Resmi evlenmelerde kadın kocanın soyadını alıyor. Bu mesele Islam'da da böyle midir? 5 üzerinden 3.60 | Toplam : 5 kişi
 1. 1
  Candle Üye
  Candle
  Üye

  Üye No: 866
  Mesaj Sayısı: 451
  Tecrübe Puanı: 6

  Resmi evlenmelerde kadın kocanın soyadını alıyor. Bu mesele Islam'da da böyle midir?


  Resmi evlenmelerde kadın kocanın soyadını alıyor. Bu mesele Islam'da da böyle midir?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 9,604
  Tecrübe Puanı: 147

  Cevap: Resmi evlenmelerde kadın kocanın soyadını alıyor. Bu mesele Islam'da da böyle midir?


  KADININ KOCANIN SOYADINI ALMASI

  Resmi evlenmelerde kadın kocanın soyadını alıyor. Bu mesele Islam'da da böyle midir?

  Soyadı meselesinin tarihi henüz yenidir ve Islâm tarihi boyunca uygulânmamıştır. "Soyadı" kişinin hangi soya ait olduğunu, kimlerden geldiğini ve bir anlamda kimin çocuğu olduğunu gösteren bir işarettir. Soyadı sayesinde insanın nesepli ya da nesepsiz olduğu anlaşılmış olur. Bu açıdan, bakıldığında, eğer bugün millet içinde ya da milletlerarası bir kolaylık sağlıyorsa ve de bu kolaylığı bizim tarihimizde kullanılan "künye" ve "lakap" gibi uygulamalar bugün artık temin edemiyorsa. soyadı uygulamasında bir mahzur olmaz denebilir. Çünkü Islâmda da önemli olan, kişinin nesebinin belli olması,(bk. Kâsimî, Serafu'1-esbhat 5) ve kimlerden doğmuşsa onlara nisbet edilmesidir. Soyadı uygulamasının câiz olmadığı konusunda da bir nas yoktur: Ancak kadının kocanın soyadını alması bize en az iki yönden mahzurlu ve gayr-i Islâmî geliyor:

  a- Kişinin kendi Babasına nisbet edilmesi esastır.(bk. K. Bakara (2) 233; Ahzâb (33) 5) Soyadı demek, bir bakıma falancalanın soyundan ve filancaların çocuğu demek olur. Başkasının soyadını alan kadın, kendi soyundan koparılmış,ve sanki soysuzlastırılmış olacaktır. Meselâ Ali Gül ile Fatma Sümbül evlenir ve Fatma Sümbül, Fatma Gül adını alırsa Fatma nın artık soyu belli değildir. Sırf bu adıyla onun artık soylu bir âileden olup olmadığını anlamamız mümkün olmayacaktır.

  b- Bu uygulamada kadının değersiz ve ikinci sınıf insan olduğu manası vardır. Halbuki; kadın ile erkek, misyon ve fonksiyon olarak farklı olmakla birlikte insan olarak eşit varlıklardır. Buna göre niçin kadın erkeğin soyadını alıyor da erkek kadının soyadını almıyor, sorusuna kadının insanlıkta ikinci sınıf kabul edilmesinden başka bir cevap bulunamaz. Oysa Rasulüllah Efendimiz (s.a.s) "Muhammed b. Abdullah" ise, mesela Âişe validemiz de "Âişe bt. Ebûbekr" dir ve öyle kalmıştır. Hattâ Efendimizin "Ebu'1-Kâsım" künyesine karşılık o da "Ümmü Abdillah" künyesini almıştır.Bu konuda ki fikrimiz nas değildir ve tartışmaya açıktır.

  islami-fikhi-ansiklopedisi-syf 74
 3. 3
  _müberra_ Üye
  _müberra_
  Üye

  Üye No: 81861
  Mesaj Sayısı: 270
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 50

  Cevap: Resmi evlenmelerde kadın kocanın soyadını alıyor. Bu mesele Islam'da da böyle midir?


  islamın ne kadar adil olduğu bu yazıdan anlaşılıyor desert hanım ,aslında açıklama aynı zamanda mantığa da uygun,bu islamın mükemmelliği vesselam ....

