1. 1
  sbr yldrm Üye
  sbr yldrm
  Üye

  Üye No: 48861
  Mesaj Sayısı: 37
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 26
  Yer: ankara-çankaya

  Osmanlı padişahlarının yazdığı şiirler


  OSMANLI PADİŞAHLARININ YAZDIĞI ŞİİRLER

  Biz bülbül-i muhrik-demi gülzâr-ı firâkız
  Âteş kesilür geçse sabâ gülşenimizden.

  Sultan II. Selim (Sarı Selim)

  Ey Muhibbî, âşık oldur, derd-i yârı hoş göre
  Dertten kurtulmasın kim, derdine dermân arar.

  Kânûnî Sultan Süleyman

  Şîrler pençe-i kahrımdan olurken lerzân
  Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek.

  Yavuz Sultan Selim

  Milletimde ihtilâf ü tefrika endîşesi
  Kûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beni
  İttihâdken savlet-i a’dâyı def’e çâremiz,
  İttihâd etmezse millet dağ-dâr eyler beni.

  Yavuz Sultan Selim

  Külahın sat da harceyle, müdâhin olma bir ferde.
  Cihanda kelle sağolsun, külâh eksik değil merde.

  Necîb (Sultan III. Ahmed)

  Ekmiyen biçmedi bu mezrada velhâsıl
  Kime lâzımsa ekmek, ona lâzım ekmek!

  Necîb (Sultan III. Ahmed)

  Cevr-i dilber, ta’n-ı düşmen, sûz-i firkat, za’f-ı dil
  Dürlü dürlü derd için halketmiş Allah’ım beni.

  Fatih Sultan Mehmed

  Sanma şâhım / herkesi sen / sâdıkâne / yâr olur
  Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyâr olur
  Sâdıkâne / belki ol / âlemde bir / serdâr olur
  Yâr olur / ağyâr olur / serdâr olur/ dildâr olur.

  Yavuz Sultan Selim

  Bozulubdur bu cihan sanma ki bizde düzele
  Devlet-i çerh dönüverdi kamû mübtezele
  Şimdi ebvâb-ı saâdetde gezer hazele
  İşimiz kaldı hemân merhamet-i Lemyezel’e.

  Sultan III. Mustafa

  Bizimle saltanat lafın edermiş ol Karamânî
  Hüdâ fırsat verir ise kara yere koram ânı.

  Fatih Sultan Mehmed

  Nâsiyemde kâtib-i kudret ne yazdı bilmedüm
  Âh kim bu gülşen-i âlemde hergîz gülmedüm.

  Şehzâde Mustafa (1553)

  Niyyetim hidmet idi saltanât u devletime
  Çalışur hâsid-i bedhâh, aceb nekbetime?

  II. Osman

  Sen pister-i gülde yatasun şevk ile handân
  Ben kül döşenem külhân-ı mihnette sebeb ne?

  Cem Sultan (Ağabeyi II. Bayezid’e)

  Çün rûz-ı ezel kısmet olunmuş bize devlet
  Takdîre rızâ vermeyesün böyle sebeb ne?
  Hâccü’l-Haremeynüm diyüben da’vi kılursun
  Bu saltanât-ı dünyevîye bunca taleb ne?

  II. Bayezid (Kardeşi Cem Sultan’a)

  Yürü var ey Bayezid sen süregör devrânını
  Saltanat bâkî kalır derlerse ol yalandır.

  Cem Sultan

  Geçme nâmerd köprüsünden ko aparsun su seni
  Yatma tilki gölgesinde, ko yesün aslan seni.

  Yavuz Sultan Selim (Ridâniye Seferi'nde)


  İlgili Yazılar

 2. 2
  ehli-sunnet Feseyekfikehumullah
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,126
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Uzaklardan..

  Cevap: osmanlı padişahlarının yazdığı şiirler


  OSMANLI PADİŞAHLARININ YAZDIĞI ŞİİRLER

  Biz bülbül-i muhrik-demi gülzâr-ı firâkız
  Âteş kesilür geçse sabâ gülşenimizden.
  Sultan II. Selim (Sarı Selim)

  Ey Muhibbî, âşık oldur, derd-i yârı hoş göre
  Dertten kurtulmasın kim, derdine dermân arar.
  Kânûnî Sultan Süleyman

  Şîrler pençe-i kahrımdan olurken lerzân
  Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek.
  Yavuz Sultan Selim

  Milletimde ihtilâf ü tefrika endîşesi
  Kûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beni
  İttihâdken savlet-i a’dâyı def’e çâremiz,
  İttihâd etmezse millet dağ-dâr eyler beni.
  Yavuz Sultan Selim

  Külahın sat da harceyle, müdâhin olma bir ferde.
  Cihanda kelle sağolsun, külâh eksik değil merde.
  Necîb (Sultan III. Ahmed)

  Ekmiyen biçmedi bu mezrada velhâsıl
  Kime lâzımsa ekmek, ona lâzım ekmek!
  Necîb (Sultan III. Ahmed)

  Cevr-i dilber, ta’n-ı düşmen, sûz-i firkat, za’f-ı dil
  Dürlü dürlü derd için halketmiş Allah’ım beni.
  Fatih Sultan Mehmed

  Sanma şâhım / herkesi sen / sâdıkâne / yâr olur
  Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyâr olur
  Sâdıkâne / belki ol / âlemde bir / serdâr olur
  Yâr olur / ağyâr olur / serdâr olur/ dildâr olur.
  Yavuz Sultan Selim

  Bozulubdur bu cihan sanma ki bizde düzele
  Devlet-i çerh dönüverdi kamû mübtezele
  Şimdi ebvâb-ı saâdetde gezer hazele
  İşimiz kaldı hemân merhamet-i Lemyezel’e.
  Sultan III. Mustafa

  Bizimle saltanat lafın edermiş ol Karamânî
  Hüdâ fırsat verir ise kara yere koram ânı.
  Fatih Sultan Mehmed

  Nâsiyemde kâtib-i kudret ne yazdı bilmedüm
  Âh kim bu gülşen-i âlemde hergîz gülmedüm.
  Şehzâde Mustafa (1553)

  Niyyetim hidmet idi saltanât u devletime
  Çalışur hâsid-i bedhâh, aceb nekbetime?
  II. Osman

  Sen pister-i gülde yatasun şevk ile handân
  Ben kül döşenem külhân-ı mihnette sebeb ne?
  Cem Sultan (Ağabeyi II. Bayezid’e)

  Çün rûz-ı ezel kısmet olunmuş bize devlet
  Takdîre rızâ vermeyesün böyle sebeb ne?
  Hâccü’l-Haremeynüm diyüben da’vi kılursun
  Bu saltanât-ı dünyevîye bunca taleb ne?
  II. Bayezid (Kardeşi Cem Sultan’a)

  Yürü var ey Bayezid sen süregör devrânını
  Saltanat bâkî kalır derlerse ol yalandır.
  Cem Sultan

  Geçme nâmerd köprüsünden ko aparsun su seni
  Yatma tilki gölgesinde, ko yesün aslan seni.
  Yavuz Sultan Selim (Ridâniye Seferi'nde)

  Teşekkürler Kardeş


+ Yorum Gönder