1. 1
  İsmail Üye
  İsmail
  Üye

  Üye No: 4628
  Mesaj Sayısı: 38
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 29

  Hz. Muhammed'in sevdiği yemekler


  İslam Peygamberi Hazreti muhammed en çok hangi yemekleri severdi, en hoşlahndığı meşrubatlar nelerdi?


  Sağlık, dünya hayatında Allah'ın, Rahman sıfatının tecellisi olarak herkese verdiği en büyük nimetlerden biridir. Şüphesiz sağlık iman ile birlikte olduğunda ne denli önemli bir nimet olduğu daha iyi bilinmekte ve Allah'a daha fazla şükretmeye vesile olmaktadır. "Zenginlik hoştur, takva ile olursa zarar vermez. Sağlık, takva ile olursa, zenginlikten üstündür. Sağlıklı olmak, cennet nimetlerindendir." (Önder Çağıran, Tıbbi Nebevi)

  -"Çok sıcak yemeği sevmezdi." (1)
  -"En çok hoşlandığı yiyecek etti." (2)
  -"Kabağı çok severdi." (3)
  -"Avlanan kuş etlerini yerdi." (4)
  -"Hurmalardan Acve hurmasını severdi." (5)

  -Hz. Aişe (ra) Peygamberimiz (sav)'in sevdiği yiyeceklerle ilgili şunları söylemiştir:
  "Tatlı ve balı severlerdi." (6)
  -"Hazreti Peygamber (sav)‘in katık olarak yediği yemeklerin bir kısmı şöyle sıralanabilir:
  Koyunun ön kolu ve sırt eti, pirzola, kebap, tavuk, toy kuşu, et çorbası, tirit, kabak, zeytinyağı, çökelek, kavun, helva, bal, hurma, pazı, anber balığı…" (7)
  -Hz. Aişe (ra) ek olarak şunları bildirmiştir: "Kavun, karpuzu yaş hurma ile yerlerdi." (8)
  - Hz. Cabir (ra)'den:
  "Taze hurma ve kavun çok yerlerdi ve 'bunlar güzel meyvedir' derlerdi." (9)
  - "Hiçbir zaman bir yemeği yermemiştir. Hoşuna giderse yer gitmezse yemezdi. Hoşlanmadığında da bir başkasına kötülemezdi." (10)
  - Peygamber Efendimiz (sav)’in sevdiği bazı yiyecekler için söylediği sözlerden bir kısmı ise şöyledir:
  "Etin en güzel yeri sırt etidir." (11)
  -"Sirke ne güzel katıktır" (12)
  -"Mantar kudret helvasıdır."(13)
  -"Sinameki ve sennut (tereyağı + bal + kimyon karışımı) yemeye devam ediniz. Çünkü bu iki şeyde samdan (ölümden) başka her hastalıktan şüphesiz şifa vardır." (14)
  -"Zeytinyağını yiyiniz ve kullanınız. Çünkü bu yağ mübarektir." (15)

  Peygamber Efendimiz (sav)’in sevdiği içecekler
  - Hz. Aişe (ra) bildiriyor:
  "Şerbetlerin içinde tatlı ve soğuk olanını severlerdi. (16)
  - Peygamber Efendimiz (sav) bal şerbeti, hurma ve kuru üzüm şırası gibi içecekleri severlerdi. (17)
  - Peygamber Efendimiz (sav)’in en çok sevdiği içecek, soğuk tatlı şerbetlerdi." (18)
  - Şerbetlerin içinde en çok bal şerbetini severdi. (19)
  - İçilecek şeylerde en çok sütü severlerdi. (20)

  Peygamberimiz (sav) süt için şöyle buyurmuşlardır:
  "Allah bir kimseye yemek yedirdiği zaman o kimse, 'Allah'ım Bize bu yemeği bereketli kıl ve bize bundan hayırlı rızık ver' diye dua etsin. Allah bir kimseye bir miktar süt içirdiği zaman da o kimse, 'Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver' diye dua etsin. Çünkü yiyeceğin ve içeceğin yerini tutan sütten başka bir şeyi bilmiyorum." (21)

  Peygamberimiz (sav)’in su için söyledikleri
  Peygamberimiz (sav) özellikle yolculuklar sırasında ashabına su dağıttırırdı. Örneğin bir yolculuğu sırasında, bir yerde durmuş ve yanındakilerden su istemiştir. Elini ve yüzünü yıkadıktan sonra, sudan içmiş ve yanındaki sahabelerine de "Siz de yüzünüze, boynunuza bir miktarını dökün" (22) demiştir.