  .benimse daha farklı bir sorum olacakdı;gelinin (veya damat) kayınvalidesine ve pedrine anne,baba demesi dinimizcede varmı ,yani aynı sıfat nasbedilmelimi


 4. Reklam

 5. 4
  imamhatipli42 Özel Üye
  imamhatipli42
  Özel Üye

  Üye No: 7
  Mesaj Sayısı: 2,126
  Tecrübe Puanı: 37

  Cevap: Resmi evlenmelerde kadın kocanın soyadını alıyor. Bu mesele Islam'da da böyle midir?


  KAYIN PEDERE VE KAYIN VALİDEYE HİTAP TARZI
  [URL="https://www.forumduasi.com/islamda-aile/81576-kayin-pedere-ve-kayin-valideye-hitap-tarzi.html"]Kayın Pedere Ve Kayın Valideye Hitap Tarzı[/URL]

  Kişinin kayınpederine "baba"; kayınvalidisine "anne" demesinin mahzuru var mıdır?

  Bu durum ya çok önemli olmadığı ya da Türklerin örfüne has bir keyfiyet olduğu için fıkıh kitaplarımızda yer almaz. Biz bu konudaki Islâmî edebi, bilinenlerden hareketle öğrenebiliriz. Önce Kur`ân-ı Kerim`de kişinin kayınpederine "baba", kayınvalidesine "anne" demesini isteyen bir âyet-i kerime yoktur. Hadislerde de böyle bir şey bilmiyoruz. Rasûlüllah Efendimizin (s.a.v.) kendisinin Ebûbekir ve Ömer Efendilerimize (ki, onun kâyinpederi idiler) "baba" diye hitap ettiği vaki olmadığı gibi, kendi damadı olan Osman ve Ali Efendilerimizin de ona "baba" dedikleri bilinmemektedir. Onlarla alâkalı Hadislerde hep "Ey Allah`ın Rasûlü" dediklerine şahit oluyoruz Rasûlullah`ın hanımları, "mü`minlerin anneleri" (Ahzâb (33) 6) olduğu gibi, kendisi de mü`minlerin manen Babası olduğundan onun, kendi eşlerinin babalarına "baba" demesi uygun olmazdı, diye düşünülebilir ama, kendi damatlarının ona "baba" demelerinin bir değil iki sebebi bulunmâsına rağmen, dememiş olmaları bize, kayınpedere "baba" denmeyeceğine dair ışık tutar. Ayrıca Ahzâb sûresindeki iki âyet-i kerime ile Müslim`deki iki hadîs-i şerif de ibareleriyle olmasa dahi işaretleriyle bize bunu anlatırlar

  "Allah evlâtlıklarınızı sizin çocuğunuz yapmamıştır", "Onları kendi babalarına nispet ederek çağırın. Bu, Allah katında daha âdildir". (Ahzâb 33/4,5). "Kim Müslümanken Babası olmadığını bildiği halde birisini baba iddia ederse, Cennet ona haramdır," "Babalarınızdan vâzgeçmeyin, kim Babasından vazgeçerse (onu kabullenmezse) bu küfürdür". (Müslim, îmam 113,114,115; Ayrıca bk. Cessâs, Ahkâm V/222; Ibn Kesîr VI/377, 78) Işte bu naslar bize işaretleriyle kişinin, kendi Ana Babasından başkasına ana baba demesinin uygun olmayacağını da anlatıyor olmalıdır.

  Ancak karı-kocanın birbirlerine karşı yumuşak ve nezaketli olmalarının ve birbiri yakınlarına, diğerinin hoşlanacağı ünvanlarla ve saygıyla davranmalarının birbiri üzerindeki haklarından olduğu da edep kitaplarımızda mevcuttur. Öyleyse herkesin, muhatabının statüsüne uygun bir hitapla ona hitap etmesi, en uygun olanıdır. Evlenen çocuklarının başkası tarafından ellerinden alındığı duygusunu yaşayan anne-babayı; çocuklarının başkalarına anne, baba diye hitap etmesi, ayrıca rencide edecektir. Kayınpeder ve kayınvalidenin kendilerine "anne" ve "baba" denmediğinden ötürü rencide olabilecekleri de düşünülebilir. Ama bu, örften ve günümüzde öyle alışıldığından dolayıdır.

  Öyleyse kayınpedere ve kayınvalideye baba ve anne demenin dinen bir sakıncası olmadığı söylenebilir. Nitekim ceddimiz hürmet olarak bunlara "Ana-baba" demişlerdir.

