Anasayfa
9 Mayıs 2021, 0:52
Sizden
Yönetici

Hayata Sövmek Küfür mü?

qwert12380
Hay ben böyle hayatın demek veya hayata sövmek küfür müdür? İnsanı dinden eder mi?
Dünyaya sövmek küfür müdür?


Cevap: Hayata Sövmek Küfür mü?

Katade
Hayata Sövmek Küfür mü?

hayata ve zamana küfür ve sövme dediğimiz fiiller haramdır.

Bu veya buna yakın meâlde hadis-i şerifler vardır. Buharî’de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur:

Vay şu dehrin mahrumiyet ve hüsranına, diye sövmeyiniz. Çünkü Allah dehirdir. 1

Ahmet bin Hanbel’in Müsned’inde geçen hadis-i şerif ise şöyledir:

Dehre sövmeyiniz, çünkü Allah dehirdir. 2

Bu hadislerdeki "dehr Allah’tır" ibaresinin anlamı şudur: Zamanı ezelî ve ebedî kabul edip herşeyin dehr (zaman) tarafından (kendiliğinden) meydana getirildiğine inanan ve bu yüzden Dehriyye ismini alan, başta cahiliyye Arapları ve onların izinde giden diğer dehrîler (materyalistler) herhangi bir musîbete mârûz kalınca dehre söverler. Halbuki dehr’i ve her şeyi yaratan Allah’tır. Bu sövme, neticede Allah’a varmaktadır ve bundan dolayı dehre (zamana) sövmek yasak edilmiştir. Zira Allah’ın "dehr benim" buyurması "dehrin ve her şeyin yaratıcısı benim" demektir. (Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercemesi ve Şerhi, İstanbul 1978, IX, 706-707; Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII, 160). Hoşa gitmeyen birşey karşısında, "bunu dehr yapıyor" diye dehre söven, -dehr bir şey yapmadığına ve her şeyi Allah yarattığına göre- Allah’a sövmüş oluyor. Onun için Cenâb-ı Allah, "Dehr Benim" buyurarak dehrin yaratıcısı, mâliki ve mutasarrıfının kendisi olduğunu bildiriyor.

Hadisdeki "bana ezâ veriyor" ibaresinin anlamı; "bunu kim söylerse Allah’ın gazabına maruz kalır" demektir. Zira Allah eziyet duymaktan münezzehtir. Eziyet burada mecazdır. (Ahmed Davudoğlu, a.g.e., IX, 707).

Mehmet BULUT


Cevap: Hayata Sövmek Küfür mü?

qwert12380
Haram olduğunu ben de biliyorum fakat küfür mü anlayamadım? Dinden çıkarır mı? Kızgın anlarımda kendimi kaybedip bazen hayata ve dünyaya sövdüğüm olmuştur.


Cevap: Hayata Sövmek Küfür mü?

şeyma nur
hayata ve zamana küfür ve sövme dediğimiz fiiller haramdır.

Bu veya buna yakın meâlde hadis-i şerifler vardır. Buharî’de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur:

Vay şu dehrin mahrumiyet ve hüsranına, diye sövmeyiniz. Çünkü Allah dehirdir. 1

Ahmet bin Hanbel’in Müsned’inde geçen hadis-i şerif ise şöyledir:

