Anasayfa
9 Mayıs 2021, 0:31
Misafir
Yönetici

Rihi ahmer duası anlamı

Kayıtsız Üye
Rıh i ahmer duasının Türkçe karşılığı nedir? İnternette Hz.Süleyman ve Peygamber Efendimizden olduğu söylenen rivayetler var.Bunların aslı var mı?

Duanın okunuşu

Bismillâhirrâhmânirrahiym bismillâhi ve billâhi ve minellâhi ve ilellâhi
ve fî sebîlillâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber. Ve
eazzü ve ecellü a’ zamü ve akderu mimma ehâfü ve ahzeru vellâhü
ekberu kebîran ve subhânellâhi bükraten ve esıylâ. Bismillâhişşâfî
bismillâhilkâfî bismillâhil müâfî bismillâhillezî lâ yedurru measmihî
şey’ ün fil’ ardı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm. Ve nünezzilü
minelkur’ âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’ minîn. Allâhümme
enerrâkiy ve enteşşâfî eûzübike min şerri mâ kadayte allâhü ekber,
allâhü ekber, allâhü ekberu eyyühel melekânil azıymân. Eûzü billâhi
rabbî ve rabbükümüllâhü ve hâlikıy ve hâlikukümâ ve müsavvirî ve
müsavvirukümâ hâlikussuveri ve râzikulbeşer. Eûzü billâhi min cemîıl
âfâti velâhâti velbeliyyâti vel’ emrâzi vel’ eryâhı vel evrâmi vel eskâmi
velkeseli velcünûni velhumûdi vel’ âlâmi eıynû hâmile kitâbî hâzâ
biesmâillâhil kirâm ve âyâtihil ızâmi binûri vechillâhi zilcelâli velikrâm.
Mâlikel mülki vel melekûti vel ızzeti velceberût. Elhayyiddâimilbâkıllezî
lâ yemûtü sübhânehû mâ a’ zame şânehû ve erfea
mekânehû ve eazze sültânehû fâtırassemâvâti vel’ ardı âlimelǧaybi
veşşehâdetirrahmânirrahıymi melceelkâsidîne müǧıyselmelhûfîn.
Râhımedduafâi velmesâkîn ve râzikalhalkı ecmaıyn. Zül’ azameti
vessültâni verra’ feti vel’ ihsâni velcûdi vel imtinâni elhannânil
mennâni erraûfiddeyyân elkahhârillezî lâ yukherulǧâlibül- mücîrullezî
lâ yücâru aleyhi eûzü bihî min şerril fiteni velmihani ve cemîı emrâzıl
bedeni ve minerrıyhıl ahmeri veddâil ekberi finnefsi verrûhı vellahmi
veddemi vel cildi vel azmi vel urûkı vel asabi veşşâ’ ri bi ızzeti men izâ
kadâ emran fe innemâ yekûlü lehû kün fe yekûn. Fesübhânellezî bi
yedihî melekûtü külli şey’ in ve ileyhi türceûn. Allâhü ekber, allâhü
ekber, allâhü ekberu yârabbi yâ bâriü yâ muǧıysü yâ cebbâru yâ
kahhâru yâ muksitu yâ kâimü yâ dâimü yâ mübdiü yâ muıydü yâ
sabûru yâ vedûdü yâ kâfî yâ âfî yâ müâfî yâ vâkıy yâ bâkıy yâ
sarîhalmüstasrihıyne yâ ǧıyâselmüsteǧıysîne yâ men emruhû
beynelkâfi vennûni yâ atûfü yâ şefûku yâ kâdiru yâ muktediru yâ ehyâ
yâ şerâhiyâ yâ berâhiyâ edûnây asbâüt âli şedâyül vehîm yâ büyûnâ
yâ şemhıtâ yâ azıymü yâ mükaddimü yâ müahhıru yâ alîmü yâ hakîmü
yâ azıymü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ kâimen alâ külli nefsin bimâ
kesebet yâ câmiu yâ nâfiu yâ rabbâhü yâ mevlâhü yâ seyyidâhü yâ
mâlikâhü yâ ǧâyete raǧbetâhü yâ muhsinü yâ mün’ ımü yâ
mütefaddılü yâ mütekerrimü yâ men ya’ lemü mâ nuhfî vemâ nu’ linü
yâ ahkemel hâkimîn yâ veliyyel mü’ minîn yâ avned duafâi vel
mesâkîne yâ kâfil mütevekkilîne yâ mükevviral leyli alen nehâri ve
mükevviran nehâri alel leyli yâ kâhira külli şeytânin merîdin yâ kâmia
külli cebbârin anîdin yâ ni’ mel mevlâ ve ni’ men nasıyr yâ râzikattıflis
saǧıyri yâ râhimeşşeyhıl kebîri yâ câbiral azmil kesîri yâ ilâhel evvelîn
yâ âhiral âhırîn yâ erhamer râhımîn yâ habîbet tevvâbîn yâ hayral
ǧâfirîn yâ hayral vârisîn yâ hayral vâsılîn yâ mâliki yevmiddîn yâ men
iyyâke na’ büdü ve iyyâke neste’ ıyn vealeyke netevekkelü ve fîke
nerǧabü ve fî mâ ledeyke nercû ve fîke nehâfü allâhümmeşfi hâmile
kitâbî hâzâ min cemîıl emrâdı vel eskâmi vel ıleli vel haleli vel âlâmi
vel meleli vel keseli vel veceli vel evhâmi vezzeleli vez zeheli vel
müǧali vel evrâmi ved demil esvedi vel maǧzıl enkedi verrîhıl ahmeri
veddâil ekberi ved demil asǧari ve cemî’ ıl âfâti vel âhâti vel hümûmi
vel maǧmûmi vel kürûbi ves sekteti veddehşeti verra’ şeti vet tavşeti
vezzeyǧı vel huzni vessıhri vel mekri vel kaderi vel fütûri vel vühûşi vel
hevâmi ve müşâhanetil avâmi vel inhizâmi ve şerriş şeytâni ves
sültâni vel hukkâmi vez zullâmi vel kahtı vel vebâi vel hebâi vel ǧalâi
vel celâi vez zilzâli vel belâi ve hedmil binâi ve üdâlid dâi ve haybetir
racâi ve şemâtetil a’ dâi ve şerril eşrâri ve keydil füccâri vel inhizâmi
ve mahtelefe aleyhilleylü vennehâru min tavârikıl insi vel cânni illâ
târikan yetruku bi hayrin yâ rahmân ve min şerri külli şeytânin racîm
ve min şerri külli dâbbetin ente âhızün binâsıyetihâ inne rabbî alâ
sırâtın müstekıym. Ente rabbî ve ılmüke hasbî aleyke tevekkeltü ve
ileyke iltece’ tü yâ ni’ mel mevlâ ve yâ ni’ mennasıyr ve ente hasbî ve
ni’ melvekîl velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym ve
sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim


Cevap: Rihi ahmer duası anlamı

Şema
Bu dua kime ait nerden alınmış bilinmiyor ama hadis olmadığı kesin. Kaynak sağlam değil bu bilinsin.
Aşağıdaki arapça metini okudum bir sakıncası yok ama tamamı değildir.


Rıh-i Ahmer Duası Orjinal Arapça Tam Metin

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ مِنَ اللهِ وَ اِلَى اللهِ وَ فِي سَبِيلِ للهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ وَ اَعَزّ ُ وَ اَجَلّ ُ وَ اَعْظَمُ وَ اقْدَرُ مِمَّا اَخَافُ وَ اَخْزَرُ وَ اللهُ اَكْبَرُ كَبِيرًا ۞ وَ سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَ اَصِيلاً ۞ بِسْمِ اللهِ الشَّافِي ۞ بِسْمِ اللهِ الْكَافِي ۞ بِسْمِ اللهِ الْمُعَافِي ۞ بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَة ٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ اَللَّهُمَّ اَنَا الرَّاقِي وَ اَنْتَ الشَّافِي ۞ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ ايُّهَا الْمَلَكَانِ الْعَظِيمَانِ ۞ اَعُوذُ بِاللهِ رَبِّى ۞ وَ رَبُّكُمُ اللهُ وَخَالِقِي وَ خَالِقُكُمَا وَ مُصَوِّرِى وَ مُصَوِّرُكُمَا خَالِقُ الصُّورِ وَ رَازِقُ الْبَشَرِ ۞ اَعُوذُ بِاللهِ مِنْ جَمِيعِ اْلآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ وَ اْلاَمْرَاضِ وَ اْلاَرْيَاحِ وَ اْلاَوْرَامِ وَ اْلاَسْقَامِ وَ الْكَسَلِ وَ الْجُنُونِ وَ الْخُمُودِ وَاْلآلاَمِ ۞ اَعِينُوا حَمِلَ كِتَابِى هَذَا بِاَسْمَاءِ اللهِ الْكِرَامِ وَ آيَاتِهِ الْعِظَامِ بِنُورِ وَجْهِ اللهِ ذِي الْجَلاَلِ وَ اْلإِكْرَامِ ۞ مَالِكِ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ وَالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ الْحَىِّ َلدَّاءِمِ الْبَاقِي الَّذِي لاَيَمُوتُ ۞ سُبْحَانَهُ مَا اَعْظَمَ شَانَهُ وَ اَرْفَعَ مَكَانَهُ وَ اَعَزَّ سُلْطَانَهُ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَ اْلاَرْدِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلْجَأَ الْقَاصِدِينَ مُغِيثَ الْمَلْهُوفِينَ ۞ رَاحِمَ الضُّعَفَاءِ وَ الْمَسَاكِينَ وَ رَازِقَ الْخَلْقِ اَجْمَعِينَ ۞ ذُوالْعَظَمَةِ وَ السُّلْطَانِ وَالرَّاْفَةِ وَ اْلاِحْسَانِ وَ الْجُودِوَاْلاِمْتِنَانِ الْحَنَّنِ الْمَنَّانِ الرَّؤُفِ الدَّيَّانِ الْقََهَّارِ الَّذِي لاَيُقْهَرُ الْغَالِبُ الْمُجِيرُ الَّذِي لاَ يُجاَرُ عَلَيْهِ ۞ اَعُوذُ بِِهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ وَجَمِيعِ اَمْرَاضِ الْبَدَنِ وَمِنَ الرِّيحِ اْلاَحْمَرِ وَالدَّاءِ اْلاَكْبَرِ فِي النَّفْسِ وَالرُّوحِ وَاللَّحْمِ وَالدَّمِ وَالْجِلْدِ وَالْعَظْمِ وَالْعُرُقِ وَالْعَصَبِ وَالشَّغْرِ بِعِذَّةِ مَنْ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ فسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيئٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ ۞ يَا رَبِّ يَا بَارِئُ يَا مُغِيثُ يَاجَبَّارُ يَاقَهَّارُ يَا مُقْسِتُ يَا قَاءِمُ يَا دَاءِمُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا صُبُورُ يَا وَدُودُ يَا كَافِي يَا مُعَافِي يَا وَاقِي يَا بَاقِي يَا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ يَاغِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ ۞ يَا مَنْ اَمْرُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنّ ُنِ ۞ يَا عَطُوفِ يَا

