Anasayfa
11 Mayıs 2021, 4:56
Misafir
Yönetici

Nurettin Yıldız Hoca Kimdir? tanımak istiyorum

Kayıtsız Üye
Nurettin Yıldız hocayı tanımak için; doğum yeri, görevi, yaşadığı yer ve ne ile meşgul olduğu hakkında bilgi istiyorum. Lütfen bilgi verir misiniz. Teşekkür ederim.

Nurettin Yıldız Hoca Kimdir? tanımak istiyorum


Cevap: Nurettin Yıldız Kimdir? tanımak istiyorum

Muhammed
Nureddin Yıldız Hocaefendi Kimdir?

1960 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. Ailesi ile İstanbul’a geldikten sonra, on yaşına kadar hafızlık ve ilk dini eğitimini, babası Hilmi Yıldız hoca efendinin nezaretinde tamamladı. Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesine devam ederken, değişik gazetelerde haftalık yazılar yazmaya ve tercüme haberler kaleme almaya başladı. Aynı zamanda kürsü hatipliğine de devam etti.

Nurettin Yıldız Hoca Kimdir? tanımak istiyorum

İmam-hatip lisesini bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde aldığı bir yıllık eğitiminin ardından, Mekke Umm Al-Qura Üniversitesi’ne geçiş yaparak, burada Usul-u Fıkıh Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra Mekke’de bulunduğu süre içerisinde, büyük âlimlerden özel ders ve icazetler aldı.

İstanbul’a döndükten sonra, eğitim ve sivil toplum faaliyetlerine ağırlık verdi. Hafızlık ve din eğitimi alanında değişik kurum ve kuruluşlarda grup eğitimleri başlattı. Bu dönemde, tercüme eserler de kaleme aldığını kendileri ifade etmişlerdir.

Hoca Efendi, Sivil toplum alanında, Senabil Hizmet ve Kültür Vakfı ile birlikte, birçok sivil toplum örgütünün kuruluşuna öncülük etmişler ve halen birçoğunun yönetim ve istişare kurullarında görevli olarak bulunmaktadır. Son olarak, Sosyal Doku Derneği’nin kuruluşunu yapmışlardır.
Tebliğ ve irşad faaliyetleri kapsamında, çocuk ve aile eğitimi, Gençlerin bilinçlendirilmesi, İslam ahlakı, teşkilat eğitimi, ümmet bilinci vb. konularda yüzlerce seminer ve konferans vermişlerdir ve hala devam etmektedirler. Aylık düzenli olarak 5 dergide (Altınoluk, Ribat, Reyhan, Genç Doku, Elif Elif) düzenli yazılar yazmakta, değişik gazetelerde köşe yazılarına devam etmektedir.

Hoca Efendi, evli olup (Allah ümmete hayırlı etsin) dört çocuk sahibidir. 15 senedir düzenli olarak, her hafta Sosyal Doku Derneği’nde Halka açık Pazar sohbetleri vermektedir. Bu sohbetleri sosyaldoku.com adresinden takip edilebilmektedir.

Gerçek peygamber sevgisi

Gülistan: Kıymetli Hocam söyleşi teklifimizi kabul ettiğiniz için dergimiz ve okurlarımız adına teşekkür ederim. Malumunuz üzere, Nisan ayında, ülkemizde, Efendimizin anlatılması ve kutlu mesajlarının anlaşılması için seferber olunuyor. Bu bağlamda, bir Müslümanın peygamber sevgisi nasıl olmalıdır?

Tıpkı Ashab-ı Kiram gibi olmalıdır. Hz. Ebu Bekir radıyAllahu anhu gibi, Hazreti Ali kerremAllahu vechehu gibi olmalıdır. Allah onlardan razı olsun. Sevginin en tatlısını ispat ederek, Allah’ı ve Peygamber aleyhisselamı razı ettiler. Onların sevgisi ise:

1. İttiba sevgisidir: İttiba, iz sürmek, peşinden gitmektir. Resûlullah sallAllahu aleyhi ve selleme sevgileri, bir akrabalık sevgisi değildi. ‘Abdullah’ın oğlu Muhammed’den çok, ‘Allah’ın kulu Muhammed’i seviyorlardı. Bu nedenle de sevgideki ölçüleri, ne kadar izinden gittikleri ile ölçülüyordu.