  Bekara suresinin 133. âyet-i kerimesinde, Yakub aleyhisselama hitaben (Baban İbrahim, İsmail ve İshak) buyuruluyor. Bilindiği gibi, Yakub aleyhisselam, İshak aleyhisselamın oğludur. İsmail aleyhisselam amcası, İbrahim aleyhisselam ise dedesidir.

  İbrahim aleyhisselamın babası Taruh olduğu halde, amcası ve üvey babası Azer için Kur'an-ı kerimde (İbrahim’in babası) ifadesi geçmektedir. (Enam 74)

  Peygamber efendimizin, amcası Ebu Talibe ve Ebu Lehebe "Baba" dediği hadis-i şeriflerle sabittir. Türkiye’de de, insanlara iyilik eden, onları himayesine alan kimselere mecaz olarak, "Baba adam", "Fakir babası" dendiğini hepimiz biliriz. Yaşlı kimselere de hürmeten "Baba" denir.

  Yaşlı kadınlara da , "Ayşe ana", "Fatma ana" veya "Hacı anne" dendiği meşhurdur. Böyle söylemekle, yani baba demekle, o kimse bizim babamız olmadığı gibi anne dediğimiz kadın da annemiz olmaz. Bunlar hürmet için söylenir.

  Yine yaşlı kimselere, bir akrabalığımız olmadığı halde, "Amca, dede", yaşlı kadınlara da, "Teyze, nine" deriz. Bunlar bir saygı ifadesidir.

  Kayınvalideye ve kayınpedere, "Ana-baba" demek ise daha tabiidir. Riya maksadıyla söylenirse, riya, saygı için söylenirse saygı olur. Ceddimiz, kayınvalideye ve kayınpedere, "Hanım anne", "Bey baba" da demişlerdir. Hakiki ana-baba ile karışmamaları için böyle söylemek daha iyidir. Bazı yerlerde kayınvalideye "Cici anne" de diyorlar. Bunlar mubah âdetlerdir. Günah olmayan âdetlere uymakta mahzur yoktur. Hatta mubah olan âdete uymamak şöhrete, kalb kırmaya sebep olursa böyle âdetlere uymak gerekir.  İslam Fıkhı Ansiklopedisi 6. 5
  _müberra_ Üye
  _müberra_
  Üye

  Üye No: 81861
  Mesaj Sayısı: 270
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 50

  cevap için teşekkürler,en iyisi hanım anne demek ,veya öyle hitab edilmek olsa gerek


 7. 6
  imamhatipli42 Özel Üye
  imamhatipli42
  Özel Üye

  Üye No: 7
  Mesaj Sayısı: 2,126
  Tecrübe Puanı: 37

  Alıntı
  cevap için teşekkürler,en iyisi hanım anne demek ,veya öyle hitab edilmek olsa gerek
  Damat için hanım anne olabilir ama gelinin anne-baba demesi daha evladır. Anadolu da herkes bilirki gelinler kaynanalarına anne anne deyiverdiler mi kaynanaları melaike oluverir. Bu taktiği unutmayın ama riya için değil içten gelerek söyleyin eminim ki onlarda sizi kızları gibi görecektir.


 8. 7
  _müberra_ Üye
  _müberra_
  Üye

  Üye No: 81861
  Mesaj Sayısı: 270
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 50

  hayır ben kayınvalidede olsam ,ki ..kimsenin annesinin yerini tutamam tabiii,yine hanım anneliği tercih ederim,yani gelinin kendini tahakküm altında hissetmesini istemem ,annesi annesi dir ben se benimdir dir .saygı ve hareketi önemli olan hitap şekline takılmam ...:)


 9. 8
  Ecrinim Bayan Üye
  Ecrinim
  Bayan Üye

  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 2,810
  Tecrübe Puanı: 86

  Alıntı
  KAYIN PEDERE VE KAYIN VALİDEYE HİTAP TARZI
  eşimizin anne ve babasına ''anne'' ''baba''diye hitab etmemiz başta eşimizn sonra da kendilerinin hoşuna gider,aradaki muhabbeti pekiştirir.
  Onları hoş tutacak söz ve davranışlarda bulunmak Rabbimizin rızasına vesile olacağı gibi bize de artı kazandıracaktır.Böyle yaparak ne bir şeyimiz eksilir,ne de kınalarımız dökülür hanımlar:)

  konuyla ilgili paylaşım için Allah c.c. razı olsun imamhatipli hocam:)


+ Yorum Gönder