1. 1
  konyasporlufati Üye
  konyasporlufati
  Üye

  Üye No: 1392
  Mesaj Sayısı: 5
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 38

  Peygamber Efendimizin Şefaati


  PEYGAMBERİMİZİN ŞEFAATI HAKKINDA BİRKAÇ HADİS-İ ŞERİF

  "Allah'ın izni olmadıkça Nezdi'nde şefaat edecek kimmiş?.." mealindeki benzer ayet-i kerimelerde şefaatin reddedilmesine ve yokluğuna asla delil yoktur. Çünkü Allah (c.c.), enbiya, evliya, ulema ve şehidlere şefaat izni vermiştir. Rahmetine, lütfuna mazhar kılmıştır. Bu itibarla onlar, Allah'ın rahmet kapısının anahtarıdırlar. Nitekim hadis-i şerîfte şöyle buyrulmaktadır:

  1- "Kıyamet gününde şefaatimle insanların en mutlusu, hûlus-i kalb üzere 'Lâ ilâhe İllallah ' diyen kimsedir." Yani kalbin en derin köşesinde bulunan ihlas üzere "Lâ ilâhe illallah" diyen zat, şefaate daha müstehaktır. Doğrusu hâlis Tevhidinden başka ameli olmayan Mü'minler hakkında şefaat daha garantidir. Doğrusu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati umûmî ise de günahkarlar daha faydalanır, demek olur. Öyle ya, günahı olmayanın hakkında şefaatin ehemmiyeti, günahkarın hakkındaki şefaatine nisbeten zayıf kalır.[1]

  2- "Rabb'imin indinde bana bir gelen (Cebrail) geldi. Gelen melek ümmetimin yarısının cennete girmesiyle şefaat arasında beni serbest kıldı; ben şefaati seçtim. O da, ölüp de Allah'a şirk koşmayan kimseler içindir." [2]

  3- "Ben cennete girmek için şefaat eden insanların en ilkiyim = layıkıyım. Ve Ben, nebilere nisbetle ümmeti en çok olanım." [3]

  4- "Benim şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir." [4]

  5- "Şefaatim, ümmetimden, her türlü günah işleyenler içindir. " Hazreti Ebû Derdâ radıyallahu anhu'nun: ' Ya Rasulallah, zina etseler ve hırsızlık yapsalar da mı?' demesi üzerine: "Evet zina ve hırsızlık işleseler de. Ebû Derdâ (r.a.) kahrından burnunu uzatıp kabul etmese de." [5]

  6- "Benim şefaatim ümmetimden ehli beytimi seven kimseler içindir." [6]

  7- "Benim şefaatim (bütün ümmete) mübahtır. Ancak ashabıma söven kimseler müstesnadır." [7]

  8- "Şefaatim kıyamet gününde haktır. Kim ki ona iman etmez ise şefaat ehlinden olmaz." [8]

  9- "Ben, Rabb'imden şirk koşmayıp da ümmetimden yirmi yaşında ölmüş olana şefaat etmek için izin taleb eyledim; Rabb'im onları bana bağışladı." [9]
  "Ben, eş koşmayıp da ümmetimden kırk yaşında olanlar için Rabb'imden şefaat istedim. Rabb'im dedi ki:
  "Ya Muhammed, ben onları mağfiret ettim. " Dedim ki:
  "Ya Rabb'i ya elli yaşında olanlar?
  Rabb'im Bana dedi ki:
  "Gerçekte Ben onları da mağfiret ettim. " Dedim ki :
  Ya Rabb'i ya altmış yaşında olanlar?
  Rabb'im : "Ya Muhammed, Ben onları da mağfiret ettim. " dedi. Ben:
  "Ya Rabb'i, ya yetmiş yaşında olanlar?" dedim. Rabb'im dedi ki:
  "Ya Muhammed, Ben bir kuluma yetmiş yaş bağışlarsam, Bana bir şeyi eş koşmaksızın ibadet ettiği halde onu ateşle azaplandırmakdan haya ederim. Amma seksen ve doksan yaşındakilere sıra gelince, onları kıyamette haşir meydanında bırakırım; onlara denilecek ki: Siz kimi sevmiş iseniz, kendinizle beraber cennete sokun." Bu hadis-i şerif gençliğini ibadetle geçirip seksen yaşında olan zevatların sevdiklerine şefaat edeceklerine delildir. [10]

