1. 1
  ehli-sunnet Feseyekfikehumullah
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,130
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Uzaklardan..

  Kur'an'da Hangi peygamberin kaç defa ismi geçiyor !


  Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler
  Her topluma bir peygamber gönderilmiştir

  Peygamberlerin ilki Hz. Âdem, sonuncusu ise Hz. Muhammed'dir. Bu ikisi arasında birçok peygamber gönderilmiştir. Yüce Allah Kur'an'da: Her ümmetin(toplumun) bir peygamberi vardır." buyurarak, her topluma bir peygamber gönderildiğini haber vermektedir. Ancak Kur'an'da Allah peygamberlerin sayısını bildirmemiştir. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır:
  "Ey Muhammed! Ant olsun, senden önce de birçok peygamber gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık" ( Mümin suresi, ayet 78)


  Peygamberlerden 25 tanesi Kur'an'da yer almaktadır. Onların isimleri şöyledir  1.Hz Âdem (as) :

  Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. İlk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, toprağı ilk işleyendir. Allah onun cesedini topraktan yaratmıştır. Daha sonra eş olsun diye Havva’yı yaratmıştır. Kendisine kitap olarak 10 sayfa  2.Hz. İdris (as):

  Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Astronomi ve matematikle ilk uğraşan, ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilkyazı yazanın olduğu rivayet edilir. Kendisine 30 sayfalık kitap indirilmiştir.  3.Hz. Nuh (as):

  Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir. Kur’an’ın 71. suresi onun adını taşımaktadır. Kavminden kendisini çok az kişi iman etmiştir. Karısı ve çocuklarından biri de iman etmeyenler arasındadır. Nuh tufanından sonra yeni bir nesil yaratılmıştır.  4. Hz. Hud (as):

  Kur’an’da adı 10 defa geçmektedir. Kur’an’ın 11. suresi onun adını taşımaktadır. Yaşadıkları yer olan İrem şehrinde, yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Âd kavmine gönderilmiştir. Ticaretle uğraşmıştır  5. Hz. Salih (as):

  Kur’an’da adı 8 defa geçmektedir. Dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü Semud kavmine gönderilmiştir. Semudlular kendilerine denemek için gönderilen Salih’in devesini öldürdüler. Ticaretle uğraşmıştır.


  6.Hz. İbrahim (as):

  Kur’an’da adı 69 defa geçmektedir. Kur’an’ın 14. sure onun adını taşımaktadır. Oğlu Hz. İsmail (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Çok misafirperver biriydi. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir. Kendisine 10 sayfalık kitap verilmiştir. Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış, ateş kendisini yakmamıştır. Allah’ın dostu olarak anılır.  7.Hz. Lût (as):

  Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’e (as) iman eden ilk kişidir, onunla birlikte hicret edenlerdendir.  8.Hz. İsmail (as):

  Kur’an’da adı 12 defa geçmektedir. Çobanlık yapmıştır. Babası Hz. İbrahim (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Hacla ilgili pek çok merasim ve kurban kesme konularında Hz. İbrahim (as) ile birlikte Müslümanlara örnek olmuştur. Hz. Muhammed (as) onun soyundan gelmektedir.  9.Hz. İshak (as):

  Kur’an’da adı 15 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’in (as) oğludur. İsrailoğullarına gönderilen, Kur’an’da adı geçen bütün peygamberlerin atasıdır.  10.Hz. Yakup (as):


  Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’in (as) torunudur. Evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir. Oğlu Hz. Yusuf’un (as) acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır. Mısır’a gitmeden önce Filistin civarında peygamberlik yapmıştır.


  11.Hz. Yusuf (as):


  Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Kur’an’ın 12. suresi onun adını taşımaktadır. Yakub’un 12 oğlundan en çok sevdiği oğludur. Kardeşleri kendisini kıskanmışlar, kuyuya atmışlardır. Kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. Bu bilgi ve yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici olmuştur. Kur’an’da toplu olarak bir sürede, baştan sona anlatılan tek kıssa onunkidir. Bu kıssa Kur’an’da “kıssaların güzeli” olarak nitelenmiştir.


  İlgili Yazılar

 2. 2
  ehli-sunnet Feseyekfikehumullah
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,130
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Uzaklardan..

  --->: Kur'an'da Hangi peygamberin kaç defa ismi geçiyor !


  12.Hz. Şuayb (as):  Kur’an’da 11 defa geçmektedir. Hitabet yeteneğinden ötürü “Peygamberlerin Hatibi” olarak anılmıştır. Ölçü ve tartıda hile yapan Meyden ve Eyke halkına gönderilmiştir. Kızlarından biriyle Hz. Musa evlenmiştir.


  13.Hz. Musa (as):

  Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. Kur’an’da kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuayb’ın (as) damadıdır. İsrailoğulların’a peygamber olarak gönderilmiştir. İsrailoğulları onun önderliğinde Mısır’dan çıkmışlardır. Kendisine Tevrat verilmiştir.


  14.Hz. Harun (as):


  Kur’an’da adı 20 defa geçmektedir. Hz. Musa’nın (as) kardeşidir. Onun yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hz. Musa Medyen’den Mısır’a dönünce Harun’a Allah’ın buyruklarını iletmiş, o da bunları kabul ederek Musa’ya yardımcı olmuştur. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği, en güçlü özelliğidir.  15.Hz. Davud (as):

  Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Sesi o kadar güzeldi ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi. Önceleri Tâlût’un ordusunda bir asker olarak savaşmış, daha sonra Allah’ın kendisine verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğullarına kral olmuştur. Demirciydi. Kendisine Zebur verilmiştir


  16.Hz. Süleyman (as):

  Kur’an’da adı 17 defa geçmektedir. Babası Hz. Davud’dur (as). Babasının ölümünden sonra onu yerine hükümdar olmuştur. Bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine sahipti. Emrinde bütün canlıları çalıştırabilirdi.


