Sofi olmak doğru mu? 5 üzerinden 3.80 | Toplam : 5 kişi
 1. 1
  elifvav Üye
  elifvav
  Üye

  Üye No: 104715
  Mesaj Sayısı: 34
  Tecrübe Puanı: 1

  Sofi olmak doğru mu?


  arkadaşlar bilenler cevap yazsın . Sofi olmak ne kadar doğrudur ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  NuN Özel Üye
  NuN
  Özel Üye

  Üye No: 1953
  Mesaj Sayısı: 1,336
  Tecrübe Puanı: 16

  Cevap: Sofi olmak doğru mu?


  Sorfilik nedir? Sofilik kelimesine anlamı nedir? Sofi kime denir?

  TASAVVUF

  (التصرّف)

  İslâm’ın zâhir ve bâtın hükümleri çerçevesinde yaşanan mânevî ve derunî hayat tarzı.

  Tasavvufa dair yazılan ilk eserlerde sûfî kelimesinin bir unvan biçiminde ortaya çıkışı ve kökeni üzerinde durulduğu halde (bk. SÛFÎ) tasavvuf kelimesinin nasıl türetildiği hususuna bir iki müellif dışında temas edilmemiştir. Bu konuyu ele alan sûfî müelliflerden Ebû Nuaym el-İsfahânî (ö. 430/1038) tasavvufun safâ ve vefâ kelimelerinin birleşiminden geldiğini, bunun yanında zâhidlerin yedikleri çöl bitkisi olan sufâneden, kendisini Kâbe hizmetine adayan kabilenin adı Sûfe’den, Hakk’a boyun eğenlerin uzattıkları sûfetü’l-kafâ (ense saçı) terkibindeki sûfeden yahut ucuz bir giyecek sayıldığı için gurura yol açmayan sûftan (yün elbise) türetilmiş olabileceğini belirtir (Ĥilye, I, 17-28). Abdülkerîm el-Kuşeyrî ise tasavvufun Arapça bir kökten geldiğini gösteren bir delile rastlanmadığını, câmid bir lakap olmasının daha uygun görülebileceğini söyler (er-Risâle, II, 550). Ona göre Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunanlara sahâbe, sahâbenin sohbetinde bulunanlara tâbiîn, onların sohbetinde bulunanlara tebeu’t-tâbiîn gibi unvanlar verilmiş, daha sonra dinin hükümlerine büyük bir dikkatle riayet edenlere “âbid” ve “zâhid”, zamanla ortaya çıkan bid‘atlara karşı Ehl-i sünnet seçkinlerinin her an Allah’la birlikte olma ve gafletten sakınma gayretlerine II. (VIII.) yüzyıldan itibaren tasavvuf denilmiştir (a.g.e., I, 52-53). Öte yandan bir tevazu sembolü olan yün elbise giymeleri sebebiyle âbid ve zâhidlerin sûfî diye anılmaya başlandığı ve onların bu hayat tarzını ifade için sûf kelimesinden “tasavvefe” (yün giydi) fiilinin türetildiği, tasavvuf tabirinin bu fiilin masdarı olarak kullanıldığı ileri sürülmüş, bu görüş hem anlam hem dil bilgisi açısından uygun bulunduğu için genel kabul görmüştür. Tasavvuf yolunu benimseyenlere sûfî, ehl-i tasavvuf veya mutasavvıf adı verilmiştir.


 3. 3
  Muvahhit Misafir
  Misafir

  Cevap: Sofi olmak doğru mu?


  Musluman olmakla emrolunduk ic bukey kendine musluman sofi degil....


 4. Reklam

 5. 4
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Yorum: Sofi olmak doğru mu?


  sofilik çok iyi bir şey sofi olmayan varsa hemen sofi olmasını isterim


 6. 5
  Molla_Efdal ملا افدال
  Molla_Efdal
  ملا افدال

  Üye No: 106610
  Mesaj Sayısı: 644
  Tecrübe Puanı: 7
  Yer: tabiki ev :)

  Tasavvuf tabir-i caizse dini doruklarda yaşamak demektir. Onun için Gavs-ı Azam Abdulkadir Geylani (k.s.) demiştirki: "Bizim yolumuz çok dikenlidir. Ayağını seven gelmesin!"


+ Yorum Gönder