Anasayfa
9 Mayıs 2021, 0:52
Sizden
Yönetici

Neden? eşcinsellik

basak2005
eşcinsellik bilmide bir sağlık sorunu olmamasına rağmen tamamen iç güdüsel olmasına rağmen hatta kuranda bile Kadınlarınızdan sevicilik yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin; eğer tanıklık ederlerse o kadınları, ölüm canlarını alıncaya ya da Allah kendileri için bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.
demesine rağmen çoğunlukla müslüman kesmin nefreti altında bir toplum olarak yaşıyorlar.
iranda suriyede mısırda ve daha bir çoık ülkede öldürülüyorlar.. neden?
dikkat edilirse Allah 4 sahitten basetmiş.. ama nedense sakallı bir hacının bunlar kafirdir demesi neden yeterli oluyor..


—>: Neden?

mumsema
< eşcinsellik bilmide bir sağlık sorunu olmamasına rağmen tamamen iç güdüsel olmasına rağmen hatta kuranda bile Kadınlarınızdan sevicilik yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin; eğer tanıklık ederlerse o kadınları, ölüm canlarını alıncaya ya da Allah kendileri için bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.
demesine rağmen çoğunlukla müslüman kesmin nefreti altında bir toplum olarak yaşıyorlar.
iranda suriyede mısırda ve daha bir çoık ülkede öldürülüyorlar.. neden?
dikkat edilirse Allah 4 sahitten basetmiş.. ama nedense sakallı bir hacının bunlar kafirdir demesi neden yeterli oluyor.. >

basak kardeşim.
İslam ülkelerine ve sakallı hacı hocalara kariı tutumunu değiştirmeni tavsiye ederim.
bir kısım müslümanların yanlış bakış açısı bizi ilgilendirmez.
Hangi mezhebi taklid ediyorsan sana tavsiyem fıkıh kitabını aç oku.
ya da güvenilir tefsirlere bir bak
islami hükümler fıkıh kitaplarında yazılı ve 13 asır uygulanmışlardır.
biz kalkıp kuranı yeniden kafamıza göre yorumlayamayız. bu geniş bir ilim gerekir.

< NİSA SÜRESİ 15-16-17 TEFSİRİ

15. Kadınlarınızdan zina edenlere, bunu ispat edecek aranızdan dört şahit getirin, şahâdet ederlerse, ölünceye veya Allah onlara bir yol açana kadar evlerde tutun.

Kadınlarınızdan Allah’ın çizdiği hududu aşıp fuhşiyyat yapan, aşırılık yapan, kötülük yapanlar olursa onların aleyhinde dört şahit tutun. Buradaki fuhşiyyat Allahu âlem zina anlaminadır. Bir kadının yapabileceği aşırılığın en kötüsü, kocasından başka birisiyle gayri meşru cinsel ilişki kurmasıdır. Evet kadınlarınızdan bu kötülüğü yapanlar olursa, onun aleyhinde dört şahit tutun diyor Rabbimiz. Yâni kadının böyle bir şey yaptığını dört şahitle belgeleyin. Kadının böyle bir şey yapıp yapmadığı konusunda onu bizzat gören dört şahit olmadıkça karar vermeyin. Eğer bu dört şahit onun hakkında zaman aşımı olma-dan hemen derhal, sıcağı sıcağına şahitlik ederlerse, o zaman:
Ölüm kendilerine gelene kadar veya Allah kendilerine bir yol açana kadar evlerinizde hapsedin, evlerinizde tutun. Evet böyle kadınlar evlerde hapsedilecekler. Tabi bir baskıyla birlikte bu kötü fiili tekrar işlemesine izin vermeyerek eve hapsedilmelidirler. Çünkü zina gerçekten çok kötü bir suçtur. Zina bir toplumun temel direği olan, belkemiği olan ailelerini mahveden bir fiildir. Ailelerde, ailelerden mey-dana gelen toplumlarda huzur ve güven namına hiç bir şey bırakmaz zina.

