Git İlk 245
 1. 57
  muvahhidim herşey O'nun için..!
  muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Üye No: 78968
  Mesaj Sayısı: 712
  Tecrübe Puanı: 10
  Yer: جَنُوبُ تُرْكيا

  Cevap: Dursun Ali Erzincanlı'dan Şiir Metinleri..


  MAHŞER

  Gün öyle bir gün ki, baba evladından kaçar, evlat annesinden…
  Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk.
  İnsan amelleriyle baş başa...

  Gün öyle bir gün ki, mahşer gibi değil; mahşerin ta kendisi.
  Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün.
  O gün ile aramızda sadece ölüm var…


  Anlatan Hazreti Peygamber;
  Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar.
  Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir.
  Güneş onlara yaklaşır.
  Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır…

  Öyle ki insanlar: "İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz?
  Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz?" demeye başlarlar.
  Birbirlerine: "Babamız Âdem var" derler ve O'na gelirler.
  "Ey Âdem! Sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı.
  Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti.
  Meleklerine senin önünde secde ettirdi.
  Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın?" derler.
  Âdem Aleyhisselam: "Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki;
  bundan önce ne bir böyle gazaba gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek.
  Aslında şefaate benim yüzüm yok.
  Çünkü cennette iken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum.
  Nefsim... Nefsim... Nefsim...
  Benden başkasına gidin. Nuh Aleyhisselam'a gidin." diyecek.

  İnsanlar Nuh Aleyhisselam'a gelecekler.
  "Ey Nuh! Sen yeryüzü ahalisine gönderilen Resullerin ilkisin.
  Allah seni çok şükreden bir kul; Abden şekûrâ diye isimlendirdi.
  İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?
  Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın?" diyecekler.
  Nuh Aleyhisselam da şöyle diyecek:
  "Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki;
  bundan önce ne bir böyle gazaba gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek.
  Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavminin aleyhine, beddua olarak yaptım.
  Nefsim... Nefsim... Nefsim...
  Benden başkasına gidin. İbrahim Aleyhisselam'a gidin."

  İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'a gelecekler.
  "Ey İbrahim! Sen Allah'ın Peygamberi ve arz ahalisi içinde yegâne Halilisin.
  Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler.
  İbrahim Aleyhisselam onlara:
  "Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki;
  bundan önce ne bir böyle gazaba gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek.
  Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum.
  Nefsim... Nefsim.. .Nefsim...
  Benden başkasına gidin. Musa Aleyhisselam'a gidin."

  İnsanlar Musa Aleyhisselam'a gelecekler.
  "Ey Musa! Sen Allah'ın Peygamberisin.
  Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı.
  Bize Allah nezdinde şefaatte bulun."
  Musa Aleyhisselam da:
  "Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki;
  bundan önce ne bir böyle gazaba gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek.
  Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok.
  Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım.
  Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter.
  Nefsim... Nefsim... Nefsim...
  Benden başkasına gidin. İsa Aleyhisselam'a gidin." diyecek.

  İnsanlar İsa Aleyhisselam'a gelecekler.
  "Ey İsa! Sen Allah'ın Peygamberisin.
  Meryem'e attığı bir kelamısın. Ve kendinden bir ruhsun.
  Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun.
  Rabbin nezdinde bize şefaat et."
  İsa Aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi:
  "Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki;
  bundan önce ne bir böyle gazaba gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek." diyecek.
  Nefsim... Nefsim... Nefsim...
  Benden başkasına gidin. Muhammed Aleyhisselam'a gidin." diyecek.