2. Fedakârlık sevgisidir: Uğrunda, mal gerektiğinde mal; can gerektiğinde can verdiler. Verdiklerinin de karşılığını Allah Rasulünden değil, Allah’tan beklediler. Bizim de beğenilen mü’minler olabilmemizin yolu, bu iki sevgi çeşidini öne çıkarmamızla ortaya çıkacaktır.

Hz. Peygamber’e bir bütün olarak bakalım

Gülistan: Kıymetli Hocam; hiç şüphesiz Efendimiz sallAllahu aleyhi vesellem, bize her hususta örnektir, fakat günümüz Müslümanları için Efendimizin hangi yönünün ön plana çıkarılması daha elzemdir? Böyle bir ayrım yapmak mümkün müdür?

Asla böyle bir ayrım yapamayız. Onun her yönü bize iman yoluyla gelmektedir. Seçip beğenerek birini öne çıkarmak ve birini ertelemek gibi bir hakkımız yoktur. Evet, bazı emirlerini yapmakta zorlanabiliriz. Yapmaya hazır bir kafa yapımız bulunduğu hâlde, şartlarımız el vermez ve yapamıyor olabiliriz. Bunda bir sakınca yoktur fakat şu husus, bu asır için daha önemlidir diyemeyiz. Onun hayatı ve emirleri bir bütündür, tamamına sarılmaya mecburuz.

Tebliğ metodumuz

Gülistan: Tebliğ ve davette metodumuz ne olmalı ve bugün Müslümanlarca Nebevî tebliğ ve davet metodu biliniyor ve hakkıyla yerine getirilebiliyor mu?

Peygamber aleyhisselamın metodu, merhamet ve sabır üzerine kuruludur. Aceleci değildi. Onun yolunu sürenler de sabırlı olacaklar, acele etmeyecekler. Bir de merhametli olacaklar. Allah Teâlâ’da yardım edecek ve başarı gelecek.
Kur’an’ımız, Peygamber aleyhisselama hitap ederek, kaba olsaydı etrafında kimsenin toplanmamış olacağını haber vermektedir. Aynı şey bizim için de geçerlidir. Camide insanlara vaaz eden hoca efendi, yumuşak ve merhametli olacak. Kur’an öğreten muallim, merhametli olacak. Evde çocuklarına muhatap olan baba ve anne de yumuşak olacak. Sabırlı ve merhametli olmayan bir hoca ve anne-baba muvaffak olamaz. Sadece kendini yıpratır, yaparken bozmaya mahkum olur.

Peygamber tasavvurumuz

Gülistan: Sahih bir ‘peygamber tasavvuru’na sahip olunabilmesi için neler yapmalıyız? Bu hususta önereceğiniz eserler var mı?

Kelime-i şehadetteki iman, en doğru ve tek doğru olandır: Allah’ın kulu ve resûlü Muhammed aleyhisselama iman … Böyle iman etmeliyiz. İlahlaştırılmayan ama sıradan bir insan gibi de görülmeyen biri olarak bilinecek.
En önemli eser, hiç şüphesiz Kur’an’dır. Kur’an kadar onu iyi tanıtabilecek bir eser olamaz. Yalnız, Kur’an’ı anlarken, ilavesiz anlamak gerekir. Nasıl tarif etti ise Allah, o kadarı ile yetinmek gerekir. Her ilave bir soru oluşturabilir. Sade bir anlama, teslimiyet için yeterlidir.

Siyer ilmi

Gülistan: Müslümanlar olarak, siyer ilmini yeterince bildiğimiz söylenemez. Sizce bir Müslüman’ın muhtasar olsa da muhakkak okuması gereken bir siyer var mıdır? Varsa eserin ismini ve müellifini zikredebilir misiniz?

