Anasayfa
27 Mayıs 2021, 20:58
Misafir
Yönetici

El ile istimna (Mastürbasyon) Neden Günah Cevabı Nedir

Kayıtsız Üye
El ile istimna (Mastürbasyon) Neden Günah Cevabı Nedir ? Dinimizde Mastürbasyon neden günahtır açıklar mısınız ? Cevabınızı Bekliyorum Merakla


Yanıt: El ile istimna (Mastürbasyon) Neden Günah Cevabı Nedir

aziz83
hüküm:

Eğer bir müslüman, zina yapabilecek kadar kendi kontrolünü kaybetmişse, daha hafif olan bu yolu tercih eder ve zina tehlikesinden kendisini kurtarır.

İbn Âbidîn bu konuda şu tesbitleri yapar: “Keyfî olarak şehvetini gidermek için el ile menisini getirmek haramdır. Ancak şehveti kendisine galebe çalıp da karısı veya cariyesi bulunmazsa, şehvetini teskin için bunu yaptığında günahkâr olmayacağı umulur. Hatta Ebu’l-Leys şöyle demiştir: Böyle bir kimse zina edeceğinden korkarsa, el ile meni getirerek şehvetini teskin etmesi vacip olur”


Cevap: El ile istimna (Mastürbasyon) Neden Günah Cevabı Nedir

Hoca
İSTİMNA (MASTURBASYON)

“Istimnâ” Arapça`da, “istihâ bi`l-yed” ve “hadhada” olarak da bilinen masturbasyon, genellikle fıtrata, yani genel olarak insanın yaratılışına, özel olarak da organlarının yaratılış gaye ve görevlerine ters görülmüş ve Islâm bir “fıtrat” dini olduğu, bu da fıtrata uymadığı için zaruret (zorunluluk hali) olmadıkça haram, ya da en, azından mekruh görülmüştür. Fıtratı daha iyi anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz: Çivi, tahtaları birbirine tutturmak için yapılmıştır. Öyleyse onunla şiş kebabı yapılmaya kalkılırsa insanın eli yanar, kebap da iyi olmaz. Bu, işin fıtrat tarafıdır. Diğer yönden bir âyet-i kerîmede, irzlarını koruyanlar övüldükten sonra: “…eşleri ve câriyeleri müstesna. Onlarla olacak ilişkiden dolayı kınanmazlar. Işte bunun ötesine geçenler, haddi aşanlardır…” (K.K. el-Mü`minûn 23/5-7) buyurulur. Çoğu müfessirler, “bunun ötesine geçenler”e, eliyle istimna yâpanlar da girer, öyleyse onlar da haddi aşmış (haram işlemiş) olur, demişlerdir. (Örnek olarak bk. Kurtubî XII/105-106; Ibn Kesîr V/458; AIûsî XVNI/10-11) Ancak Alûsî, Cumhura (çoğunluğa) göre istimna âdet haline getirilmişse (cinsel sapma halini almışsa) bu âyetin kapsamına gireceğini, aksi halde girmeyeceğini söyler. (Alûsî, agk.)

Bir hadîste: “elini nikâhlayan met`undur” (Mahlüf, Fetâvâ I/117: (Ancak mûracaat edebildiğim sahîh hadîs kitaplarında bu hadisi bulamadım. Bu hadisî AIûsî, “meşâyihin rivayeti” diye nakleder. bk. 1611) Saîd b. Cübeyr`in rivayet ettiği bir hadiste: “Zekerleriyle oynayan bir ümmete Allah azab etmiştir” Atâ`nin bir rivayetinde: “Elleri hamile olarak hasredilecek bir kavim duydum. Bunların elleriyle istimna yapanlar olduğunu sanıyorum” demiştir.

Ayrıca Allah (c.c.), evlenme imkânı bulamayanların, imkân buluncaya kadar iffetlerini korumalarını emretmiş (K.K. en-Nûr 24/33) böyle bir yöntem uygulasınlar dememiştir. Rasûlüllah Efendimiz de: “Gençler! Imkân bulanlarınız evlensin, çünkü bu, gözü ve iffeti daha iyi korur. Bunu yapamayan oruç tutsun çünkü orucûn bunu sağlayacak bir kamçısı vardır.” (Buharî, savm 10, nikah 2,3; Müslim, nikâh 1,3) buyurmuş ve bekârlara çare olarak orucu göstermiştir. Eğer istimna mübah olsaydı, çare olârak o gösterilirdi. Çünkü o daha kolay bir yoldur, denmiştir. (Mahlûf, age I/117)

