Anasayfa
9 Mayıs 2021, 0:52
Sizden
Yönetici

Kapanmak istiyorum yapamıyorum

miraç büşra
ben ailemden ötürü bu tür konulara uzak büyüdüm ALLAH razı olsun annem hep dua öğretirdi ama dinimizi tam anlamıyla öğrenemdim RABBİME isyan ettim saygısızlık ettim çok korkuyorum günahlarımı nasıl affettirceğimi bilmiyorum…bir çok günahtan nasibimi aldım hepsini işledim neredeyse…çok korkuyorum..TÖVBE HAŞA ama RABBİMİN eni sevmediğini bil düşünür oldum…şeytanla konuşuyorum sanki..korkuyorum..kimse bana yardımcı olmuyor..çoğu zaman gusül abdesti almaya bile üşenir oldum..ama her şeyi yaparken RABBİMİ düşünüyorum.ben kapanmak istiyorum ama çevrem buna müsaade etmez çok dışlanırım öncesinde serbest bir hayat yaşardım pierching bile taktım.bu nedenle eleştirilerden çok korkuyorum nefsime hakim olamayıp çıkarırım diye çok korkuyorum ama uzun zamandır hep içimde var.aslında yanlış biliyorum lakin bu düşüncelerden alamıyorum kendimi…bir de o kadar şeye vakit bulurken nasıl oluyor anlamıyorum ama namaza vakit bulamıyorum bir türlü…yardımcı olun güzel kardeşlerim…
HAKSIZLIĞA SUSAN BİLİN Kİ ŞEYTANIN DİLSİZ HALİDİR…


Cevap: kapanmak istiyorum yapamıyorum

ser-a
Esselamü Aleyküm,
Değerli Mümine Kardeşim,
İnsan hata yapar ama hemen tövbe ederse Allah tövbelerini kabul edeceğini buyuruyor.Yalnız tövbende samimi olman gerekir.Bu şu demek,İlk önce yapmaya başlıyacağın her işte Allahın Rızasını arayacaksın.Haram ve helal dairesine girip girmediğine bakacaksın.Bunun için hemen dini(Kuran-Hadis) ilimlerini arttıracak arayışlara girmen gerekir.Kuranı her gün en az 2 sayfa arapçasını ve mealini oku tefekkür et,Gece teheccüd namazına kalk,vakit namazlarını kıl,geçmiş namaz borçlarını nafile olarak kaza et ve bunlar için de tövbe et, nefsini kontrol edip onun istemediklerini inatla yap,ona yüz verme.Vesveselere aldırma.Allahın sevdiklerini sev.sevmediklerini sevme.Ona yakın olmak için itaat hususunda gevşek bir duruştan uzak ol.Devamlı dua ve zikir yap.Kınayanlara aldırma.İnişli çıkışlı bir gidişten uzak dur.Günahlarını küçük.sevaplarını büyük görme.Dünya sevgisinden uzaklaş.Bunlar başlıcaları.Allah yardımcınız olsun.


Cevap: kapanmak istiyorum yapamıyorum

hilalasilli
CANIM yapmak istediğin herşeyi Allah rızası için yaparsan başarılı olursun ama’çevrem ne der’ diye yapamazsan hiç bir şekilde başarılı olamazsın…ömer nasuhinin de dedeği gibi’besmele her hayrın başıdır’besmeleni çek rabbim yardımcın olacaktır sana..Allah dua edeni geri çevirmez..


Cevap: kapanmak istiyorum yapamıyorum

miraç büşra
RABBİM hepinizden razı olsun…


burcealtug
senin yazılarını okudukça kendimden izler buldum küçük kardeşim. ALLAH o kadar bağışlamayı ve merhameti seviyor ki senin benim gibi insanları himayesine alıp doğru yolu gösteriyor. Sen ne güzel kapanma konusunda içinde ki ateşi fişeklemişsin. Ben de nefsimle çok savaş halindeyim bu konuda ama olmuyor diye kesip de atamam. Namaz ALLAHA olan sevgimizin teslimiyetimizin bir kanıtı. Namazı asla ihmal etme. Şöyle diyeceğim ki ben gösteriş ve riyadan ALLAH uzak tutsun tatilde de namazıma dikkat ettim. Çünkü YÜCE YARADAN a olan kulluk vazifen bu. Farzı ihmal etme. Elbette diğer yasaklarada riyaet etmemiz şart. Lakin nefse şeytana çok yenildiğimiz anlar oluyor bu durumda sabredeceğiz dua edeceğiz. O bize yardım edecektir. Buna yürekten inanıyorum………..ALLAH seninde benimde bizim gibilerinde yardımcısı olsun


mehmet naim ağım
sorularla islamiyetten sorunuza bir çözüm buldum bacılarım;