Rıh-i Ahmer Duası Arapça Resimli

Rihi ahmer duası anlamı


Yorum: Rihi ahmer duası anlamı

Könül Üye
Rih-i Ahmer duası doğru değildir. Kar amaçlı istismar edilen bir hazine görünümündedir. Çünkü;

a) er-Rihu’l-Ahmer, cinlerin musallat olmasından kaynaklanan bir hastalık olarak bilinmektedir. Bu hastalığın tılsımları arasında bu duaya rastlayamadık.

b) Aslı Arapça internet sayfalarından Türkçeye tercüme edilmiş bir bilgidir. Orada istismara taraftar olmayanların verdiği bilgiye göre, bu duanın Peygamberimizden yapılan rivayetlerin aslı-astarı yoktur.

c) Kıssanın Hz. Süleyman ile ilgili tarafını rivayet edenler ruviye an Asab b. Berhiya – Asab b. Berhiya’dan rivayet edilmiştir.. tarzında bir klişe kullanılmaktadır.

Bu zat, Hz. Süleyman peygamberin zamanında, onun ileri gelen cemaatinden biri olduğu bilinmektedir.

İnsan merak etmez mi; acaba bu kıssayı binler sene önce yaşamış bir zattan kim rivayet etmiş olabilir? Ravisi belli olsaydı, meçhul sigasıyla Ruviye = rivayet edilmiştir ki.. diyerek bu önemli kıssanın değerini düşürme hakları var mıydı?

d) Bu kıssanın buraya kadarki versiyonu -kuvvetli ihtimalle- İsrailiyat denilen hurafeler hazinesinden alınmıştır.

e) Hz. Muhammed (asm) ve torunu Hz. Hasan’la ilgili versiyonu için ise, hiçbir ravi uydurulamamıştır. Buradaki klişe ve Kad ittefeka.. (Bir tesadüf eseri Hz. Hasan da böyle bir hastalıktan şikayet etti… ve Hz. Cebrail bu duayı getirdi..) şeklindedir.

Hz. Hasan’a cinlerin çarptığına dair kaynaklarda hiçbir bilgiye rastlayamadık..

f) Söz konusu duada ayetler ve hadislerde geçen ifadeler ve Esma-i Hüsnadan isimlerin bulunması duanın ziynetini arttırmaya yönelik gibi görünmektedir.

g) Duanın muhtevasına bir diyeceğimiz olamaz. Fakat bunu Hz. Peygamber (asm)’e isnad edilmesi, hadis kriterleri bakımından bir yalancılıktır.

Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet


Yorum: Rihi ahmer duası anlamı

Turkey 2023
Selamün aleyküm muhterem kardeşim.
Ben bu duanın Türkçe mealini iyice arastırdım fakat bulamadım.Bu duayı, Arapçası iyi olan bir hocaefendiye sormak lazımdır.


rıhı ahmer duası, rıhı ahmer duası arapça, rihi ahmer duasi

Bu kategoride yer alan Mum çiçeği nasıl yetiştirilir başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

Rihi ahmer duası anlamı Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.