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Efdal Bayan Üye
  Efdal
  Bayan Üye

  Üye No: 441
  Mesaj Sayısı: 618
  Tecrübe Puanı: 11

  --->: Peygamber Efendimizin Şefaati


  Allah şefaatinden mahrum etmesin


 3. 3
  Hasret Rüzgarı mumine.com
  Hasret Rüzgarı
  mumine.com

  Üye No: 46604
  Mesaj Sayısı: 95
  Tecrübe Puanı: 3

  --->: Peygamber Efendimizin Şefaati


  Peygamber efendimizin şefaati
  Sual: Şefaatin hak olduğunu kabul etmeyen bir tek Ehl-i sünnet âlimi var mıdır?
  CEVAP
  Bütün Ehl-i sünnet âlimleri, ittifakla, hepsi şefaati kabul etmişlerdir. Sadece nakilden çok akla tâbi olan Mutezile denilen sapık bir fırka ve Vehhabiler şefaati inkâr etmiştir.

  Yeni türedi bazı yazarlar da Peygamber efendimize düşmanlık ederek, “Kur'anı getirmekle onun vazifesi bitmiştir. Kimseye faydası olmaz, şefaat edemez” diyorlar. Onun, âlemlere rahmet olarak geldiğini kabul etmiyorlar, Mutezileye, Vehhabilere inanıyorlar da, şefaatin hak olduğunu bildiren âyet ve hadisleri inkâr ediyorlar.

  Halbuki Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

  (Allah ve Resulüne itaat eden, en büyük kurtuluşa ermiştir.) [Ahzab 71]

  (Peygamberin verdiğini alın, yasak ettiğinden sakının!) [Haşr 7]

  (De ki; “Bana uyun ki, Allah da sizi sevsin!”) [Al-i İmran 31]

  {Bu âyet-i kerime gelince, münafıklar, “Muhammed kendisine tapılmasını istiyor” dediler. [Şimdiki mezhepsizler de, “Peygamber, Allah’tan üstün tutuluyor” diyorlar.] Bunun üzerine aşağıdaki âyet-i kerime inmiştir. (Şifa-i şerif)}
  (De ki; “Allah’a ve Peygambere itaat edin! [İtaat etmeyip] yüz çeviren [kâfir olur] Elbette Allahü teâlâ kâfirleri sevmez.) [Al-i İmran 32]

  Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Allahü teâlâ, şefaat edene ve şefaat edilene izin vermedikçe, hiç kimse şefaat edemez. Kalblerindeki müthiş korku giderilince, [şefaat bekleyenler, şefaat edenlere] “Rabbiniz şefaat hakkında ne buyurdu?” diye soracaklar. Onlar [şefaat edenler] ise, “Hak olanı buyurdu [şefaate izin verdi]” diyecekler.) [Sebe 23]

  (O gün, kimse şefaat edemez. Ancak Rahman olan Allah’ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığı kimse şefaat eder.) [Taha 109]

  (Rahman olan Allah’ın nezdinde söz ve izin alanlardan başkası şefaat edemez.) [Meryem 87]

  (Allah’ı bırakıp da, taptığı putlar şefaat edemez. Ancak hak dine inanıp ona şahitlik eden kimseler şefaat eder.) [Zuhruf 86]

  (Onlar, Onun [Allah’ın] rızasına kavuşmuş olandan başkasına şefaat etmezler.) [Enbiya 28]

  (Sadece Allah’ın dilediği ve razı olduğu kimselere şefaat etmesi için izin verilen, göklerde nice melekler vardır.) [Necm 26]

  (Allah’ın izni olmadan kim şefaat edebilir?) [Bekara 255]

  (Allah’ın izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz.) [Yunus 3]

  (Bütün şefaatler Allah’ın iznine bağlıdır.) [Zümer 44]

  Bu âyet-i kerimelerde görüldüğü gibi, şefaat yetkisine sahip olanlar, (Peygamberler, âlimler, şehitler gibi) ancak Allahü teâlânın izni ile şefaat edeceklerdir.

  Yukarıdaki âyet-i kerimelerde, Allah’ın izni olmadan kimsenin şefaat edemiyeceği açıkça bildirilmektedir. Ancak Allah’ın izin verdiklerinin bundan müstesna oldukları, yani ancak Allah’ın izni ile şefaat edecekleri bildirilmiştir.

