Git 12 Son
 1. 1
  Şema Moderatör
  Şema
  Moderatör

  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 5,702
  Tecrübe Puanı: 67

  100 test sorusunda Peygamberimiz


  100 test sorusunda Peygamberimiz


  100 soruda Siyer’i Nebi

  1-Peygamberimizin doğum ve vefat tarihleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?

  a- 572-632 b- 571- 632 c- 572- 630 d- 571- 630

  2- Peygamberimiz hangi kabiledendir?

  a- Ümeyye oğulları b- Haşim oğulları

  c- Nedim oğulları d- Halim oğulları

  3- Annesinin sütü yetmediği için ona ilk süt anneliğini kim yapmıştır?

  a- Halime b- Süveybe c- Amine d- Ümmü Eymen

  4- Peygamberimizin süt kız kardeşi kimdir?

  a- Şeyma b- Fatma c- Sevde d- Rabia

  5- Peygamberimizin sürekli süt annesi kim olmuştur?

  a- Süveybe b- Amine c- Halime d- Hatice

  6- Peygamberimizin süt annesinin yanında kalırken gerçekleşen Şakkı Sadr olayı nedir?

  a-Ayın yarılması b- Koyunların sütünün artması

  c- Ekinlerin artması d- Göğsünün yarılması

  7- Peygamberimizi ilk himayesine alan kimdir?

  a- Dedesi b- Amcası c- Babası d- Dayısı

  8- Peygamberimizin “Annemden sonraki annem” diye iltifat ettiği kadın kimdir?

  a- Halime b- Ümmü Eymen

  c- Hatice d- Ümmü Seleme

  9- Peygamberimizle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a- Annesi Medine dönüşü vefat etmiştir

  b- Annesi doğumundan sonra vefat etmiştir

  c- Babası peygamberimiz doğmadan ölmüştür.

  d- Babası kendisini çok seviyordu.

  10- Hz. Muhammed’in peygamberlik işaretini ilk tespit eden kişi kim olmuştur?

  a- Varaka b- Bahira c- Hz. Hatice d- Hz. Ali

  11- Haram aylarda yapılan savaşlara ne denir?

  a- Ficar savaşları b- Kutsal savaşlar

  c- Ölüm savaşları d- İntikam savaşları

  12- Haram aylar hangileridir?

  a- Recep, Şaban, Ramazan, Recep

  b- Recep, Şaban, Zilkade,Zilhicce

  c- Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep

  d- Zilkade, Zilhicce, Recep , Ramazan

  13- Peygamberimiz kaç yaşında kimle evlenmiştir?

  a- 39 yaşında Hatice b- 40 yaşında Hatice

  c- 25 yaşında Hatice d- 30 yaşında Ayşe

  14- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?

  a- Kasım b- Ümmü Rukiye c-İbrahim d- Fatma

  15- Peygamberimizin soyu hangi çocuğundan devam etmiştir?

  a- Kasım b- Abdullah c- Zeynep d- Fatma

  16- Peygamberimize ilk vahiy kaç yılında nerede gelmiştir?

  a- 610 Sevr mağarası b-610 Hira mağarası

  c- 615 Hira mağarası d- 615 sevr mağarası

  17- İlk vahiy hangi surededir?

  a- Fatiha b- Bakara c- Alak d- Müddesir

  18- Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygamber olduğunu anlayan kimdir?

  a- Bahira b- Hatice c- Ebu Talip d- Varaka

  19- Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?

  a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Hatice c-Hz. Ömer d- Hz. Zeyd

  20- Peygamberimiz İslamı açıktan anlatmaya başladığında ilk büyük tepkiyi veren kimdir?

  a- Ebu Cehil b- Ebu Lehep c- Muğire bin Velit d- Utbe

  21- Peygamberimizi himayesine alan amcası kimdir?

  a- Ebu Lehep b- Hamza c- Ebu Talip d- Abbas

  22- Sadece Allah’a inandığı için şehit edilen ilk müslüman kimdir?