Şu anda istediği kadar birileri toplumda zinayı suç olmaktan çıkarıp toplumu zinacı yapmaya gayret etse de, zina nesli telef eden çok kötü bir pisliktir. Düşünün, bir kadın bir erkekle bir yerlerde tesadüfen buluşacaklar. Belki ömür boyu o kadın o erkeği bir daha göremeyecektir. Şimdi böyle bir kadın o erkekten çocuk yapmayı düşünebilir mi? Hangi kadın böyle tesadüfen buluştuğu bir erkekten çocuk yapma riskine atar kendisini? Hiç tanımadığı o erkeğin çocuğunu kar-nında taşıyacak dokuz ay, meşakkatle doğuracak, emzirecek, büyütecek, eğitecek. Bu mümkün değildir. Kedisinin de, çocuğunun da sorumluluğunu üslenecek, nikahla meşru bir şekilde üzerine sorumluluk alacak bir kocadan ancak böyle çocuklar düşünebilir. Onun içindir ki evliliklerin azaldığı, zinanın yaygınlaştığı kâfir toplumlarda nesil de bit-miştir.

Evet, işte böyle kadınların işledikleri bu kötülüğü devam ettirerek toplumun salâhını dinamitlemelerine izin vermemek için evlerinize hapsedin buyuruyor Rabbimiz. Onları evlerinizde tutun ve hiç kimsey-le karşı karşıya getirmeyin. Kimseyle görüştürmeyin. Ta ki Allah onlar hakkında bir hüküm gönderene, bir yol açana kadar.

Bu âyetlerden sonra inen âyetlerinde Rabbimiz yeni hükümler indirerek onlar hakkında yolunu açmıştır. Nûr sûresinin 2. âyeti ve zina suçunu işleyen evli erkeklerle evli kadınların taşlanarak recm edil-meleri yasası belirlenmiş oldu. Eğer zina eden erkek ve kadın bekar kimselerse onlara da yüz değnek vurulması emredilmiştir.

Evet Rabbimizin bu konuda indirdiği âyetler ve bu âyetlerin nasıl anlaşılacağı konusundaki Rasulullah Efendimizin pratikteki uygulamalarıyla Allah’ın onlar için açtığı yol da beyan edilmiş oldu. Böylece İslâm’ın ilk yıllarında zinakâr kadınlara uygulanacak cezayı ihtiva eden bu âyet de sonraki âyetlerle neshedilmiştir diyoruz.

Eğer tabi bu çirkin suçu işleyenler câriye ya da kölelerden olursa onlara da 50. değnek vurulacağı konusunda Rasulullah efendimizin pratik uygulamalarıyla yasallaşmıştır.

Şu anda olduğu gibi dünya üzerinde zinakârlar hakkında Al-lah’ın belirlediği bu yasaların uygulanma ortamının bulunmadığı za-manlarda böyle suç işleyenler evlerde hapsedilecek ve bu eylemi tekrar tekrar işleyerek toplumun ahlâkî dengesini sarsmasına izin verilmeyecek. Daha sonra bakalım Rabbimiz bu konuda nasıl yollar açacaksa, o yollara tabi olup gideceğiz.

(Bir soru soruldu. Pekiyi koca karısının zina ettiğini gördü, ama o anda dört şahit çağırıp bunu belgeleyemedi. Şahitleri çağırmaya gidince berikiler de o ortamı değiştirip kamufle etmeyi becermişlerse durum ne olacak? Adam bunu nasıl belgelecek? Böyle bir kadından nasıl ayrılacak?)

Arkadaşlar, böyle bir durumda da lian âyeti, lanetleşme usulü gündeme gelecektir. Koca mahkemede, kadı huzurunda karısının zina ettiğini, bunu gözleriyle gördüğünü yeminle iddia ettikten sonra, eğer ben yalan söylüyorsam Allah bana lânet etsin der. Bu sefer kadı hanıma döner ve; bak kocan böyle diyor, ne dersin bu konuda der. Kadın eğer bu isnadı kabul etmişse mesele kalmaz. Kadın ecmedilir ve bu evlilik sona erdirilir. Ama eğer kadın bu isnadı reddetmişse, o zaman ona da lanetleşme yemini ettirilir. VAllahi ben böyle bir şey yapmadım, bu bana yapılmış bir iftiradır der ve en sonunda da; eğer ben yalan söylüyorsam Allah benim belamı versin der. Bu durumda kadın recimden kurtulmuş olur ama kadı bu evliliği sona erdirir. Çünkü eğer koca karısından kurtulmak için böyle bir iftiraya baş vurmuşsa, zaten bu evlilikte bir hayır kalmamıştır. Karısına bu büyük iftirayı yapabilecek bir noktaya gelmiş koca karı arasında hiçbir şey kalmamıştır. Yok eğer gerçekten onun zinasına gözleriyle şahit olmuşsa, artık böyle bir kadınla beraberliği mümkün olmayacaktır.
16. İçinizden zina eden iki kimseye eziyet edin, tev-be edip düzelirlerse onları bırakın. Doğrusu Allah tevbe-leri daima kabul eder ve merhamet eder.

