Kunut duaları KURANI KERiMDE hangi ayettte geçer ? 5 üzerinden 4.49 | Toplam : 49 kişi
 1. 15
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Kunut dualari KURAN I KERIMDE hangi ayettte gecer soyleyebilirmisiniz?


  okuduklarımdan sonra bu siteye hiç bir konuda güvenemeyeceğimi düşünüyorum müşahit kardeşimiz sonuna kadar haklı görüyorum mum denen vatandaş neler söyledin sen öyle Allah ıslah etsin


 2. 16
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Kunut dualari KURAN I KERIMDE hangi ayettte gecer soyleyebilirmisiniz?


  müşahitten allah razı olsun tamamı yüce allah ın vahiylerinden açiklamaları her konuya açıklık getirmiş


 3. 17
  ebubekir Üye
  ebubekir
  Üye

  Üye No: 89725
  Mesaj Sayısı: 9
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 36


  kardesim bende zamanında öleydim sonra dedim okuyanlar nasıl okuyorlar bende ezberliycem dedim ve ezberledim cokca tekrar ve emek istiyor 1 2 saat ayırırsan insallah ezberliyeceginden süphem yok.
  -------------------------------------
  kardesim kuran bize tabiki bir cok hükmü acılıyor fakat bazen zorda kaldıgımız bazı bir cok durumda takvaya uygun olarak peygamber efendimizin s.a.v hadisleri basvuruyoruz.Bizim kitabımız muhakkak hatalardan arınmıs bir kutsal kitaptır fakat onu okudugumuz kadar peygamber efendimizin hadislerinide okumalıyız.Hicbirsey sevgisi Allah sevgisinden öteye varamaz kalplerimizde önce Allah sonra peygamber tabikide fakat ehli sünnet diye bir durum var sünnetlerde yasayan takva sahibleri peygamberimizin hareketleri ve sözlerine uyup özen gösterirler tabiki bir cok cümlelerde peygamber efendimizden ve sünnetlerinden cokca bahsedecegiz.Peygamberi ilahlastırmak tövbe böle cümleler hos olmamıs.

  Ahzab suresinin 36. ayeti

  “Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra, hiçbir erkek veya kadın müminin, o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resulüne isyan ederse besbelli bir sapıklığa düşmüş olur.”

  "Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de (itaat edin). Eğer Allah'a ve âhiret gününe iman ediyorsanız, aranızda herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz, onu Allah'a ve elçisine götürün. Böyle davranmanız, daha iyidir ve sonuç itibariyle daha güzeldir." (Nisa, 4/59)


 4. Reklam

 5. 18
  bigstar Misafir
  Misafir

  Cevap: Kunut duaları KURANI KERiMDE hangi ayettte geçer ?