  a- Bilal b- Habbap c- Sümeyye d- Yasir

  23- Müşrikler peygamberimize inanmadıkları için bir takım ithamlarda bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu ithamlardan değildir?

  a- Mecnun b- Falcı c- Yalancı d- Şair

  24- Müşriklerin eziyetine dayanamayan müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?

  a- Medine b- Habeşistan c- Taif d- Mısır

  25- Peygamberimiz Mekkelilerin eziyetlerinin artması sonucu İslamiyeti anlatmak için ilk olarak nereye gitmiştir?

  a- Medine b- Taif c-Habeşistan d- Mute

  26- Peygamberimizi Taif dönüşü himaye eden kim olmuştur?

  a- Ebu Talip b- Abdulmuttalip

  c- Adiyy oğlu Mutim d- Ebu Bekir

  27- Peygamberimiz hac mevsiminde Medinelilerle ilk defa kaç yılında nerede görüşmüştür?

  a- 622- Akabe b- 620- Safa tepesi
  c- 621- Akabe d- 621- Safa tepesi

  28- Medinelilerin Mekkelilerden önce İslamı seçmelerinin sebebi nedir?

  a- İslamı çok beğenmeleri b- İslamı araştırmaları

  c- Peygamberi iyi tanımaları d- Yeni bir peygamberin geleceğini bilmeleri

  29- Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni kimdir?

  a- Hz. Mus’ap b.Ümeyr b- Hz. Ali

  c- Hz. Abdullah b. Mesud d- Hz. Osman

  30- “Kulu Muhammed’i (as) bir gece Mescid’i Haram’dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid’i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir.” Ayetinde hangi olay anlatılmıştır?

  a- Mescid’i Aksa’nın fethedileceği b- İsra ve Miraç olayı

  c- Hicret olayı d- Fetih olayı

  31- Peygamberimiz kaç yılında Medine ye hicret etmiştir?

  a- 620 b- 621 c- 622 d- 623

  32- Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır?

  a- Hicrette b- Mekkenin fethinde

  c- Bedir savaşında d- Miraç’ta

  33- Mekke’den hicret ederek Medine’ye yerleşen müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara ne denir?

  a- Muhacir b- Ensar c- Şahit d- Havari

  34- Peygamberimiz hicret ederken yerine kimi yatağında bırakmıştır?

  a- Hz. Ali b- Hz. Ömer

  c-Hz. Ammar d- Hz. Ebu Bekir

  35- Peygamberimiz ilk mescidi nerede yaptırmıştır?

  a- Mekke’de b- Medine’de c- Taif’te d- Kuba’da

  36- Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak kimin evinde misafir olarak kaldı?

  a- Esat b. Zürare b- Mus’ab b. Ümeyr

  c- Ebu Eyyüb’el Ensari d- Enes b. Malik

  37- Peygamberimiz aşağıdakilerden kimin damadıdır?

  a- Hz. Ebu Bekir b- Ebu Talip

  c- Hz. Osman d- Hz. Abdullah b Mesud

  38- Peygamberimizin mescidin yanında kalarak ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan müslümanlara ne denir?

  a- Ashabı Yemin b- Ashabı Şimal

  c- Ashabı suffe d- Ashabı Kerim

  39- Ezanı rüyasında görerek peygamberimize gelip haber veren ilk sahabe kimdir?

  a- Hz. Ömer b- Hz. Zeyd b Abdullah

  c- Hz. Zeyd b Harise d- Hz. Mesut

  40- Medine’de Peygamberimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan kimdir?

  a- Ebu Cehil b- Ebu Süfyan

  c- Abdullah b. Übeyy d- Abdullah b. Vasi

  41- Müslümanların ilk kıblesi hangisidir?

  a- Kabe b- Mescid’i Aksa

  c- Mescid’i Nebi d- Mescid’i Dırar

  42- Bedir savaşı kaç yılında kimlerle yapılmıştır?

