Din kardeşlerimden bu soruya bir cevap istiyorum :) 5 üzerinden 4.50 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  deist Emekli
  deist
  Emekli

  Üye No: 94152
  Mesaj Sayısı: 21
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 73

  Din kardeşlerimden bu soruya bir cevap istiyorum :)


  Değerli kardeşlerim Bu kitapları allah indirmiş ise kendi indirdiği kitapları koruyamayacak kadar acizmiydide tevrat,zebur ve incilin değiştirildiğini "iddia" ediyorsunuz peki bunu kanıtlayabilirmisiniz sadece kurandan 1 ayet ile.

  BU KİTAPLARI İNCELEMEYENLER İÇİN NOT : Bu 3 kitapda içerik bakımından kuran ile aşırı oranda çelişmektedirler.

  Ayrıca kuranın sahip çıktığı "kitabı mukkades" incil,zebur ve tevratdır. değilmi peki şöyle bir soru soruyorum bunların en eskisi bilindiği üzere tevrattır ve milattan önce 1500 yılında inmiştir buda 3500 sene öncesine tekabül etmekte fakat şu varki bulunan en eski insan fosili 200bin yaşında.

  peki 3500 yıldan daha önce yani tevratdan önce benim tabirimle "Hayal gücünün dorukları" sizin tabiriniz ile ise cennete puta tapanlarmı giriyordu yada "korkutma konusunda kusursuz" cehenneme kimler giriyordu ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 9,604
  Tecrübe Puanı: 147

  Cevap: Din kardeşlerimden bu soruya bir cevap istiyorum :)


  Alıntı
  Değerli kardeşlerim Bu kitapları allah indirmiş ise kendi indirdiği kitapları koruyamayacak kadar acizmiydide tevrat,zebur ve incilin değiştirildiğini "iddia" ediyorsunuz peki bunu kanıtlayabilirmisiniz sadece kurandan 1 ayet ile

  Allah (c.c) her türlü eksik ve noksan sıfatlardan
  hertürlü acizlikten münezzehtir.
  İncil ve tevratın tahrif edildiğini zaten Kur'an-ı Kerimde bizlere
  bildirmiştir konu ile ilgili eklenen yazıyı okuyabilirsin.  --------------------------------