Siyer ilmi, ilim olarak bir ibadet niteliğinde değildir. Nihayetinde bir tarihtir. Kur’an gibi okunmaz. Kur’an, anlaşılmadan bile okunsa ibadettir, ecir kaynağıdır. Siyer ise işe yararsa ilimdir, berekettir. Ders alınmayacaksa siyer okumanın ne yararı olacaktır! Meselâ, Peygamber aleyhisselamın vefatına dair sahneleri, Uhud’daki acıklı manzaraları okuyup okuyup ağlamak bir ibadet değildir. Okuyup ders almak bir ibadet olabilir.
Pekçok siyer kitabı bulunmaktadır. Nedvi’nin ‘Rahmet Peygamberi’ ders niteliğinde okunacak bir kitaptır.

Dengeli yaklaşım

Gülistan: Efendimizin cihad peygamberi olduğunu biliyoruz ama her nedense Efendimizin hoşgörüsü, nezaketi, merhameti anlatılırken, cihadına değinenlerin sayısı da oldukça az… Bu bir çelişki değil midir, bununla alakalı neler söylersiniz?

Bunun adına ‘Kendine göre bir İslam oluşturma’ da diyebiliriz. Bu bir sökülmedir. Dinimizin bütünlüğünü eritme planlarıdır bunlar. Bunun karşısında bizim, gerçek İslam’ı ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bu bir savaştır. Şeytan binlerce senedir batıl için savaşıyor. Biz de hak için savaşacağız. Evirip çevirenlere karşı doğruyu haykıracağız. Onlar bir çalışıyorsa biz bin çalışarak bu açığı kapatabiliriz. Daha ihlaslı olarak ve daha aktif olarak yola devam edersek Allah Teâlâ da bize yardım eder, hakkı tutup kaldıranlardan oluruz.

Siyaset ve Din

Gülistan: Siyaset ve din mevzusu, zaman zaman sizin de değindiğiniz meseleler arasında yer alıyor. Fakat siyaset denilince akla hemen siyasi partiler ve politika geliyor. Bu hususta neler söylemek istersiniz?

Ancak günlük konuları anlamaya müsait kafa yapılarından kaynaklanıyor bu. Dini de bir haftalık programda anlayabilen seviye için bu normaldir. Siyasetsiz din, dinsiz siyaset olamaz. Derenin başında kim varsa dibinde de o olur. Siyaset derenin başıdır. Derenin başında muhakkak mü’minler durmalıdır. Resûlullah sallAllahu aleyhi vesellem, derenin başında durma gibi bir derdi olmasa idi neden hicret edecekti ki? Dini, namaz kılmaktan ibaret zannetmenin sonucu budur.

Gülistan: Efendimiz sallAllahu aleyhi vesellemin kötülüklere iyilikle cevap vermesi ahlakından bahsedebilir misiniz? Efendimiz, şahsına karşı yapılan kötü davranışlara iyilikle karşılık veriyorlar. Peki İslam’a, davaya, Müslümanların geneline karşı yapılan kötü davranışlara, hal ve tavırlara nasıl muamele buyururlardı?

Asla,Resûlullah sallAllahu aleyhi vesellem cezalandırmıyordu diyemeyiz! O, gerektiğinde elinde kılıcı da olan biri idi. Sadece yalvararak, dua ederek, rica ederek Peygamber olunmaz. Âsası olmayan, kılıcı olmayan nasıl emredecek? Nasıl yasaklayacak?
Hayat bir denge üzerinde yaşanır. Hazreti Rasulullah sallAllahu aleyhi vesellem, gülmesini de ağlamasını da bilen biriydi.
Merhamet gereken yerde merhamet etti, ceza verileceği zaman da ceza verdi. Allah’ın takdir ettiği bir cezayı kaldırmak isteyene, onun en sevdiği kişi olmasına rağmen şiddetle kızdı, onu azarladı. Merhameti ne kadar idiyse cezası da o kadardı. Kendi şahsı için esnek oldu ama dininden asla taviz vermedi. Kaynaklarımızdaki onlarca örnek bunu ispat etmektedir. Kur’an’da, onu ve tebliğini anlatan âyetlerde de bu gayet açık bir şekilde vardır.