  a- Mekklilerle/ 620 b- Yahudilerle/ 624 c- Mekkelilerle/624 d- Mekkelilerle/ 622

  43- Peygamberimizin Bedir savaşında aldığı esirleri 10 kişiye okuma yazma öğretmesi sonucu serbest bırakması peygamberimizin hangi özelliğini belirtir?

  a- Cesaretini b- Affediciliğini

  c- Öğretime verdiği önemi d- Barış severliğini

  44- Peygamberimizin Medine’deki Yahudilerle yaptığı anlaşmayı ilk bozan hangi kabile olmuştur?

  a- Beni Kaynuka b- Beni Kureyza c- Beni nadir d- Hazreç

  45- Bedir savaşından sonra müslüman olan ve Müslümanlığını gizleyerek Mekkedeki gelişmeleri peygamberimize haber veren amcası kimdir?

  a- Hz.Hamza b- Ebu Talip c- Abbas d- Ebu Lehep

  46- Peygamberimizin “Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz” diyerek katıldığı savaş hangisidir?

  a- Bedir b- Uhut c- Hendek d- Hudeybiye

  47-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe kimdir?

  a- Hz.Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Ali d- Hz. Osman

  48- Peygamberimizle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a- Hz EbuBekir damadıdır

  b- Hz Ömer Kayın babasıdır

  c- Hz Ali Damadıdır.

  d- Hz Osman damadıdır.

  49- Hendek savaşında Medine’nin etrafının hendekle kazılmasını öneren sahabe kimdir?

  a- Malik b Enes b- Selman’ı Farisi

  c- Bilal’i Habeşi d- Habbab b. Eret

  50- Peygamberimizin arkadaşlarıyla Kabeyi ziyaret etmeleri sırasında Hz Osman’ı elçi olarak Mekkelilere göndermişti. Hz Osman’ın gecikmesi sonucu peygamberimizin istediği biat hangisidir

  a- Akabe biati b- Nasır biati

  c- Rıdvan biati d- Sabır Biati

  51- Peygamberimizin aile çevresine ne denir?

  a- Ehli Sofa b- Ehli Beyt c- Ehli Kelam d- Ehli Kitap

  52- Peygamberimizin hayatındaki olaylardan hangisi takvim başlangıcı kabul edilmiştir?

  a- Doğumu b- Ölümü

  c- Peygamberliği d- Hicreti

  53- Peygamberimizin son seferi nereye olmuştur?

  a- Tebük b- Taif c- İran d- Mısır

  54- Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir?

  a- Kan davaları kalkmıştır

  b- Bütün insanlar eşit kabul edilmiştir

  c- Can ve mal güvenliği ihlal edilmiştir

  d- Irkçılık ret edilmiştir

  55- Peygamberimizin yattığı yer olan ve tertemiz çiçekli bahçe anlamına gelen yerin adı nedir?

  a- Kabe b- Ravzai Mutahhara

  c- Ravzaia Reyhan d- Ravzai Buhran

  56- Peygamberimizin doğduğu dönemde Arabistan’da aşağıdaki inançlardan hangisi yoktu?

  a- İslam b- Haniflik c- Putperestlik d- Hıristiyanlık

  57- Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı nedir?

  a- Mazlumlar cemiyeti b- Hılful Fudul

  c- Hılful fasih d- Peygamber birliği

  58- Peygamberimizin hicretteki yol arkadaşı kimdir?

  a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali

  59- Peygamberimiz hicret esnasında hangi mağaraya saklanmıştır?

  a- Hıra b- Nur dağı c- Sevr d- kurba

  60- I-Habeşistan hicreti II- Miraç III- İlk vahyin gelişi IV- Taif yolculuğu

  Yukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

  a- I,II,III,IV b- II,I,III,IV c- III,I, IV,II d- III,I,II,IV

  61-Hudeybiye antlaşm

  asının en önemli sonucu hangisidir?

