Anasayfa
8 Mayıs 2021, 23:54
Misafir
Yönetici

Bağışlamak için güzel ve anlamlı uzun dua

bennu
Bağışlama duası

slm ben fırsat buldukça yasin ve tebareke amme rahman amene rasulu ve ayetel kürsiyi okuyup ardındada süreleri okuyorum ama sonra bu okuduğumu bağışlamak için dua arıyorum güzel ve annamlı uzun bulamadım yardımcı olursanız sevinirim


—>: Bağışlamak için güzel ve annamlı uzun dua arıyorum

menzil_guller
buyur kardeş

Elhamdü lillahi rabbil alemin.

Vel akibetü lil müttakin.
Vela udvane illa alez zalimin.
Vessalatu vesselamu ala resülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein.
Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım,
Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım.
Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce ALLAH’ım.
Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri ( oku ) olan, alemlerin RABBİ ALLAH’ım.
Ey şekil verenlerin en güzeli olan, bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan ALLAH’ım.
Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci’i olan yüce RABBİMİZ.
Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan RABBİMİZ.
Bütün hamd ü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır,dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım.
Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.
Böylece biz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık : –
Ey kerim ve rahim olan RABBİMİZ, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lutfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz.
Belki layik değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız değil, ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki : – senden başka gidecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok, senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz, maksudumuz sensin, bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır, bize yar ve yardımcı olmandır.
Ey ( ol ) emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan ve
( yok ol ) emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan, rahman ve gufran olan, gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki, senden başka ilah yoktur.
Ey yüceler yücesi, var ve bir olan ALLAH’ım : –
”Bana dua edin, duanızı kabul edeyim” buyurdun.
”Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim” buyurdun.
Bizim şu acizane, halisane, salihane, duamıza icabet eyle,
Bize zatına kul ve kurban olanlardan eyle,
En güzel isimlerinle bize tecelli eyle.
Bizi, hakk’ı bilenlerden, hakk’a tabi olanlardan ve hakk’ı yaşayanlardan eyle.
Bizi, batılı batıl bilip, batıldan kaçanlardan eyle.
Bizi, rızanı kazananlardan, rahmet’i rahman’a kavuşanlardan eyle.
Bizi, zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda ölenlerden eyle.
Bizi, cennetine girenlerden, cehenneminden azad olanlardan eyle.
Yalvarıyoruz, bizi, cemalini, rü’yetini görenlerden eyle YA RABBİ.
ALLAHIM : –
Sevgili Peygamberimize salat-ü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle.
O’nu vaat ettiğin makam-ı mahmud’a nail eyle.
Şüphesiz sen vaadinden dönmesin.
Ehl’i beytini, ashabını ve O’nun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle.
Bizi, iki cihan güneşinin sünneti seni yelerini yaşayanlardan eyle.
Livaü’l hamd sancağı altında toplananlardan, O’na komşu olanlardan eyle.
O’nu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meş’alesi eyle.
Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle.
Bizi, O’nun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle.
Fahri kainat mefhari mevcudat olan peygamberimizin şefa’atine bizi de nail eyle.
Bizi, O’na yakın eyle, bizi O’na muhtaç eyle.
Bizi, O’na ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle YA RABBİ.
ALLAHIM : –
Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün inanları affeyle.
Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle.
Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle.
Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle.
Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle.
Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle.
Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle.
ALLAHIM : –
Kuranı kerim hürmetine, O’nun bereketiyle bizi affeyle.
Bizi, kuranı kerimi okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle.
Kuranı kerimi dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahiret şefaatci eyle.
Bize, kuranı kerimin saadetini, selametini nail eyle.
Bizi, kuranı kerimin kerametiyle mükerrem eyle YA RABBİ.
ALLAHIM : –
Okuduğumuz kuranı kerimi ve hatmi şerifi izzetinde kabul eyle.
Hasıl olan sevabı, öncelikle sevgili peygamberimizin ruhu şerifine ikram eyle.
Bütün peygamberlerin ve onları yoldaş edinenlerin pak ruhlarına ikram eyle.
İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, gariplerin, acizlerin, mazlumin, masumin ruhlarınada hediye eyledik vasıl eyle YA RABBİ.
Topraklar altında hak ile yeksan olmuş, dünyada kimi kimsesi kalmamışların ruhlarını da hissedar eyle.
Dualar bekleyen kaffe i ehli imanın ruhlarını da haberdar eyle.
Bu duayı ukuyan kardeşlerimizin, mevtalarını da hissedar eyle.
Ruhlarını şad eyle.
Makamlarını cennet eyle.
Derecelerini ali eyle.
Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle.
Seyyi’atlarını hasenatla tebdil eyle.
Dünyada kalanlara yardım ve hidayet eyle.
Sabrı cemiller lutfeyle.
Onlara ve bize, hepimize bol bol rahmet eyle YA RABBİ.
ALLAHIM : –
Bizi, son nefesimizde, iman ile, İslam ile, kur’an ile, göçenlerden eyle.
Kelime’i şehadet, kelime’i tevhid’i söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle.
( EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH ).
Dar’ı bekaya aşk ile, vecd ile, heyecan ile, neş’e ile gidenlerden eyle.
Bizi, ve sevdiklerimize güzel ölümler lutfeyle.
Bizi, ölmeden önce ölenlerden eyle YA RABBİ.
ALLAHIM : –
Hayatta iken yaptığımız bütün ibadat ü taatlerimizi, ihsan ile makbul eyle.
Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lutf eyle.
Bizi, rızanı kazanmak için acele edenlerden, amel’i Salih işleyenlerden eyle.
Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle.
Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, zikredenlerden, şükredenlerden eyle.
İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle.
Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, maksuduna muradına erenlerden eyle.
Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle YA RABBİ.
ALLAHIM : –
Bizi, nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle.
Bizi, iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle.
Bizi, nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle.
Bizi, hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahüd olan güzel kullarından eyle.
Bizi, cihad edenlerden, şehit olanlardan eyle.
Bizi, huzurundan boş çevirme, lutfunu nail eyle YA RABBİ.
ALLAHIM : –
Bize, küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle.
Bize, hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle.
Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emien eyle.
Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle.
Hayırları feht eyle, şerleri def eyle, sunumuzu hayır eyle.
Kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle.
Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle.
Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yolu bulanlardan eyle.
amin