Gülistan: Özellikle 1980’den sonra İslam aleminde ihtilaf kültürünü canlandıran faaliyetlere rastlıyoruz. Türkiye’de, İbni Teymiyye rahmetullahi aleyhinin külliyatı tercüme edilince ihtilaf kültürümüz yeniden güncellendi. Tabi, bu sadece Türkiye’de değil; Afganistan’da ve Pakistan’da daha yoğun yaşandı. Bizim yaşadığımız zamanda, İslam ümmetinin elli parçaya bölündüğü bu zamanda ittihadı nasıl gerçekleştireceğiz.?

İttihadı, bir araya gelip tek renk elbise giymek şeklinde anlarsak kısır bir anlayışa dalarız. İttihad akidede olur evvela. Bir de bu zamanda oluşması makul olacak bir ittihad düzeyini aramalıyız. Hayalci olmanın gereği yoktur. İttihadın en önemli basamağı, ayrılığa fırsat vermemektir. Bu da geniş göğüslü olmaktan geçiyor. Bulunduğumuz grubu tek görmemek, iman çatısını kuşatıcı görmek, hataları atma sebebi görmemek önemlidir. Bunlar asgârî şartlardır. Bu asgari şartlar sağlandıktan sonra, gerisi kendiliğinden gelecektir.


Cevap: Nurettin Yıldız Hoca Kimdir? tanımak istiyorum

Şema
Allah (celle celaluhu) Nureddin Yıldız Hocaya uzun ömür versin ve çalışmalarını daim etsin.
Çalışmalarını yakından takip ediyorum özellikle pazar derslerini kaçırmam


Cevap: Nurettin Yıldız Hoca Kimdir? tanımak istiyorum

Kayıtsız Üye
İnAllah ilimlere ilim katar bilimlere bilim katar. Hayyatta dahada başarılı olur.


Hoca
Nurettin Yıldız Hoca Kimdir? tanımak istiyorum
Nureddin Yıldız hoca son devrin en değerli en kıymetli Alimlerindendir.
Allah çalışmalarını daim, ömrünü uzun ve hayırlı eylesin. etsin


yaroslavl
Allah razi olsun hocam bir halifemiz yok malesef bizlere sizler yardim edeceksiniz isAllah


Kayıtsız Üye
Allah ömrünüze ve ilminize bereket versin Nureddin hocam.Benim gibi nice yolunu şaşırmişlarin Allah in ve Resulunun yoluna girmesine vesile oldunuz.Allah sizden razi olsun.


Kayıtsız Üye
Sayın Nurettin Hoca,
Allah(C.C.) sizin gibi alimleri başımızdan eksik etmesin. Yüce Allah(c.c.), ailenizden sizin gibi bir evlat yetiştirdiği için razı olsun; bizlere de sizin gibi evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin inşAllah. Esselamu aleyküm.


HAVVANUR
Selamun aleyküm nurettin hocamı kısa bir zaman önce tv den tanıma fırsatı buldum ve Allah razı olsun kafamda ki soruların doğru cevaplarını buldum Allah hocama hayırlı uzun ömürler versin ki bizi bilinçlendirmeye devam etsin ve Allah sizii korusun selamun aleykum


Kayıtsız Üye
Hocam öncelikle Rabbim sizden razı olsun hakikatleri evirip çevirmeden kur an sünnet ışığında konulara açıklık getiren kaç alim kaldı ki. Her konudaki bilgi. hazineniz anlatım tarzınız mükemmel selam ve dua ile


Kayıtsız Üye
Allah hocamızdan razı olsun adam gibi adam benim gözümde şu anda tek evelemeden gevelemeden ktabın ortasından derler ya kitabın ortasından konuşan rabbim bu gibi alimleri başımızdan eksik etmesın inşAllah.


Kayıtsız Üye
Cok sayin hocam. Sizi dinlemek insana ayri bir huzur veriyor. Yüce mevlam size saglikli ve uzun ömürler versin. Anlatin hocam bizlere bu güne kadar anlatilmayan ve duymak istediklerimizi bolca anlatin ki ne oldugumuzu bu fani dünyaya nicin geldigimizi ögrenelim.Saygilarimla. Allah’a emanet olun.