  Müslümanlar bir güç olarak kabul edilmiştir
  Müslümanlar bir yıl sonraya hac sözü aldılar
  c- Müslümanlar ilk kez zafer elde etmişlerdi.

  d- Mekke müslüman oldu

  62- Peygamberimiz Mute savaşında hangi sahabeleri komutan tayin etti?

  a-Hamza, Ali, Ömer

  b Zeyd, Cafer, Abdullah bin Revaha

  c-Ali, Cafer, Zeyd

  d Zeyd, Cafer, Halid

  63- Mekkeden Medineye hicret edenlere ne denir?

  a- Muhacir b- Ensar c- Mirihac d- Muhabir

  64- Peygamberimiz kaç yaşındayken babası vefat etmiştir?

  a- Beş b- Altı c- Yedi d- Hiçbiri

  65- Anne babasının vefatından sonra peygamberimizi himaye den iki insan hangisidir?

  a- Ebu Bekir- Hatice b- Abdulmuttalip- Hamza

  c- Abdulmuttalip- Ebu Talip d- Ali- Hamza

  66- İslamiyetin doğduğu sırada Arabistan’da en yaygın inanç hangisidir?

  a-Putperestlik b- Haniflik c- Hıristiyanlık d- Yahudilik

  67- Peygamberimiz çocukları, yetimleri- yoksulları gözetir, onlara ayrı bir değer verirdi. Bu husus peygamberimizin hangi özelliğini belirtir?

  a- Affediciliğini b- Cesaretini c- Merhametini d- Sabrını

  68- Peygamberimize ilk inanan insan kimdir?

  a- Ebu Bekir b- Hatice c- Ali d- Zeyd

  69- Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir?

  a- Bedir- b-Uhut c- Hendek d- Mekkenin Fethi

  70- Peygamberimizin iki kızıyla da ( birinin ölümü üzerine) evlenen zinnureyn lakaplı sahabe kimdir?

  a- Hz. Osman b- Hz. Ali c- Hz. Ömer d- Hz. Cafer

  71-Peygamberimiz gençlik yıllarında amcasının yanında ilk önce hangi meslekle uğraşmıştır?

  a- Peygamberlikle b- Çobanlık c- Tarım d- Şairlik

  72-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası hangisidir?

  a- Hamza b- Ebu Talip c- Abbas d- Ebu Lehep

  73- Peygamberimize verilmiş en büyük mucize hangisidir?

  a- Ayın yarılması b- Kuran-ı Kerim

  c- Parmaklarından su akması d- Mirac olayı

  74- Peygamberimizin anne ve babası hangi şıkta doğru verilmiştir?

  a- Halime-Abdullah b- Amine- Abdulkerim

  c-Amine-Abdullah d- Amine- Abdulkadir

  75- Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı nedir?

  a- Belagat hutbesi b- Kurtuluş Hutbesi

  c- Toplantı Hutbesi d- Veda Hutbesi

  76- Aşağıdaki olaylardan hangisi hüzün yılı olarak kabul edilmiştir?

  a- Hatice ve Ebu Talib’in ölümü b- Annesinin ölümü

  c- Babasının ölümü d- dedesinin ölümü

  78- Kur’an’da büyük Fetih olarak değerlendirilen olay hangisidir?

  a- Mekkenin fethi b- Taifin fethi

  c- Hudeybiye anlaşması d- Rıdvan biati

  79- Mekke döneminde müşriklerin senatosu hangisidir?

  a- Darun Nedve b- Darul Erkam

  c- Darul Dırar d- Darul acuze

  80- Şakkul Kamer mucizesi aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Ayın yarılması b- Mirac

  c- Parmaklarından su akması d- İsra mucizesi

  81- Peygamberimiz vefatından önce düzenlediği orduya kimi komutan tayin etmişti?

  a- Hz. Ömer b- Halit b. Velid

  c- Usame b. Zeyd d- Musap b.Ümeyr

  82- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin eşlerinden değildir?

  a- Cüveyriye b- Mariye

  c- Zeynep binti Hafsa d- Zeynep binti Cahş

  83- İslamın gizli yayıldığı dönemde peygamberimizin senatosunun adı aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Darul Ekrem b- Darul Erkam

  c- Darul Hikme d- Darul Ülema

  84- Aşağıdakilerden hangisi Miraç gecesinin hediyelerinden değildir?