Eğer sizin içinizdeki erkeklerden iki kişi bu suçu işlemişlerse, erkeklerden iki kişi kendi aralarında ya da kadınlardan iki kişi bu kötü fiili işlemişlerse veya âyetin bir başka mânâsı da sizden zina fiilini işleyen erkek ve kadından her ikisine de eziyet edin, onları sıkıştırıp ce-za verin buyuruyor Rabbimiz. Selef âlimlerimizden kimileri 15. âyetin evliler hakkında, bu âyetin de bekar olan erkek ve kadınlar hakkında olduğunu söylemişlerdir.

Evet bunlara ceza verilecek, ama anlaşılan o ki bu ceza size kalmış gibi bir mânâ çıkıyor buradan. Ve onun içindir ki İslâm hukukunda bu tür kimselere nasıl bir ceza verileceği konusunda farklı yorumlar vardır. Bazıları işte Lût (a.s) un toplumunun bu tür ahlâksızlarının üzerlerine taş yağdırılmasından hareketle bunların taşlanarak öl-dürülmesinden yana bir hüküm ileri sürerlerken, kimileri sürgüne tabi tutulmaları, kimileri farklı usullerle öldürülmeleri gerektiğini savunmuşlardır.
Ama erkeklerden ve kadınlardan her kim de tevbe ederler ve Allah’la da barışırlar, ıslah olup durumlarını düzeltirlerse, yâni biz bun-dan sonra artık ebediyen bu kötülüğü bir daha işlemeyeceğiz diyerek bu fuhşiyyattan vaz geçtiklerini ortaya koyarak samimi bir tevbeyle, samimi bir imanla Rablerine yönelirlerse artık onlardan vazgeçin, onlardan yüz çevirin, onları serbest bırakın ve onların dönecekleri Müslümanlıklarında, yaşayacakları Müslümanca bir hayatlarında onları destekleyip yardımcı olun. Bilesiniz ki Allah tevbeleri çokça kabul eden, dönüşleri kabul eden, yönelişlere karşılık verendir. Allah size karşı çok merhametlidir acıyan ve affedendir. Allah tüm kullarına tev-be kapılarını açık tutandır, el verir ki insanlar hangi boyutta günah işlemiş, hangi yasayı çiğnemiş olurlarsa olsunlar o günahlarının tümünü affedebilecek büyüklükte, merhametli bir Rableri olduğuna inanıp dönüş yapsınlar, tevbe etsinler, Rablerine sığınıp af dilemeyi bilsinler. Bakın bundan sonraki âyetinde Rabbimiz tevbenin ne olduğunu, nasıl olduğunu ve tevbeleri kabul edilecek insanların kimler olduğunu şöylece açıklıyor:
17. Allah, kötülüğü bilmeyerek yapıp da, hemen tevbe edenlerin tevbesini kabul etmeyi üzerine almıştır. Allah işte onların tevbesini kabul eder. Allah Bilendir, Hakîm olandır.

Tevbeleri kabul edilecekler, bir cehalet sebebiyle, bilmeyerek bir kötülük işliyorlar, ama bilerek değil ve de bu kötülüğe devam da etmiyorlar, hemen arkasından, en kısa bir zamanda kötülükten dönenlerin bu dönüşlerini kabul ediyor Rabbimiz. İşte Rabbimizin kabul edeceği tevbe budur.