  İncil’in bozulduğunu ve değiştirildiğini Kur’ân haber vermiştir

  “Gerçekten onlardan (ehli kitaptan) bir fırka vardır ki kitapta olmadığı halde onu kitaptan sanasınız diye kitabı okurken (doğru kelimeyi değiştirerek) dillerini eğip bükerler. Ve Allah tarafından olmadığı halde ‘bu Allah katındandır’ derler. Bu suretle onlar Allah’a karşı bile bile yalan söylerler.” (Al-i İmran, 78)  Hz. İsa (as) yazılı bir İncil bırakmamıştır. İncil indirilme esnasında yazılmayıp Hz. İsa’dan (as) yüz yıl kadar sonra yazılmıştır. Çünkü Hz. İsa (as) gökyüzüne kaldırıldığında 33 yaşındaydı. Kendisi, peygamber olarak dünyada ancak 2,5 yıl yaşamıştır. Bu kısa peygamberlik hayatı, çoğunlukla gizlilik içinde geçmiştir. Tebliğ için devamlı seyahat ettiğinden, kendisine inananların bulunduğu bir ortamda İncil’i yazdıramamıştır.
  Hıristiyanların “Yeni Ahit” dedikleri mecmuada, bir değil dört kitap vardır. Bunlar; Matta, Luka, Markos, Yuhanna olmak üzere dört İncil’dir. Hıristiyan âlimlerine göre bu dört İncil, Hz. İsa’ya (as) Allah (cc) tarafından indirilen vahiler olmayıp Hz. İsa’nın (as) hayatından bahsederler. Üstelik bu İnciller Yunanca yazılmışlardır. Hâlbuki Hz. İsa’nın (as) dili Âramice (İbranice)dir.
  Hıristiyanlar yapmış oldukları incelemede kendi kutsal kitaplarında iki yüz bin fark tespit etmişlerdir. İncil’in tahrif olduğu, bu kitapların birbirleriyle çelişip ters düşmesinden ve farklı bilgiler vermesinden açıkça anlaşılır. Mesela:
  Matta İncili Yahya’nın, yemeyerek ve içmeyerek geldiğini haber verir. Markos İncili ise Yahya’nın, çekirge ve yaban balı yediğini söyler ki, bu iki haber birbirini çürütür. (11/18) (1/6)
  Matta, Markos, Luka’ya göre İsa’nın cesedi alınıp, Kaya içine oyulmuş bir kabre konulmuştur. Yuhanna’ya göre ise, İsa’nın cesedi, bahçede olan bir kabre konmuştur. (27/60) (15/46) (23/53) (19/41)
  Matta İncili’nde Hz. İsa’nın, bir sağır ve dilsizi iyileştirdiği, ondan sonra Kefernahum’a giderek, cüzamlı bir köleyi sağlığına kavuşturduğu ve ondan sonra da Petrus’un kayınvalidesini sağlığa kavuşturduğu bildiriliyor.
  Luka İncili’nde ise ilk olarak Petrus’un kayın validesi, ondan sonra sağır ve dilsizi, son olarak da cüzamlı köleyi sağlığına kavuşturduğu bildiriliyor. (8–17)(4–31–42)
  Markos İncili’nde Hz. İsa’nın konuşmasının Hz. Meryem’in Kudüs’e gelişinin 3. günü olduğu bildirilirken, Matta İncil’inde bu konuşmanın Kudüs’e gelişinin 2. günü olduğu belirtilir. (11–27)(11–23–24)
  Matta İncili’nin bildirdiğine göre Hz İsa, Hz. Musa şeriatını yıkmaya değil, yapmaya geldiğini beyan etmiştir. Hâlbuki bugünkü Yeni Ahit, Hz. Musa şeriatının Hz. İsa tarafından tamamen kaldırıldığını öğretmektedir. Bu ne garip bir çelişkidir. (Matta, 5/ 17–18)
  Hıristiyanlığın temeli sayılan teslisle ilgili ayet şöyle idi: “Çünkü gökte şahadet edenler üçtür: Baba, kelime ve Ruh’ul-Kudüs. Ve bu üç birdir. Ve yerde şahadet edenler üçtür. Ruh ve su ve kan. Ve bu birde mutabıktır.” de basılan tashihli İncil’den birinci kısım çıkarılmış ve bugünkü yeni baskılarda bu yoktur. (Yuhanna, 5/ 7–8) 1881
  Matta’ya göre Yeriha’dan çıkan ve İsa’ya şifa için gelen körlerin sayısı ikidir. Markos’a göre ise şifa için gelen körlerin sayısı birdir. (20/29) (10/46)
  Matta İncili’ne göre İsa, havarilerinin yanlarına asa bile almaya müsaade etmezken, Markos İncili’nin ifadesine göre; yanlarında asa taşımalarını tavsiye etmiştir. (10/9) (6/8)
  Matta, hizmetçileri üç gösterirken; Luka hizmetçileri on kişi gösterir. (25/15) (19/33)
  Markos İncili’nin bir yerinde, “İsa Mesih’in İncili” denilirken, diğer bir yerinde de “Allah’ın İncili” denilmektedir. (1/1) (1/14)
  Luka İncili’nde bir yerde; “Kurtarıcım Allah”, diğer bir yerde ise; “Kurtarıcı İsa” denilmektedir. (Luka, 1: 47) (2: 11)
  Matta İncili’nde Hz. Meryem’in kocası olarak belirtilen Yusuf’un, Yakup’un oğlu olduğu yazılıdır. Luka İncili ise Yusuf’un Yakup’un değil Heli’nin oğlu olduğunu yazmaktadır. (1–16)(3–23)
  İncillerde dipnot olarak sık sık: “Birçok eski metinlerde şu sözler de yer alır.” ve “Markos’da olduğu gibi bu bölümün 9–20 ayetleri eski metinlerde yoktur.” gibi ifadeler geçer. İncil bu dipnotlarıyla da değiştirildiğini ilan eder. (Matta, 17/20–21, 18/10–11 – Markos, 7/15–16, 11/25–28, Luka, 8/45, 9–56) (16/20)
  Tevrat’ın değiştirilip bozulduğunu Kur'ân haber vermiştir
  “(Ey müminler!)… Onlardan bir fırka vardır ki, Allah’ın kelamını işitirler sonra onu anlamalarının ardından bile bile onu tahrif eder (değiştirir)lerdi.” (Bakara, 75)
  Tevrat, Hz. Musa’ya (as) nispet olunan beş kitaptan birinin adıdır. Aslında Yahudiler, Tevrat’ın beş kitaptan üçüncüsünün adı olduğunu bilirler. Ancak, beş kitabın hepsine birden Tevrat ismini verirler. Bu beş kitap Tekvin, Huruç, Tevrat, Sayılar, Tesniye’dir.
  Buhtunnasr, Kudüs’ü işgal edince Tevrat nüshalarını yaktırmıştı. Kurân’da zikrolunan ve Hz. Üzeyir olabileceği düşünülen Azra isimli biri, imha olayından 100 sene sonra Tevrat’ı ezberinden yazmıştır. Daha sonra Roma Kral’ı Artiokuz da Filistin’i işgal ederek, Tevrat nüshalarını tekrar yaktırmıştır. Bu ikinci imhadan sonra, Yahudilerin Tevrat’a nasıl sahip oldukları bilinmemektedir.
  1546’da toplanan “Merano” Ruhani Meclisi tarafından, Tevrat’ın Tanrı kelamı olduğundan şüphe edilmesi yasaklanmıştır. Fakat 17. yüz yıldan itibaren, Tevrat hakkında başlayan tenkit ve inceleme, bu kanaati yavaş yavaş çürütmüştür. İncelemeler, Tevrat’ın Hz. Musa (as) zamanından çok sonraki devirlerin mahsulü olduğunu ve ayrı ayrı kalemlerden çıktığını meydana koymuştur. Gerek Sinagoglar tarafından muhafaza edilen en eski İbranice Tevratlar arasında ve gerek bunların başka lisanlara çevrilmiş olan nüshalarında birçok farklar, ihtilaflar ve zıtlıklar bulunduğu görülmüştür.
  • Tesniye’de (Tevratın bir bölümü), Hz. Musa’nın (as) vefatının, nasıl defnedildiğinin ve vefatından sonra cereyan eden olayların anlatılışı yer alır. Oysa bir peygambere indirilen kitapta, bu bilgilerin bulunması gariptir.
  Eğer; “Ey Musa, sen filan gün öleceksin” dense idi makul olabilirdi. Ancak, Tevrat’ta “Musa, filan gün öldü, falan gün defnedildi. Daha sonra şunlar oldu.” şeklinde haberler vardır.
  • Yine bugünkü Tevrat’ın beş kitabında bazı atıflar yer alır. Fakat bu atıfları, havale edilen yerlerde bulmak mümkün değildir. Çünkü o kısımlar yoktur, kaybolmuştur.