  a- Zekat b-Beş vakit namaz c-Bakara suresinin son ayeti d-Şirk koşmayanların bağışlanacağı

  85- Bir mağara ağzına güvercinin yuva yapması ve bir örümceğin ağ örmesi hangi olayda gerçekleşmiştir?

  a- Miraç olayında b- Hicrette

  c- Fetihte d- Mekkeye gidişinde

  86- Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşen büyük olay hangisidir?

  a- Fil olayı b- Bizans surlarının yıkılması

  c- Ateşe tapanların ateşinin sönmesi d- Zemzemin bulunuşu

  87- Peygamberimizin gençliğinde haram aylarda katıldığı savaş hangisidir?

  a- Bedir b- Ficar c- Kadisiye d- Facer

  88- İfk hadisesi aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Hz. Ayşe’nin iftiraya uğraması

  b- Hz. Hatice’nin iftiraya uğraması

  c- Hz. Hafsa’nın iftiraya uğraması

  d- Hz. Cüveyriye’nin iftiraya uğraması

  89- I- Bedir savaşı II- Mute Savaşı III- Kuba mescidinin yapımı IV- I.Akabe biati

  Yukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak sıralama nasıl olur?

  a- I,II,III,IV b- IV,III,I,II

  c-II,III,I,IV d- IV,III,II,I

  90- Peygamberimiz Uhud savaşında kılıcını kime vermiştir?

  a- Hz. Ebu Dücane’ye b- Hz. Ali’ye

  c-Hz. Musab bin Ümeyr’e d- Hz. Hamza’ya

  91- Peygamberimiz açıktan ilk tebliği nereden yapmıştır?

  a- Kabeden b- Hiradan

  c- Safa tepesinden d- Sunu tepesinden

  92- Adel ve Kare kabilelerinden bir heyetin İslamı öğrenmek için öğretmenler istemesi üzerine on kişilik bir grubu göndermiştir. Bu grubun Hüzeyl kabilesinin saldırısına uğrayarak bir kısmı şehit bir kısmı esir düşmüştür. Bu olay İslam tarihinde ne olarak anılır?

  a- Raci b- Bir i Maune c- Bedir d- Sevik

  93- Peygamberimiz, amcası Ebu Talip’ten sonra kimin kervanıyla ticaret yapmıştır?

  a- Hz. Ebu Bekir b- Hz Hatice

  c- Abdul Menaf d- Abdul Vehhap

  94- Allah’ın üçbin melekle peygamberine yardım ettiği savaş hangisidir?

  a- Bedir b- Uhut c- Hendek d- Tebük

  95- Medine’ye hicretten sonra peygamberimizin Ensarla Muhaciri kardeş yapması, Yahudilerle anlaşma metni imzalaması, savaş halindeki iki kabileyi barıştırmasıyla peygamberimiz öncelikle neyi amaçlamıştır?

  a- Toplumsal barışı b- Ticareti geliştirmeyi

  c- İslamı yaymayı d- Toplumsal sınıf oluşturmayı

  96- Hudeybiye antlaşmasından sonra kendisine kırılan sahabelere karşı peygamberimize hanımı nasıl bir yol gösterdi?

  a-Onları azarlamasını istedi

  b- Onlara karşı merhametli olmasını istedi

  c-Cehennemle korkutmasını istedi

  d-Bir şey söylemeden kurbanı kesmesini ve traş olmasını istedi.

