Anasayfa
30 Mayıs 2021, 5:30
Misafir
Yönetici

Cennet ırmaklarının ve kapılarının isimleri nelerdir?

Kayıtsız Üye
Cennet ırmaklarının ve kapılarının isimleri nelerdir konu hakkında bilgiler verir misiniz ?


Cevap: Cennet ırmaklarının ve kapılarının isimleri nelerdir?

arifselim
Cennetteki ırmakların en başında Kevser ırmağı gelir. Diğer ırmaklarda kuranı kerimde ve hadislerde geçmektedir. Özellikle dört tane ırmak vardır ki bunlar kuranı kerimde özel olarak zikredilmiştir. Allah’u teala şöyle buyurmaktadır:

Takvâ sahibi / Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vâd edilen cennetin durumu şudur: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Ayrıca onlar için orada, her çeşit meyveden ile Rableri tarafından bir mağfiret vardır… (Muhammed, 47/15).

Cennetteki su kaynakları kuranı kerimde şöyle geçmektedir:

Su kaynakları:

Kevser Irmağı: (Kevser Suresi, 1; Razî, 32/ilgili ayetin tefsiri).

Tesnim kaynağı:
İçeçeğin bir karışımı da Tesnimdir. Bu Allah’a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. (Mutaffifin, 83/27-28).

Kâfur Kaynağı:
İyi insanlar, Kâfur suyu ile hazırlanmış içecek kâselerini yudumlarlar. Bu Allah’ın has kullarının içip, istedikleri yere akıttıkları bir kaynaktır. (İnsan, 76/5-6)

Selsebil Kaynağı:

Onlara karışımında zencefil bulunan kadehler ikram edilir. Bu içecekler, adı Selsebil olan pınardandır. (İnsan, 76/17-18)

Maîn Kaynağı:
Etraflarında, cennet (Maîn)şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, ebedîliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler. (Vakıa, 56/18)
Kaynağından taze doldurulmuş, berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen şaraplar, dolu dolu kadehlerle etraflarında fır dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir. (Saffat, 37/45-47; ayrıca bk. Tur, 52/23.

Hamr / Şarap Irmağı:
İçenlere zevk veren şarap ırmakları… (Muhammed, 47/15).


emre
Cennetin sekiz kapısı vardır.

Hadislerde Cennetin sekiz kapısı olduğu açıkça ifade edilmiştir(bk. İbn Hacer,VII/28).
Ebu Hureyre anlatıyor: Hz: Peygamber(a.s.m) şöyle buyurdu: Kim Allah yolunda, malından iki şey harcarsa, cennetin kapılarından ‘Allah’ın kulu! Burası güzeldir, buradan girin’ diye çağrılır. Namaz ehli olanlar/Sürekli namazını kılanlar, Salat(namaz) kapısından çağrılır. Cihad ehli olanlar, Cihad kapısından çağrılır. Oruç ehli olanlar/sürekli oruçlarını tutanlar Reyyan(su içip kanan) kapısından çağrılır. Sadaka ehli olanlar/Daima sadaka verenler, Sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir Ey Allah’ın Resulü! Anam, babam sana feda olsun, bütün bu kapılardan çağrılması için kişinin ne yapması gerekir? Bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse var mı? diye sordu. Hz: Peygamber(a.s.m) Evet, öyle ümit ediyorum ki, sen onlardan olacaksın buyurdu. (Buharî, Savm, 4).

Bu hadiste, dört kapı zikredilmiştir: Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka(Zekât).
Burada İslam esaslarından yalnız Hac anılmamıştır. Şüphesiz onun için de hususî bir kapı vardır(İbn Hecer, a.g.y). Geriye üç kapı kalır ki, onlar da şunlardır: İnsanları affedenlerin gireceği kapı Affedenler/Af kapısı , Bir hadiste Cennetin bir kapısı vardır, ondan yalnız affedenler girecektir buyurulmuştur(İbn Hacer, a.g.y).
Bir de Hesabı, azabı olmayan tevekkül ehlinin gireceği, Eymen kapısı.
Diğer kapı ise, Zikir veya ilim kapısı(a.g.y).