Kayıtsız Üye
Bugün bu adam kalkmış 6 yaşında 7 yaşında kızlarınız evlenebilir diyor, bu nasıl bir hocadır. Kuran’ı yanlış yorumluyor


Kayıtsız Üye
6 yaşındaki kızları evlendirebilirsiniz diyen bu adamı takip edip inanıyorsunuz ya topunuz yanlış yoldasınız bilesiniz.


@hmet
< adam kalkmış 6 yaşında 7 yaşında kızlarınız evlenebilir diyor >
Dört mezhebin görüşü bu diyor. O demişse doğrudur.

Ama unutmayın ki evlenin demiyor nikah geçerlidir diyor


Kayıtsız Üye
Son yorumunu okudunuz mu? 7 yaşındaki bir çocuk ile 25 yaşında ki erkek / kadın evlenebilir.. İGRENİYORUM


yasemin
Herşeyi kendi eksik bilginiz doğrultusunda karalamayın , her hocaya her alime aynı şey yapılıyor , anlamadığınız bi noktada anında atıp tutup kesiyorsunuz , bu adamın harika demeçleri var islama dair günümüze dair , her harfınden faydalanabilceğiniz bir hoca , alim . Dinleyinde ilminden faydalanın yıkın önyargılarınızı , bilgisizlik yüzünden adım adım ebucehil yolunda ilerliyoruz .


@hmet
< İGRENİYORUM >
Bende siz Peygamber varislerini karalayanlardan İĞRENİYORUM
Allaha nasıl hesap vereceksiniz!!

60 dk lık sohbetin 2 dk sını alın, ne dediğini anlamadan Muhterem bir alimi karalayın. Allah belanızı vermez mi?
Alimleri karalayan kişileri, Allah hem dünyada hem ahirette rezil etsin. amiiiin


Kayıtsız Üye
Türkiye’de en sağlam Alim Nureddin Yıldız Hocadır.


Kayıtsız Üye
Yahu bütün mesele bitti çocuklarımızı en erken kaç yaşında evlendireceğimiz meselesi kaldı,
Hoca effendi küçük yaşta evlilik konusunda iki saatlik fetva veriyor, Okullarda dersler bile 40-45dk iken sıkılırken bunu kim bu kadar uzun can kulağıyla dinler,
E bukadar uzun konuşuncada bol bol malzeme veriyorsun istemeden , başkaları da alıyor güzelce montajlıyor, yayıyor, hadi şimdi çık işin içinden yok hoca onu demek istemediydi de, geçmişte böyleymişte falan da filan da… Milletin karışık kafası iyice karışsın dini bilmeyenler iyice islamdan soğusun,,,,
Hocalarımız konularına dikkat etsin, az ve öz konuşsun, özellikle kurandan konuşsun.
Bize once kuranı ve peygamberi anlatın ey hocalar….
Saygılarımla


maria
Nureddin Yıldız Hoca Efendi hayatını müslümanların hizmetine adamış takva sahibi bir Alimdir


Kayıtsız Üye
Nureddin Yıldız Hoca her sözüyle güvenilir bir Alimdir.


@hmet
Nurettin Yıldız yüksek din eğitimini Ummu’l-Kura Üniversitesi’nde tamamlamış, daha öğrencilik yıllarında değme akademisyenlerin başaramayacağı düzeyde bir arşiv hazırlamış, ülkesine dönünce sürdürmeyi planladığı akademik çalışmalara zengin bir alt yapı oluşturmuş ve bu arşivlemeyi hala sürdüren birisi. Gelin görün ki, babası hocalık yaptığı Kur’an-ı Kerim kursundan ayrılmamasını isteyince, onun sözünü dinleyerek çalışmalarını orada sürdürmüş. Düzen, disiplin, aralıksız çalışma, Allah’ın verdiği zekâ, ihlas ve samimiyet ve bir de baba duası birleşince ilmi bereketlenmiş ve karşımıza Nurettin Hoca gibi bir değer çıkmış. Aykırı fikirlerle adını duyurma merakı olmayan, geçmişi reddetmeden günümüze hitap etmesini bilen, tasavvuf ve maneviyat konularında aşırılıkları benimsemeden Kitap ve Sünnet çizgisini bulmaya ve korumaya çalışan bir âlim

Faruk Beşer


Kayıtsız Üye
Rabbim sizden razı olsun hocam sohbetleriniz sayesinde kendimize geliyoruz.vesselam


refiye
Allah herkezin karsisina sizi çikarsin ki yanlislardan kurtulsunlar Allah hepinizden razi olsun.