  97- Kuran-ı Kerim peygamberimiz döneminde niçin kitap haline getirilmedi?

  a- Matbaa gelişmemişti b- Okur yazar yeterli değildi

  c- Vahiy tamamlanmamıştı d- Vahiy katipleri yetersizdi

  98- “Ey amca güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler bu dini anlatmaktan vazgeçmem” demesi peygamberimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır.

  a- Cesaretini b- Affediciliğini

  c- Merhametini d- İnsan sevgisini

  99- Peygamberimizin gençliğinde bir düğüne gitmesi sırasında orada uyuyakalması, eğlenceye ve kötü alışkanlığa yönelmemesi onun hangi özelliğini vurgular?

  a- İsmet sıfatını b- Fetanet sıfatını

  c- Tebliğ sıfatını d- Emin sıfatını

  100- Peygamberimize en son inen sure hangisidir?

  a- Nas b- Nasr c- Nahl d- İsra

  S.Ahmet UZUN

  İlgili Yazılar

 2. 2
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 4,882
  Tecrübe Puanı: 80
  Yer: Türkiye

  Yorum: 100 test sorusunda Peygamberimiz


  Misaifr bir arkadaşımızın gönderdiği cevaplardır.

  1-b
  2-b
  3-b
  4-a
  5-c
  6-d
  7-a
  8-b
  9-d
  10-b

  11-a
  12-c
  13-c
  14-b
  15-d
  16-b
  17-c
  18-d
  19-c
  20-b

  21-c
  22-d
  23- c
  24-b
  25-a
  26-c
  27- c
  28-d
  29-a
  30-b

  31-c
  32-d
  33-b
  34-a
  35-d
  36-c
  37-a
  38-c
  39-b
  40-c

  41-b
  42-c
  43-c
  44-a
  45-c
  46-b
  47-d
  48-a
  49-b
  50-c

  51-b
  52-d
  53-a
  54-c
  55-b
  56-a
  57-b
  58-a
  59-c
  60-c

  61-a
  62-b
  63-a
  64-d
  65-c
  66-a
  67-c
  68-b
  69-b
  70-a

  71-b
  72-a
  73-b
  74-c
  75-d
  76-a
  78-a
  79-a
  80-a

  81-c
  82-c
  83-b
  84-a
  85-b
  86-a
  87-b
  88-a
  89-b
  90-a

  91-c
  92-a
  93-b
  94-a
  95-a
  96-d
  97-c
  98-a
  99-a
  100-


 3. 3
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 4,906
  Tecrübe Puanı: 54
  Yer: minallah-ilelllah

  --->: 100 test sorusunda Peygamberimiz


  Alıntı
  21- Peygamberimizi himayesine alan amcası kimdir?
  a- Ebu Lehep b- Hamza c- Ebu Talip d- Abbas
  22- Sadece Allah’a inandığı için şehit edilen ilk müslüman kimdir?
  a- Bilal b- Habbap c- Sümeyye d- Yasir
  23- Müşrikler peygamberimize inanmadıkları için bir takım ithamlarda bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu ithamlardan değildir?
  a- Mecnun b- Falcı c- Yalancı d- Şair
  24- Müşriklerin eziyetine dayanamayan müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?
  a- Medine b- Habeşistan c- Taif d- Mısır
  25- Peygamberimiz Mekkelilerin eziyetlerinin artması sonucu İslamiyeti anlatmak için ilk olarak nereye gitmiştir?
  a- Medine b- Taif c-Habeşistan d- Mute
  26- Peygamberimizi Taif dönüşü himaye eden kim olmuştur?
  a- Ebu Talip b- Abdulmuttalip
  c- Adiyy oğlu Mutim d- Ebu Bekir
  27- Peygamberimiz hac mevsiminde Medinelilerle ilk defa kaç yılında nerede görüşmüştür?
  a- 622- Akabe b- 620- Safa tepesi
  c- 621- Akabe d- 621- Safa tepesi
  28- Medinelilerin Mekkelilerden önce İslamı seçmelerinin sebebi nedir?
  a- İslamı çok beğenmeleri b- İslamı araştırmaları
  c- Peygamberi iyi tanımaları d- Yeni bir peygamberin geleceğini bilmeleri
  29- Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni kimdir?
  a- Hz. Mus’ap b.Ümeyr b- Hz. Ali
  c- Hz. Abdullah b. Mesud d- Hz. Osman
  30- “Kulu Muhammed’i (as) bir gece Mescid’i Haram’dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid’i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir.” Ayetinde hangi olay anlatılmıştır?
  a- Mescid’i Aksa’nın fethedileceği b- İsra ve Miraç olayı
  c- Hicret olayı d- Fetih olayı
  21-Ebu Talip
  22-Sümeyye
  23-Yalancı
  24-Habeşistan
  25-Medine
  26-Ebu Talip veya Ebu Bekir
  27-621- Akabe (şüpheli)
  28-Yeni bir peygamberin geleceğini bilmeleri
  29-Hz. Mus’ap b.Ümeyr
  30-İsra ve Miraç olayı