  • “O Yahudi olanlardan bir kısmı, (Tevrat’taki) kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar ve (peygambere karşı) dillerini eğip bükerek (alay etmek) ve dini kötülemek üzere: “işittik ve isyan ettik!” diyorlar” (Nisa, 46)

  Bu ayete göre Yahudiler Tevrat’ı üç şekilde tahrif etmişlerdir;
  1. Tevrat’ta geçen ayetlerdeki kelimeleri, başka kelimelerle değiştiriyorlardı. Mesela;
  Hz. Muhammed’in (asm) sıfatı olan “Reb’a” (orta boylu) kelimesini, “adem-i tavîl” (uzun olmayan) terimiyle değiştirmişlerdir. Diğer bir örnek ise; “recm” (taşlamak) kelimesini de kaldırıp yerine “had” (ceza) deyimini koymuşlardır.
  2. Ayetlerdeki manaları, kendi fikirlerine göre yorumlayıp değiştirmişlerdir.
  3. Ayetleri bizzat peygamberden duydukları ve inandıkları halde değiştirerek yaymışlardır.
  alıntı... 3. 3
  islamyolu Emekli
  islamyolu
  Emekli

  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,236
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Din kardeşlerimden bu soruya bir cevap istiyorum :)


  kardeşim 200 bin dediginde insanoğlu yoktur. o asılsız haberlere inanmayın. Adem Aleyhisselam ilk insan değilmi. Toplasan en fazla 12 000 yıl önce vardı. şimdi ben sana soruyorum. Sen Allahın kitabı kur'an-ı Kerim e inanmıyorsunda. Bir insanın sözüne mi inanıyorsun.