  Kimler şefaate kavuşur?
  Kâfirlere şefaatçi olmadığını ve putların şefaat edemiyeceğini gösteren âyetleri vehhabiler Müslümanlara yüklemeye çalışıyorlar, Peygamberler de şefaat edemez diyorlar. Şefaate sadece iman ehli kavuşacak, kâfirler şefaatten mahrum kalacaklardır.

  Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Artık şefaat edicilerin [Peygamberlerin, meleklerin, salihlerin, şehitlerin] şefaati, onlara [kâfirlere] fayda vermez.) [Müddesir 48]

  (O gün zalimler [kâfirler] için, müşfik bir dost, sözü dinlenecek şefaatçi de yoktur.) [Mümin 18]
  (Kâfir için dost ve şefaatçi yok) demek, (Müminler için dost ve şefaatçi var) demektir. Mesela Mümin suresinin 7, 8 ve 9.âyet-i kerimelerinde, meleklerin müminler için dua ettiği bildirilmektedir. Meleklerin duası elbette kabul olur.

  (Kitabın haber verdiği sonuçtan başka bir şey mi bekliyorlar? Haber verilenler ortaya çıktığı
  gün, önce onu unutmuş olanlar, “Rabbimizin Peygamberleri elbette bize gerçeği getirmişti, şimdi bize şefaat etsin, yahut geriye çevrilsek [dünyaya tekrar gitsek] de işlediklerimizin başka türlüsünü işlesek” derler. Doğrusu kendilerini mahvetmişlerdir, uydurdukları şeyler [putlar] onları koyup kaçmışlardır.) [Araf 53]

  (Orada putlarıyla çekişerek derler ki: “Vallahi biz apaçık bir sapıklıkta idik; çünkü biz sizi âlemlerin Rabbine eşit tutmuştuk; bizi saptıranlar ancak suçlulardır; şimdi şefaatçimiz, yakın bir dostumuz yoktur; keşke geriye bir dönüşümüz olsa da, inananlardan olsak.) [Şuara 96-102]

  (Allah'a koştukları) ortaklarından kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmayacaktır. Zaten onlar, ortaklarını da inkâr edeceklerdir.) [Rum 13]

  (Ondan başka ilahlar mı edineyim? O Rahman olan Allah, eğer bana bir zarar dilerse putların şefaati bana hiçbir fayda vermez, beni kurtaramaz.) [Yasin 23]

  Yukarıdaki âyetler, kâfirlere putların şefaat edemiyeceğini göstermektedir. Bu âyetleri ileri sürerek, (Müslümanlara Peygamberler, melekler, âlimler, evliya, şehitler, Kur’an-ı kerim şefaat edemez) diyerek cahilce iftira ediyorlar.

  Kur’anı insanlara açıkla
  Eşsiz mucize olan Kur’an-ı kerime uyabilmek için, Kur’anın muhatabı olan Peygamber efendimize uymak ve şerefli sözlerini [hadis-i şeriflerini] kabul etmek lazımdır. Allahü teâlâ, Resulüne Kur’anın açıklamasını, hüküm koymasını emredip, iman, itaat ve Kelime-i şehadette de Resulünü kendisiyle birlikte bildiriyor:
  (Kur’anı insanlara açıklayasın diye sana indirdik.) [Nahl 44]

  (İhtilaflı şeyleri insanlara açıklayasın ve iman eden bir kavme de hidayet ve rahmet olsun diye bu Kitabı sana indirdik.) [Nahl 64]

  (İhtilaflı bir işin hükmünü Allah’tan [Kur’andan] ve Resulünden [Sünnetten] anlayın!) [Nisa 59]

  (Aralarındaki anlaşmazlıkta seni hakem tayin edip, verdiğin hükmü tereddütsüz kabullenmedikçe, iman etmiş olmazlar.) [Nisa 65]

  (Allah ve Resulü, bir işte hüküm verince, artık inanmış kadın ve erkeğe, o işi kendi isteğine göre, tercih, seçme hakkı kalmaz.) [Ahzab 36]

  (Allah’a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin!) [Araf 158]

  (Allah’a ve Resulüne itaat edin!) [Enfal 20]

  (Allah’a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık.) [Feth 13]

  (Size kitabı, hikmeti getiren ve bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik.) [Bekara 151]

  (Yalnız Kur’an) diyenler kesinlikle Kur’an-ı kerime inanmıyorlar. İslamiyet’i yıkmak için inanmış gibi görünüyorlar. Bunların, Kur’an ve Sünneti kabul etmedikleri için kâfir olduklarını bildiren âyetlerden bazılarını bildirdik.

