1. 1
  sagir Üye
  sagir
  Üye

  Üye No: 62008
  Mesaj Sayısı: 3
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 84

  Tevhid Şiirleri


  TEVHİD

  Yok, iken var eyledin bil cümle mahlûkâtını,
  Gice gündüz durmadan hep zikr ederler Zatını.

  Ortağın yok, benzerin yok, hükmedersin âleme,
  İsm-i Rabb’ın hikmetinden paye verdin âdeme

  Emr-i “Kün” anında kurdun bu âlem-i fenayı,
  Hem direksiz tezyin ettin şol muazzam semayı.

  Zül Celal’sin, lâ mekânsın, deng-ü mislin yok senin
  Vardır elbet hikmeti halk ettiğin her nesnenin

  Mülk senindir, her tasarruf elbet elyaktır sana,
  Mahlukattan üstün ettin değer verdin insana.

  Sen diriltir öldürürsün gayr-ı her söz nâfile.
  Vakt-i saat-i gelende emredersin İsrafil’e.

  Cümle zıtlar kâinâtın sırr-ı hikmet süsleri.
  Hoş edip tüm canlılardan dinletirsin sesleri

  Şüphesiz ki varlığındır en belirgin bir delil
  Onca mahlûk muhtaç-ı fakr eyleyiptir ey Celil

  En güzel bir şekli verdin kutlu kıldın insanı
  Lütf-u merhametinden bol eyledin ihsanı

  Aşkı koydun âdemin çün sîne-i nur-pâkine
  Süsleyip eflak-ı sundun insanın idrakine

  Şiddet-i zuhurundan ettin zatın-ı zira nihan,
  Eyledin hem bu cihanı bir meydan-ı imtihan.

  Göklerin, yıldızların hem toprağın denizlerin
  Manzarından gösterirsin ibret-âmiz gizlerin

  Varlığındır döndüren, sonsuzluğun çarklarını
  Rahmetindir dolduran, ummanların arklarını

  Zerrelerden halk edersin mevcudâtın cismini
  Her nefesten sonra hep zikr eyleriz Hay ismini

  Kadim-i bî zevalsin kim acz-i mutlak kulların,
  Eyle âyan, nerdedir şol sırr-ı hikmet yolların.

  Hem görürsün, hem duyarsın, âşikâr her şey sana,
  Sen ki, Rabb-ül âleminsin, hükmedersin cihana.

  İbrahim SAĞIR 22-02-2014

  İlgili Yazılar

 2. 2
  ASUDE Bayan Üye
  ASUDE
  Bayan Üye

  Üye No: 108924
  Mesaj Sayısı: 368
  Tecrübe Puanı: 4

  Yorum: Tevhid Şiirleri


  tevhid önemli bir duygudur tevhidde allahın varlığına kayıtsız şartsız inanmaktır bu şirdede tevhid ve hissettirdiği duygudan bahsedilmektedir


+ Yorum Gönder