1. 1
  ihramlı Bayan Üye
  ihramlı
  Bayan Üye

  Üye No: 842
  Mesaj Sayısı: 188
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 66
  Yer: YOK

  Peygamberimiz in Diş Temizliği(Misvak)


  Peygamberimizin diş temizliği (Misvak )

  Peygamber Efendimiz (SAV), ağız temizliğine ve diş bakımına da çok önem vermişlerdir. Bunun için misvakla dişlerini fırçalamışlar, ümmetine bu konuda tavsiyelerde bulunmuşlardır.

  Misvak sıcak bölgelerde yetişen "erak" ağacının kökleridir. Lifli bir yapışı vardır. Biraz ıslatılıp ezilince fırçamsı bir hal alır. Hem mekanik hem de kimyevî olarak pek çok faydaları vardır.

  1. Misvak, ağız için temizlik, Allahu Teala'nın rızasına sebep ve gözlere de ciladır, (l)

  2. Misvak ağız için temizliktir ve Aziz ve Celil olan Allah'ın rızasına sebeptir. (2)

  3. Misvakta on hassa vardır: Ağzı tatyib eder, diş etlerim güçlendirir, göze cila verir, balgamı giderir, dişin çürümesini önler, sünnete uygun olur, melaikeyi sevindirir, Rabbi razı eder, hasenatı artırır, mideye sıhhat verir. (3)

  4. Misvak kullanın. Zira misvak ağzı temizleyen ve Rabbin rızasını kazandıran bir alettir. (4) Bu hadis-i şeriflerde misvakın faydaları zikrediliyor. Misvak kullanmak, ağa için temizlik ve hoşluk sebebidir. Fırçalanmayan dişler sararır. aralarında ve diplerinde gıda artıkları birikir. Bunlar ağız kokusuna ve diş cürüm îlerine sebep olurlar. Diş etlerinde iltihaplanmalar olur. Misvak kullanmakla dişlerin çürümesi ve-diş etlerinin iltihaplanması önlenir. Misvakın gözlere canlılık vermesi ve balgam söktürücü etkisi kimyasal özellikleriyle ilgilidir.

  Allah-u Teala güze! olan şeyleri, temiz olan şeyleri sevdiği için; peygamberinin tavsiyelerine uyulmasını sevdiği için, misvak kullanılmasından hoşnut olur. Melekler de temiz olan şeyleri severler ve kötü kokulardan rahatsız olurlar. Onun için on!ar da sevinirler.

  5. Misvak, erkeğin fesahatini artırır. (5) Fesahat, güzel konuşmak demektir. Sesin oluşumunda dişlerin de fonksiyonu olduğu için, temiz ve bakımlı dişlerin sesin güzelleşmesine katkıda bulunacağına işaret ediliyor.

  6. Niçin sararmış dişleriniz i!e huzuruma giriyorsunuz? Misvak kullanınız! (6)

  Bu hadis-i şerifte ağız ve diş bakımı yapmayanlara bir azarlama var. Kendilerine zarar verdikleri gibi, çevredeki kimseleri de kötü görünüşleri ve ağız kokularıyla rahatsız edeceklerine işaret ediliyor.

  7.Şu dört şeypeygamberlerin sünnetlerindendir: Sünnet olmak, koku sürünmek, misvak kullanmak, evlenmek. (7)

  Peygamberler insanlığın rehberleridir. Peygamber (SAV)Efendimizdenönceki peygamberlerin de ağız ve diş bakımına önem
  verdikleri, misvak kullandıkları ifade ediliyor.

  8. Misvak ve cuma guslü her Müslüman için gereklidir. (8) Buraya kadar misvakın lüzumu ifade edildikten sonra, bundan sonraki hadis-i şeriflerde SAV Efendimizin uygulaması anlatılıyor:

  9. Misvak kullanmadan uyumazlardı. (9)

  10. Uyudukları zaman misvak başuçlarında bulunurdu. Uyandıkları zaman da ilkönce misvak kullanırlardı. (10)

  11. Misvakı enlemesine kullanır, suyu emerek içerlerdi. Üç defa nefes alır ve derlerdi ki: Bu türlü içmek daha iyi, hazmı daha kolay ve sıhhate daha uygundur. (11)

  12. Aişe (RA) şöyle demiştir: "Peygamber SAV evine girdiği zaman ilk yaptığı iş, misvak ile dişlerini temizlemek olurdu" (12)