  “Şüphe yok ki, Allah (c.c), benim de Rabbim, sizin de Rabbınızdır. Öyle ise O’na kulluk edin. İşte doğru yol budur.” (Âl-i İmran Sûresi, Âyet: 51)
  “De ki: “Ey insanlar, Ben sizin hepinize gönderilen Allah (c.c)’ın Resûlüyüm. O Allah (c.c) ki; bütün göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Ondan başka hiç bir ilâh yoktur. Hem diriltir, hem öldürür. O’nun için gelin Allah (c.c)’a ve Resûlüne îman edin. Allah (c.c)’a ve Allah (c.c)’ın bütün kitaplarına îman etmiş olan O ümmi Peygambere, Ona uyun ki kurtuluşa eresiniz.” (A’raf Sûresi, Âyet: 158)
  “Ey îman edenler! Allah (c.c)’a ve Resûlüne itâat edin. Ve işitip durduğunuz halde, Peygamberin emirlerinden yüz çevirmeyin.” (Enfal Sûresi, Âyet: 20)
  “Allah (c.c)’a ve Peygamberine itâat edin ki, size merhamet edilsin.” (Âl-i İmran Sûresi, Âyet: 132)
  “Ey îmân edenler! Allah (c.c)’a itâat edin. Peygamberine ve sizden olan Emir-ül-mü'minin sahiplerine de itâat edin. Sonra bir şeyde ihtilafa düşerseniz, hemen onun Allah (c.c)’a ve Resûlüne arz edin. Allah (c.c)’a ve ahiret gününe inanan mü’minler iseniz. Bu, hem daha hayırlı hem de netice itibariyle daha güzeldir.” (Nisâ Sûresi, Âyet: 59)
  “Aralarında hükmetmesi için Allah (c.c) ve Resûlü’ne dâvet olundukları zaman mü’minlerin sözü ancak: “Dinledik ve itâat ettik” demeleridir. İşte bunlar kurtuluşa erecek olanlardır. Kim Allah (c.c)’a ve Resûlüne itâat eder Allah (c.c)’tan korkar ve O’nun (yasaklarından) sakınırsa işte onlar kurtuluşa erecek olanlardır.” (Nur Sûresi, Âyet: 51-52)
  “(Ey Resûlüm) de ki: “Allah (c.c)’a itâat ediniz. Resûlüne itâat ediniz. Eğer (bunlardan) yüz çevirirseniz, artık O (peygamberin) üzerine düşen ancak (tebliğ) yüküdür. Sizin üzerinize düşen de size yükletilen (itâat)tir. Eğer O’na itâat ederseniz hidayete erersiniz. Resûlün vazifesi de ancak apaçık bir tebliğdir.” (Nur Sûresi, Âyet: 54)
  “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve O Resûl’e itâat edin ki rahmete kavuşturulasınız.” (Nur Sûresi, Âyet: 56)
  “Ey îmân edenler! Allah (c.c)’tan korkun ve doğruyu söyleyin ki O, işinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim de Allah (c.c) ve Resûlüne itâat ederse O, hakikaten büyük bir kurtuluşa ermiştir.”
  “Ey îmân edenler! Peygamber (s.a.v) sizi, kendinize hayat verecek şeye (dîne) dâvet ettiği zaman Allah (c.c)’a ve Resûlü’ne dâvetine icâbet edin. Ve bilin ki, Allah (c.c), kişi ile kalbinin arasına girer (kalbine ondan daha yakındır). Ve siz hakîkatten hep O’nun huzurunda toplanacaksınız.” (Enfal Sûresi, Âyet: 24)
  “De ki: “Eğer siz hakikaten Allah (c.c)’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah (c.c) da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah (c.c) çok yarlığayıcı ve çok esirgeyicidir.” De ki; “Allah (c.c) ve Peygambere itâat ediniz. Eğer yüz çevirirlerse yok ki Allah (c.c) kâfirleri sevmez” (Âl-i İmran Sûresi, Âyet: 31-32)
  “Kim Allah (c.c)’a ve Peygamberine itâat ederse, bu gibi kimseler, Allah (c.c)’ın kendilerine nimet verdiği Peygamberlerle, sıddîklarla, şehitlerle, iyilerle birliktedirler. Onlarsa ne güzel arkadaştırlar! İşte bu, Allah (c.c)’tan bir lütuf ve nimettir. Hakkıyla bilici olarak Allah (c.c) yeter.” (Nisâ Sûresi, Âyet: 69-70)
  “Kim Peygambere itâat ederse şüphesiz Allah (c.c)’a itâat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse; Ey Habîbim! Biz seni onlara muhâfız olarak göndermedik” (Nisâ Sûresi, Âyet: 80)
  “Her kim, Allah (c.c) ve Peygamberine itâat ederse, Allah (c.c) onu, altından ırmaklar akan cennetlerine koyar, içlerinden ebedi kalmak üzere. Bu ise en büyük kurtuluştur. Her kimde Allah (c.c)’a ve Peygamberine isyan eder, Allah (c.c)’ın koyduğu sınırı aşarsa, onu da ebediyen kalmak üzere bir ateşe koyar, aynı zamanda ona aşağılayıcı bir azap da vardı.” (Nisâ Sûresi, Âyet: 13-14)
  “İster erkek, ister kadın olsun mü’minler birbirlerinin dost ve yardımcılarıdırlar; insanlara iyiliği emredenler, onları kötülüklerden vazgeçirmeye çalışırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah (c.c)’a ve Peygamberine itâat ederler. İşte bunlardır ki, Allah (c.c) onları rahmetiyle yarlığayacaktır. Çünkü Allah (c.c), Aziz’dir, Hakim’dir.” (Tevbe Sûresi, Âyet: 71)
  “Andolsun ki, Allah (c.c)’ın Peygamberlerinde sizler için, Allah (c.c)’ı ve ahiret günün uman ve çokça Allah (c.c)’ı zikredenler için güzel bir (ahlâk) örneği vardır.” (Ahzab Sûresi, Âyet: 21)
  “Peygamber Efendimiz (s.a.v) size ne verdi ise onu alın, size ne yasak etti ise ondan sakının.” (Haşr Sûresi, Âyet: 7)
  “De ki; Şüphesiz benim Rabbim, beni doğru yola, dünya ve ahiret işlerini düzene koyan dine; sapıklıktan doğru yola yönelen ve Allah (c.c)’a eş koşmayan İbrahim’in dinine iletmiştir. De ki: Benim namazım, ibâdetim, hayatım ve ölümüm, ölenlerin Rabbi olan Allah (c.c)’ındır. O’nun ortağı yoktur. Buna emrolunmuşumdur. Ve müslümanların ilkiyim.” (En’am Sûresi, Âyet: 161-162)
  “Sana ganîmetlerin hükmünü sorarlar. De ki: ‘Ganîmetler, Allah’ın ve Peygamberinindir. O halde eğer mü’min iseniz Allah (c.c)’tan korkun ve aranızı düzeltin, Allah (c.c)’a ve Peygamberine itâat edin.’ Mü’minler o kimselerdir ki, Allah (c.c) anıldığı zaman yürekleri ürperir, karşılarında Allah (c.c)’ın ayetleri okununca ayetler îmanlarını artırır ve hep Rablerine dayanıp güvenirler. (Mü’minler) o kimselerdir ki, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah (c.c) yolunda harcarlar. İşte onlar gerçek mü’minlerin ta kendileridir. Onlar içinde Rableri katında büyük dereceler, bol mağfiret ve değeri yüksek bir rızık vardır.” (Enfal Sûresi, Âyet: 1-4)