Darusselam
< Bugün bu adam kalkmış 6 yaşında 7 yaşında kızlarınız evlenebilir diyor, bu nasıl bir hocadır. Kuran’ı yanlış yorumluyor
6 yaşındaki kızları evlendirebilirsiniz diyen bu adamı takip edip inanıyorsunuz ya topunuz yanlış yoldasınız bilesiniz.

>
İmam Gazali r.a. şöyle demiştir:Bil ki bir Müslüman hakkında kötü konuşmak haram olduğu gibi, kötü zanna kapılmakta haramdır. Kötü zan, bilmediğin bir konuda müslüman kardeşin hakkında kötü diye hüküm vermendir.


ayrs-z
Sayın Faruk Beşer hoca nede güzel tanımlamış
Nureddin Yıldız hocamızın vasıflarını
her ikisi de Ehli-sünnet çizgisinde yürüyen yürütmeye özen gösteren
değerli alimlerimizdendir Allah (cc) razı olsun ilimlerine bereketi yüreklerine kuvveti daim etsin inslh.


Kayıtsız Üye
Selamun aleykum hocam Allah sizdn razı olsun çok mantıklı konusmalarınız var


Kayıtsız Üye
Sizi gorup tanimak bugün nasip oldu.Allah razi olsun sizden


Kayıtsız Üye
Allah boyle alimleri başımızdan eksik etmesin insAllah


Kayıtsız Üye
Allah’a hamdolsun ki günümüzde bize ışık tutabilecek çok değerli hocalarımız var. Böyle hocaların varlığını, Allah’ın rahmeti olarak görüyorum. Dinleyince feyizleniyoruz. Kalbimiz, zihnimimiz ihlaslanıyor. İçinde bulunduğumuz bulanıklıkta, zihnimiz, algılarımız kalplerimiz dünyevileşmişken; dünyaya ve kendimize İslamın gözü ile net bir şekilde bakabilmemize vesile olan çok kıymetli Nureddin YILDIZ hocamdan Allah razı olsun. Alakasız kişilerin bazı cümleleri manşetleştirmesini ben normal olarak karşılıyorum. Burası Dünya, tarihte neler olmuş neler, bunlarda olacaktır. Allah hepimize hidayeti nasip edip, o yolda daim kılsın. onlara da.


Kayıtsız Üye
Nureddin hocam Allah siZden razi olsun hayatimizi degistirdiniz


Kayıtsız Üye
İlim ehli asrımızda dinlediğim istikamet insanı,imkan olsada bütün ilahiyat öğrencilerine ve imam kardeşlerimize İslamı bütün tasavvuruyla anlatmak için proğramlar tertip edilse.Allah Teala kendilerine hayırlı ömür ve afiyetler versin.


Kayıtsız Üye
Hocam ALLAH Raziolsun sizin ele aldiginiz herhangibir konuda adeta szi dinlerken kendimi sorgulayabiliyorum hareketlerimin konuya ne kadar uzaklikta veya ne kadar yakinda ölcme imkanini yakalayabiliyorum acizhane enazindan kendimi düzetmeye calisiyorum ALLAH size hayirli ömürler versin icinde bulundugumuz sikintilarimizinda sizlergibi hocalarimiza ihriyac var ALLAHA Amanet olun saygiyla selam ederim sezgin öztürk


melle
Şu an türkiyede tanıdığım en kıymetli ALİM Nureddin Yıldız Hocadır.
Onu çok sevmemin nedeni, elbette hizmetleridir.
Vaaz sohbet konferans fetvalarını düzenli takip ederim
Çok ikna edici cevapları var
kafada oluşan tüm sorulara güncel örneklerle cevap veriyor

Allah ona uzun sağlıklı ve hayırlı bir ömür versin.
Onu yetiştirenden de Allah razı olsun


Kayıtsız Üye
Canim hocam sizi cok seviyorum rabbim ömrünüze bereket versin


Kayıtsız Üye
Hocam sizinle canli konuşma istediğim bir konu var size nasil ulaşabilirim.