  17.Hz. Eyyub (as):


  Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Çok ağır bir hastalık geçirmiş, sabrıyla sembol olmuştur.


  18.Hz. Zülkifl (as):


  Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Hz. Eyyub’un (as) oğludur. Sabreden, Allah’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen peygamberlerdendir.  19.Hz. Yunus (as):

  Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 10. suresi onun adını taşımaktadır. Asur devletinin başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir.


  20.Hz. İlyas (as):

  Kur’an’da adı 3 defa geçmektedir. İsrailoğullarından Ba’l adlı bir puta tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir.


  21.Hz. Elyesa (as):

  Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Hz. İlyas’a (as) yardımcı olarak gönderilmiştir


  22.Hz. Zekeriyya (as):

  Kur’an’da adı 7 defa geçmektedir. Hazreti Süleyman (as) soyundandır. Kudüs’te Hz. Meryem’in himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır. İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir.


  23.Hz. Yahya (as):


  Kur’an’da adı 5 defa geçmektedir. Hz. Zekeriyya’nın (as) oğludur. Adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur. Hazreti İsa’nın (as) müjdecisidir.


  24. Hz. İsa (as):

  Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. Babasız olarak doğmuştur. Daha beşikteyken konuşmuştur. Ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir. Onun doğduğu sene miladi takvimin başlangıcı kabul edilir. Kendisine İncil verilmiştir.

  Hz. Muhammed (as):


  Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 47. suresi onun adını taşımaktadır. Son peygamberdir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Kendisine Kur’an-ı kerim verilmiştir.
  Bu peygamberlerin dışında, Kur'an'da Meryem, Lokman, Zülkarneyn, Üzeyir gibi örnek kişilerden de bahsedilir.

  Hz. Muhammed peygamberlerin sonuncusudur

  En son gönderilen, İslam peygamberi Hz. Muhammed'dir. Ondan sonra Allah tarafından başka bir peygamber gönderilmeyecektir. Kur'an'da konu ile ilgili olarak şöyle buyrulur: "Muhammed… Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab, ayet 10)


 3. 3
  nursena123 Üye
  nursena123
  Üye

  Üye No: 80790
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: Kur'an'da Hangi peygamberin kaç defa ismi geçiyor !


  Acaba net olarak hangi peygamberimizin adı en fazla geçiyor söylermisin?


 4. Reklam

 5. 4
  Şema Moderatör
  Şema
  Moderatör

  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 5,702
  Tecrübe Puanı: 67

  Cevap: Kur'an'da Hangi peygamberin kaç defa ismi geçiyor !


  Alıntı
  Hz Muhammed (as):


  Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir Kur’an’ın 47 suresi onun adını taşımaktadır Son peygamberdir Bütün insanlığa gönderilmiştir Kendisine Kur’an-ı kerim verilmiştir
  Bu isimler Muhammed ve Ahmed ismi olarak geçenlerdir.
  Yoksa Rasulullah/Peygamber şeklinde çok geçer.


 6. 5
  konya442 Emekli
  konya442
  Emekli

  Üye No: 80028
  Mesaj Sayısı: 414
  Tecrübe Puanı: 0

  Acaba net olarak hangi peygamberimizin adı en fazla geçiyor söylermisin?

  Nursena123 kardeş siz konuyu baştan okumadınız her halde

  6.Hz. İbrahim (as):

  Kur’an’da adı 69 defa geçmektedir. Kur’an’ın 14. sure onun adını taşımaktadır. Oğlu Hz. İsmail (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Çok misafirperver biriydi. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir. Kendisine 10 sayfalık kitap verilmiştir. Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış, ateş kendisini yakmamıştır. Allah’ın dostu olarak anılır.

  Allah c.c.razı olsun ehli sünnet kardeşim emeğinize sağlık
  Hz. Musa (as):

  Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. Kur’an’da kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuayb’ın (as) damadıdır. İsrailoğulların’a peygamber olarak gönderilmiştir. İsrailoğulları onun önderliğinde Mısır’dan çıkmışlardır. Kendisine Tevrat verilmiştir.

 7. 6
  Hamit Misafir
  Misafir

  Allah im kuranı kerimde adı geçen peygamber lerin hürmetine mısırda ihvanı Müslim kardeşlerimize karışı iş birliği yapan başta amerikan İsrail alçak Suudi kıralı şerefsiz kukla Arap şihleri ve Avrupa haçlı devletler birliği bu zalimleri kahhar isminle onları perişan eyle dünyalarını beşlerine yek yak yok et Amin….


 8. 7
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Önemli olan çok geçmesi deyil önemli olan geçende nasıl geçmesi


 9. 8
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Padişahlık gibi peygamberlik verilmiş babadan oğula. Hepsi akraba. Yahudi kurnazlığı gibi geliyor insanın aklına. Peygamber olmak bu kadar basit olmasa gerek. Hepsininde ortak özelliği israiloğullarının yaşadığı sıkıntı eziyetten bahsedilerek acıtasyon yapılması. Dünyada o sırada milyonlarca insan varken bütün peygamberliklerin aynı aileye verilmesi bana pek mantıklı gelmiyor. heleki ben peygamberim diyene inansak günümüzdeki tarikat şarlatanları kendini peygamber ilan ederlerdi.


+ Yorum Gönder