Ancak gerek sözkonusu âyetlerin istimnayı açıkça zikretmedikleri, gerekse bu konudaki hadislerin bir kısmının zayıf oluşu sebebiyle, çoğunluğun haram görmesine karşılık, istimnayı mahzursuz gören âlimler de vardır. Meselâ Ahmed b. Hanbel bunu, tıpkı kan aldırmaya benzetmiş ve ihtiyaç duyulduğunda, vücuttaki fazlalıkları dışarı atmaktan ibaret olduğu için câiz olduğunu söylemiştir. (AIûsî XVNI/10: Burada AIûsî, Ahmed b. Hanbel`i o bu görüşünü, Cumhurun haram olduğu kanaatini verdikten sonra verir. Ama mahlûf HanbeIî fıkıh kitaplarında buna rastlayamadığını söyler, bk. Fet8v8 I/118: ibnü`I-Hümâm da “haramdır, çünkü genellikle şehvet için yapılır, ancak umarım ki, cezası yoktur” der. bk. AIûsî agk.) Hanefîlerce genel olarak haram görülmüş, ancak; kişi bekârsa, ya da hanımından uzakta ise ve de şehvet kafasını aşırı meşgul ediyorsa, ya da zinaya düşme endişesi varsa ve bunu kendini teskin için yaparsa günah olmayacağı umulur. Ama zevklenmek ve şehvetlenmek için yaparsa günâhkardır, denmiştir. (ibn Âbidîn N/160: Mezühib-i erba`a`da: “Bazı Hanefi ve Hanbelîlerin, zinaya düşme korkusuyla caiz görmeleri zayıf bir görüştür” denir. bk. V/152; Mâlikiler de cevazı için iki şartı öngörürler: 1. Zinaya düşme korkusu, 2. Evlenmeye güç yetirememe. bk. Kardüvî, el-Helâl ve`I-harâm 165) Imam-i Şâfî önceki görüşünde (kadîm) câiz olduğunu söylerken, sonraki görüşünde (cedîd) haram olduğu kanaatına varmıştır. (Bu konuda geniş bilgi için bk. Zuhaylît VI/25) Mesele Rasûlullah`ın amcaoğlu Ibn Abbas`a sorulduğunda: “Zina yapmaktansa bu iyidir” (Sa`rânî, Kesf) cevabını vermiştir. Bütün bunlara göre; istimna genellikle hoş görülmemiş, fıtrata (normal yaratılışın gereğine) zıt bir eylem kabul edilmiş, cinsel sapma halini alması, psikolojik hastalık oluşturması gibi olumsuz yönleri hesaba katılarak, haram, ya da mekruhtur denmiştir. Ancak daha büyük zararlara düsme endişesi olduğu yerde; “iki zarardan başka alternatif yoksa, küçük olan zarar tercih edilir”, “zaruretler haram şeyleri mubah kılar” kurallarınca yapılması câiz görülmüş, hattâ zina endişesi kesin ise, vacip bile olur denmiştir. Alışkanlık oluşturması ve zevk için yapılması ise ittifakla haramdır. Hanımının eli vs. azaları ile yapılması ise her halûkârda câizdir, helâldir.
Yazar: İslam Fıkhı Ansiklopedisi


Cevap: El ile istimna (Mastürbasyon) Neden Günah Cevabı Nedir

Kayıtsız Üye
İstimnanın verdiği zararı telafi etmenin yolları nelerdir?


Kayıtsız Üye
”İstimnanın verdiği zararı telafi etmenin yolları nelerdir? ”

İstimna zevk için yapıldığında haramdır. Ayrıca vücuda maddi zararları da vardır. Bırakıldığı zaman faydalarına gelince:

Benim tecrübem; göz zinasından uzak durulduğunda, tahrik edici içeriklerden (tvdeki, netteki vb.) uzak durulduğunda istimnayı terketmek çok kolay oluyor. Terkedildiği zaman özellikle de yedinci gün ve sonrasında testosteron birikiyor. Enerji ve canlılık artıyor, görüş keskinleşiyor, zihin bulanıklığı dağılıyor, saç telleri kalınlaşıyor, ayrıca kesinlikle söyleyebilirim ki ses tonu kalınlaşıyor. İnsanın üretkenliği artıyor, bununla birlikte motivasyon da bariz şekilde yükseliyor. Aman diyeyim arkadaşlar yol yakınken bırakın. Hayatını mahvetmek, hem zihnen hem de fiziksel olarak çökmek, asosyalliğin doruklarında gezip de işe yaramayan bir ruh hastası olmak isteyen varsa devam etsin.


dusunceli26
Ya sey sormak istiyorum ben evlenemem ama arada telefonla falan mastürbasyon un günah olduğunu biliyorum neden günah diye arasturirken bike şehvet gelio ve zina yapcam DİE korkup yapiyorum acaba cokmu günah birkamam için lütfen oneri yazin nolur


Şema
< acaba cokmu günah birkamam için lütfen oneri yazin nolur >
Eli ile nikahlanmak yani istimnayı zevk için yapan lanetlenmiş kınanmıştır.
Bu zinadan korunmak için uygun bir yol değildir, evlenmek fıtrata en uygun yoldur.