  Bu konudaki hadis-i şerifler de şöyledir:
  (Cebrail aleyhisselam, Kur’an ile beraber açıklaması olan sünneti de getirmiştir.) [Darimi]

  (Bana Kur’anın misli kadar daha hüküm verildi.) [İ. Ahmed]

  (Yalnız Kur’andaki helal ve haramı kabul edin diyenler çıkar. İyi bilin, Peygamberin haram kılması, Allah’ın haram kılması gibidir.) [Tirmizi, Darimi]

  (Bana uyan Cennete girer, bana isyan eden ise giremez.) [Buhari]

  (Bir zaman gelir “Kur’andan başka şey tanımam” diyenler çıkar) [Ebu Davud]

  (Kur’ana ve sünnete uyan hiç sapıtmaz.) [Hakim]

  (Sünnetimden yüz çeviren benden değildir.) [Müslim]

  (Bir zaman gelir, beni yalanlayanlar çıkar. Bir hadis söylenince, “Resulullah böyle şey söylemez. Bunu bırak, Kur’andan söyle” der.) [Ebu Ya’la]

  Yalnız Kur’an diyenler, Kur’andaki İslam diyenler, utanmadan yalan söylüyorlar. Sözlerinde zerre kadar samimiyet yoktur. Kur’ana inanmalarında samimi olsalardı, âyetlere inanırlardı. Kur’anda, (yalnız Kur’ana uyun) denmiyor, (Allah’a ve resulüne uyun) deniyor. Resulünü devreden çıkaran, Kur’anın açıklaması olan hadisleri delil saymayan, Kur’anın ifadesi ile kâfir olur.

  Resulullah efendimiz açıklıyor
  Allahü teâlâ, (Ey Resulüm, Kur’anı insanlara açıkla) buyuruyor. Resulü de açıklıyor:
  (İsra suresinin (yakında Rabbin sana makamı mahmudu verecektir) [mealindeki] âyet-i kerimedeki "Makamı mahmud" bana verilecek şefaat hakkıdır.) [Tirmizi]

  (Ahirette ilk şefaat eden ve şefaati kabul olan ben olacağım.) [İbni Mace]

  (Kıyamet günü en önce ben şefaat edeceğim.) [Müslim]

  (İmanla ölen herkese şefaat edeceğim.) [Buhari, Müslim]

  (Her Peygamberin, müstecab [kabul olan] bir duası vardır. Ben duamı, ümmetime şefaat etmek için ahirete sakladım.) [Buhari]

  (Ümmetimin yarısının Cennete girmesi ile şefaat etmem arasında serbest bırakıldım. Şefaat etmeyi seçtim. Çünkü şefaatimle daha çok kimse Cennete girer.) [İbni Mace]

  (Benden önce hiçbir Peygambere verilmeyen beş şeyden biri şefaattir. Şirk üzere ölmeyen [imanla ölen] herkese şefaat edeceğim.) [Bezzar]

  (Ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim.) [İmam-ı Ahmed, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud]

  Peygamber efendimiz, günahkârlara şefaat edeceğini bildirince, Hazret-i Ebüdderda, (İmanı olan hırsız ve zâniler de şefaate kavuşacak mı?) diye sual etti, (Evet, onlara da şefaat edeceğim) buyurdu. (Hatib)

  (Nefslerine aldananlara şefaat edeceğim.) [Deylemi]

  (Kıyamette, kum sayısından daha çok kimseye şefaat ederim.) [Taberani]

  (Ehl-i beytimi sevenlere şefaat edeceğim.) [Hatib]

  (Eshabımı kötüleyenden başka, herkese şefaat edeceğim.) [Buhari]

  (Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu.) [Buhari, Müslim]

  (Kabrimi ziyaret edenin şefaatçisiyim.) [Taberani]

  (Sırf beni ziyaret için gelen, Allah’ın izniyle şefaatime kavuşur.) [Müslim]

  (Medine’de ölenlere şefaat ederim.) [Tirmizi]

  (Medine’nin sıkıntılarına katlanana, şefaat ederim.) [Müslim]