  Alıntı
  Değerli kardeşlerim Bu kitapları allah indirmiş ise kendi indirdiği kitapları koruyamayacak kadar acizmiydide tevrat,zebur ve incilin değiştirildiğini "iddia" ediyorsunuz peki bunu kanıtlayabilirmisiniz sadece kurandan 1 ayet ile.
  Taktir ilahidir bu. Allah zaten vaad etmemişki o kitapları koruyacam diye. Allahın hikmetine laf mı söyleyecegiz. o kitapları okumuşsan eyer içindeki çelişkileride görmüşündür. Vahşetleride görmüşündür. Biz onlarada iman ettik ama Allahtan gelenine iman ettik şuan ellerindeki tahrif edilmiştir. Bunu Hıristiyanlarda biliyor , yahudilerde ama işlerine gelmiyor.


  Alıntı
  Bu 3 kitapda içerik bakımından kuran ile aşırı oranda çelişmektedirler.
  tabiki çelişkiler olacak. sana diyoruzki onlar değiştirildi. kendi çıkarlarına göre yazdılar.

  şimdi sen Ateist sin galiba. araştırdıgın konular dan belli. ama insan ömrü onca yıl degildir. bilim çok yanılmıştır. bundada yanılıyor. Adem Aleyhisselam dan önce cinler dünyaya hükmettiler. ondan sonra birileri varmıdı yokmudu. insan dışı başka varlıklar onları bilemem.

  Alıntı

  peki 3500 yıldan daha önce yani tevratdan önce benim tabirimle "Hayal gücünün dorukları" sizin tabiriniz ile ise cennete puta tapanlarmı giriyordu yada "korkutma konusunda kusursuz" cehenneme kimler giriyordu ?
  tevrattan öncede Peygamberler vardı. 104 kitap var. Adem Aleyhisselama gelende var. Şit Aleyhisselama gelen sayfalar da vardır. Fetret devri de olmamışsa. hangi Peygamberin zamanındasa o Peygambere uymak Şarttır. Aksi taktirde Cennete gidemez.


 4. Reklam

 5. 4
  deist Emekli
  deist
  Emekli

  Üye No: 94152
  Mesaj Sayısı: 21
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 73

  Cevap: Din kardeşlerimden bu soruya bir cevap istiyorum :)


  Alıntı
  Toplasan en fazla 12 000 yıl önce vardı.

  Bunu neye dayanarak söylüyorsun.

  ayrıca kendin ile çelişiyorsun.

  12 bin yıl diyorsunuz 124bin peygamber gelmiştir diyorsunuz heralde heryıl 10larca peygamber dolanıyordu ortalıkda.

  12bin yılda 104 kitap indiyse buda ortalama 110 yıla bir kitap düşüyor artık siz düşünün. tevrat sözde 1500 yıl hükmediyor incil 600 yıl hükmediyor kuran 1400 yıldır hükmediyor ve sen bana kalkmış 12bin yıla 104 kitap sığdırıyorsun.ayrıcı 12bin yılı nerden bulduğunda muamma
 6. 5
  islamyolu Emekli
  islamyolu
  Emekli

  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,236
  Tecrübe Puanı: 0

  kardeşim Kuran dan başka bizim kaynagımız Hadisi şerifler dir. onda yazmayanı Peygamber efendimiz (Sallahu aleyhi ve sellem) ' in sözlerinde buluyoruz. aynı anda 1000 tane Peygamber yaşadıgı olmuştur. 12 bin yıl degilde 11 bin yıl olsun ortalama tahmin dir bu. ve ulemamızın tahminleridir. musa Aleyhisselam dan önce. Yusuf aleyhisselam , yakup aleyhisselam , İbrahim aleyhisselam . Daha bilmedigimiz Binlerce Peygamber geçmiştir.