Özetlersek: Cennetin sekiz kapısı vardır: Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka(Zekât), Hac, Af, Eymen(Sağ, mübarek) ve Zikir-İlim kapısı.
Demek ki, ehl-i ilim, İLİM kapısından girecektir.

Cennet ırmaklarının isimleri

Şunu belirtmeliyiz ki, cennetteki ırmakların özel isimlerine dair bilgilerimiz azdır. Tirmizî’nin rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber(a.s.m): Kevserin cennetteki bir ırmak olduğunu söylemiştir. Diğer ırmaklar vasıflarıyla zikredilmiştir. Konuyu bu açıdan değerlendirdiğimizde bu ırmakları şöyle adlandırabiliriz:

a. Dört ırmağın vasıfları:Takvâ sahibi /Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vâd edilen cennetin durumu şudur: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Ayrıca onlar için orada, her çeşit meyveden ile Rableri tarafından bir mağfiret vardır.. (Muhammed, 15).Görüldüğü gibi, ayette su, süt, şarap, bal, ırmağı denilmiyor, çoğul olarak ırmakları denilmektedir. Bu ise, bu dört çeşit içeceklerden her birisinin değişik kaynaklardan aktığını göstermektedir.Süt ve bal ırmakları bu ayetten başka bir yerde geçmemektedir. Aslında süt ve balın başka bir karışımı olmadığı, oradakilerin en kaliteli bir seviyede oldukları için ayrı isimler almalarına ihtiyaç da yoktur. Su ile şarabın değişik karışımı, değişik kokusu ve farklı tatları olduğundan ayrı isimlerle anılmaları uygundur.

b. Su kaynakları:-Kevser Irmağı: (Kevser Suresi, 1; Razî, 32/ilgili ayetin tefsiri). –Tesnim kaynağı: İçeçeğin bir karışımı da Tesnimdir. Bu Allah’a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır (Mutaffifin, 27-28).-Kâfur Kaynağı: İyi insanlar, Kâfur suyu ile hazırlanmış içecek kâselerini yudumlarlar. Bu Allah’ın has kullarının içip, istedikleri yere akıttıkları bir kaynaktır (İnsan, 5-6)-
Selsebil Kaynağı: Onlara karışımında zencefil bulunan kadehler ikram edilir. Bu içecekler, adı Selsebil olan pınardandır (İnsan, 17-18)

c. Şarap ve meşrubat kaynakaları:-
Maîn Kaynağı: Etraflarında, cennet (Maîn)şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, ebedîliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler (Vakıa, 18)-Kaynağından taze doldurulmuş, berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen şarablar, dolu, dolu kadehlerle etraflarında fır dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir (Saffat, 45-47; ayrıca bk. Tur, 23 –Hamr/Şarab Irmağı: İçenlere zevk veren şarap ırmakları (Muhammed, 15).Cennet Bahçeleri özlükte “bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer” anlamına gelen cennet, terim olarak “çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve müminlerin içinde ebedî olarak kalacakları ahiret yurdu”na denir. Cennet ve oradaki hayat sonsuzdur. Kur’an’da cennet (cennet bahçeleri) için çeşitli isimler kullanılmıştır.

Cennetin tabakaları olması ihtimali de bulunan bu isimleri şöyle sıralayabiliriz:

Cennet, Me’va, Adn, darü’l-huld; ebedîlik yurdu, firdevs; her şeyi kapsayan cennet bahçesi, darü’s-selam; esenlik yurdu, darü’l-mukame; ebedî kalınacak yer, naîm; nimetlerle dolu cennetler/bahçeler.


Cevap: Cennet ırmaklarının ve kapılarının isimleri nelerdir?

Kayıtsız Üye
Yazıda salat yazmış ama bu yazım şekli yanlış. Namaz kılma manasına gelen kelime salah’dır. Geçişli okunursa salati salatü veya salate olabilir.


Hoca
Cennet ırmaklarının ve kapılarının isimleri nelerdir?Cennet ırmaklarının ve kapılarının isimleri nelerdir?