  (Sünnetimi [imanını] elinden kaçıran kimseye [kâfire] şefaatim haram oldu.) [Şir’a]

  (Şefaatime inanmayan kimse, ona kavuşamaz.) [Şir’a]

  (Şefaatime kavuşmak isteyen kızını fasıka vermesin!) [Şir’a]

  (Şefaatime en layık olan, bana en çok salevat okuyandır.) [Tirmizi]

  (Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim.) [Beyheki]

  (Ümmetimden geri kalan olur korkusu ile Cennete girdiğim halde tahtıma oturmam. Allahü teâlâya, "Ya Rabbi ümmetim ümmetim" derim. Rabbim "Ümmetine ne yapmamı istiyorsun?" buyurur. Ben de "Ya Rabbi onların hesaplarını çabuk gör, sıkıntıdan kurtulsunlar" derim. Cehennemliklerin listesi bana verilir. Onlara şefaat ederim. Hatta Cehennem hazini Malik "Ümmetinden cezalanacak kimse bırakmadın" der.) [Beyheki, Taberani]

  (Rabbin sana [ahirette çeşitli nimetler, şefaat izni] verecek, sen de hoşnut, razı olacaksın) mealindeki Duha suresi beşinci âyet-i kerimesi inince, Resulullah efendimizin, (Ümmetimden bir kişi Cehennemde kalsa razı oldum demem) diye söylediği tefsirlerde bildirilmiştir. (Tibyan)

  Lütfu ile daha fazla verir
  Şuarâ suresinin 100. âyetinde, Cehennemdekilerin, (Bizim için şefaat edici [şefaat etmesine izin verilen] kimse yoktur) dedikleri bildirilmektedir. Şurâ suresinin 26. âyetinde ise, (İman edip salih amel işleyenlerin dualarına icabet eder. Lütfundan, fazlasını da verir) buyuruluyor. Fazlasını verir ifadesi, “Onlara şefaat edici arkadaşlar verir ve beraber Cennete girerler” diye tefsir edilmiştir. (İhya)

  Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
  (Kıyamette Peygamberler, âlimler ve şehitler şefaat eder.) [İ.Mace]

  Bütün müfessirler, muhaddisler ve fakihler gibi, dört mezhep imamı da şefaatin hak olduğunu bildirmişlerdir. Bütün âlimlerin en büyüğü olan imam-ı a’zam hazretleri, (Peygamberler, âlimler ve salihler, günahkârlara şefaat edecektir) buyurdu. (Fıkh-ı ekber)

  Buraya kadar, şefaatin hak olduğunu bildiren âyet-i kerime ve hadis-i şerifler ile Ehl-i sünnet âlimlerinin yazılarından bazısını bildirdik. Kur’an-ı kerimi açıklayan Peygamber efendimiz ve Eshabı ve Ehl-i sünnet âlimlerinin tamamı şefaatin hak olduğunu bildirmiştir. Bir hadis-i şerifin Kur’an-ı kerime aykırı olup olmadığını en iyi bilen muhaddisler ve diğer Ehl-i sünnet âlimleridir. Bütün muhaddisler, şefaatle ilgili hadis-i şerifleri bildirmişlerdir. Onlar, bir hadisin Kur’an-ı kerime aykırı olup olmadıklarını bilemiyor da, Mısırlı, Suriyeli ve yerli türedi mezhepsizler mi biliyor?

  Sen razı olana kadar
  Putlarla ilgili âyet-i kerimeleri gösterip, (Resulullah müminlere şefaat edemez) demek, mezhepsizliğe has bir taktiktir.

  Duha suresinin, (Sen razı olana [yeter diyene] kadar, her dilediğini vereceğim) mealindeki 5. âyeti, Allahü teâlânın, Peygamberine bütün ilimleri, bütün üstünlükleri, ahkam-ı İslamiyeyi, düşmanlarına karşı yardım ve ümmetine kıyamette her türlü şefaat ve tecelliler ihsan edeceğini vaad etmektedir. Bu âyet-i kerime gelince, Cebrail aleyhisselama bakıp, (Cehennemde bir müminin kalmasına razı olmam) buyurdu.