 6. 19
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Allah akıl fikir versin cahilin fikrinden korusun. Az bilen çok konuşurmuş. Doğru...

  Soru şu Kunut duaları Kuran'da geçiyor mu? Alt tarafı bilen varsa geçiyor şu surenin şu ayetinde diyecek. Geçmiyorsa da hayır geçmiyor diyecek bu kadar.

  Bildiğim kadarıyla sure veya ayet olarak yok. Ben din adamı değilim ama şöyle bir açıklama buldum internetten lütfen doğruluğunu kontrol edin.

  "Kunut duaları Peygamber Efendimizin Vitri Vacip namazının son rekatında, rukuya gitmeden tekbir alıp okuduklarıdır. Bu iki dua ayet değildir. Bütün olarak Kur-an'da geçmezler. Yalnız lafız olarak bazı ayetlerde geçtiği yerler vardır. Ayet olmadıkları içinde zammı sure olarak okunmazlar. Kur'an da olmaması namazda okunmasına engel değildir. Namazda dünya kelamı dediğimiz boş laflar söylenmezler. Kunut dualarıda mütevatir olarak riyayet edilen hadislerde Peygamber Efendimiz Birr-i Maun hadisesi üzerine okuduğu dualardandır. Fakat ayet değildirler. Kur'anda kayıtlı değildirler."


  Aşağıda yazılanlara karşı benim yorumum şu şekilde. Ben de farklı yorumlamış olabilirim tabii ama işaret parmaklarınızı uzatmadan önce kendisine ne demek istedin diye sorsaydınız keşke.

