ayete'l-Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.33 Subhânallâh,

  33 Elhamdulillâh,

  33 Âllâhu ekber.
  7. Tesbihlerden sonra"La ilahe ilallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadirve ileyhi'l-masîyr.""Allah Tealadan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır.
  Her şeye kadirdir."
  "Subhane rabbiyel aliyyil eğlel vehhab."
  "

  Ali, a'la ve vehhab olan Rabbimi tesbih ederim"
  denir ve namazın duası yapılır.
+ Yorum Gönder