 7. 6
  deist Emekli
  deist
  Emekli

  Üye No: 94152
  Mesaj Sayısı: 21
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 73

  ben 1 hafta öncesine kadar namazımda niyazımdaydım allahın varlığını düşündüğüm zaman her zaman koca bir "HAŞA" çekiyordum artık dinlerin insanların fikirlerini kısıtladığını düşünüyorum "cennet ile ümitlendirip cehennem ile korkutmak" peki ya siz ne kadar özgür düşünebiliyorsunuz?Öyle bir şeylere dayanmayan sözler ile cevap vermek yerine bilimsel kanıtlara dayanarak bana birşeyler anlatsanız sevinirim.

  ---------------------------------

  tahmin>inançdır

  Bana inançdan çok kanıt lazım bende birşeylere inanabilirim ama inandığım için o şey gerçek olmaz hiçbir zaman tatmin edici cevaplar bulamadım mesela en basitinden allah'ı kim yarattı diye sorduğum zaman bile risalei nurdan meşhur şu tren lokomotif cevabını verdiler peki lokomotifi kimn yaptığını hiç düşündülermi ?


 8. 7
  islamyolu Emekli
  islamyolu
  Emekli

  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,236
  Tecrübe Puanı: 0

  kardeş sen Kur'an a inanmıyorsun ki sana kanıt vereyim. Sen akılla bulmaya calısıyorsun. biz gayba iman etmişiz. sen bu kadar araştırırsan çıkmaza girersin. Kafayı yersin telef olursun. Ama diğer tarafta (Eğerki inanıyorsan) bunların cevaplarını çok güzel verirler sana.


 9. 8
  deist Emekli
  deist
  Emekli

  Üye No: 94152
  Mesaj Sayısı: 21
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 73

  Hadislerin bile doğruluğundan emin olamayız
  Bazı hadisler aişenin muhammedle evlenirken 17 yaşında olduğunu söylerken bide şu hadisi okuyun.
  hangisine inanalım kaynağımız hadis-i şeriflerdir ya şimdi hangi hadise inanalım işimize gelen hadisemi bunun gibi çelşen bir sürü hadis bulunmakta.

  Alıntı
  Aişe şöyle dedi: Ben altı yaşımda iken Resulullah beni nişan akdi yaptı. Ben dokuz yaşında bir kız iken de benimle evlendi. Aişe dedi ki: Biz Medine ye geldik. Akabinde ben bir ay sıtmaya tutuldum, hummanın şiddetinden saçım döküldü. Hastalıktan kurtulunca saçım gürleşti ve omuzlarıma kadar uzadı. Bir kere ben arkadaşlarımla beraber bir salıncak üzerinde oynarken annem Ummu Ruman bana doğru geldi ve beni çağırdı. Ben de annemin yanına geldim. Benden ne isteyeceğini bilmiyordum. Annem elimden tuttu sonunda beni evin kapısı önünde durdurdu. Bende yorgunluktan dolayı heh, heh diyerek kaba kaba soluyordum. Nihayet derin derin soluyuşum geçti. Sonra beni eve soktu. Evde Ensar dan birtakım kadınlarla karşılaştım. Bu kadınlar: Hayır ve bereket üzere, en hayırlı kısmete dediler. Annem beni bu kadınlara teslim etti. Onlar da başımı yıkadılar ve üstümü başımı düzelttiler. Duha vaktinde Resulullah ı habersizce görmekten başka beni hiçbir şey heyecanlandırmadı. Akabinde Ensar kadınları beni Resulullah a teslim ettiler. Aişe: Peygamber beni altı yaşında bir kız iken akid yaptı, dokuz yaşında bir kız iken de benimle evlendi demiştir.Ma mer, Zuhri den, o da Urve den, o da Aişe den haber verdi ki: Peygamber Aişe yi altı yaşında bir kız iken akid yaptı, dokuz yaşında ve oyuncakları beraber iken de evlendi ve nihayet Aişe on sekiz yaşında bulunduğu sırada Resulullah vefat etti. 10. 9
  yskk Üye
  yskk
  Üye

  Üye No: 92322
  Mesaj Sayısı: 68
  Tecrübe Puanı: 1
  Yer: ANKARA

  Desert Rose seni alkışlıyorum çok güzel anlatmışsın
  Soruyu soran şahsın iyi niyetli olduğuna inanmıyorum.