Herkim ki bir bilgisizlik, bir cehalet sonucu bir kötülük yapar, bir günah işleyecek olur da hemen arkasından tevbe eder ve durumu-nu düzeltirse, cehaletle günaha gittiği bir anda hemen kıblesini değiştirir ve Allah’a dönerse bilesiniz ki ben böyle yapanlar hakkında rahmeti kendi üzerime yazdım, onu affederim buyuruyor Rabbimiz.

Mü’min bir günahı ancak bir bilgisizlik sonucu, bir gaflet sonu-cu işleyebilir. Yâni ya onun isyan olduğunu bilmeyerek, ya işleyeceği o isyanın sonucunda, o günahın sonucunda başına gelecekleri bir an unuttuğundan dolayı günah işler, ya da isyanı taate tercih ederek bir isyanda bulunabilir ki bu da ayrı bir cehalettir.

İşte bu durumda hemen kendine gelir gelmez tevbe eden, günahtan vazgeçen, yönünü, kıblesini değiştiren, ve bir daha bu duruma düşmeme konusunda kesin kararlı olan mü’minleri affedeceğini bildiriyor Rabbimiz.

Ama dikkat ediyorsanız âyet-i kerîmede "min gariyb" ifadesi kullanılmaktadır. Yâni işlenen günahın hemen arkasından tevbe edilmelidir. Meselâ adam günahı işler işler de artık o kötülüğü işleye-meyecek bir çağa geldikten sonraya tevbesini geciktirmemelidir. Öyle yaşlanmış ki artık o amelleri işleme imkânı kalmamıştır. Ne zina edebilecek, ne içki içebilecek, ne de başka günahları işleyebilecek dermanının kalmadığı bir çağa gelince tevbe etmeye kalkıyor adam. Eh zaten istesen de yapamayacaksın onları. Kimi kandırıyorsun da? Öy-leyse tevbelerimizi geciktirmemeliyiz, Rabbimizle aramızı açmamalı-yız ve her an Rabbimizle diyalog halinde olmalıyız.
Evet, Sizden her kim ki bir bilgisizlik, bir cehalet sonucu bir kötülük yapar, bir günah işleyecek olur da hemen arkasından tevbe eder ve durumunu düzeltirse, cehaletle günaha gittiği bir anda hemen kıblesini değiştirir ve Allah dönerse bilesiniz ki ben böyle yapanlar hakkında rahmeti kendi üzerime yazdım buyuruyor Rabbimiz.

Demekki mü’min bir günahı ancak bir bilgisizlik sonucu, bir gaflet sonucu işleyebilir. Yâni ya onun isyan olduğunu bilmeyerek, ya işleyeceği o isyanın sonucunda, o günahın sonucunda başına gelecekleri bir an unuttuğundan dolayı günah işler, ya da isyanı taate tercih ederek bir isyanda bulunabilir ki bu da ayrı bir cehalettir. İşte bu durumda hemen kendine gelir gelmez tevbe eden, günahtan vazgeçen, yönünü, kıblesini değiştiren ve bir daha bu duruma düşmeme konusunda kesin kararlı olan mü’minleri affedeceğini bildiriyor, Rab-bimiz.

Evet işlenen günahın akabinde hemen tevbe edilecek ve bir daha o günaha dönmeme kararı verilecek. Bu konuda Rasûlullah’ın pek çok hadisi vardır.

"İşlediği bir günahın akabinde tevbe eden (Pişman-lık duyarak, bir aha dönmeme azmi içinde olan, kişi günah işlememiş gibidir."
(İbni Mâce)

Bir adam gelip Rasûlullah’a: Ya Rasûlullah bir kul bir günah işlese sonra tevbe etse Allah affeder mi? dedi. Allah’ın Resûlü buyurur ki:

Bir kul günah işledi, tevbe etti. Affedilir. Yine günah işledi yine tevbe etti, yine affedilir. Yine günah işledi, tevbe etti yine affedilir. En son Rasûlullah şöyle buyurdu. Hattâ şeytan melül mahsur oluncaya, ümidini kesinceye kadar
(Hakim)

Anladınız değil mi? Hattâ bir başka hadislerinde de Resûl-i Ekrem Efendimiz samimi olarak, içiyle dışıyla Tevbe edip o günahla ilişkisini kestiği halde dayanamayarak aynı günahı günde yüz defa işlemiş olsa bile Rabbimizin affedeceğini haber vermektedir. Adam ger-çekten samimi bir şekilde o günahla ilişkisini kesmiştir, Tevbe etmiştir ama bir saat sonra dayanamayarak aynı günahı işlemiş olsa bile, böylece aynı günahı günde yüz defa işlemiş olsa bile Rabbimiz onun tevbesini kabul edecektir. Ama samimiyetle o günahla ilişkisini kesip onu hayatından atması şartıyla.