 4. Reklam

 5. 4
  Abdullatif seyyah
  Abdullatif
  seyyah

  Üye No: 56182
  Mesaj Sayısı: 450
  Tecrübe Puanı: 23
  Yer: sınırdan..

  --->: 100 test sorusunda Peygamberimiz


  30- “Kulu Muhammed’i (as) bir gece Mescid’i Haram’dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid’i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir.” Ayetinde hangi olay anlatılmıştır?
  b- İsra ve Miraç olayı

  31- Peygamberimiz kaç yılında Medine ye hicret etmiştir?
  c- 622

  32- Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır?
  d- Miraç’ta

  33- Mekke’den hicret ederek Medine’ye yerleşen müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara ne denir?
  b- Ensar

  34- Peygamberimiz hicret ederken yerine kimi yatağında bırakmıştır?
  a- Hz. Ali

  35- Peygamberimiz ilk mescidi nerede yaptırmıştır?
  d- Kuba’da

  36- Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak kimin evinde misafir olarak kaldı?
  c- Ebu Eyyüb’el Ensari

  37- Peygamberimiz aşağıdakilerden kimin damadıdır?
  a- Hz. Ebu Bekir

  38- Peygamberimizin mescidin yanında kalarak ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan müslümanlara ne denir?
  c- Ashabı suffe

  39- Ezanı rüyasında görerek peygamberimize gelip haber veren ilk sahabe kimdir?
  b- Hz. Zeyd b Abdullah

  40- Medine’de Peygamberimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan kimdir?
  c- Abdullah b. Übeyy

  41- Müslümanların ilk kıblesi hangisidir?
  b- Mescid’i Aksa

  42- Bedir savaşı kaç yılında kimlerle yapılmıştır?
  c- Mekkelilerle/624

  43- Peygamberimizin Bedir savaşında aldığı esirleri 10 kişiye okuma yazma öğretmesi sonucu serbest bırakması peygamberimizin hangi özelliğini belirtir?
  c- Öğretime verdiği önemi

  44- Peygamberimizin Medine’deki Yahudilerle yaptığı anlaşmayı ilk bozan hangi kabile olmuştur?
  a- Beni Kaynuka

  45- Bedir savaşından sonra müslüman olan ve Müslümanlığını gizleyerek Mekkedeki gelişmeleri peygamberimize haber veren amcası kimdir?
  c- Abbas

  46- Peygamberimizin “Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz” diyerek katıldığı savaş hangisidir?
  b- Uhut

  47-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe kimdir?
  d- Hz. Osman

  48- Peygamberimizle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  b- Hz Ömer Kayın babasıdır


  49- Hendek savaşında Medine’nin etrafının hendekle kazılmasını öneren sahabe kimdir?
  b- Selman’ı Farisi


  50- Peygamberimizin arkadaşlarıyla Kabeyi ziyaret etmeleri sırasında Hz Osman’ı elçi olarak Mekkelilere göndermişti. Hz Osman’ın gecikmesi sonucu peygamberimizin istediği biat hangisidir
  c- Rıdvan biati

  51- Peygamberimizin aile çevresine ne denir?
  b- Ehli Beyt

  52- Peygamberimizin hayatındaki olaylardan hangisi takvim başlangıcı kabul edilmiştir?
  d- Hicreti

  53- Peygamberimizin son seferi nereye olmuştur?
  a- Tebük

  54- Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir?
  c- Can ve mal güvenliği ihlal edilmiştir