  Ve insanlar bana gelecekler.
  "Ey Muhammed! Sen Allah'ın Peygamberisin.
  Bütün peygamberlerin sonuncususun.
  Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu.
  Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun.
  Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun?" diyecekler.
  Bunun üzerine ben Arş'ın altına gideceğim.
  Rabbim için secdeye kapanacağım.
  Derken Allah, benden önce hiç kimse için açmadığı meth-ü senaları benim için açacak.
  Ben onlarla Rabbime meth-ü senalarda bulunacağım.
  Sonra:
  "EY MUHAMMED!
  BAŞINI KALDIR VE İSTE.
  İSTEDİĞİN SANA VERİLECEK.
  ŞEFAAT TALEP ET. ŞEFAATİN YERİNE GETİRELECEK." denilecek.
  Ben de başımı kaldıracağım:
  "Ey Rabbim! Ümmetim."
  "Ey Rabbim! Ümmetim."
  "Ey Rabbim! Ümmetim."

  "EY MUHAMMED!" denilecek.
  ÜMMETİNDEN HESABI OLMAYANLARI
  VE KALPLERİNDE HARDAL TANESİ KADAR İMAN BULUNANLARI
  CENNET KAPILARINDAN İÇERİ AL." denilecek.


  Gün öyle bir gün ki, baba evladından kaçar, evlat annesinden…
  Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk.
  İnsan amelleriyle baş başa...

  Gün öyle bir gün ki, mahşer gibi değil; mahşerin ta kendisi.
  Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün.
  O gün ile aramızda sadece ölüm var… 2. 58
  muvahhidim herşey O'nun için..!
  muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Üye No: 78968
  Mesaj Sayısı: 712
  Tecrübe Puanı: 10
  Yer: جَنُوبُ تُرْكيا

  Cevap: Dursun Ali Erzincanlı'dan Şiir Metinleri..


  İLK YILDIZLAR
  Asrı Saadette doğan on binlerce yıldız var
  Ama onlar Resulullah’ın semasında parlayan ilk yıldızlar

  En önde O
  Fahri kainatın muhterem zevcesi
  İslamdan önceki vasfı; Tahire yani temiz
  İslamdan sonraki vasfı; Kübra yani büyük
  Namaza durduğunda Resulullah’ın ardında tek başına
  Kureyşin zengin ve soylu kadını
  Müminlerin annesi, Ehl-i Beyt’in ninesi
  Cennet hanımlarının en faziletlisi
  Sebepler aleminde Resullah’ın yegane dayanağı
  Kalbi peygamber aşkıyla dolu
  Ruhu incelerden de ince
  Temiz ve büyük Hz. Hatice

  Anneleriyle beraber İslam’a girdiler
  Peygamberin gül çiçekleri
  Rukayye, Zeynep ve Ümmü Gülsüm
  Fatıma başlı başına şiir
  Fatıma peygamberden bir parça
  Fatıma babasının annesi

  Peygamberlik pazartesi verildi
  Salı günü O İslam’a girdi
  Resulu Ekremin amca oğlu
  İlim şehrinin kapısı
  Haseneynin babası
  Fatumatüz Zehra’nın eşi
  Savaş meydanlarının güneşi
  Haydarı Kerrar ve Esedullah
  Velayet ikliminin dili Emirul Mü'minin Hz. Ali

  Ardından azatlı bir köle
  15 yaşında fidan
  Resulu Ekremi üstün tuttu anne ve babasından
  Mute'nin destanlaşan şehitlerinden
  Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse
  İşte bir yıldız Zeyd bin Harise

  Ve O
  Nebilerden sonra insanların en hayırlısı
  Aişe annemizin babası
  Allah’ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu
  Mağarada dost
  Hicrette yoldaş
  Kevser havuzunda arkadaş
  İtikatta en ileri
  Cömertlikte yok benzeri
  Keremli ve Faziletli
  Nur dolu kalbinde gizli zikir
  Sıddıkiyet makamının sahibi Hz. Ebu Bekir

  Hamame hatunun oğlu
  Annesi de köle kendisi de
  Sesi arşa kadar yükselen bülbül
  Kızgın taşların altında “Allah bir” diyen gönül
  Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi

  Gördüğü rüyayla İslam’a giren yıldız
  Geniş bir ateş kenarında O
  Babası onu ateşe iter
  Allahın Resulü belinden tutar
  Ateşten kurtuluş ve tam uyanış
  Koşarak Peygamberin elinden tutar
  Ardından zevcesi Ümeyne Hatun
  Ama babası nasipten yoksun
  Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence
  Ve evlatlıktan ret
  O artık Ebu Uhayha’nın oğlu değil
  O her şeyi ile İslam'a ait
  İlk daireye giren yiğit Hz. Halit bin Said

  İki nur sahibi yani Zinnureyn
  Nurun biri Rukayye diğeri Ümmü Gülsüm
  Şeref sahibi, Peygambere iki kez damat olma şerefi
  Zengin ve cömert
  Haya bakımından ümmetin en ilerisi
  Dünyada ve Ahirette Allah Resulü’nün dostu
  Kanı Kur-an'a damlayan şehit
  Meleklerin bile edep tuttuğu insan
  Emir’ül Müminin Hz. Osman

  Ve 15 yaşında bir yıldız
  Allah Resulu için kuşanılan ilk kılıç onun belinde
  En büyük iftiharı Resulullah’ın dilinde
  Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır
  Benimki de O'dur
  O'nu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin
  Resululullah’ın cennetteki bir başka komşusu
  Ve söyleyin O kalpte bulunur mu keder ve gam
  O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam

  İsmi Resulullah tarafından değiştirildi
  Habeş ve Medine muhaciri
  Üç defa malının yarısını sadaka verdi
  Uhud savaşında 21 yara aldı
  Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı
  O gökte de yerde de insanların emini
  Cennete ikramla girecek kul
  İman dairesinin ilk yıldızlarından Avf’ın oğlu Hz.Abdurrahman

  17 yaşında bir yıldız
  Resulullah’ın “anam babam sana feda olsun” dediği yiğit
  İran'ın fatihi
  “Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim” diyen annesine
  Bin tane canın olsa ve hepsini teker teker versen
  Ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı
  Hak yolunda büyük sebat
  O ki Vakkas’ın oğlu Hz. Sâd

  Bir başka yıldız
  12 yaşında İslam dairesinde
  Soyu 7. babada peygamberle birleşir
  Zengin, cömert ve yiğit
  Uhud savaşında Resululluh’a gelen bir oka elini tuttu
  Parmaklar parçalandı
  80'nin üzerinde yarası vardı
  Yeryüzünde yürüyen bir şehitti O
  Cennette peygamberin komşusu
  O'na Rahmet eylesin Allah
  O Talha bin Ubeydullah

  Mekke’nin en yakışıklısı, en zengini
  Medine’ye ilk hicret eden genç
  Vatanından çıkan ilk öğretmen
  Fahri Kainata benzeyen yiğit
  Uhud savaşının sancaktarı
  Vücuduna kefen bulunamayan şehit
  Uhud’un eteklerinden Allah'a doğru seyr
  Hz.Musab bin Ümeyr

  Hz. Peygamberin sırtını yasladığı dağ
  Aslanların korkulu rüyası
  Savaş meydanına inen meleklerin “bu kim?” diye sorduğu zat
  Döne döne savaşan yiğit
  Uhud’un bağrında yatan arslan
  Uhud’un sinesine atılan en büyük imza
  Peygamberin amcası Hz. Hamza

  Hak ve Batılı ayıran Faruk
  Yeryüzünün adalet timsali
  Şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet
  Allah Resulü’nün ikinci Halifesi
  Korkunun giremediği kalbin sahibi
  İslam’ın yeryüzüne uzanan eli
  İsmini duyunca hizaya gelir beşer
  Hattab’ın oğlu Hz. Ömer

  Asrı Saadette doğan onbinlerce yıldız var
  Onlar Resulullah’ın semasında parlayan ilk yıldızlar 3. 59
  muvahhidim herşey O'nun için..!
  muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Üye No: 78968
  Mesaj Sayısı: 712
  Tecrübe Puanı: 10
  Yer: جَنُوبُ تُرْكيا

  Cevap: Dursun Ali Erzincanlı'dan Şiir Metinleri..