Cevap: Bağışlamak için güzel ve annamlı uzun dua arıyorum

Kayıtsız Üye
Seni anmadığımız
vakitler için AFFET
AFFET ALLAHIM BİZİ AFFET Sana verdiğimiz sözü unuttuğumuz için AFFET
Değerimizi düşürdüğümüz için AFFET
Emredilenleri yapmadığımız için AFFET
Affedersin ümidiyle işlediğimiz günahları AFFET
Hep ertelediğimiz için AFFET
Yapmadıklarımız için AFFET
Yaptıklarımız için AFFET
Senin için bir damla gözyaşı dökmediğimiz için AFFET
Ölümü unuttuğumuz için AFFET
SENi anmadığımız vakitler için AFFET
SENi anmayı hatırlamadığımız için AFFET
Boşa geçmiş vakitlerimizi AFFET
SENi bildiğimiz halde secde etmediğimiz vakitler için AFFET
Sevdiğin şeylere gereken değeri vermediğimiz için AFFET
Her güzellikte SENi anmadığımız için AFFET
Gecenin bir vaktinde SENi anmadığımız için AFFET
Bütün kusurlarımızı AFFET
Bizi bunları yazmaya iten hatalarımızı AFFET
Bizi bunları yazmaya iten günahlarımızı AFFET…

Ve Kabul et AFFET ALLAHIM BİZİ AFFET’IM

SENi azda olsa zikrettiğimiz anları KABUL ET
Az da olsa kaçırmışta olsak Namazlarımızı KABUL ET
Döktüğümüz gözyaşlarını KABUL ET
Az da olsa iyiliklerimizi KABUL ET
Şükrümüzü KABUL ET
Dualarımızı KABUL ET
Affına nail olmak için ettiğimiz Dualarımızı KABUL ET
Allahim sana olan sevgimizi KABUL ET
Allahim ibadetlerimizi KABUL ET
KABUL ET Allahim
Ve telafi etmemizi nasip eyle Huzuruna tertemiz bir şekilde çıkmayı nasip eyle


Cevap: Bağışlamak için güzel ve annamlı uzun dua arıyorum

Kayıtsız Üye
Allah bu duayi okumamiza sebep olan emegi gecen hekesten razi olsun AMIN


Kayıtsız Üye
Rabbim sizlerden iki cihanda da razı olsun Kardeşlerim!
Allah’ım bu kadar güzel dualar yazmasına vesile oldugun kullarından razı ol neolur Allah’ım🙏🙇 Allah’ım seni seven kulların olarak burdayız yanındayız yüreklerimiz sende gönüllerimiz senle atıyor Ya Rabbim! Sen bizleri yalnız sana muhtaç olan kullarından olmayı nasip eyle herdaim senin rızan için uğraşan gönüllerden olabilmeyi nasip eyle.Amin


Kayıtsız Üye
bu duayı yazanlardan, okuyanlardan ALLAH razı olsun.


aycan
Çok çok güzel bu dualar insann ruhunu okşayan bu duaları yazan okuyan emegi geçen herkezden Allah razı olsun


Kayıtsız Üye
Yüce Rabbim bu duayı okumamıza vesile olanlardan razı olsun .