  55- Peygamberimizin yattığı yer olan ve tertemiz çiçekli bahçe anlamına gelen yerin adı nedir?
  b- Ravzai Mutahhara

  56- Peygamberimizin doğduğu dönemde Arabistan’da aşağıdaki inançlardan hangisi yoktu?
  a- İslam

  57- Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı nedir?
  b- Hılful Fudul

  58- Peygamberimizin hicretteki yol arkadaşı kimdir?
  a- Hz. Ebu Bekir

  59- Peygamberimiz hicret esnasında hangi mağaraya saklanmıştır?
  c- Sevr

  60- I-Habeşistan hicreti II- Miraç III- İlk vahyin gelişi IV- Taif yolculuğu

  Yukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
  c- III,I, IV,II


 6. 5
  hatice_571 Üye
  hatice_571
  Üye

  Üye No: 85894
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 28

  61/.Müslümanlar bir güç olarak kabul edilmiştir
  62.. Zeyd, Cafer, Abdullah bin Revaha
  63/.Muhacir
  64/.Hiçbiri
  65/.Abdulmuttalip- Ebu Talip
  66/.Putperestlik
  67/.Merhametini
  68/. Hatice
  69/.Uhut
  70/.Hz Osman
  71/.Çobanlık
  72/. Hamza
  73...Kuran-ı Kerim
  74...Amine-Abdullah
  75... Veda Hutbesi
  76... Hatice ve Ebu Talib’in ölümü
  78...__________
  79... Darun Nedve
  80...Ayın yarılması
  81...Usame b Zeyd
  82...Zeynep binti Hafsa
  83... Darul Erkam
  84...Zekat
  85... Hicrette
  86...Fil olayı
  87... Ficar
  88...Hz Ayşe’nin iftiraya uğraması
  89... IV,III,I,II
  90...
  91... Safa tepesinden
  92...Reci
  93...Hz Hatice
  94...Bedir
  95...Toplumsal barış
  96...
  97...
  98...Cesaretini
  99...İsmet sıfatını
  100...NASR SURESI :gul::gul::gul:


 7. 6
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  evet leyli rana sanırım karıştırmışın. Haram aylar zilkace, zilhicce,muharrem ve recep ayları. Bir de hatırladğım kadarıyla efendimiz (s.a.v.) 'in peygamber olduğunu ilk tespit eden şamba Rahip Bahira adlı kişiydi. Hz. Hatice Efendimiz (s.a.v.)'e Cebrail ilk vahiy getirdiğinde peygamber olduğunu anlıyordu.


 8. 7
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  bende bügün giricam Allah ben zeka veriyor urarım kacanacam


 9. 8
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  öğretmenimiz ödev verdi 100 tane soru yazın diye yazdım allah razı olsun....


 10. 9
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  sen çok bilyrsan kendn yaz senn dinkülltütn kaç hepsi doğru hade iman gel .d .D


 11. 10
  ELİF Misafir
  Misafir

  Sorularınız çok güzel bizi bu sorularla bilgilendirdiğiniz için teşk.


 12. 11
  özel kız Misafir
  Misafir

  çok teşekkür ederim emeği geçenlere ellerine sağlık ödevime çok yaradı kitap okuma zahmetinden kurtardı......

  SEVGİLERİMLE


 13. 12
  esmer meleğim Misafir
  Misafir

  Herkes onu okuyor yarısmsina hzirlaniym bu yuzden cok yardmcı oldu çoook teşekkürlerrr:-)


 14. 13
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  1-b,2-b,3-b,4-a,5-c,6-d,7-a,8-a,9-b,10-c,11-a,12-c,13-c,14-b,15-d,16-b,17-c,18-b,19-d,20-a,21-c,22-d,23-d,24-b,25-c,26-b,27-a,28-c,29-a,30-b Bu kadar ben yaptım sizlerede başarılar dilerim


 15. 14
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  bize bu soruların aynısından soracaklarmış cevapları buradan aldım sağolun


+ Yorum Gönder
Git 12 Son