Kayıtsız Üye
Hocam Allah razı olsun sizleri surekli takip ediyorum sohbrtlerinizi kacirmamaya çalışıyorum ancak ben bir cemaat olma istegiyle yanip tutusmaktayim bana yardımcı olurmusunuz


Kayıtsız Üye
Allah hocamiza uzun ve bereketli omur nasip etsin. onu basimizdan eksik etmesin. InshaAllah onun gittigi yoldan bizde gideriz.


Enver OLGUN
Sayın hocam, selamünaleyküm,
Yaklaşık 50 küsür senedir camiye zaman gidiyorum, genelde hocaların anlattıkları hep aynı, namaz kıl,çıkışta camiye para ver cennetten bir köşk satın al,,yada kurbanda,nasıl hayvan kesileceği gibi standart şeyler
Bizler bu anlatımlara görede namaz kılmayı ve adabını bilmiyoruz. Her cuma kalabalık olduğu için.arkadan gelen,diğer cemaatin sırtından atlayarak geçmekte. Hoca vaaz verirken bazıları sünnet kılmaktadır,
Camiden çıktıktan sonra.her türlü islama yakışmayacak hareketler yapmakta, sen yeni namazdan çıktın niye bu yanlış hareketi yapıyorsun dediğimde,ben borcumu verdim diyor bende borcunu verdiğine dair makbuz aldınmı diye soruyorum.
Diğer konu yer yüzünü Allâh mescid kılmıştır, mezarlık vc.hariç böyle olmasına rağmen,abdestli cemaat camiye giderken bile devamlı yerlere tükürüyor.,bakara Suresi inde bizlere altından ırmaklar akan cennetler vaad ettim diyor.bizim akarsuların içleri. Her türlü evsel ve Sanayi artıkları ile dolu, bu konular beni çok rahatsız ediyor, sizin gibi değerli hocalarımızın bu ve buna benzer konulara değişmesini arz ederim. Enver OLGUN selam ve sevgiler saygılar.


Kayıtsız Üye
Hocam Allah sizden razi olsun. Size fitne diyenler utansin. Rabbim bilir ya asil fitne gercegi, İslami gerceklerin uzerini kapatmaya calisanlardir. Rabbimden sizin icin hayirli ve uzun omurler isterim Rabbim bu duami kabul eder insaAllah. Amin. Daha yazacak cok sey var ama bu fitneleri anlatmaya ne kelimeler ne de cumleler yeter… Esselamu Aleykum.


Kayıtsız Üye
Allah razi olsun hocam yazilarinizi okuyup
Faydalaniyoruz hakkinizi hellal edin


Kayıtsız Üye
TebarekAllah hz Muhammedin yaşadığı dönemi öyle etkileyici vecanlı anlatıyor ki sanki o anı hissediyorum Allah ilmine ilim katsın seni çok seviyorum kıyamette inşşAllah beraber haşrolunuruz öyle bir şey olmasaydı vay halimize gùya zamanın müslümanıyız


Kayıtsız Üye
Siz alim olduğunuzu söylüyorsunuz. Kızların okumasını ve okutulmamasını istiyorsunuz.


Şema
Evet alimdir ve onun gibi alim çok nadirdir
Kızlar edebinde ve İslâma uygun olduğu sürece okumalilar


Kayıtsız Üye
Allah Razi olsun su Ahir zamanda biz gencleri aydinlattiginiz icin Allah razi olsun zizden


Kayıtsız Üye
bu dünyada sizin gibi insanların var olması ne kadar büyük bir nimet gerçekten.
size saygı duyan yukardaki yorumculara da katılıyorum siz Peygamber varisi çok kıymetli bir alimsiniz.