Dehre sövmeyiniz, çünkü Allah dehirdir. 2

Bu hadislerdeki "dehr Allah’tır" ibaresinin anlamı şudur: Zamanı ezelî ve ebedî kabul edip herşeyin dehr (zaman) tarafından (kendiliğinden) meydana getirildiğine inanan ve bu yüzden Dehriyye ismini alan, başta cahiliyye Arapları ve onların izinde giden diğer dehrîler (materyalistler) herhangi bir musîbete mârûz kalınca dehre söverler. Halbuki dehr’i ve her şeyi yaratan Allah’tır. Bu sövme, neticede Allah’a varmaktadır ve bundan dolayı dehre (zamana) sövmek yasak edilmiştir. Zira Allah’ın "dehr benim" buyurması "dehrin ve her şeyin yaratıcısı benim" demektir. (Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercemesi ve Şerhi, İstanbul 1978, IX, 706-707; Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII, 160). Hoşa gitmeyen birşey karşısında, "bunu dehr yapıyor" diye dehre söven, -dehr bir şey yapmadığına ve her şeyi Allah yarattığına göre- Allah’a sövmüş oluyor. Onun için Cenâb-ı Allah, "Dehr Benim" buyurarak dehrin yaratıcısı, mâliki ve mutasarrıfının kendisi olduğunu bildiriyor.

Hadisdeki "bana ezâ verihayata ve zamana küfür ve sövme dediğimiz fiiller haramdır.

Bu veya buna yakın meâlde hadis-i şerifler vardır. Buharî’de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur:

Vay şu dehrin mahrumiyet ve hüsranına, diye sövmeyiniz. Çünkü Allah dehirdir. 1

Ahmet bin Hanbel’in Müsned’inde geçen hadis-i şerif ise şöyledir:

Dehre sövmeyiniz, çünkü Allah dehirdir. 2

Bu hadislerdeki "dehr Allah’tır" ibaresinin anlamı şudur: Zamanı ezelî ve ebedî kabul edip herşeyin dehr (zaman) tarafından (kendiliğinden) meydana getirildiğine inanan ve bu yüzden Dehriyye ismini alan, başta cahiliyye Arapları ve onların izinde giden diğer dehrîler (materyalistler) herhangi bir musîbete mârûz kalınca dehre söverler. Halbuki dehr’i ve her şeyi yaratan Allah’tır. Bu sövme, neticede Allah’a varmaktadır ve bundan dolayı dehre (zamana) sövmek yasak edilmiştir. Zira Allah’ın "dehr benim" buyurması "dehrin ve her şeyin yaratıcısı benim" demektir. (Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercemesi ve Şerhi, İstanbul 1978, IX, 706-707; Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII, 160). Hoşa gitmeyen birşey karşısında, "bunu dehr yapıyor" diye dehre söven, -dehr bir şey yapmadığına ve her şeyi Allah yarattığına göre- Allah’a sövmüş oluyor. Onun için Cenâb-ı Allah, "Dehr Benim" buyurarak dehrin yaratıcısı, mâliki ve mutasarrıfının kendisi olduğunu bildiriyor.

Hadisdeki "bana ezâ veriyor" ibaresinin anlamı; "bunu kim söylerse Allah’ın gazabına maruz kalır" demektir. Zira Allah eziyet duymaktan münezzehtir. Eziyet burada mecazdır
Mehmet BULUT yor" ibaresinin anlamı; "bunu kim söylerse Allah’ın gazabına maruz kalır" demektir. Zira Allah eziyet duymaktan münezzehtir. Eziyet burada mecazdır.


Darusselam
İşte Hz. Resulullahın (a.s.m.) bu hadis-i şeriften maksadı, sizden biriniz zamana sövmesin, çünkü zaman gerçek fail değildir. Yapan Allah’tır. Bu musibetleri başınıza getirdiğine inandığınız zaman sövdüğünüzde, Allah’a sövmüş olursunuz. Çünkü musibetleri başınıza getiren zaman değil, Allah’tır. Cenab-ı Hakk’ın ‘Ben zamanım’ demesi ise, ‘Ben zamanın sahibiyim’ mânâsındadır.


Kayıtsız Üye
Feleğe sövmek haramdır ama küfür değildir. Hadiste zaman yaratıcı değildir, başınıza gelenler Allah’tandır anlamında bir söylem var.


küfür sövme, Allaha soven

Bu kategoride yer alan Hapşuran kişiye ne denir? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

Hayata Sövmek Küfür mü? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.