Soru

Ben kapanmak istiyorum ama çevreden alacagım tepkiler beni durduruyor ve nefsime yenik düşüyorum .. ne yapmalıyım

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda tesettürlü arkadaşlar edinirseniz size manevi destek olabilirler. Ayrıca Allahın rızasını kazanmak her şeyin üstündedir. İnsanların sözleri bizleri hak bildiğimiz konularda yanıltmamalıdır.
Tesettür münakaşalarında üç kavram, birbiriyle karıştırılıyor: Ayıp, suç ve günah. Bir söz, bir hareket veya bir kıyafet toplumun değer hükümlerine ters düşüyorsa ayıplanıyor. Kanuna aykırı ise, suç sayılıyor. Dine muhalif ise, günah oluyor.

Bazı kimseler, kanuna aykırı olmayan bir şeyin günah da olmayacağını zannederken, bazıları, herkesin işlediği bir fiilin günahlıktan çıkacağı vehmine kapılıyorlar. Bunların her ikisi de fevkalâde yanlış düşünceler.

Ayıp, hiçbir zaman gerçeğin ölçüsü olamaz. Fikir, düşünce ve hareketlerini sadece çevrenin ayıp anlayışına göre düzenleyen insanlar, şahsiyetlerini topluma feda etmiş, kalabalıklara esir olmuşlardır.

Halbuki, toplumun her ayıpladığını yanlış , yahut her benimsediğini doğru kabul etmek mümkün mü? Böyle olsa, insanın her toplulukta ayrı bir şahsiyete bürünmesi, bukalemun gibi sık sık renk değiştirmesi gerekmez mi?

Batılı bir düşünürün insan aklının aczini ortaya koyan şu ifadeleri, bu meselemizi ne güzel izah eder: Bir insanın, babasını yemesinden daha korkunç bir şey düşünülemez; ama, eskiden bazı kavimlerde bu âdet varmış. Hem de bunu saygı ve sevgilerinden yaparlarmış. İsterlermiş ki ölü, böylelikle en uygun, en şerefli bir mezara gömülsün. Vücutları ve hâtıraları içlerine, tâ iliklerine yerleşsin. Babaları sindirme ve özümleme yolu ile kendi diri bedenlerine karışıp yeniden yaşasın. Böyle bir inancı iliklerinde ve damarlarında taşıyan insanlar için, anasını, babasını topraklarda çürütüp, kurtlara yedirmenin, en korkunç günahlardan biri sayılacağını kestirmek zor değildir.

Şimdi düşünelim: Etrafımızdaki insanların büyük çoğunluğu,yoğun propagandalarla, böyle bir fikri benimsemiş olsalar, biz de toplum ayıplamasın diyerek, babamızın etini mi yiyeceğiz? Demek ki, ayıplama tamamen sübjektiftir; gerçeğe tesir edecek bir faktör değildir. Ayıp telâkki ederek örtünmekten kaçınan hanımefendilerin iddiaları iki kısma ayrılıyor: Birisi: Örtünmemek niçin günah olsun? şeklindeki itiraz. Diğeri ise: İslâm’da örtünmenin olmadığı tarzındaki, şahsî kanaat.

Görünürde aralarında pek fazla bir fark yok gibi geliyor. Ama, gerçekte her ikisi de birbirinden ayrı konular. Örtünmekle de ne olacakmış, insan örtünün içinde de yapacağını yapar. gibi sözlerin sahiplerini araştırırsanız, her defasında İslâm’ı layıkıyla bilmeyen veya bildiği halde onun emirlerini yerine getiremeyen birisiyle karşılaşırsınız.

Bu insanlar, vicdanlarının derinliklerinde hissettikleri suçluluk psikolojisinden kurtulmak için, böyle itirazlarda bulunuyorlar ve tövbe edeceklerine, günahlarını meşru göstermeye kalkışıyorlar. Sanki diğer insanları ikna etmekle, o sorumluluktan kurtulacaklarmış gibi. Halbuki, bir fiil günah ise günah, değil ise değildir. Bunun tespitini kalabalıklar yapamaz. Örtünme dinde varsa buna kimse yok diyemez. Ama, hiç kimse de başkalarını bu hususta zorlama yoluna gitmemelidir.