  Yine buyurdu ki:
  (O kadar çok kimseye şefaat ederim ki, Rabbim Allahü teâlâ, bana, “Razı oldun mu?” diye sorunca, “Evet razı oldum” derim.) [Beyheki, Bezzar, Taberani]

  (Kıyamette Sırat köprüsünün başında durur, ümmetimin geçmesini beklerim. Allahü teâlâ, "Dilediğini iste, istediklerine şefaat et, şefaatin kabul olunacaktır" buyurur. Ümmetime şefaatten sonra, yalvarmaya devam ederim. Rabbim bana "Ümmetinden ihlasla bir defa "La ilahe illallah" diyen ve imanla ölen herkesi Cennete koy" buyuruncaya kadar yerimden kalkmam.) [İ. Ahmed]

  (Allahü teâlâ bana, "Ümmetinin üçte ikisini sorgusuz sualsiz Cennete koymamı mı istersin, yoksa şefaat izni mi istersin?" buyurdu. Ben de şefaat hakkı vermesini istedim. Şefaatim elbette bütün Müslümanlaradır.) [Taberani]

  (Şirk üzere ölmeyen [imanla ölen] herkese şefaat edeceğim.) [İbni Hibban]

  Resulullahı vesile edenlerin, onun şefaati ile tevbelerinin kabul olunacağını şu âyet-i kerime de göstermektedir:
  (Nefslerine zulmedenler, sana gelip, Allah’tan af diler ve Resulüm olarak sen de, onlar için af dilersen, Allahü teâlâyı, tevbeleri kabul edici ve merhamet edici bulurlar.) [Nisa 64]

  Resulullah gibi şefaatçi olmasaydı
  Kabirden, önce Resulullah efendimiz, üzerinde Cennet elbisesi ile kalkacak. Burak üzerinde, elinde liva-ül-hamd isimli bayrakla mahşer yerine gidecek, Peygamberler ve bütün insanlar bu bayrağın altında duracak, hepsi, beklemekten çok sıkılacak, önce Peygamberlerden Hazret-i Âdem, sonra Hazret-i Nuh, sonra Hazret-i İbrahim, Hazret-i Musa ve Hazret-i İsa’ya gidip, hesaba başlanması için şefaat etmelerini dileyeceklerdir. Her biri, birer özür bildirerek, Allahü teâlâdan utandıklarını söyleyecekler, şefaat edemiyecekler, sonra Resulullaha gelip yalvaracaklardır.

  Önce, Onun ümmeti, Sırattan geçip Cennete girecektir. Sonra bütün Peygamberler şefaat edecektir. (Buhari)

  Peygamber efendimizin şefaati şöyle olacak:
  1- Makam-ı Mahmud şefaati ile, mahşerde beklemek azabından kurtaracaktır.
  2- Çok kimseyi, sorgusuz, sualsiz Cennete sokacaktır.
  3- Azap çekmesi gereken müminleri azaptan kurtaracaktır.
  4- Günahı çok olan müminleri Cehennemden çıkaracaktır.
  5- Sevapla günahı eşit olup, Araf’ta bekleyen kimselerin Cennete gitmelerine şefaat edecektir.
  6- Cennete girmiş olanların derecelerinin yükselmesine şefaat edecektir.

  Şefaat ile hesaptan kurtardığı yetmiş bin kimsenin her birinin şefaatleri ile de, yetmişer bin kişi sorgusuz, sualsiz Cennete girecektir.

  İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki:
  (Peygamberlerin sonuncusu gibi bir şefaatçi olmasaydı, bu ümmetin günahları kendilerini helak ederdi. Bu ümmetin günahları çok ise de, Allahü teâlânın af ve mağfireti de sonsuzdur. Allahü teâlâ, bu ümmete af ve mağfiretini o kadar saçacak ki, geçmiş ümmetlere böyle merhamet ettiği bilinmiyor. Doksandokuz rahmetini, sanki bu günahkâr ümmet için ayırmıştır.

  Allahü teâlâ, af ve mağfiret etmeyi sever. Günahı çok olan bu ümmet kadar af ve mağfirete uğrayacak hiçbir şey yoktur. Bunun için, bu ümmet, ümmetlerin en hayırlısı oldu. Bunların şefaatçileri olan Peygamberleri, Peygamberlerin en üstünü oldu.

  Furkan suresi, 70. âyet-i kerimesinde mealen, (Allahü teâlânın, günahlarını iyiliklerle değiştireceği kimseler, onlardır. Onun mağfireti, merhameti sonsuzdur) buyuruldu.) [C.2, m.3]

  İmanlı ölen herkese şefaat
  İmanını muhafaza ederek ölen herkes şefaate kavuşacaktır. Şefaate kavuşabilmek için imanlı ölmek şarttır. İmanlı ölenler de ebedi kurtuluşa kavuşmuş demektir.

  Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (O gün Allah, Peygamberlerini ve iman edip onunla beraber olanları rüsvay etmez.) [Tahrim 8]

  Peygamber efendimiz, (Ya Rabbi, ümmetimin kusurlarını başkalarının duymaması için onların hesaplarını bana ver!) deyince, Allahü teâlâ, (Onlar senin ümmetin ise, benim de kullarımdır. Ben onlara senden daha merhametliyim. Ne sen, ne başkaları onların kusurlarını bilemez, hesaplarını gizli görürüm) buyurdu. (İ. Gazali)

  (Kıyamette “Ya Rabbi, zerre kadar imanı olanı Cennete koy!” diyeceğim. Hepsi şefaatimle Cennete girecek.) [Buhari]

  Hazret-i Ebu Hüreyre anlatır:
  Resulullah efendimizden, kıyamette şefaatine kavuşacak en mutlu kişinin kim olduğunu sordum. (Senin hadislerime olan sevginin çokluğunu bildiğim için, böyle bir soruyu senden önce hiç kimsenin sormayacağını tahmin etmiştim. O mesut kişi, La ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyerek imanla ölen kişidir) buyurdu. (Buhari)


  Her mümine şefaat vardır
  Sual: Peygamberimizin kızına, (Ahirette sana gelecek azabı benim kurtarma yetkim yok) dediği bildiriliyor. Hazret-i Fâtıma Cennetlik değil midir?
  CEVAP
  Evet, Cennetliktir. Resulullah efendimiz, (Allahümme yâ mukallibel kulûb, sebbit kalbî, ala dînik) duasını okuyunca, Eshab-ı kiram, (Ya Resulallah sen de, dönmekten korkuyor musun?) dediklerinde, (Mekr-i ilahiden kurtulmak için, kim bana teminat [güvence, garanti] verebilir ki?) buyurdu. (Levh-il-mahfuz ve Ümm-ül-kitab risalesi)

  Bu dua, (Ey büyük Allah’ım! Kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, yani dininden döndürme, ayırma!) demektir. Kendisi için böyle buyurunca, hepsi Cennetlik olan Eshabı ve yakınları için de, aynı şeyi söylemesi normal değil mi? Bu hadis-i şerif, (Rabbimin lütfu olmadıkça, ben kendi yakınlarıma da şefaat edemem, ancak Rabbimin bana vereceği yetkiye dayanarak şefaat ederim) demektir. Bir âyet-i kerime meali:
  (Allah’ın izni olmadan kim şefaat edebilir?) [Bekara 255]

  Tek yetkilinin Allahü teâlâ olduğu bildiriliyor. Bir âyet-i kerime meali de şöyledir:
  (Bütün şefaatler, Allah’ın iznine bağlıdır.) [Zümer 44]

  Peygamber efendimiz, Allahü teâlâdan izin aldıktan sonra, yakınlarına ve imanı olan herkese şefaat edecektir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (İmanla ölen herkese şefaat edeceğim.) [Buhari, Müslim] 4. Reklam

 5. 4
  ezdli cündep Üye
  ezdli cündep
  Üye

  Üye No: 36789
  Mesaj Sayısı: 218
  Tecrübe Puanı: 4

  --->: Peygamber Efendimizin Şefaati


  Alıntı
  Vehhabiler şefaati inkâr etmiştir.
  ........Selamu aleykum vehhabi ne demek...hasret-ateşi


 6. 5
  Hasret Rüzgarı mumine.com
  Hasret Rüzgarı
  mumine.com

  Üye No: 46604
  Mesaj Sayısı: 95
  Tecrübe Puanı: 3

  Alıntı
  Selamu aleykum vehhabi ne demekhasret-ateşi


  ve aleykumselam ve rahmetullah buyur

  [URL]https://www.forumduasi.com/u-v/1748-vehhabilik.html[/URL]


 7. 6
  Ecrinim Bayan Üye
  Ecrinim
  Bayan Üye

  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 2,446
  Tecrübe Puanı: 82

  Rabbim, Efendimizin(sav)şefaatini cümlemize nasip eylesin..:(
  Allah c.c. razı olsun,emeğinize sağlık


+ Yorum Gönder