 11. 10
  taat Üye
  taat
  Üye

  Üye No: 90544
  Mesaj Sayısı: 154
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 43

  sen ALLAHI CC KİM YARATTI DİYE SORUYORSUN AMA O HİÇ BİR YARATILMIŞA BENZEMİYORKİ O HEPSİNİ YARATMIŞTIR. BİZEDE KİTAP VE PEYGAMBERLERİYLE VE BAZI MUCİZELERLE ANLATMIŞTIR.


 12. 11
  taat Üye
  taat
  Üye

  Üye No: 90544
  Mesaj Sayısı: 154
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 43

  Sen demişsinki bu kitaplara uyunca özgürlünüz kısıtlanıyor demişsin yanılıyorsun bizler ölünce yok olmucamızı düşünmüyoruz.sonsuz özgürlüğe inanıyoruz. Bu dünyanın aldatıcı ufacık mülküne tamah etmeyip daha büyüğünü bunları yaratan rabbimizi istiyoruz o istese bizim için neler yaratır.senin özgürlüğün seni nerelere götürür haberin yok.özgür yaşa her istediğini yap. Sonu hüsran


 13. 12
  deist Emekli
  deist
  Emekli

  Üye No: 94152
  Mesaj Sayısı: 21
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 73

  Bu forunmda tartışma konusu açmam hata mantıklı açıklaması olan hiçbir cevap verilmedi ilk cevap veren arkadaş haricinde verilen cevapların tümü inançlara dayalı.
  İncil konusunda ilk cevap veren arkadaş haklı fakat tevrat konusunda aynı fikirde değiliz yada şu roma kralı artiokuzun filistini kaç yılında fethettiğini söyleyene kadar öyle kalıcaz sağlıcakla. 14. 13
  EarthQuake® Yolcu
  EarthQuake®
  Yolcu

  Üye No: 64514
  Mesaj Sayısı: 357
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 33
  Yer: Ankara

  Akıl her şey değildir. Bilimle mantıkla her şeyi açıklayamazsın ki, bilimin acziyeti zaten aşikardır. Hiç görmediğin bir şeyi hayal edemezsin, hele ki o kıt aklınla fikir bile yürütemezsin; ancak inanabilirsin. Rabbimin kullarına lutfettiği aklın yine bir lütuf sonucu sınırları vardır. Madem bilim o kadar üstün, neden ufacık farelerden medet umuyor? Ve neden her şeyin bilimsel sonuçlarını inançtan üstün görüyorsun?

  Sana verilen cevaplar hep inançlara dayalı evet, çünkü burada kimse sana insanlığın kaç bin yıldan beri var olduğunu kanıtlamak zorunda değil.

  Bence bazı şeyleri araştırayım derken zihnini bulandırmışsın. Hele ki o durumdayken ateist sitelerine takıldıysan onların mesnedsiz sözlerinin tuzağına düşmen normal. Hz. Aişe validemizin yaş konusunu günümüz şartlarına göre değerlendirirsen yanılırsın. Sitede bu konuyla ilgili sağlam kaynaklar mevcut, (araştırmayı iyi biliyorsun zaten, istesen ulaşırsın.)

  İslam'da çelişen bir şey bulamazsın, ancak kıt aklınla yorumlama yoluna gidersen sapkınlığa düşenlerden olursun mazallah. Bazı şeyleri din alimlerinden öğrenmen, yorum yapamaman fikirlerinin kısıtlandığı anlamına gelmez. Özgürlüğü sadece bu konuda aramak cahilce bir tutumdur. İslam insanı huzura, ferahlığa götüren bir yoldur, özgürlüğünden alıkoyan bir sistem değil. Farkına varanlardan olursun inşallah. Rabbim hidayet versin. 15. 14
  acaibamca Üye
  acaibamca
  Üye

  Üye No: 93955
  Mesaj Sayısı: 26
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 45
  Yer: D.BAKIR,G.ANTEP,ADANA

  imparatorun adı başka bir isim olabilir belki


+ Yorum Gönder
Git 12 Son