Kayıtsız Üye
Allah razı olsun bu duaları yazıp okumanızı vesile olanlardan ve hamdü seralar Rabbime


irem zerman
Yarabbi vücudumuzu kaim, niyetimizi daim, sıhhatimizi müdavim, evlatlarımızı alim eyle.

Yarabbi ağzımıza tat ,vücudumuza sıhhat, ömrümüze ve kazancımıza bereket , evlatlarımıza afiyet, öbür alemde kurtuluş lütfeyle.

Yarabbi fakirlik gelmezden evvel nimetin, meşguliyet gelmezden evvel boş vaktin, ihtiyarlık gelmezden evvel sağlığın,ölüm gelmezden evvel hayatın kıymetini lütfeyle.

Yarabbi; nefis şerrinden, iblis şerrinden, ani ölümden, şiddetli fakirlikten, kabul olmayan duadan, ağlamayan ve seherde uyanmayan gözden, yetim gördüğü zaman sızlamayan katı kalpten, doymak bilmeyen mideden ve faydasız ilimden zatı şerifine sığınırız.

Yarabbi; kıyamete kadar ehli iman tevhit, ehli vicdan olanlardan eyle. Dua edici hayırlı neslimizi kesme.

Yarabbi; amentüye tüm inanan kalbi aşk ile yanan,seherden erken uyanan, Fevzi ilahine konan kullarından eyle.

Yarabbi; kabetullah’a varan, hatimle namaz kılan, zemzem-i şerif’e doyan, arafatta hazır olan kullarından eyle.

Yarabbi; kabe ‘ye durupta günahlarını döken, heryerde haddini bilen gönül aynasını silen mahşerde el ağlarken beraat edipte yüzü gülen kullarından eyle.

Allahım affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle Yarabbi

Allahım affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle Yarabbi

Allahım affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle Yarabbi

Yarabbi bizleri ve cümle ümmeti Muhammedi kendine kul, habibine ümmet eyle.

Ellerimizi semaya değil senin lütfu inayetine açtık bizleri huzurundan boş çevirme yarabbi.

Yarabbi ; kuvvetin ve kudretin hürmetine iki cihan güneşi sevgili habibin Muhammed Mustafa’nın yüzü suyu hürmetine, kuranı kerim hürmetine dualarımızı kabul eyle yarabbi.

Yarabbi; okunan; yasin-i şerifi,hatmi şerifi,sureyi celileleri,tevhit hatmini,verilen yemek ziyafetini kabullerin en güzeli ile makbul eyle yarabbi.

Okunan yasini şerif, hatmi şerif, mevlüdi şerif ,tevhit hatmini,verilen yemek ziyafetinden hasıl olan sevabı öncelikle Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) ‘ın mübarek, mutahhar ruhu şeriflerine hediye eyledik sen vasıl eyle yarabbi.

Yarabbi , dünyadan gelmmiş geçmiş tüm peygamberlerin ruhlarına da hediye eyledik sen ulaştır yarabbi.

Yarabbi,peygamberimizin ,ehlibeyt, sahabe, tabiin, tebeet tabiin (r.a)efendilerimizin ruhlarına da hediye eyledik sen ulaştır yarabbi.
Yarabbi Kuran-ı Kerim ‘i rasülüllah (sav) ‘den günümüze kadar elden ele, dilden dile, gönülden gönüle ulaştıran islam alimlerinin ve hocaların ruhlarına da bağışladık vasıl eyle yarabbi.

Yarabbi, dinleri ve vatanları uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, sen ruhlarına şad eyle yarabbi.

Yarabbi, haseten bu meclisin oluşmasına sebep olan kardeşimizin ahirete irtikal etmiş olan ana,baba,evladü ihal ve cümlesinin ruhlarına da hediye eyledik sen vasıl eyle yarabbi.
Her ne niyetle okuttuysa kabul ve makbul eyle yarabbi.

Yarabbi , kabirlerini pürnur mekanlarını cennet eyle yarabbi.

Yarabbi, uzaktan yakından gelip el açıp amin diyen şu aziz cemaatının da tüm gelmiş ve geçmişlerinide bu duadan haberdar eyle yarabbi.
Yarabbi , dünyada kimsesi kalmamış , hayrı yapılmayan, kabri aranmayan, kapı kapı dolaşıp yok mu bizede bir fatiha diye boynunu büken gariplerin ruhlarına da hediye eyledik sen vasıl eyle yarabbi.

Yarabbi , bizleri bu dünyada vatansız, ölürken imansız, kabirde amelsiz, mizanda sevapsız bırakma yarabbi.