Örtünmenin İslâm’da yeri olup olmadığı meselesine gelince, bu hususta nice fetvalar mevcut. Lâkin günümüz Müslümanlarının bir kesimi, fetvanın dindeki yerini lâyıkıyla bilmediklerinden, doğrudan doğruya Kur’an-ı Kerîm’den âyetler takdim edecek ve bunların tefsirlerinden bazı kısımları aynen aktaracağım.

Cenâb-ı Hak, Nûr Sûresinde Peygamberimize (asm.) hitaben şöyle buyuruyor:

Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, ziynetlerini (süslerinin takılı olduğu yerleri) açmasınlar. Zahir olanı (görünmesi zarurî olan yüz, el ve ayaklar) müstesna. Baş örtülerini yakalarının üzerine vursunlar (göğüs ve boyunlarını göstermesinler). Ziynetlerini (süs yerlerini) ancak şu kimselere gösterebilirler: Kocalarına, yahut babalarına, yahut kocalarının babalarına, yahut kendi oğullarına, yahut kendi erkek kardeşlerine, yahut erkek kardeşlerinin oğullarına, yahut kız kardeşlerinin oğullarına, yahut kendi kadınlarına (Müslüman kadınlara), yahut ellerindeki memlûklere (cariyelere), yahut (şehvetsiz ve kadına) ihtiyacı olmayan uyuntu kimselere, yahut henüz kadınların gizli yerlerinin farkına varmamış olan çocuklara. (Nûr Sûresi , 31)

Âyet-i kerime dikkatle okunduğunda, şu hususlar tespit edilebilir:

Birincisi: Hitabın mümin kadınlara olması. Yâni, örtünme kadınlar için bir imân alâmeti ve sadece mümin kadınlara farz. Mümin olmayan bir insan, İslâm’ın emir ve yasaklarından sorumlu değil. Yâni, bir kimse öncelikle Allah’ın varlığını kabul edecek, Kur’an-ı Kerîm’i Onun kelâmı ve Hz. Muhammed’i (asm.) Onun en son elçisi bilecektir ki, İlâhî emir ve yasaklara muhatap olabilsin.

İkincisi: Harama bakmamanın sadece erkekler için değil, kadınlar için de söz konusu olduğu. Üçüncüsü: Ziynetlerin gösterilmemesi .

Âyet-i kerimede geçen ziynet kelimesi üzerinde yapılan tefsirlerden birini, özet olarak arz edeyim:

Ziynet, süs eşyası demek ise de, tek başına süs eşyasına bakmak hiç kimse için haram olamayacağına göre, bundan murat, süs eşyalarının takıldığı kulak, boyun, gerdan gibi yerlerdir. Âyette esas maksat tesettür (örtünme) olduğuna ve hitap zengin-fakir bütün müminlere yapıldığına göre, ziynet sadece süs eşyası olarak anlaşılsa, âyet sadece zenginlere inmiş olur. Halbuki, hitap geneldir, mü’min kadınlara da söyle. buyurulmaktadır. Bir başka önemli husus da şudur: Kadın için asıl ziynet, süs eşyası değil, bu organların bizzat kendileridir. Yâni, gösterilmesi haram kılınan boyun, gerdan gibi azalar kadın için ayrıca birer ziynettirler. (Hak Dini Kur’an Dili)

Dördüncüsü: Mümin kadınların başörtülerini, cahiliye kadınları gibi, boyunlarına bağlayıp arkaya sarkıtmak yerine, başlarına örtmeleri ve yakalarının üzerine vurmaları.

Bir diğer âyet-i kerimede ise, şöyle buyurulur:

Ey Peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, elbiselerinden giyip örtünsünler. İşte böyle giyinmeleri, tanınıp da (cariyelerden, iffetsiz âdi kadınlardan fark edilip de) eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Allah Gafur’dur (çok bağışlayıcıdır), Rahîm’dir (çok merhametlidir). (Ahzab Sûresi, 59)

Bu âyet-i kerimede, örtünme açıkça emredilmekte ve bu emrin hikmeti, mü’min kadınların diğer âdi kadınlarla karıştırılarak rahatsız edilmemeleri, sarkıntılığa maruz kalmamaları ve ruhlarının eziyete maruz olmaması olarak beyan buyurulmakta.
Tesettüre nasıl girebilirim (Ümit Meriç Hanımın röportajı
Örtülü ve Özgür
Başörtüsünün hükmü nedir? Bası açık gezmek insanı nasıl bir tehlikeye götürür?

Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet


burcealtug
Tesettüre nasıl girebilirim (Ümit Meriç Hanımın röportajı
Bu kitabı almıştım. Orda bir cümlesi beni çok ama çok etkiledi. Spiker soruyor
-Neden üniversitedeki kürsünüzden istifa ettiniz?Bu sizi üzmedi mi?Onca emek vermişsiniz prof olmuşsunuz…..
-Ben elbette çok emek verdim dünya işleri için lakin baktım öbür dünya için pek azık briktirmemişim. Önce kulum sonra vatandaş. Bana mezara girdiğimde nasıl bir vatandaştınız ?Diye sormayacaklarına göre hemen kapanıp istifamı verdim.
Kim onun kadar yürekli olabilir?Ona hayran kaldım….inşAllah onun gibi olurum.


İLİMCİK
Hem Kur’an merhameten, kadınların hürmetini muhafaza için, hayâ perdesini takmasını emreder. Tâ hevesat-ı rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler. Âlet-i hevesat, ehemmiyetsiz bir meta’ hükmüne geçmesinler
Sözler ( 410 )

Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünki kadınlar hilkaten zaîf ve nazik olduklarından, kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için, fıtrî bir meyli var. Hem kadınların on adedden altı-yedisi ya ihtiyardır, ya çirkindir ki; ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır; kendinden daha güzellere nisbeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar, taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için, fıtraten tesettür isterler. Hattâ dikkat edilse, en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve on adedden ancak iki-üç tanesi bulunabilir ki; hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın. Malûmdur ki; insan sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. Elbette açık-saçıklık kıyafetine giren güzel bir kadın, bakmasına hoşlandığı nâmahrem erkeklerden onda iki üçü varsa, yedi sekizinden istiskal eder. Hem tefahhuş ve tefessüh etmeyen bir güzel kadın, nazik ve seri-üt teessür olduğundan, maddeten tesiri tecrübe edilen belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Hattâ işitiyoruz; açık-saçıklık yeri olan Avrupa’da çok kadınlar, bu dikkat-i nazardan sıkılarak, "Bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar" diye polislere şekva ediyorlar. Demek medeniyetin ref’-i tesettürü, hilaf-ı fıtrattır. Kur’an’ın tesettür emri fıtrî olmakla beraber, o maden-i şefkat ve kıymetdar birer refika-i ebediye olabilen kadınları, tesettür ile sukuttan, zilletten ve manevî esaretten ve sefaletten kurtarıyor.
Lem’alar ( 196 )

Ve tesettür ile nâmahremin iştihasını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek, zaîf hilkatı emreder ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir siperi ve kal’ası çarşafı olduğunu gösteriyor.
Lem’alar ( 196 )

…mübarek taife-i nisaiye, fıtraten yüksek ahlâka menşe’ olduğu gibi, fısk u sefahette dünya zevki için kabiliyetleri yok hükmündedir. Demek onlar daire-i terbiye-i İslâmiye içinde mes’ud bir aile hayatını geçirmeğe mahsus bir nevi mübarek mahlukturlar. Bu mübarekleri ifsad eden komiteler kahrolsunlar!.. Allah bu hemşirelerimi de bu serserilerin şerlerinden muhafaza eylesin, âmîn.
Lem’alar ( 203 )


Kayıtsız Üye
selam
ben kapanmak istiyorum ama yapamıyorum ailem çok dindar ama çevremden tepki almaktan çekiniyorum ben 15 yasımdayım liseye daha bu sene cecicem arkadaş cevremdegişicek belki beni kapalı görürlerse öyle alışıp kabul ederler ama dediğim gibi tepki almaktan cok korkuyorum kısacası ben çevremdeki kişiler nederler diye düşünüyorum ama kapanmayıdsa cok istiyoruım nolur banada yardım edin nolur
simdiden tesekkurlere


Kayıtsız Üye
Aleykum selam.. Bak canim sen icnden ne geliyorsa ona gore davran cevremdekiler bana ne der ne gozle bakarlar ne dusunurler dme birak herkesi bosver sen ALLAH rizasi icn kapan bak ben de 14 yasinda kapandim ve kendi istegimle ilk baslar biraz tuhaf hissettim ama RABBiM e sukurler olsun alistim ve cok memnunm asla da pisman olmadim suan 18 yasindayim cevremdekiler bana ne der diye de hc dusunmedim onemli olan snn istemedn ve unutma ALLAH n rizasi.. RABBİM yolunu acik etsinn insaAllah kapanmak nasip olur .. Selametle canim


