Maliki mezhebine göre itikaf 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Ramadan Üye
  Ramadan
  Üye

  Üye No: 51064
  Mesaj Sayısı: 657
  Tecrübe Puanı: 8
  Yaş: 35

  Maliki mezhebine göre itikaf


  Maliki mezhebine göre itikafa nasıl girilir şartları nelerdir?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Galus Özel Üye
  Galus
  Özel Üye

  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 2,721
  Tecrübe Puanı: 30
  Yer: Türkiye

  Cevap: Maliki mezhebine göre itikaf


  İtikafın Sahih Olma Şartları

  Mekruhları;

  a) Allah’a yaklaşma inancıyla susmak. Bilindiği gibi; günah sözleri söylemeyip susmak bir ibadettir. Fakat Allah’a takarrubinancıyla susmak tahrimen mekruhtur; gerekmediğiiçin konuşmamakta bir sakınca yoktur.

  b) Mescide satmak için ticaret malı getirmek. Gerekli eşya satın alınabilir, fakat ticaret eşyası mescide getirilmez; ticaret akdi caizdir.  Adabı:
  a) Ramazan’ın son on gününde sünnet-i müekkede olan i’tikafı yapmak,

  b) Gerektiğinde ve hayır söz konuşmak; kötü ve günah söz konuşmamak,

  c) En büyük ve efdal camilerde i’tikafa girmek,

  d) İ’tikaf müddetince ibadet edip Kur’an ve hadis okumak, ilim öğrenmek ve öğretmek; peygamberler tarihini okumak,

  e) Temiz elbise giyinip güzel kokular sürünmek,

  f) Niyeti diliyle de söylemek.  4- Sahih Olma Şartları:
  İ’tikafın sahih olma şartlarının bir kısmı i’tikaf yapan kişi, bir kısmı da i’tikâf yapılan yerle ilgilidir:  Mu’tekifle İlgili Şartlar:
  Mu’tekifle ilgili sahih olma şartlarını, genel ve özel şartlar biçiminde iki grupta ele alabiliriz:  Genel Şartlar:
  İslâm:
  İ’tikafın sahih olması için, müslüman olmak şarttır.  Akıl:
  İ’tikaf bir ibadet olduğundan, sahih olması için mükellefin akıllı olması gerekir.  Kadının Kocasından İzin Alması:
  a) Hanefî ve Hanbelî Mezheplerine göre, kadın, kocası izin vermediği takdirde, -vacip bile olsa- kesinlikle i’tikafa giremez; eşine verdiği izinden koca dönemez.

  b) Şafiî Mezhebine göre, kadın, kocasından izin almadan i’-tikafa girerse, bu sahihtir; ancak, kadın günahkârdır.

  c) Malikî Mezhebi ile İbn Ömer ve İbn Abbas’a göre, ko-casının kendisine ihtiyacı varsa, kadının ondan izinsiz i’tikaf yapması caiz değildir; fakat, bozunca kazası yine kocanın iznine bağlıdır.  Niyet:
  Hanefî ve Hanbelî Mezheplerine göre, her ibadet için olduğu gibi, i’tikaf için de niyet şarttır; Şafiî ve Malîki

  Mezheplerine göre, niyet rükündür.  Özel Şartlar:


  Özel şartlar, vacip i’tikaflar için sözkonusudur, sünnet i’tikaflarda özel şart yoktur:  Cünüplükten Temizlik:
  a) Hanefî ve Malikî Mezheplerine göre, cünüpken yapılan i’-tikaf, haram olarak sahih olur. Çünkü, cünüplükten temizlenmek, i’tikafın helal olması için şarttır. Böyle bir durumda, i’tikaftan hemen çıkılır, gusledilir ve aralıksız biçimde i’tikafa dönülür.

  b) Şafiî ve Hanbelî Mezheplerine göre, bütün i’tikaflar için, cünüplükten temiz olmak şarttır.  Hayız Ve Nifastan Temizlik:
  a) Hanefi Mezhebine göre, vacip i’tikaf için hayız ve nifastan temizlenmek şarttır. Sünnet i’tikaf için, hayız ve nifastan temiz-lenmek şart değildir. Fakat, i’tikafa temizlenmeden girmek, -sahih olmakla birlikte- haramdır.

  b) Şafiî ve Hanbelî Mezheplerine göre, bütün i’tikaflar için, hayız ve nifastan temizlenmek şarttır.

  c) Malikî Mezhebine göre, vacip i’tikaf için, hayız ve nifastan temizlenmek şarttır. Durumu düzelince, kadınlar, vacip i’tikafı gününe gün kaza ederler; sünnet i’tikafları niyetlerine göre kaç günse -bu halle karşılaştıkları gün dışında- ona göre tamamlama-ları gerekir.  Oruçlu Olmak:
  a) Hanefî, Mezhebine ve Malik’e göre, vacip i’tikaflar için, oruçlu olmak şarttır; sünnet olanlar için şart değildir.

  b) Şafiî Mezhebi, Hz. Ali ve İbn Mes’ud’a göre, vacip i’tikaflarda da oruç tutmak şart değildir; Şafiî Mezhebine göre müstehaptır, Hz. Ali ve İbn Mes’ud’a göre mu’tekif seçimlidir.

  c) Malikî Mezhebine göre, her çeşit i’tikafta oruçlu olmak şarttır.


  Mu’tekefun Fih’le İlgili Şart: Mescid:
  a) Hanefî Mezhebine göre, erkekler camide, kadınlar ise evde namaz kılmaya -alıştığı ve âdet haline getirdiği yerde i’tikafa gi-rerler; kadınların mescidlerde i’tikaf yapması tenzihen mekruhtur. İçinde cemaatle namaz kılman her mescidde i’tikaf yapılabilir; i’-tikafın büyük camilerde yapılması efdaldir. Mescidler efdal olma-larına göre, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve büyük mescidler şeklinde sıralanır.

  b) Şafiî Mezhebine göre, i’tikaf mescidlerde yapılır. Gerek er-kekler, gerekse kadınlar mescid olduğu kabul edilen her yerde i’ti-kafa girebilir.

  c) Malikî Mezhebine göre, mescid dışındaki yerlerle Ka’be’de ve velilerin makamlarında i’tikaf yapmak sahih değildir. İ’tikaf yapılan mescidin, herkese açık ve cuma kılınabilen bir yer olması gerekir.

  d) Hanbelî Mezhebine göre, kadın ve erkek için her mescidde i’tikaf sahihtir. Fakat cemaatle kılınması farz bir namazın bu-lunduğu zamanda yapmak istenince, i’tikafın -mu’tekiflerle bile olsa- cemaatin bulunduğu mescidde yapılması gerekir.

  İ’tikafın hangi vasıftaki mescidlerde yapılabileceği az önce de görüldüğü gibi münakaşalıdır.

  a) Cumhur’a göre, her mescidde gerekli özelliği taşıyınca i’-tikaf yapılabilir.

  b) İbn Abbas, İbn Mes’ud, Kerhî ile -bir naklinde- Malik’e göre, i’tikaf, cemaatin toplandığı, yani cuma kılınan camide yapılır.

  c) Huzeyfe ve Said b. el-Museyyeb’e göre, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa dışındaki mescidlerde i’tikaf yapılmaz.

  Belli bir mescidde i’tikaf yapmayı şart koşan mükellef, bu ibadetini, Cumhur’a göre bir başka mescidde yapabilir; İbn Lubabe’ye göre yapamaz


  Mukayeseli İbadetler İlmihali+ Yorum Gönder