  Herşey Kuranda geçmez. Ayrıntıları Peygamberimiz (sav) bize öğretmiştir.
  Peygamberimizin öğretileri aynen Kuranın öğretileri gibidir. (Kuranda bildirileni bildir)
  Çünkü O vahiyden başkasını bize bildirmez. (ne demek bu ALLAH'ın ona bildirdiğinden başka bir konuyu aktarmaz) bunda ne kötülük var ne de ilahlaştırma.

  sizler kurandan ne dediğini zerre anlamadığınız alıntılarla din simsarlığı yapıyorsunuz. Tüm yazdığınız satır satır açıklamaları size sorsak acaba kopyala yapıştır yaptığınız kadar akıcı mı aktarırsınız bize, yoksa kekeleye kekeleye kalır mısınız karşımızda.

  İslam çok ince bir çizgi aynen sırat gibi attığınız adıma sarf ettiğiniz söze çok dikkat edin. Kimin sevaba kimin günaha girdiğini bilemez doğruyum zannederken ne kadar eğri olduğunuzu anlar ve sonunda zarar gören olursunuz. HAK yemek, HAKSIZLIK etmek en büyük günahlardandır.

  Tüm bu Kuran'dan ayetleri kopyala yapıştır yapan ve sorgusuz infaza gidenlere tek bir soru soracağım hiç bir araştırma yapmadan bildikleri haliyle cevap verebilirler mi ilk vahiy olan "OKU" (İKRA) ne demektir?


 7. 20
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  kunut duaları belirli ayetlerin alınması ile olusmustur Allahım! Senden yardım isteriz ile başlar fatiha suresinden alınmıstır günahlarımızı bağışlamanı isteriz, bakara suresinde gecer yani bosunu kalp kırıyorsunuz bosnua aranızda fitne cıkarmaya clısıyorsunuz biraz arastırın hangi ayetlerin içinde gectiğini kuran okuyunca goreceksiniz belirli ayetlerin içinde geçen önemli yerler toplanması ile okunmus bir duadır yani kuranda geçmez demeyiniz kuran ı en iyi uygulayan kimdir peygamber efendimiz dir

  allah yar ve yardımcınız olsun


 8. 21
  kalaka27 (Cezalı)
  kalaka27
  (Cezalı)

  Üye No: 106066
  Mesaj Sayısı: 15
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: gaziantep

  Allahım! Senden yardım isteriz fatiha suresi 5 ayet içinde

  günahlarımızı bağışlamanı isteriz,bakara suresi 285 ayet içinde

  razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz fecir suresi 27 ayetin içinde

  Sana inanırız, sana tevbe ederiz.Sana güveniriz.ali imran 143 de hz musaya atfen soylenen ayetin içinde

  Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz.ahkaf suresi 15 ayet içinde

  Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz.rum suresi 34 ayet içinde

  Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız ahzaf 33 ayetin içinde ve furkan 74 ayetin içinde  bazıları bilmeden görmeden arastırmadan kuranda yok zannediyor
  fazla arastırmadım yanlızca ayetlerin içlerinde geçtigini fark ettim
  yani peygamber efendimizde o ayetlerin manası vurgulamak için
  okumustur

  birde bakara suresi 163 ayeti iyi okuyunuz Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmân’dır rahîm’dir kunut duası buraya da tam olarak vurgu yapar


 9. 22
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Müşahit kardeş o kadar yazmışsın da önce cevap yazdığın arkadaşın ne demek istediğini anlasaydın keşke yada anlayamadıysan en azından cevap yazmasaydın. Yazdıklarından sanki Peygamber efendimiz ve Allah'ın bazen çeliştiğini çıkardım ki zerre kadar öyle bir şey olmadığını da biliyorum.


 10. 23
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  http://mushaf.diyanet.gov.tr/

  bu sitede Kur'an türkçe olarak detaylı şekilde var. eğer arama bölümüne girip Kunut dualarının kelimelerini türkçe olarak Kur'an'da aratırsanız evet ayetlerde benzer veya aynı cümlelerin geçtiğini görürsünüz. SAKIN YANLIŞ ANLAMAYIN DUALAR KUR'AN'DA GEÇİYOR GEMİYORUM !!!