Kayıtsız Üye
hatasız kul olmaz günah işlemisin ki bunun da islam dininde ki yeri de tövbe etmendir cenab ı mevlam tövbeni kabul eder inşAllah şunu unutmayalım ki sizdeğerli dostlar neden bizim insanlarmzın karakterinde mi var nedir birisi kapansa yada namaza başlasa ona karşı bakış acıları konusmalar falan sadece türklere özgü bir davranıs bu nedendir bilmem hepimizde yaparız dedikodu özellikle Allah ım günahlarmızı affetsin bizi doğru yoldan ayırmasın inşAllah dua edelim birbirimize amin iyi geceler


musab
< selam
ben kapanmak istiyorum ama yapamıyorum ailem çok dindar ama çevremden tepki almaktan çekiniyorum ben 15 yasımdayım liseye daha bu sene cecicem arkadaş cevremdegişicek belki beni kapalı görürlerse öyle alışıp kabul ederler ama dediğim gibi tepki almaktan cok korkuyorum kısacası ben çevremdeki kişiler nederler diye düşünüyorum ama kapanmayıdsa cok istiyoruım nolur banada yardım edin nolur
simdiden tesekkurlere >

ve aleykemusselam.

Dediğinde haklısın.Çevren değişicek,arkadaşlarının çoğu değişecek.Çok isabetli olur bu yaz kapanmak.Ama kapanamazsan da namazlarını kılmaya çalış.İnşAllah kapanabilmen için dua ederiz.Allah yardımcı olsun.

Genç kardeşlerin,kapanmasını ya da dinle ilgilenip soru sormalarını seviyorum.Yani gençlere karşı ayrı bir sevgim var.:)


Kayıtsız Üye
Selâmün aleyküm arkadaşlar ben 17 yaşındayım ailemde hiç kapalı biri yok ben kapanmaz istiyorum bunu uzun zamandır çok düşünüyorum ama ben etraftan gelicek olan tepkilerden ziyade nefsime hakim olup bunu sürdürüp surduremiyecegim hakkında endişe duyuyorum çünkü çok günah bunu biliyorum ve sonra yapamam diye çok korkuyorum bana yardım edin lütfen insanlar ne der gerçekten umrumda değil ben sadece kendime guvenemiyorum


halilcan
klasik şeytan oyunu. Sizi acaba yapamaz mıyım dedirtip uzaklaştırıyor özellikle içki gibi konularda böyle olur. Siz gerekeni yapın, yanlışa düşerseniz tekrar tövbe edip gerekeni yapın. Bu arada Allah sabır ve hidayet versin, muhtemelen çevreniz sizi bu konuda rahatsız edecek ama unutmayın ne kadar zorluk inşAllah okadar sevap.


ilknur durmus
ben kapanmak istıyorum ama bir turlu nasıp olmuyo nasıl kapanabılırm


nasih
< nasıl kapanabılırm >
İlknur bacım hemen şeytanın bacaklarını kır ve Allah’a itaat et hem dünyada hem ahirette mutlu olursun

Bir kadın neden kapanmak istemez adlı eseri oku


Kayıtsız Üye
bende kapanmak istiyorum ama yakismiyor korkuyorum cesaret edemiyorum bende ne yapcagimi bilmiyorum


Kayıtsız Üye
bende kapanmak istiyorum ama takismiyor ne yapcagimi bilmiyorum


Kayıtsız Üye
Merhaba,ben üc cocuk annesiyim yurd dışında yaşıyorum. Kapanmayı çok istiyorum,daha evlenmeden içimde vardı tesettüre girmek. Ama nedense bir türlü kapanamıyorum acaba cesaret mi edemiyorum ,bilmiyorum. Ne zaman kapalı bir bayan görsem, cok hevesliyorum . Yani kısacası ne yapacağımı ve nasıl kapanacağımı bilemiyorum.


SEDA GÖZ
Neden kapanamıyorsun dene belki yakışır sasna kapalılık ne dersin


kapanmak istiyorum ama yapamıyorum, kapanmak istiyorum, tesettüre girmek istiyorum ama korkuyorum

Bu kategoride yer alan Ölmeyi İstemek İnsanı Günahkâr yapar mı? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

Kapanmak istiyorum yapamıyorum Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.