Meselâ adam içki içiyor, her içişinin sonunda Tevbe ettim di-yor, ama o günah unsuruyla tümden ilişkisini kesmiyor. Yani onu hayatından söküp atmıyor. Yani Tevbe bir daha içmeyeceğim diyor ama hâlâ içki şişeleri buzdolabında duruyor. Veya adam bir kadınla zina ediyor, her birleşmenin sonunda tevbe ya Rabbi, bir daha yapmayacağım diyor, ama o kadını evinden dışarıya atmıyor, onunla ilişkisini kesip atmıyor, yarın öbürsü gün tekrar yapacak. Böyle değil tabii. O günah unsurlarını hayatından söküp atacak, tümüyle ilişkisini kesecek, işte o zaman Allah onun tevbesini kabul edip affedecektir. >


—>: Neden? eşcinsellik

basak2005
anlaşıdılığ kadarıyla kuranda recm (taşlayarak öldürme) yok.. neden uygulandığıda islamin mezheplere göre uygulanması olarak nitelendirilebilir.(mi?)
4 şahit iyi bari zorlaştırılmış diyelim..


—>: Neden? eşcinsellik

mumsema
< anlaşıdılığ kadarıyla kuranda recm (taşlayarak öldürme) yok.. neden uygulandığıda islamin mezheplere göre uygulanması olarak nitelendirilebilir.(mi?)
4 şahit iyi bari zorlaştırılmış diyelim.. >

[email protected]

Kur’anda namaz kılma şekli var mı? varsa Kur’ana göre namaz nasıl kılınır?


basak2005
kıldığın namazın doğru olduğuna Allah üzerine yemin etsene! kars bölgesinde yamka denilen taş secde kısmına konularak namaz kılınır.. bazı kazaklar kısrak sütünü suya karıştırıp abdest alır endonezyada bazı müslümanlar durgun suda bazıları akarsuda abdest alır hanefiler de köpek haram değildir şafiilerde haramdır.. binlerce sayabilirim peki hangisi doğru? peygamber için köpek harammıydı.. yamka taşına baş koyarmıydı durugun sudamı hareketli sudamı abdest alırdı… yukarıda yazdıklarımın hepsi hadiselerden veya alimlerden türeemiştir ve insanlar tarafından uygulanıyor.. peki bunlardan hangisini peygamber onaylardı? yada onayladı.. kadınlar için recmi onayladığını veya söylediğini kim söyleyebilirki..

yukarıdakilerin hepsi bunların peygamberlerden hadis yada ashabeden geldiğine inaır


mumsema
< kıldığın namazın doğru olduğuna Allah üzerine yemin etsene! kars bölgesinde yamka denilen taş secde kısmına konularak namaz kılınır.. bazı kazaklar kısrak sütünü suya karıştırıp abdest alır endonezyada bazı müslümanlar durgun suda bazıları akarsuda abdest alır hanefiler de köpek haram değildir şafiilerde haramdır.. binlerce sayabilirim peki hangisi doğru? peygamber için köpek harammıydı.. yamka taşına baş koyarmıydı durugun sudamı hareketli sudamı abdest alırdı… yukarıda yazdıklarımın hepsi hadiselerden veya alimlerden türeemiştir ve insanlar tarafından uygulanıyor.. peki bunlardan hangisini peygamber onaylardı? yada onayladı.. kadınlar için recmi onayladığını veya söylediğini kim söyleyebilirki..

yukarıdakilerin hepsi bunların peygamberlerden hadis yada ashabeden geldiğine inaır >

soruma cevap vermedin.
madem sadece Kur’an diyorsun ve Peygamberi sorguluyorsun soruma cevap ver kardeş