  13. Ebu Musa şöyle dedi "Ben Peygamber'in huzuruna girdim, misvağın bir ucu dilinin üzerinde bulunuyordu." (13)

  14. Rasulullah SAV hiçbir namaza misvak

  kullanmadan çıkmazdı. (14)

  15. Rasulullah SAV geceleyin teheccüd namazı kılmak için kalktığı zaman ağzım misvak ile ovalardı.

  (15)

  16. Rasulullah SAV geceleri iki rekatta bir selam vererek teheccüd namazı kılar ve her selam verişinde misvak kullanırdı. (16)

  17. Abdullah ibni Abbas RA, şöyle anlatmıştır:

  Bir gece Peygamber SAV'in yanında kaldım. Peygamber gecenin sonuna doğru kalkıp dışarı çıktı, semaya baktı, sonra Al-i imran süresinin şu ayetlerini okudu:

  "Hakikat, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbirleri ardınca gelişinde temiz akıl sahipleri için ibret verici deliller vardır. Onlar ayakta iken, oturur iken, yanları üstünde yatar iken hep Allah'ı hatırlayıp anarlar ve göklerin, yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünürler. Şöyle derler: Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sen pak ve münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru."

  Sonra eve döndü, misvaklandı ve abdest aldı. Sonra kalkıp namaz kıldı, sonra yattı. Sonra kalkıp tekrar dışarı çıktı ve semaya nazar etti. Yine bu ayetleri okudu. Sonra döndü, tekrar misvaklandı ve abdest aldı. Sonra kalkıp namaz kıldı. (17)

  Resulullah (S.A.V.) Efendimizin misvakla ilgili emir ve tavsiyeleri şöyle:

  18. Ümmetimi meşakkate düşürmüyor olsaydım, onlara her namazın önünde misvakı emrederdim. (18)

  19. Ümmetime zorluk vermemiş olsaydım, her abdestte misvak kullanmalarım emrederdim. (19)

  20. Oruç tuttuğunuzda sabahleyin misvak kullanın, lakin okşama doğru kullanmayın. Akşam üzeri iki dudağı kurumuş oruçlu bir kimse için misvak uygun olmaz. Zira o kurumuş dudaklar kıyamet gününde gözü önünde bir nur olacaktır. (20)

  21. Sizden biri gece namaz kılmak için kalktığında misvak kullansın. Zira bir kimse namazında Kur'an okurken bir melek ağzım onun ağzına dayar ve o kimsenin ağzından bir şey çıkmaz ki, o meleğin ağzına girmiş olmasın. (21)

  22. Sizin ağızlarınız Kur'an için yollardır. Onları misvakla temizleyin. (22)

  23. Misvak kullanınız. Zira misvak ağzı temizleyen ve rabbi razı eden bir alettir. Cebrail her gelişinde bana misvak kullanmayı tavsiye etti. Öyle ki, bana ve ümrnetime farz kılacağından korktum. Ümmetime zorluk vereceğinden korkmamış olsaydım misvak kullanmalarım farz kılardım. Ben o kadar çok misvak kullanırdım ki, dudaklarıma iz yapmasından ve dişlerimin aşınacağından korkardım. (23)

  24. Bana misvak kullanmak o derece emredildi ki, bu konuda bana bir vahiy gönderileceğini sandım.(24)

  25. Ben, misvak kullanmakla o derece emredildim ki, üzerime farz kılınacağından korktum. (25)

  26. Cebrail misvak kullanmayı bana o kadar tavsiye etti ki, azı dişlerimden endişe ettim. (26)

  27. Misvak kullanarak kılınan namazın fazileti, misvak kullanmadan kılınan namazdan yetmiş kat fazladır. (27)

  28. Misvak kullanarak kıldığım iki rekat namazı, misvak kullanmadan kıldığım yetmiş rekat namaza tercih ederim. (28)

  29. Misvak olmadığında, parmak misvak yerine geçer. (29)

  Hadis-i şeriflerde ağzın her zaman temiz tutulması gerektiğim anlıyoruz. Misvak olmadığı zaman başka bir şeyle de bu temizliğin yapılabileceği ifade ediliyor. İmkanların ve araçların çok fazlalaştığı günümüzde bile toplumlar ağız ve diş sağlığına gereken önemi vermiyorlar. Resulullah (S.A.V.) Efendimizin uygulamalarının ve tavsiyelerinin ne kadar ne kadar güzel ve her zaman geçerli olduğunu görüyoruz. O

  Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde yirmi yaşına gelen her yüz kişiden 89'unun dişleri çürük.
  Okul çocuklarının yüzde 67'si diş fırçası kullanmamakta ve yılda her 4 kişiye sadece bir diş fırçası düşmektedir.
  O kadar reklama, tanıtıma, eğitime ve teşvike rağmen diş temizliği ve bakımı maalesef istenen düzeye gelmiş değildir.
  Zaruri bir ihtiyaç, bir sağlık ve bir temizlik olarak görülmediği için de bir alışkanlık haline gelmemiştir.
  Ayrıca sigara tüketiminin ileri boyutlara varması, özellikle gençler arasında çok yaygın olmasından dolayı da ağız ve diş bakımı hep ihmal edilmiştir.
  Oysa diş temizliği ve ağız sağlığı üzerinde İslâmın ilk yıllarında bile üzerinde çokça durulan konulardan birisidir.
  ***
  Peygamberimizin hayatına ve sözlerine baktığımızda konuya ne kadar büyük bir önem verildiği anlaşılmaktadır.
  Sahabiler, Peygamberimizi anlatırken onun dişlerinin inci gibi parladığını, ter temiz, bembeyaz ve ışıl ışıl olduğunu söylerler.
  Peygamberimizin Uhud Savaşı'nda kırılan dişinden başka hiçbir dişi çürümemiş ve düşmemiş, hep sağlam ve sağlıklı olarak kalmıştır.
  Peygamberimiz dişini "misvak"la temizlerdi. Misvak, Arabistan'da yetişen "arak" ağacının kök ve dalından kesilerek yapılır.
  Bazı rivayetlerden anlaşıldığına göre Peygamberimizin zeytin dalından da misvak yaptığı olurdu.
  Peygamberimiz her vesileyle dişlerini misvaklar ve temizlerdi. Özellikle abdest alırken ve namaza başlamadan önce mutlaka misvak kullanırdı. Farz ve nafile namazlar dikkate alındığında, günde beş-on defa misvak kullanırdı.
  ***
  Peygamberimiz misvakı o kadar sık ve çok kullanırdı ki, bu hususta şöyle buyurmaktadır:
  "Ben misvakı o kadar çok kullanırım ki, dişlerimi köklerinden oynatacağından korkuyorum."
  Kendisi bu kadar üzerinde durduğu gibi, sahabileri de çok teşvik ederdi ve üzerinde ısrarla ve önemle dururdu.
  Bir seferinde şöyle buyurmuştu:
  "Cebrail, bana her gelişinde misvakı tavsiye etmediği zaman olmuyor. Öyle ki bana ve ümmetime farz kılacağından korkuyorum. Hem de ümmetime meşakkat vermekten endişe etmesem misvakı onlara farz kılardım."
  İslâm öncesi temizlik namına bir şey bilmeyen, su kullanma alışkanlığı dahi fazla olmayan bir toplumu temizliğe alıştırmak, ağız ve diş temizliği gibi bir alışkanlığı bulunmayan bir millete bunu öğretmek hiç de kolay olmamıştı.
  ***
  Peygamberimiz, "Misvak kullanın, çünkü misvak ağzı temizler" derken, misvak kullanma alışkanlığını henüz edinmemiş olan ve bundan dolayı dişleri sararmış olan kişileri şu sıkı tembihiyle uyarırdı:
  "Size ne oluyor da dişleriniz sararmış olduğu halde yanıma geliyorsunuz! Misvak kullanınız."
  Bir başka seferinde de, "Diş etlerini yemek kırıntılarından temizleyiniz. Misvak kullanınız, sararmış dişle, kokar ağızla yanıma gelmeyiniz."
  Hatta bir defasında, "Misvak kullanmak hakkındaki tavsiyelerimi sizlere çok tekrarladım" buyurarak bu konunun üzerinde çok durduğunu ve bir an önce uygulamaya geçilmesini istemişti.
  Bu sıkı ve ciddi eğitimin yanında, misvak hakkındaki hadisleri biraraya getirdiğimizde şu gerçekleri görüyoruz:
  Misvak ağzı temizler. Allah'ı razı eder. Melekleri sevindirir. Gözü cilalandırır. Ağız kokusunu ve kirini giderir. Dişleri beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir. Yemeği hazmettirir. Balgamı keser. Namazın sevabını arttırır. Konuşma kabiliyetini geliştirir. Mideyi takviye eder. Şeytanı küstürür. Sevapları çoğaltır. Baş ağrısını giderir
  alıntı

  İlgili Yazılar

 2. 2
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 4,882
  Tecrübe Puanı: 80
  Yer: Türkiye

  Cevap: Peygamberimiz in Diş Temizliği(Misvak)


  Misvak veya fırça ile ama mutlaka diş temizliğine özen gösterelim.