Yarabbi, dinleri ve vatanları uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, sen ruhlarına şad eyle yarabbi

Yarabbi, haseten bu meclisin oluşmasına sebep olan kardeşimizin ahirete irtikal etmiş olan ana,baba,evladü ihal ve cümlesinin ruhlarına da hediye eyledik sen vasıl eyle yarabbi.
Her ne niyetle okuttuysa kabul ve makbul eyle yarabbi.

Yarabbi , kabirlerini pürnur mekanlarını cennet eyle yarabbi.
Yarabbi, uzaktan yakından gelip el açıp amin diyen şu aziz cemaatının da tüm gelmiş ve geçmişlerinide bu duadan haberdar eyle yarabbi.

Yarabbi , dünyada kimsesi kalmamış , hayrı yapılmayan, kabri aranmayan, kapı kapı dolaşıp yok mu bizede bir fatiha diye boynunu büken gariplerin ruhlarına da hediye eyledik sen vasıl eyle yarabbi.

Yarabbi , bizleri bu dünyada vatansız, ölürken imansız, kabirde amelsiz, mizanda sevapsız bırakma yarabbi.

Yarabbi, camilerimizi cemaatsız, gök kubbemizi bayraksız, ölmüşlerimizi de rahmetsiz bırakma yarabbi.

Yarabbi kabirlere vardığımızda ellerimizin dillerimizin tutulmadan sağımızı , solumuzu karıştırmadan, sağımızda Kur’an , kalbimizde iman yanımızda iki cihan güneşi olduğu halde, münker ve nekrin suallerine cevap vermeyi muktedir kıl yarabbi.  
Yarabbi , evladı olmayanlara hayırlı evlatlar ihsan eyle, olup da asi olanları sen islah eyle yarabbi.

Yarabbi, hacca gidenlere tekrar, gitmeyenlere en kısa zaman içerisinde helal bir mal ile o mübarek beldeleriziyaret etmeyi nasip eyle yarabbi.

Yarabbi, hasta kullarına şifalar ihsan eyle, borçlu kullarına da edalar nasip eyle, dertli kullarına da devalar ihsan eyle yarabbi.

Yarabbi,cümlemizi peygamberimizin kıyamet günündeki livail hamd sancağı altında gölgelenmeyi ve onun şefatı uzmasına nail olanlardan eyle yarabbi.

Yarabbi, bizleri kıyametin dehşetinden, deccal’ın fitnesinden emin eyle yarabbi.

Yarabbi, ömrümüzü tamamlayıp azrail canımıza pençe saldığı zaman son kelimemizi buyrun Eşhedü elle ilehe illAllah ve eşhedü enne
Muhammeden abduhü ve rasülüh diyerek çene kapamayı nasip eyle yarabbi. (aşk ile bir dahi / şevk ile bir dahi)

Yarabbi cennet ve cemalin ile cümlemizi müşerref eyle yarabbi.

Azametü hüda icabeti dua’ra tekbir.(3)

Allahümme rabbena etina fiddünya hasanetev ve fil ahireti hasanetev ve gına azabennar. Rabbicialni mügimesseleti ve min zurriyyeti rabbena ve tekabbel dua. Rabbena firli velivelideyye velil mü minine yevmeye gumül hisab birahmetike ya erhamerrahimin.

Essaletü vesselemü aleyke Ya Rasülullah
Essaletü vesselemü aleyke Ya HabibAllah
Essaletü vesselemü aleyke Ya Seyyidel evveline vel ahirin velhamdülillehi Rabbil alemin
Dualarımızın kabulü için ve bil hassı Allah rızası için El Fatiha


Kayıtsız Üye
Güzel dualarınız için Allah razı olsun
Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin


Kayıtsız Üye
Allah sizlerden razı ve memnun olsun
Çok güzel dualar bunlar.


Nuri71
Bu samimi dua nin hatirina af etmiştir rab Beni bile etkiledi af etmiştir diye umit ettim Allah cc bizde affetsin insAllah


Kayıtsız Üye
Allah razi olsun hazirlayanlardan…


Kayıtsız Üye
Allah razı olsun çok güzel bir dua. Allah kabul ve makbul eylesin inşAllah.


Kayıtsız Üye
Allah razı olsun senden inşaAllah böyle bir güzel dualar yapıp paylaştığın için Allahım kabül etsin inşAllah


Kayıtsız Üye
Rabbim bu güzel duayı yazanlardan razı olsun.. Amin…


Kayıtsız Üye
Allah hizmetinizi kabul ve makbul eylesin inş.. çok feyz aldim …


bağışlama duası, yasin bağışlama duası, bağışlama duası diyanet

Bu kategoride yer alan Tövbesi kabul olmayanlar başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

Bağışlamak için güzel ve anlamlı uzun dua Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.