  Bunu söyleyemek gerçekten zoruma gidiyor ama dile getirmesem de rahatsız olurum; lütfen Kur'an ayetlerini kullanarak İT DALAŞI YAPMAYIN ! eliniz gözünüz aklınız fikriniz var önünüzde milyonlarca bilgi bankası var okuyup anlayıp doğruluğuna kesin karar verebileceğiniz.

  müşahit adlı üye tamam kesin bir sonuç ve cevap getirmiş adam haklı ve ben de onaylıyorum vardığı sonucu; fakat yapma be kardeşim ne bu şiddet bu celal madem ki böylesine iyi yüreklisin o zaman tavrından da taviz verme kardeşim. Sonuçta BİLMEMEK AYIP DEĞİL.


 11. 24
  Kuran oku Misafir
  Misafir

  Allah razi olsun. Kafam bu siralar o kadar cok karisikki!!! Kuran-i Kerim i artik okumaktan korkmuyorum. Telefonuma indirdim. Okuyorum.
  Kafami karistiran kisimlar sirasiyla;
  1- Mezhep kavrami bu karisikligi kendimce gideriyorum. Artik bir mezhep kargasasinda degilim. Mezhep den kuran da bahsedilmemis.
  Neden bolunduk?
  2- Peygamberimizin agzindan bir dinin bozulmaya calisilmasi (hadisler ile) buda artik kafami karistiriyordu ama kuran aciklik getirdi. Sebebi nedir ne yapilmaya calisiliyor farkina Variyorum.
  Neden hadisler kurandan daha faZla konusuluyor? Kurani tamamlamaya calisanlar mi var? Tovbe. Yazarken bile Allah affetsin. Oyle sacmalikmi olur? Peygamberimiz (SAV) sakalina yapilanlari sordum nedir bu dedim? Neden ellerine yuzlerine suruyorlar? Hindistandan beter bir durumdayiz.
  Boyle birsey gercekten sevap olsaydi kuranda yazardi. Sakali serif olacak ona saygi duyun. Boyle yazmak beni gunaha sokuyor. Bu yuzden tovbeler olsun. Allahim affetsin. Baska birisi degil. Peygamber efendimizi inkar etmiyorum. Ustteki yazan musluman kardesimiz de peygamberimizi (Sav) inkar etmiyor. Ama baska insanlarimiz bizleri kafir ediyor. Senin beni kafir nitelendirmen umrumda mi saniyorsun? Ben sadece Allahima kulluk borcumu en iyi nasil yaparimin kaygisindayim. Yanlislarim dogrularimdan coktur. Onuda Allah affedecektir. Sirk kosmuyorum. Allah inancimi arttirsin.
  3- Kuran dan baska hersey kafami karistiriyor. Allah'a sukurler olsun ki kainatta 114 sureye bir ayet ekleyecek bir insanoglu yok. Ama tercumeler kisminda ne kadar dogru? Bu konuda kafam karisik.
  4- Salli - barik subhaneke ettehiyati bunlari kuranda bulamadim. Aciklamalara baktigimda hep hadisler ve hikayeler. Kurandan alintilar denmis bir yazida. Hepsi alinti olsa o zaman 115 ile 117 sureyemi cikartilmak isteniyor. İste o zaman yanlissin derin ben. Kurani bozmaya calisyorsun derim.
  5- bir insanlarin olusturdugu Din var birde Allah in bize peygamberimiz (sav) araciligiyla indirdigi din. Ve bu din kuran da anlatiliyor. Digerleri kafami karistiriyor.
  Hadisler nasil olurda gercek yada kurani aciklayici olarak degerlendirilebilir?
  Herhangi bir seyi savunmak yada ispat etmek gibi bir kaygi yada tasam yok.
  Gunaha girmekten korkarim ki burda yazdiklarimdan mesulum. Birilerinin kafasini karistiracaksam eger kuran a baksinlar. Kurani okusunlar. Ben tamamini okumadim. Ama yazilan ayetlerin hepsinin anlamlarina bakiyorum. Yorumlama kismini elbette yapmam mumkun degil. Ama yorumlarken zaten inanmadigim hadislere basvuramam. Hadislere inanmayan Peygambere inanmaz kurana inanmaz, dusuncesi ne derece Dogrudur?
  Bilmemek ayip degil. Ogrenmek lazim. Din nasil bozulur diye dusunmeye basladim. Nasil bozabilirdim diye dusunmeye basladim. Kurani bozamayacagim. Oyleyse geriye ne kaldi? Kurandan insanlari uzaklastirmak. Nasil uzaklastirabilirim? Onuda siz bulun.
  Herhangi bir kaynak gostermedim. Zaten gosterebilecegim tek kaynak Allah in bize Peygamberimiz (sav) araciligiyla indirilen kitabi kuran-i kerim olurdu.
  Allah razi olsun. Arkadas ayetlere deginmis. Allah dogru yoldan kimseyi ayirmasin. Bu yazdiklarimdan ahirette sorumluyum. Peki dunyada sorumlu olur muyum? Birilerini dinsiz yaparsam diye dusunmuyorum. Cunku din sen ile Allah arasinda olur. Ben karisamam
  Sadece yazmak istedim. Kafam karisik. Ama karisikligi giderecek olanda inancima gore kuran dir.
  Son soz
  Kuran. Okuyun.


