Anasayfa
9 Mayıs 2021, 0:49
Sizden
Yönetici

Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi değilmi?

hatalar
kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi değilmi?
parfümlü kıyafetle namaz da mı kılamayız ? nasıl oluyor


Cevap: Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi d

Kayıtsız Üye
Ona bakarsan portakalda da alkol var 🙂


Cevap: Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi d

Katade
kolonya ve alkollü parfüm gibi maddeleri kullanmanın namaza bir zararı var mıdır?

Kolonya, günümüzde bilhassa güzel koku ve temizlik gibi amaçlarla yaygın bir kullanıma sahip alkol ihtiva eden sıvı bir madde olup genelde patates, kamış, mısır gibi maliyeti düşük ham maddelerden veya diğer sentetik yollarla üretilmekte ve içerisindeki alkol oranı ayarla-nabilmektedir. XVII. yüzyıldan itibaren Avrupa’da kulla-nılmaya başlayan ve bugün yaygınlaşıp genişleyerek büyük bir sanayi oluşturan kolonya ve bu kapsama giren parfüm, deodorant, sprey vb.nin dinî hükmüyle ilgili tartışmanın sebebi ise, bu maddelerin az veya çok alkol ihtiva et-mekte oluşudur.
Daha önce temas edildiği üzere, İslâm dini sarhoşluk veren nesnelerin bu maksatla (sarhoş olma) kullanılmala-rını kesin olarak yasaklamıştır. Müskirat kelimesiyle ifade edilen sarhoşluk veren nesne lerin bazılarında ihtilâflar var ise de şarap ve ondan mâmül olan içkile-rin içilmesinin haram olduğunda ittifak vardır. Bunların dışında kalanların sarhoş olmak maksadıyla içilmesinin haram olduğu da ittifakla sabittir. İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre, ne maksatla olursa olsun sarhoş edici içkilerin azının da, çoğunun da içilmesi haramdır. Böyle olunca, içerisinde alkol bulunan kolonyanın ve benzeri maddelerin sarhoş olmak maksadıyla içki olarak kullanılmasının haram olduğu ve İslâm dininin sarhoş edici içki-lerle ilgili genel yasağının içerisine girdiği açıktır.

Kolonyanın içilmesi dışında temizlik, serinleme, gü-zel koku gibi değişik amaçlarla kullanılması hususunda ise farklı görüşler vardır. Bu farklı görüşlerin kaynağı ise, sarhoş edici özellik taşıyan içkilerin bizzat ken-dilerinin necis olup olmadığı tartışmasıdır. Bu hususta-ki görüşler şöylece özetlenebilir:

Bazı fakihler karşı görüşte olmakla birlikte İslâm bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre şarap necistir; namazın sıhhatine engeldir. Şarap dışında kalan ve içil-diği zaman azı veya çoğu sarhoşluk veren şeylerin necis olduğuna dair bir delil yoktur. Ebû Hanîfe ve Ebû Yû-suf’un anlayışlarına göre bunlar necis değildir; sarhoş-luk için içilmeleri haramdır, fakat elbiseye veya namaz yerine dökülmeleri halinde namazın geçerliliğini etkilemez.

Çağımızın büyük bilginlerinden Muhammed Hamdi Yazır bu hususu şöyle ifade ediyor: Meselâ; üzerine şarap, şampanya ve arak, konyak dökülmüş olanlar herhalde yıka-madıkça namaz kılamazlar. Lâkin, üzüm şarabından mâmül olmayan ispirto, bira ve sâir müskirat içilemezse de elbiseye veya bedene sürülmesi de namaza mâni olur diye iddia edilemez (Hak Dini Kur’an Dili, I, 762-763).

Yukarıda özetlenen bilgilerden anlaşıldığı gibi şarap dışındaki alkollü içkiler bizzat necis olmayıp, içilme-leri haramdır. Fakat elbiseye veya namaz yerine dökülme-leri namazın sıhhatine mâni değildir. Kolonya da bu hük-mün içerisine girer. İçmemek kaydıyla değişik amaçlar için kullanılmasında Hanefî mezhebine göre bir sakınca yoktur.

Fakat kolonyayı da necis çerçevesinde mütalaa eden Şâfiî mezhebine göre hem içilmesi hem de kullanılması haramdır.

Özetle ifade etmek gerekirse, günümüzde genelde te-mizlik, hijyen ve güzel koku amacıyla kullanılan ve al-kol ihtiva eden kolonyayı şer’î bir hüküm olan necis kavramının kapsamına dahil edip kullanımını haram say-mak, vücuda ve elbiseye döküldüğünde namazın geçerlili-ğine engel olacağını söylemek, bu konudaki mevcut hüküm ve yasakların genel hareket noktası ve amacı göz önünde tutulursa, isabetli gözükmemektedir. Kolonyayı yukarıda sözü edilen amaçlarla kullanmanın, alkollü içkilerin tüketimini teşvik ettiği, kolaylaştırdığı veya buna ve-sile olduğu da söylenemez. Dinde asıl yasaklanan, şara-bın, alkolün, uyuşturucu maddelerin sarhoşluk ve keyif amacıyla kullanılması olup bu yasağı ihlâle vasıta ve yardımcı olabilecek yol ve durumlar da, arada sebep-sonuç münasebeti kurulabildiği sürece mezkûr yasağın ikinci derecede kapsamı içinde düşünülmelidir.


Cevap: Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi d

hatalar
yni sürüpte namaz kılına bilirmi ?


Darusselam
alkollü içkiler bizzat necis olmayıp, içilme-leri haramdır. Fakat elbiseye veya namaz yerine dökülme-leri namazın sıhhatine mâni değildir. Kolonya da bu hük-mün içerisine girer. İçmemek kaydıyla değişik amaçlar için kullanılmasında Hanefî mezhebine göre bir sakınca yoktur.

Fakat kolonyayı da necis çerçevesinde mütalaa eden Şâfiî mezhebine göre hem içilmesi hem de kullanılması haramdır.


karadamlalar
alkolün necis olduğunu bildiren ayette onun bir maddi necaset olmadığı açıktır. dolayısıyla içilmesi haram olan etil alkolün bulunduğu kolonya, parfüm sürmüş iken kılınacak namaz bozulmaz zira necaset yoktur.


hatalar
anladım teşekkürler


Kayıtsız Üye
Alkol üzerinize sıçrar ise alkol necistir namaza yaklaşılmaz…


Kayıtsız Üye
Hani bayramda elimize kolonya dökerler ya benim elimede dönkmüşlerdi ve ben sadece ellerimi ovaladım aradan ne kadar süre geçti bilmiyorum damagım acımısti bende elime kolonya sürdüğünü unutup elimle bakmıştır ve ağzıma o kolonya salyayla karıştı tadı geldi haliyle ve ben yutkundum bu haram mıdır namaza engel midir istemeden oldu unuttum
Şimdiden teşekkürler

Bayramda elime kolonya döküldüğünde kuruduktan sonra unutarak elimi ağzıma götürdüm ve kolonya tadı geldi ve yutkunmuşda olabilirim bu haram mıdır namaza engel mıdır


mum
İstenmeden kolonyalı eli ağzına almak günah değildir. Günah olan bilerek içmektir.


kolonyada alkol varmı, caldion kadin parfumunde alkol varmi, portakalda alkol

Bu kategoride yer alan Kaza namazları olan bir insan namazları nasıl kılmalı? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

Kolonyada ve parfümde alkol var o zaman sürüp namaz kılamaz mıyız ? normaldede sürmemiz iyi değilmi? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.