  YOLCU

  Ey nefsim dinle beni sana yan diyorum
  Ateşlerin içinde yanan gibi yan
  O’na can diyorum anla beni
  Canımın da içinde canan gibi can

  Yaprak düşerse dalından nisyana
  Öğütülürse yaz akşamları sevda sözcüklerinde
  Temmuz, Ağustos uzaklaşırsa
  Yani bir sonbaharsa iklim, ağlama
  El yapımı zanlar hükmederse uzun gün dostluklarına
  Gece başucundan uykusuzluk ekerse gözbebeklerinin vadisine
  Yüreğinin yıldızları kulağına fısıldayıp
  “İşte ağlama vakti” derse
  Sen yinede ağlama
  Çünkü bize ağlamak düşmez
  Ağlama

  Bize yürümek düşer sevgilinin ardından
  Sadece ağlamak yetmez
  Güzeldir hayranı olmak nebinin
  Ama sadece hayranlık yetmez
  Onun gibi olmadıktan sonra bu yol ilelebet bitmez
  Ağaç gölgesinde gölgelenip yoluna devam eden yolcu gibi olmak vardı
  O’nun gibi olmak

  Şu geçen ömründe nelere kandın
  Sen ki dünyanın süsüne aldandın
  Yandın ağladın yinede uslanmadın
  Nereye bu gidiş? Nereye ey yolcu?

  Ey nefsim beni dinle, yan diyorum sana
  Ateşlerin içinde yanan gibi yan
  Can diyorum O’na anla beni
  Canımın içinde canan gibi can

  Alev sarar da gözlerimi
  Bir rüzgâr soğutmaya çalışır
  Zamanla alevlere o rüzgâr da alışır
  Bilemez ki bu dünyanın bir oyunu
  Bilemez ateşin içimde olduğunu
  Hala yanmaktadır gözbebeklerim
  Ve ben ateşten bir mektup oldum da
  Özgürlüğümü yaktım dünya adına
  O’nun adına adımı yaktım
  Ve artık adına ortaktım
  Rüzgârsa dilbeste olmuştu nara
  Söndürme gözyaşlarında, ağlama
  Çünkü bize ağlamak düşmez
  Ağlama

  Bize yürümek düşer sevgilinin ardından
  Sadece ağlamak yetmez
  Güzeldir hayranı olmak Nebi’nin
  Ama sadece hayranlık yetmez
  Onun gibi olmadıktan sonra bu yol ilelebet bitmez
  Ağaç gölgesinde gölgelenip yoluna devam eden yolcu gibi olmak vardı
  O’nun gibi olmak

  Şu geçen ömründe nelere kandın
  Sen ki dünyanın süsüne aldandın
  Yandın ağladın yinede uslanmadın
  Nereye bu gidiş? Nereye ey yolcu? 4. Reklam

 5. 60
  muvahhidim herşey O'nun için..!
  muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Üye No: 78968
  Mesaj Sayısı: 712
  Tecrübe Puanı: 10
  Yer: جَنُوبُ تُرْكيا

  Cevap: Dursun Ali Erzincanlı'dan Şiir Metinleri..


  HOŞ GELDİN

  Bu şiirde hüzün yok
  Bugün hüzün yok bize
  Sultanlar Sultanı’nın doğduğu o geceyi
  O benzersiz geceyi coşkuyla anıyoruz
  Alem-i Ervah, bugün bizimle beraberdir
  Melek-i Ala beraberdir bizimle
  Ve şimdi biz meleklerle diz dize .


  Rebi’ul-evvel ayının on ikinci gecesi, yer Mekke
  Ebu Tâlib mahallesi Leyl çarşısı
  Bir ev Abdulmuttalib’den oğlu Abdullah’a kalan
  Bir hane şimdi Abdullah da yok, karanlık ve Hz. Amine
  Üflesen sönecek gibi yıldızlar
  Ve beklenen bir var, O.