Kayıtsız Üye
Merhaba ben genç ve hasta bi kızım ve yürüyemiyorum bi başkasına muhtacım. Ben mastürbasyon yapıyordum uzun süre bıraktım çünkü günah olduğunu düşünüyorum. Öyle olmasa bile hiç hoş bişey değil çok tövbe ettim. Allah teala dan af diledim ama aynı hatayı tekrar yaptım ve her zaman ki gibi çok pişmanım. Gusül yapmam lazım ama nasıl yapacağım anneme ne diyeceğim bilmiyorum çünkü ben sık sık banyo yapamıyorum. O yüzden anneme nasıl mastürbasyon yaptım beni banyo yaptır diyebilirim çok utanıyorum kendimden. Yaptığım ibadetler boşa gidiyomuş gibi hissediyorum rabbim beni affetmeyecekmiş gibi hissediyorum ne yapmam lazım çok çaresizim nefsime yenik düştüm lütfen yardımcı olun.


arifselim
Merhaba. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir hadisi şerifi vardır. İstimna ancak zinaya düşmekten korkacak hale gelerek nefsine sahip olamayacak duruma gelen kimseye caiz olur. Sende tövbe et ve Allah’tan af dile. O günahları affedendir kulunu bağışlamayı sevendir.


Kayıtsız Üye
Tövbeni bozmuş olaman Allah katında İnşAllah affedilir , nefisten kurtulmanın tek yolu kalp imanından geçer şevhete düştüğünde dua et Allah’a sığın hala geçmiyor sa abdest al namaz kıl hala geçmiyor sa banyoya gir ve ılık soğuk arası suyla yıkan bu fiziki açıdan ateşini alır ve İnşAllah rahatlatır , Allah dilimizden çıkan yanlışları affetsin ve bize merhamet eylesin


Muhammed137
Umarım en yakın zamanda hastalığınız geçer, eğer bir tedavisi yoksa geçmiş olsun, benim abim psikolojik, 2 ablam vardı onlarda öyleydi, birisi vefat etti.


Deli gobel
Uzunca açıklama getiren arkadaşım Allah sizlerden razı olsun Rabbim bizleri şehvete yenik düşmek doğru yoldan sapmaktan muhafaza eylesin .


Kayıtsız Üye
Arkadaşlar selam. Öncelikle herkesin yazılarını okudum. Bazı görüşlerle alakalı bilgi vereyim. Öncelikle masturbasyon insan hayatında tıbben yararlı bir şey. Yanlış anlaşılmasın ancak kişi evli değilse ve uyurkende boşalamıyorsa ki herkes rüyada bu tip şeyler görmez. Bu durumda biriken meni bir yerden sonra meni havuzu diyelim orada çokça fazlalaşmaya başlayacaktır. Haftada 1 veya 2 kere olması durumunda bir zararı yok. Tabii zevk anlamında demiyorum. Ancak bu meni havuzunda bir sınır var sağlıklı bir erkek 3 günde bu havuzu dolduruyor bazısında 4 gün olabiliyor. Bir arkadaşımız kardeşimiz demişki saç telim kalınlaştı, sesim kalınlaştı, daha enerjikim vs. Hayır kardeşim böyle bir durum olamaz. Sadece enerjiklik olmuş olabilir spor yapan biri olarak bu durumu biliyorum. Erkeklerin ve bayanların sesleri ergenlikte değişir sonrasında aynı kalır yıllar boyunca yıpranan ses telleri sonucu çok az ses değişikliği olur. Bunu mesela şarkıcıların şarkılarından anlayabilirsiniz. Saç teli konusunda dayım mühendis ve ben çocukken 15 yaşlarımda saç telimi ölçmüştü 1,3 mikrondu şimdi halen 1,3 mikron. Kimse beni yanlış anlamasın masturbasyonu savunmuyorum ancak tıbben haftada 2 kereyi geçmedikçe ve szi asosyal bırakmadıkça hiçbir sakıncası yoktur aksine sperm üretkenliği için faydalıdır. Herkese hayırlı günler dilerim. Bende Yasin suresi okudum sonra uyku tutmadı pc açtım bu sayfa tamamen tesadüfen karşıma çıktı. Hepinize hayırlı hayırlı günler dilerim.


mastürbasyon neden günah, masturbasyon neden gunah, masturbasyon neden günah

Bu kategoride yer alan Uygunsuz görüntüler içeren video izlemek günahmı? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

El ile istimna (Mastürbasyon) Neden Günah Cevabı Nedir Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.