  Resulullah (sav) su içtikten sonra şöyle dua etmiştir:
  "Rahmetiyle suyu tatlı olarak yaratan, acı ve tuzlu yaratmayan Allah'a hamd olsun." (23)
  Resulullah (sav) bir başka sözünde ise su için şöyle buyurmuştur:
  "Allah suyu temizleyici olarak yarattı. Tadını veya rengini veya kokusunu değiştiren maddeler dışında hiçbir nesne onu pislemez." (24)

  Tedavi olmak ve ilaç kullanmak
  Peygamberimiz (sav) de, hastalıkların şifasıyla birlikte yaratıldığını anlatmış ve şifa için gerekli sebepleri yerine getirmeyi tavsiye etmiştir. Bunlar arasında doktora başvurma ve ilgili ilacı kullanma da bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (sav)'in konuyla ilgili hadisleri şu şekildedir:

  "Hak Te'âlâ şifâsını yaratmadığı hiçbir türlü dert yaratmamıştır. Her kim o şifâyı bilirse ilâç edip kurtulur, her kim bilemezse o dertle kalır. Fakat ölümün dermanı yoktur." (Önder Çağıran, Tıbbi Nebevi)
  Sağlığın başlıca şartı:

  TEMİZLİK
  YÜCE Allah Kur’an'da Hz. İbrahim'e oğlu Hz. İsmail ile birlikte, ibadet edecek Müslümanlar için Kabe'yi temizlemesini emretmiş ve temizlik konusunun önemini bildirmiştir:
  …İbrahim ve İsmail'e de, "Evimi, tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rüku ve secde edenler için temizleyin" diye ahid verdik. (Bakara Suresi, 125)
  Temizliğe bu denli dikkat çekilmesinin bir diğer nedeni de insan sağlığını korumada önemli bir etken olmasıdır. Hastalıklara neden olan mikroplar, kirli ortamlarda rahatlıkla çoğalıp insan sağlığını tehdit edebilmektedir. Sevgili Peygamberimiz (sav) de "Temizlik, imandandır." buyurarak bu konunun önemini vurgulamıştır. (Ebu Davud, Et'ime 12, (3761); Tirmizi, Et'ime 39, (1847)

  Kaynaklar:1) Beyhaki, Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 802
  2) Ebbuşeyh, Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 803
  3) G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 552/7
  4) Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 803
  5) Ebuşşeyh, Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 803
  6) G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 552/11
  7) Ebu Davud, III, 496-497, nu: 3840; Nesai, VII, 207-209; Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimiz (sav)’in Şemaili, Damla Yayınevi, 3 Baskı, İstanbul, 1998, s. 219
  8) G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 552/5
  9) G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 549/1
  10) Buhari ve Müslimde aynı anlamda rivayetler yer alır. Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 804
  11) Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, 9. cilt, İstanbul 1983, s. 62
  12) Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi , Kahraman Yayınları, 9. cilt, İstanbul 1983, s. 70
  13) Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, 9. cilt, İstanbul 1983, s. 209
  14) Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, 9. cilt, İstanbul 1983, s. 213
  15) Haydar Hatipoğlu,Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, 9. cilt, İstanbul 1983, s. 73
  16) G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 521/15
  17) Arızat'ül Ahzevi Şerhu Sünen'it Tirmizi, VIII, 89-90, Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimiz (sav)’in Şemaili, Damla Yayınevi, 3 Baskı, İstanbul, 1998, s. 255,
  18) Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimiz (sav)’in Şemaili, Damla Yayınevi, 3 Baskı, İstanbul, 1998, s.261
  19) G. Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 521/17
  20) G. Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 521/18
  21) Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, 9. cilt, İstanbul 1983, s. 75
  22) Konyalı Mehmed Vehbi, Tam Metni Sahih-i Buhari, 4. cilt, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1993, s.64-65
  23) İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.16
  24) İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 1. cilt, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.295

  İlgili Yazılar

 2. 2
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 4,918
  Tecrübe Puanı: 81
  Yer: Türkiye

  --->: Hz. Muhammed'in sevdiği yemekler


  Alıntı
  -"Çok sıcak yemeği sevmezdi." (1)
  -"En çok hoşlandığı yiyecek etti." (2)
  -"Kabağı çok severdi." (3)
  -"Avlanan kuş etlerini yerdi." (4)
  -"Hurmalardan Acve hurmasını severdi." (5)  insan birini sevdimi herşeyini sever:) eşyasını çevresini akrabalarını hatta sevdiği herşeyini sever.

  efendimizin (sav), kabak sevdiğini duyduğumda (10 sene önce) hiç sevmediğim halde yemeye başladım ve hala yiyiyorum tabi severek:)

  Allah cc, o'nu hakkıyla sevenlerden eylesin bizi ve tabi olmamızı nasip etsin.

  Allah cc razı olsun ismail.


 3. 3
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,921
  Tecrübe Puanı: 189

  --->: Hz. Muhammed'in sevdiği yemekler


  O'nun sevdiği herşeyi seviyorum (Allah'ın selat ve selamı üzeirne olsun)


 4. Reklam

 5. 4
  TR_hn82 Üye
  TR_hn82
  Üye

  Üye No: 23979
  Mesaj Sayısı: 24
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 38

  --->: Hz. Muhammed'in sevdiği yemekler (Hazreti muhammed en çok hangi yemekleri sever


  Yemek ayırmam.Bize sunulmuş bu nimetlerin değerini bilmek lazım.Fakat efendimizin sevdiklerini yemek daha da sevindiriyor insanı.Yerken bir başka tatla yiyor insan.Suyu içerken oturarak içeriz ya.Bir sünnetide yapmanın hazzı bambaşka.


 6. 5
  İLKNUR Misafir
  Misafir

  Allah razı olsun.O'nun sevdiği herşeyi seviyorum


 7. 6
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Canım feda olsun yoluna adı güzel kendi güzel ya MUHAMMED..


 8. 7
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  seni sevenlerden oldugum için çok şükür


+ Yorum Gönder