Anasayfa
9 Mayıs 2021, 0:32
Misafir
Yönetici

Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur

yagmur 3438
hamdele ve salvele nedemek ve nasıl okunur açıklayabilirmisiniz. ben ilk defa duydum bu iki kelimeyi.vereceğiniz cevap için teşekkür ederim.


Yanıt: hamdele ve salvele nedemek ve nasıl okunur açıklayabilirmisiniz?

Desert Rose
Salvele

Peygamber -Efendimiz sallAllahu aleyhi ve sellem-buyurmuşlardır ki:
Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur"
Cenâb-ı Hakk’a rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler. " (1)

Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur
"Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir. " (2)

Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur
"İhtiyâcı bulunan bir şeyi te’minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaşdırır, ve müşkilleri hall etmek için yegâne bir vesiledir." (3)
Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur
"Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim anılıp da bana salavât ve selâm göndermeyen kimsedir. " (4)
Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur
"Bir kimse yanında ismim zikrolunur da bana salât ve selâm göndermezse o kimse şakîdir." (5)
Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur
Bize olan muhabbetinden dolayı: "Allah Teâlâ Muhammed – aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm-ı lâyık olduğu şekilde mükâfatlandırsın." diyen kimse yetmiş kâtibi bin sabah yormuş olur. (6) Yâni bundan hâsıl olacak sevâbı yetmiş kâtib bin gün müddette yazmakla zor bitirirler, demektir.

Peygamber -aleyhisselâm-a salât edilinceye kadar her duâ yolda bekler, gitmez, kalır."

"Allah’ın ismi zikrolunmaksızın ve bana salavât gönderilmeksizin başlanan bir iş kesilir kalır, batar. Bütün bereketlerden mahrum olur" (7)

"Allah Teâlâ bana ümmetim için iki emân indirdi. Bunlar:
Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur
"Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azâb edecek değildir. Onlar istiğfara devâm etdik-leri müddetçe de Allah onlara azâb edici değildir. " (8) Ben gidince onların arasında kıyamete kadar istiğfarı bırakdım." (9)

(1) bk. Tuhfetü’z-zâkirîn, 29.
(2) Tirmizî, Ebû Dâvûd.
(3) Kenzü’l-irfân, 5.
(4) Tirmizî.
(5) el-Ezkâr, 107; Tuhfetû’z-zâkirîn, 25 vd.
(6) Râmûzû’l ehâdis.
(7) Ebû Dâvud.
(8) Enfâl Sûresi, 33.
(9) el-Câmiûs-Sağir.

Hamdele

Resûl-i Ekrem -sallAllahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur
"Meşru’ işlere Allah’a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir." (1)
Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur
"Cenâb-ı Hakk’ın ni’metlerine hamd ü senâ, insanı ni’metin zevalinden emîn kılar." (2)
"Allah’a hamdetmek şükrün başıdır. Allah’a hamdetmeyen bir kul O’na şükür etmemiştir." (3)
Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur
"Cenâb-ı Hakk’ı senâ için elhamdülillah demek, yahud Allah’a hamd etmek zikirlerin efdalidir." (4)
Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur
"Cenâb-ı Hakk’a en çok şükür edeniniz, insanlara teşekkürde kusur etmeyeninizdir." (5)

"Allah’a hamd ile başlanmayan her bir söz kesiktir. " (6)

"Sözlerin Allah’a en sevimlisi, kulun: Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur demesidir." (7)
"Hiç bir tarafı müstesnâ olmamak üzere bütün dünyâ ümmetten sâdece bir adama verilse ve sonra bu kimse "Elhamdülillah" dese, muhakkak ki bu "Elhamdülillah" bütün hepsinden daha kıymetli, daha efdal olurdu." (8)

"Her gün bir def’a"

Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur
derse cennetteki makamını görmedikçe ölmez, yahud ona gösterilmedikçe ölmez." (9)
Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur
Kim Hamd ederim Allah’a ki, her şey O’nun azameti önünde küçük kalmıştır. Hamdederim Allah’a ki her şey O’nun izzeti karşısında zelîldir.Hamd ederim Allah’a ki her şey O’nun mülk ü saltanatına boyun eğmiştir. Hamd ederim Allah’a ki, her şey O’nun kudretine teslîm olmuştur," derse ve bunu ancak Allah’ın indindekini taleb ederek söylerse Allah ona milyon hasene yazar, derecesini bin kat yüceltir, kıyamet gününe kadar ona istiğfar etmeleri için yetmiş bin melek vazifelendirir." (10)

"Ibrâhîm -aleyhisselâm- Rabbıne suâl edip: Ey Rab-bim, sana hamdedenin mükâfatı nedir? Allah Teâlâ Cevaben buyurdu ki: Hamd, şükrün anahtarıdır, şükür onunla beraber Rabbü’l-âlemînin Arşına yükselir." İb-râhîm tekrar suâl edip: Ey Rabbim! Seni tesbîh edenin mükâfatı nedir? Allah Teâlâ Cevaben: "Tesbîhin aslının ne demek olduğunu âlemlerin Rabbi Allah bilir." (11)

(1) İbn Mâce, Nikâh, 19; Ebû Dâvûd, Edeb, 18.
(2) Râmûzü’l-ehâdis.
(3) a.e.
(4) İbn Mâce, Edeb, 55.
(5) Ebû Dâvud, Edeb, II; Tirmizî, Birr, 35; İbn Hanbel,
(6) Ebû Dâvud Edeb, 18.
(7) Buharî, Tevhîd, 58; Müslim, Salât, 220; Ebû Dâvud, Edeb, 101, Tirmizî, Mevakît 79.
(8) Râmûzü’l-ehâdis.
(9) el-Câmiu’s-Sağir.
(10)a.e.
(11)a.e.


Yanıt: hamdele ve salvele nedemek ve nasıl okunur açıklayabilirmisiniz?

ehli-sunnet
Kısaca

Hamdele: El-Hamdü Lillahi Rabbi’l-Âlemin (Hamd, alemlerin Rabbına mahsustur) cümlesinin kısaltılmış şekli

Salvele :Allahümme salli alâ Muhammed ve benzeri salât u selâm denilen ve Peygamber efendimize okunan hayır duâlarının kısaltılmış şeklidir


Cevap: Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur

Kayıtsız Üye
Bu bilmediklerimi ogrettiginiz icin Allah razi olsun sizlerden


admin
Hamdele genellikle Allah’a sukurdur hamd olsun deriz salvele ise salavattir Allahummesallialaseyidina Muhammed tir


Kayıtsız Üye
Allah sizlerede bilmediğinizi öğretecek alimler vesile kılsın


Şema
Her söze duaya ve sohbete başladığımız zaman hamdele ve salvele okumak sünnettir


Kayıtsız Üye
Bilmediğimiz çok şey var.bu iki kelimeyi ben de ilk kez duydum.aciklamaniz için teşekkürler Allah razı olsun..


meriç
Mrb ben sahmarann duasini okucam aciklamasinda selve besmele hamdele kaç kez okumam gerekiyor diye sordum da aciklamalari beni çok etkiledi


Kayıtsız Üye
Allahu teala razı olsun güzel anlatmışınız


Kayıtsız Üye
Heee teşekkür ederim saol çok yardımcı oldun hemde aşırı


hamdele, hamdele nedir, hamdele salvele

Bu kategoride yer alan Heyecanlanma Duası başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.