< [email protected]

Kur’anda namaz kılma şekli var mı? varsa Kur’ana göre namaz nasıl kılınır? >


basak2005
verdim ya yazdıklarımın hepsi cevap… yukarıda yazılanların hepsinin hadiselerde söylendiği iddia ediliyor.. peki sizce hangiisi doğru
size göre recmin kuranda yazması şart değil peygamberin hadisinde yazıyor
ama bir kazak türküne göre suya kısarak sütü katmadan abdest alınmaz

ikinizde bunların hadis oluğuna inanıyorsunuz peki hagisi doğru binlerce haddisten hagisi doğru..


mumsema
< verdim ya yazdıklarımın hepsi cevap… yukarıda yazılanların hepsinin hadiselerde söylendiği iddia ediliyor.. peki sizce hangiisi doğru
size göre recmin kuranda yazması şart değil peygamberin hadisinde yazıyor
ama bir kazak türküne göre suya kısarak sütü katmadan abdest alınmaz

ikinizde bunların hadis oluğuna inanıyorsunuz peki hagisi doğru binlerce haddisten hagisi doğru.. >
kardeşim ben ne soruyorum sen ne yazıyorsun:S

Ben seni Allah’a iman etmiş, Kur’ana iman etmiş fakat sünnete uymamamız gerektiğine inanan bir kardeş olarak cevap yazıyorum. yanlış mı düşünüyorum?

(birde Hangi Kuran tefsirini okudun yada hadis veya fıkıh kitabını yazarsan sevinirim. Bir Alimden ders aldın mı)


basak2005
< kardeşim ben ne soruyorum sen ne yazıyorsun:S

Ben seni Allah’a iman etmiş, Kur’ana iman etmiş fakat sünnete uymamamız gerektiğine inanan bir kardeş olarak cevap yazıyorum. yanlış mı düşünüyorum?

(birde Hangi Kuran tefsirini okudun yada hadis veya fıkıh kitabını yazarsan sevinirim. Bir Alimden ders aldın mı) >

20. yy sağlam bir alim tonlarca kömürün arasında elmas aaramaya benziyor.. ama konu alim konusu değil hatta hadis konusuda değil konu hadislerin dünya üzerinde farklı yorumlanıyşı endoezyada farklı türki cumhuriyetlerde farklı araplarda farklı hatta mesheplerde bile farklı oluşu

siz sorarsak sizinki kesinlikle doğru
onlara sorarsak onlarınki kesinlikle doğru
her ikinize sorarsak her ikinizde bu hadislerin kesinlikle peygamber sözü olduğuna inanırsınız

sünnete gelince o bambaşka bir konu
ve ben sadece kurana inanırım


intifada
bişeyi merak ettim başak2005! biz PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.) ‘ den bahsederken hep salavat getirriz ve "PEYGAMBERİMİZ" diye hitap ederiz. sen ise "peygamber" diyosun. yoksa sen kainatın fahri olan PEYGAMBERİMİZ Hz. MUHAMMED (s.a.v.) ‘ i peygamberin olarak kabul etmiyomusunda o şekil konuşuyosun?


sahra
Tamam.peki kur an daki namaz kıl oruç tut,hacca git zekat ver emirlerini kafanıza göre mi yorumlayıp yapıyorsunuz?

Kur ana inanan bir müslüman olarak ne yapıyorsunuz.ibadetlerinizi kime göre yapıyorsunuz


mumsema
< 20. yy sağlam bir alim tonlarca kömürün arasında elmas aaramaya benziyor.. ama konu alim konusu değil hatta hadis konusuda değil konu hadislerin dünya üzerinde farklı yorumlanıyşı endoezyada farklı türki cumhuriyetlerde farklı araplarda farklı hatta mesheplerde bile farklı oluşu

siz sorarsak sizinki kesinlikle doğru
onlara sorarsak onlarınki kesinlikle doğru
her ikinize sorarsak her ikinizde bu hadislerin kesinlikle peygamber sözü olduğuna inanırsınız

sünnete gelince o bambaşka bir konu
ve ben sadece kurana inanırım >
hala sorularıma cevap vermedin… ilmin nedir?