Nureddin Yıldız Hoca efendiye tepki veren zavallı yaratıklara sesleniyorum

insanoğlu olarak zorla bir noktaya getirdiğimiz ahlak değerlerini ayaklar altına alarak 3-5 zavallıyı kandırabileceğinizi sanıyorsunuz, sanıyorsunuz ki bu insanlar uyanamayacak ve sizin gibi cahil din düşmanı kişilere inanmaya devam edecekler, ancak öyle olmayacak. herkes bir gün hocaya karşı milleti tahrik etmenin ne demek olduğunu anlayacak, iş işten geçecek


mum
Allahu Teladan dileğim, “”nurettin yıldız hoca”” gibi kıymetli Alimleri artırsın ve ona uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin. amin.
Ona kin duyanlara derim “MUTU Bİ ĞAYZİKUM”


Kayıtsız Üye
Nurettin Yıldız gibi hocalarımız oldukça bu topraklarda imanın nuru sönmeyecektir. Bu alimler biz ümmeti Muhammed için peygamberlerin varisleridirler. Zalimler ve hainlerden daha cesur olmak zorundayız. Bu davanın sahibi Allah’tır elbette ama bizlere bu dava için ne yaptığımız sorulacaktır. Hocamıza her ortamda sahip çıkalım.


Kayıtsız Üye
Allah yar ve yardımcınız olsun ilminizden bizlere de nasip etsin inşaAllah


Kayıtsız Üye
Hocam Allah razi olsun. Sizden. Keskeevlatlarimi buyutmeden oncede dinleme sansina sahip olsaydim ziyan olmus bir omur


Kayıtsız Üye
Hocam sayenizde ölmeden önce uyandım Allah sizden razı olsun..esselem ivalekum ve rahmetullah


cüneyt
Allah (c.c) Nurettin hocadan razı olsun.kafamızdaki tüm soruların cevaplarını çok net bi şekilde veriyor.Allah hocamıza uzun ömürler versin.


Kayıtsız Üye
Ofun hangi köyünden aciklarsaniz mutlu olurum teşekkürler


Kayıtsız Üye
Selamun aleykum hocam sizin konferanslarini dinlemek istiyorum malatyada konferans verir isenizz nasil ulasabilecegizz bi yardımcı olun ki bizde sizler gibi muslumanlarr olalim dinleyelim uygulayalim Allah razi olsun simdiden


Şem’a
Nureddin Yıldız hoca ile irtibat için sosyaldoku adlı sitede iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz
Konferans isteyen kardeş


Kayıtsız Üye
Hocam Allah sizden razı olsun inşAllah bizler de sizler kadar azimle calisiriz Allah ilminizi arttirsin


Kayıtsız Üye
6, 7 yaşında çocuklar için evlenebilir dediğini söyleyenler için paylaşıyorum. Bu konuşmanın devamını izleyin:

Bu sohbetin konusu çocuk istismarıdır. Bunu da ayrıca belirteyim. Kimsenin dediğine inanmayın araştırın. Kuran ve sünnet öncedir. Sonra alimler gelir. Bunu unutmayın.


imam
Sözleri çarptırılıp cımbızlanıp halkı da yanlış yönlendiren bazı medya gurupları Nureddin Yıldız Hoca düşmanları aslında islami hükümlerle alakası olmayan kişilerdir
Mesela asansör fetvası konusu Islamda Halvettir
Halvet dini bir kavramdır ve 1000 yıldır tüm fıkıh kitaplarında geçer
Asıl mesele islamdir Nureddin Yıldız Hoca bahane uyanın müslümanlar uyanın

Ama bağcıyı dönmektir vesselam


Abdiyet
Algı yapılan sohbetin tamamı.

“Kadın cariye değildir” Nureddin Yıldız Hoca


Kayıtsız Üye
Nurettin Yıldız Hocam Allah sizden razi olsun bütün sohbetlerinizi dinliyorum oğlumu sizin gibi hocanın okutmasını çok istiyo rum


nurettin yıldız kimdir, nureddin yıldız kimdir, nurettin yıldız

Bu kategoride yer alan Arapçada ''falan bin falan'' veya ''falan ebu falan'' ne demek başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

Nurettin Yıldız Hoca Kimdir? tanımak istiyorum Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.