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde cennetteki nehirlerden sıkça bahsedilmektedir:

“Cennet ırmakları, misk dağlarının yahut da misk tepelerinin altından çıkar.” (Tezkireti’l Kurtubi, s. 307/501)
“Cennette, bal denizi, şarap denizi, süt denizi ve su denizi bulunmaktadır. Diğer nehirler bunlardan çıkacaktır.” [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyatı-5, s.409/10097]
Hadiste cennette baldan, sütten, şaraptan denizlerin olacağından bahsedilmektedir. Ancak burada bahsedilen süt, bal ve şarap dünyadakinden çok farklı, cennete has özellikleriyle yaratılmıştır. Cennette bunların her biri tertemiz, lezzet ve rahatlık veren içkilerdir. Örneğin cennette sunulan şarap, dünyadakilere benzememektedir. Cennet ehlini sarhoş etmeyecek, içenlerin şuurunu bulandırmayacaktır. Allah’ın cennet için hazırladığı içki,

“Bembeyaz; içenlere lezzet (veren bir içki). Onda ne bir gaile vardır, ne de kendilerinden geçip, akılları çelinir.” (Saffat, 37/46-47)
ayetleriyle Kur’an’da tarif edilmektedir.


@hmet
cennet ırmaklarından içmeyi Allah cümlemize nasip etsin.


Kayıtsız Üye
Cennette sarap irmagindan bahsediliyor.Dinimizde sarap haram degilmiki?Her ne kadar sarhos etmeyen saraptan bahsedilsede sarap ismi bana abes geldi.Üzüm suyundan bahsediliyor herhalde.Veya tam tercümesi mümkün olmadigindan sarap denmis? Aciklama getirilirse sevinirim.Yanlis bilgiden korunmus oluruz.
Tesekkürler


imam
Şarap arapçada içki yani içilen sıvı şeyler anlamındadır siz sarhoş eden alkol olarak anlamayın
kısacası cennet şarabı meyve suyudur


Kayıtsız Üye
Ben cennette kaç tane irmak olduğunu öğrenmek istiyorum ama bulamadım.


Kayıtsız Üye
allah-u Teala içkiyi bu dünya ićin yasaklamış ve ayetlerdede geçiyor cennette daha güzel saraplardan olacak diye. Yani bu dünyada Allah ićin yapmadığınız her şeyin daha güzelini size verecek Allah. Lütfen biraz bilgi edininip sonra yorum yazın.


Kayıtsız Üye
Cennet teki ormanların isimleri: abu kevser, abu zemzem, abu hayat, abu sin, abu ayvan, abu taha ve abu leb


Kayıtsız Üye
Cennete girebilen kullardan olalim inşAllah

Burada bahsedilen şarap sarhoş etmeyen zevk veren bir içecek


Kayıtsız Üye
(şarab) ben arap ülkelerde işçi olarak yıllarca çalıştım. Az, çok Arapça öğrendim. (şarab) =Işrab-iç, içilen, içilenler, (elma suyu, üzüm suyu, nar suyu, arpa suyu, ananas suyu, karpuz suyu v.b.alkolsüz içecekler) Arak=alkollü tüm içecekler 😉


Kayıtsız Üye
Ben bebeğime aras ismini koymak istiyorum ve bu ismin cennete alan 4 ırmaktan birinin adı olarakta duymuştum ama burda göremedim doğrumudur bu ismin anlamı iyimidir sizce


arifselim
Aras kelimesinin anlamı, kendi malıymış gibi sahip çıkılan ve Anadoluda bir ırmağın adıdır. Aras isminin cennetten bir ırmağın adı olduğuna dair bir bilgimiz yoktur. Kötü veya olumsuz bir anlamı yoktur.


Kayıtsız Üye
şarap tatlı su anlamındadır kur’an da geçen şarap irmagini sarhoslukla alakası yoktur


cennet kapılarının isimleri, cennetteki ırmakların isimleri, cennetteki isimler

Bu kategoride yer alan Peygamber efendimizin tavsiye ettiği kız çocuğu isimleri başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

Cennet ırmaklarının ve kapılarının isimleri nelerdir? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.