Pişmanlık günü gelmeden Allah için seni uyarıyorum. Peygambere ve onun sünnetine inanmak imanın şartlarındandır.

Peygambere imanı ve ona itaati Kur’an emrediyor

Allahü teâlânın Kur’anda şöyle buyurduğunu duymadın mı? (Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan kaçının.) [Haşr 7]

< AIIah cc ne buyuruyor:
"O kendi hevasından konuşmaz. Onun

konuşması kendisine İlka edilen bir vahy’den
ibarettir". (Necm 3.4)
Bu ayeti.kerime açıkça ifade ediyorkî; "Rasulullah (sav)’ın şeriatla alakalı bütün konuşmaları vahydir.O,kendi heva ve arzusundan şeriata birşey!er sokma yetkisine sahip değildir.."
Ve yine bir ayeti kelimesinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
"Eğer Muhammed kendinden bazı sözler uydurup da bizim söylediğimizi iddia etseydi, elbette ki onun gücünü kuvvetini alır ve şah damarını keserdik. İçinizden biç biri de buna engel olamazdı" (Hakka44,47) >

Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir. (haşr süresi 7)


basak2005
şüphen mi var! şüphen varsa senden davacıyım.. ben Allahın yarattığı herşeyi severim eğer sevgimi iki harf fazla yazarak göstereceksem bu yalan olur


sahra
sorduklarına cevap arıyorsunda sorulanları niye cevaplamıyorsun.laf kalabalığıyla geçiştiriyorsun?


mumsema
< şüphen mi var! şüphen varsa senden davacıyım.. ben Allahın yarattığı herşeyi severim eğer sevgimi iki harf fazla yazarak göstereceksem bu yalan olur >
şüpheyi sen oluşturdun. bir bak yazdığına:S

<
sünnete gelince o bambaşka bir konu ve ben sadece kurana inanırım >


İnşirah
< şüphen mi var! şüphen varsa senden davacıyım.. ben Allahın yarattığı herşeyi severim eğer sevgimi iki harf fazla yazarak göstereceksem bu yalan olur >

Sadece Allahı sevmen yetmıyor! Allah rasule itaatı emrediyor !

Ali imran 132. ayet

Allah’a ve Resul’üne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Nisa 61

Onlara: Allah’ın indirdiğine (Kitab’a) ve Resul’e gelin (onlara başvuralım), denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün.

Nisa 80

Kim Resul’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların başına bekçi göndermedik

Enfal 13

Bu söylenenler, onların Allah’a ve Resulüne karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki Allah, azabı şiddetli olandır.

Enfal 20

Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin, işittiğiniz halde O’ndan yüz çevirmeyin.

Enfal 24

Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Resulüne uyun.

Yunus 41

(Resulüm! ) onlar seni yalanlarlarsa de ki: Benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.

enbiya 107

(Resulüm!) Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik

Nur 52

Her kim Allah’a ve Resulüne itaat eder, Allah’a saygı duyar ve O’ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.

Ahzab 31

Sizden kim, Allah’a ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükafatını iki kat veririz. Ve ona (cennette) bol rızık hazırlamışızdır.

Ahzab 36
Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.


basak2005
ben itaat ederim.. ama 1000lerce doğru olduğu kesinlik kazanmamış hadislerden hangisine edeyim…
arkadaşlar ya ben anlatamıyorum ya siz anlamak istemiyorsunuz
ben son defa buraya yazıyorum

dünyadaki müslümanların çoğunun kendine göre hadisleri var
örnek verdim 1000lerce çıkıyor

kimi durgun suda abdst almanın kimi akarsuda abdest almanın kimi bir secdede taş kıyarak namaz kılmanın kimi recmin hadis olduğunu söylüyor.. ve bunların kesinlikle peygamberden olduğunu iddia edenler var..
dünyada kıtalarda toplumlarda hadis kavramı değişiyor peki siz hadislerininzin ne kadar güvenilir olduğunu nerden bilyorsunuz kuranı Allah koruyor hadislerin korunarak geldiğini bana kim Allah üzerine yemin ederek söyleyebilirki burada

ben diyorumki recm kuranda yazmıyor
peygamberimiz kandan savaştan hoşlanmayan biri ikien insanlara sevgiyle yaklaşır iken recmi onaylayan bir hadis miras etmesi ne kadar mantıklı

ben son cümlelerimi yazıdım buna benzer bir sürü şey yazıdmm birdahada yazmıyorum
kendinize iyi bakın Allah herkesi ıslah etsin en başta beni

not: bazı arkadaşlar ayetlerden peygamberin kendi kendine konuşmadığını yazmış Allah o ayetleri ayetleri inkar edenler için indirdi çünkü o dönemde müşrikleri yazılan kuranın peygamberin uydurması olduğu söyeniyordu