  Rebi’ul-evvel ayının on ikinci gecesi yıl 571
  Nisan ayının yirmisi, günlerden Pazartesi
  Ebu Talib mahallesinde saadetli bir ev, saadetli bir oda
  Abdimenaf kızlarını andıran huriler dolaşıyor odada
  Birinin elinde cam bir kase var içi şerbet dolu ama sanki kar
  Hadi al, bu içecek cennet taamıdır
  Al ve iç bu sana Allah’ın ikramıdır.
  Ve yudumlanıyor şerbet Allah’ın adıyla
  O anda beyaz bir kuş bembeyaz kanadıyla Hz. Amine’nin sırtını sıvazlıyor
  Ve beklenen biri var O.


  Rebi’ul-evvel ayının on ikinci gecesi
  Vakit seher vakti, yıldızlara uzansan tutacaksın gibi
  Hele biri var ki küçücük bir dolunay sanki
  Bu onun yıldızı, ve bir nur denizi, O’nun denizi
  Semave vadisi sular altında
  Çünkü O geliyor
  Çekilen ve kuruyan Save gölü sönen Mecusi ateşi
  Çünkü O geliyor
  Zincire vurulan şeytan göklerden kovuluyor
  Kisra saraylarından çatırtılar geliyor, çünkü dünyaya O geliyor
  Ve gökten inen üç melek ellerinde üç bayrak
  Biri güneşin doğduğu yerde, biri battığı yerde güneşin
  Diğeri Kabe’nin üzerinde müjdesini veriyor kainat güneşinin
  Bu muştunun ardından kat be kat semalardan boşalıyor melekler
  Allah’ın rahmeti üzerine olsun ey Nebi.
  Ve bir nur doğdu ayın on dördü gibi
  O doğdu, kalplere sürur doğdu
  Gerçek oldu annesinin rüyası
  Hz. İbrahim’in duası kabul oldu
  Yerde ve gökte övülecek şan doğdu
  Ümmetinin göz nuru Habib-i Zişan doğdu
  Şimdi kaplasın onu bir ak bulut
  Ve dolaştırsın melekler, doğuyu ve batıyı
  Varlıklar onu birde suretiyle tanısın
  Yusuf’u görüp de parmağını kesenler
  Baksın bir kez O’na da yürekleri doğransın


  Hoş geldin ey ledün ilminin sultanı
  Kabe’nin canı, dertlilerin dermanı,
  Hoş geldin ey cihanın padişahı !
  Kur’an’nın sırrı, irfan ehlinin şahı
  Hoş geldin ey enbiyalar sultanı !
  Cemal bahçesinin bülbülü
  Kâinatın nazlı gülü,
  Hoş geldin...


  Rebi’ul-evvel ayının on ikinci gecesi
  Yirmi birinci yüzyıl
  Olanca genişliği ile yeryüzü
  Ve efendiler efendisi gönüllerde doğmaya devam ediyor.

  Ey Nebi
  Alemlere rahmet geldi n
  Sana sâlat ve selam
  Efendimiz
  Hoş geldin.

 6. 61
  muvahhidim herşey O'nun için..!
  muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Üye No: 78968
  Mesaj Sayısı: 712
  Tecrübe Puanı: 10
  Yer: جَنُوبُ تُرْكيا

  HZ. ÖMER'İN ÖVGÜSÜ

  Ya Resulallah anam babam sana feda olsun
  Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun
  Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit
  Söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın
  O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı
  Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti
  Ancak elini üzerine koyunca sükûnete kavuşmuştu
  Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken
  Müslümanlar nasıl dayanabilsin?
  Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın

  Ya Resulallah anam babam sana feda olsun
  Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki
  Allah-u Teâlâ sana yapılan itaati fazileti zatına yapılmış kabul ediyor.
  Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allaha itaat etmiş olur

  Ya Resulallah anam babam sana feda olsun
  Senin faziletin Allah’ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki
  Seni tüm peygamberlerden sonra göndermesine rağmen
  Hepsinin başında zikredip yer veriyor