  Dişlerimizi gereği gibi temizlersek;

  * Dişlerimiz sağlıklı ve uzun ömürlü olur. Hayatımız boyu bize hizmet eder. Bir çok hastalıkların oluşmasına mani olur.

  * Dişlerimiz çürümez, bize ağrı ve sızı çektirmez. '
  * Ağzımızda kötü koku olmaz.
  * Dişlerimiz daha temiz, daha beyaz olur.
  * Etrafımızdaki insanlar üzerinde daha güzel bir izlenim bırakırız. Sevimli oluruz, itici olmayız.
  * Çürüyen dişlerimizin tedavisiyle uğraşmaz para harcamayız.


 3. 3
  duzgunomer Dibe Vuran
  duzgunomer
  Dibe Vuran

  Üye No: 117340
  Mesaj Sayısı: 361
  Tecrübe Puanı: 4
  Yer: Ahir Zaman

  Yorum: Peygamberimiz in Diş Temizliği(Misvak)


  Misvağı başka birinin yanında kullanabilir miyiz? Edebe uygun mu?


 4. Reklam

 5. 4
  vel Fecr Üye
  vel Fecr
  Üye

  Üye No: 116932
  Mesaj Sayısı: 1,264
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Ahir Zaman

  Yorum: Peygamberimiz in Diş Temizliği(Misvak)


  duzgunomer Nickli Üyeden Alıntı
  Misvağı başka birinin yanında kullanabilir miyiz? Edebe uygun mu?
  kullanabilirsin emri bil maruf olur. hayırda yarışın diyor Rasulullah sav efendimiz.


 6. 5
  Omer Faruk Üye
  Omer Faruk
  Üye

  Üye No: 115673
  Mesaj Sayısı: 1,718
  Tecrübe Puanı: 18

  Misvak arapça'da ismi alet kalıbından üretilmiş bir alet ismidir. Anlamı fırçalama aletidir. Bu anlamda kelime anlamını burada görebilirsiniz. [url]https://www.etimolojiturkce.com/kelime/misvak[/url] Rasulullah (A.s)'ın hadisinde geçen, diş temizlemeye yarayan diş fırçasını anlatır. O gün bunun için Erak ağacından elde edilen bir ağacın dalı kullanılıyordu. Tabii endüstriyel bir fırça kullanmalarına imkan yoktu.

  “Eğer ümmetime zor gelmeyecegini bilseydim onlara her namaz için misvak kullanmalarını emrederdim.” (Buhari, Cuma, 8.)

  1- Sünnet olan diş fırçası kullanmaktır
  2- Gayri islami maddeler içermedikçe her fırça hadisin kapsamına girer
  3- Kitaplarda ve sosyal medyada dolaşan söz konusu Erak ağacı hakkında bilimsel çalışmaya konu olmuş hiçbir çalışma yoktur. Bu konuda aksine iddiası olan arkadaşlar, yapılan bilimsel çalışmanın yayınlanmış makalesini sunarlarsa ben de öğrenmiş olurum. Ama araştırmalarıma göre bu konuda pek çok insan üzerinde gerçekleştirilmiş bilimsel bir çalışma ve bu konuda yazılmış bir makale yok.

  4- O günün şartlarında diş temizliğine yarayan bu ağaç parçası bugün dişin tüm bölgelerine ulaşamadığı için, bugünkü kullanılan diş fırçaları daha sağlıklıdır.

  5- Rasulullah (A.S) hadisinde özellikle Erak ağacını belirtmeyip "diş fırçası aleti" anlamına gelen MİSVAK kelimesini kullanması önemlidir.

  6- Erak ağacının, misvak ile eş anlamlı hala gelmesinin sebebi, Rasulullah (A.S)ın diş fırçalamada ilk bu ağacı kullanmasıdır. Tıpkı bizde bütün kağıt mendillere "SELPAK" denilmesi gibi. Aslında Selpak bir firma ismidir ama ilk defa Türkiye'de Selpak kağıt mendil kullanılmaya başlandığı için kağıt mendilin ismi marka ile eş anlamlı hale dönüşmüştür.
  7- Hadisten ve Rasulullah (A.S)'ın dişlerin sararmasına ilişkin diğer hadislerine baktığımızda bugünkü kullanılan dişlerin bu amacı daha iyi karşıladığını görebiliriz.
  8- Sonuç olarak, sünnet olan diş temizliğidir, diş fırçası aleti olan Erak ağacı değildir.

  Allah'a emanet olunuz.


+ Yorum Gönder