@hmet
< ben itaat ederim.. ama 1000lerce doğru olduğu kesinlik kazanmamış hadislerden hangisine edeyim…
arkadaşlar ya ben anlatamıyorum ya siz anlamak istemiyorsunuz
ben son defa buraya yazıyorum

dünyadaki müslümanların çoğunun kendine göre hadisleri var
örnek verdim 1000lerce çıkıyor

kimi durgun suda abdst almanın kimi akarsuda abdest almanın kimi bir secdede taş kıyarak namaz kılmanın kimi recmin hadis olduğunu söylüyor.. ve bunların kesinlikle peygamberden olduğunu iddia edenler var..
dünyada kıtalarda toplumlarda hadis kavramı değişiyor peki siz hadislerininzin ne kadar güvenilir olduğunu nerden bilyorsunuz kuranı Allah koruyor hadislerin korunarak geldiğini bana kim Allah üzerine yemin ederek söyleyebilirki burada

ben diyorumki recm kuranda yazmıyor
peygamberimiz kandan savaştan hoşlanmayan biri ikien insanlara sevgiyle yaklaşır iken recmi onaylayan bir hadis miras etmesi ne kadar mantıklı

ben son cümlelerimi yazıdım buna benzer bir sürü şey yazıdmm birdahada yazmıyorum
kendinize iyi bakın Allah herkesi ıslah etsin en başta beni

not: bazı arkadaşlar ayetlerden peygamberin kendi kendine konuşmadığını yazmış Allah o ayetleri ayetleri inkar edenler için indirdi çünkü o dönemde müşrikleri yazılan kuranın peygamberin uydurması olduğu söyeniyordu >
takılıp kaldın su lara:)
sen dilediğin gibi ister durgun ister akarsu olsun abdest alabilirsin.:)

dediğin ayetlerde inkar edenlere indi evet ama bu genele hitap eder. o sadece vahiyle konuşur.

Allah bizi hidayetten ayırmasın


İnşirah
< not: bazı arkadaşlar ayetlerden peygamberin kendi kendine konuşmadığını yazmış Allah o ayetleri ayetleri inkar edenler için indirdi çünkü o dönemde müşrikleri yazılan kuranın peygamberin uydurması olduğu söyeniyordu >
saçmalıyorsun resmen, O halde bütün ayetler o dönem içinmi indi? o dönemde yaşayanlar namaz kılsınlar o halde öylemi ? yazdıklarından bu cıkıyor..
Allah ayetlerde ey mekkeliler, ey kureyşliler, ey medineliler demiyor, EY MÜMİNLER DİYOR !


basak2005
< saçmalıyorsun resmen, O halde bütün ayetler o dönem içinmi indi? o dönemde yaşayanlar namaz kılsınlar o halde öylemi ? yazdıklarından bu cıkıyor..
Allah ayetlerde ey mekkeliler, ey kureyşliler, ey medineliler demiyor, EY MÜMİNLER DİYOR ! >

yazmıcam demiştim ama tutamadım kendimi
şu anda 20.yy da 2007 tarihinde 6 aralık ta 00.16 da Allahı inkar eden yokmu kuranı inkar eden yokmu sence bu ayetler şimdiki inasanları kapsamıyormu o ayetlerki şimdiye mesaj vermiyormu sence


Kayıtsız Üye
sünnette inanmıyorsan ozaman peygamber efendimiz s.a.v. de inan mıyon demek sünnette peygamber efendimizin bizden yapmak istedigi seylerdir


kuranda sevicilik

Bu kategoride yer alan İftitah tekbirini getirdiğine şüpheye düşmek başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

Neden? eşcinsellik Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.