 12. 25
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  yukarıda geçen tartışmaları okudum muvahhid olduğunu ve Kur-an'dan başka kaynağa başvurulmaması gerektiğini iddia eden arkadaşlara sorarım. Siz çok büyük bir tefsir alimi misiniz? öyle kolay mı Kur-an'ı okuyarak hüküm çıkarmak. Arkadaşlar nesihleri ne yapacağız o zaman eğer sen Kur-an'ın belli kısmını okur ve ona göre hüküm çıkarırsan hataya düşersin. Kur-an'dan hüküm çıkarabilmesi için bir insanın Kur-an'a tam hakim olması bile yetmezken üstelik. Neden tam hakim olması yetmiyor. Çünkü eğer nuzül sırası ve nuzül sebeplerini bilmezsen yanlış hüküm çıkarırsın hangi ayet hangi ayeti nesh etmiş. yani hangi ayet sonra gelmişte önceki ayetin hükmünü iptal etmiş. eğer bunu bilmezsen içkiye haram demez sadece içkiliyken namaza yaklaşmasak yeterli sarhoşluk geçtikten sonra namazını kıl sonra devam zıkkımlanmaya gibi bir şey olur Allah muhafaza. veya Zina suçunun hükmü nedir sorarım size. Zina ayetlerinde recm geçmez ama asrı saadet döneminde recm uygulamalarının olduğu rivayet edilir ve Şeri kanunda Kesinleşen zina suçunun hükmü zani evli ise recm dir. veya Ala Suresi 6-7. ayetlerin manası nedir. nasıl yorumlamalıyız.


 13. 26
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Be Kardeşim siz mealci reformistler neden Kur'an'ın sadece parça parça düşünüp bütün olarak anlamaya çalışmasınız ki? Bilmez misiniz peygamberin hadisleri vahiydir ve o kendinden dinle ilgili bi şey demez? Kur'an'ı böyle mi anlarsınız? Kur'an'da Hakka suresinde apaçık "44 - Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı*45 - Elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık. 46 - Sonra da onun şah damarını keser atardık .47 - O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız."


 14. 27
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Müşahit kardeş Allah razı olsun bunlara güzel cevap vermişsin. Bu kadar ayeti yazmışsın ama onlara Allah perde koymuş onlar görmez ve duymazlar ve anlamazlar.
  Ellerine ve klavyene sağlık. :)


 15. 28
  Şem'a Özel Üye
  Şem'a
  Özel Üye

  Üye No: 677
  Mesaj Sayısı: 3,232
  Tecrübe Puanı: 34

  Son yazan Kurana kayıtsız
  Siz peygamber ve Kuranı birbirinden ayıran münafık tipli insanlarsınız. Kuranı getiren Allahın elçisinin sözlerini redderek nereye varmaya çalışıyorsunuz


+ Yorum Gönder
Git İlk 123 Son