  Ey Resulüm hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık
  Senden de, Nuh’tan da, İbrahim’den de, Musa’dan da, Meryem oğlu İsa’dan da
  Onlardan sağlam bir söz aldık
  Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın

  Ya Resulallah anam babam sana feda olsun
  Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki
  Cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister
  Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap görecekler

  Ya Resulallah anam babam sana feda olsun!
  Eğer Allah-u Teâlâ Hz. Süleyman’a
  Sabahtan öğleye kadar katettiği mesafe bir aylık
  Öğleden akşama kadar katettiği mesafe de de
  Bir aylık yol olan rüzgârı vermişse de
  O sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp,
  Sonra aynı gecenin sabahında dönerek
  Sabah namazını Mekke’de kıldığın Burak’dan daha mucizevî değildir!
  Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın

  Ya Resulallah anam babam sana feda olsun!
  Eğer Allah-u Teâlâ Meryem oğlu İsa’ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de
  Onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup
  “Zehirliyim beni yeme” diyen mucizesinden daha üstün değildir

  Ya Resulallah Nuh kavmine beddua etmişti:
  “Ey Rabbim inkârcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma” demişti.
  Eğer sende o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin
  Muhakkak hepimiz helak olurduk.
  Hâlbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar
  Yüzünü kanatıp, dişlerini kırdılar
  Bu yapılanlara rağmen
  Sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın
  Ve şöyle dedin:
  “Allah’ım kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar”

  Ya Resulallah anam babam sana feda olsun
  Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın bizimle oturmaman gerekirdi
  Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp-verseydin
  Bizimle akrabalık bağı kurmazdın
  Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etse idin
  Bizi hiçbir zaman vekil etmezdin
  Fakat Allah-u Teâlâ’ya kasem ederim ki
  Sen bizimle oturdun, bizden kız alıp-verdin
  Bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin
  Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin
  Arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin
  Allah’ın salât ve selamı senin üzerine olsun
  Anam babam sana feda olsun.
 7. 62
  muvahhidim herşey O'nun için..!
  muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Üye No: 78968
  Mesaj Sayısı: 712
  Tecrübe Puanı: 10
  Yer: جَنُوبُ تُرْكيا

  NAAT

  Sultân-ı rüsûl, şâh-ı mümeccedsin efendim
  Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim
  Dîvân-ı İlâhîde ser-âmedsin efendim
  Menşûr-ı le’amrüke mü’eyyedsin efendim
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Tâbiş-dih-i ervâh-ı mücerred güherindir
  Mâlişgeh-i ruhsâr-ı melik hâk-i derindir
  Ayîne-i dîdâr-ı tecellî nazarındır
  Bû Bekr Ömer, Osmân ü Ali yârlarındır
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Hutben okunur minber-i iklîm-i bekâda
  Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-i cezâda
  Gül-bâng-i kudûmun çekilir Arş-ı Hudâda
  Esmâ-i Şerîfin anılır arz u semâda
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Ol dem ki velîlerle nebîler kala hayrân
  Nefsî deyü dehşetle kopa cümleden efgân
  Ye’s ile usâtın ola ahvâli perîşân
  Destûr-ı şefâ’atle senindir yine meydan
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Bir gün ki dalıp bahr-ı gama fikrete gittim
  İlden yitirip kendimi, bî-hodluğa yitdim
  İsyânım anıp, âkıbetimden hazer itdim
  Bu matlâ’ı yâd eyledi bir seyyid işitdim
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Ümmîddeyiz ye’s ile âh eylemeyiz biz
  Ser-mâye-i îmânı tebâh eylemeyiz biz
  Bâbın koyup ağyâre penâh eylemeyiz biz
  Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Bî-çâredir ümmetlerin isyânına bakma
  Dest-i red urup, hasret ile Dûzâha kakma
  Rahm eyle amân, âteş-i hicrânına yakma
  Ez-cümle kulun Gâlib-i pür-cürmü bırakma
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim+ Yorum Gönder
Git İlk 245