Anasayfa
9 Mayıs 2021, 0:51
Sizden
Yönetici

Huriler Niçin Yaratıldı?

Mucahid
Huriler Niçin Yaratıldı?

"Huriler cennet kızlarına denir. Bu dünyadaki evli eşler ahirette de cennete giderlerse bir birleriyle evlendirileceklerdir.

Dünyada bekar olarak imanlı bir şekilde vefat etmiş bir kadın Cennete girdiğinde, Cenab-ı Hak orada onu mü’min bir erkekle nikahlar. Çünkü, Cennetin zevklerinden birisi de, yeme ve içmenin yanında nikahtır. Kadın da bu nimetten istifade etmelidir. Bilindiği gibi, Cennetteki her erkeğe iki dünya hanımı yanında derecesine göre huri ihsan edilecektir. Diğer taraftan, kadın bakire olarak vefat ettiği gibi, erkeğin de bekar olarak öldüğü vakıadır. Cenab-ı Hak bekar erkekleri de Cennette nikahlayacaktır.

Ayrıca Cehennemlik erkeklerin Cennetlik olan hanımları, Cennet ehli mü’min erkeklere miras olarak kalır. Çeşitli hadislerde ifade edildiği gibi, mü’min erkekler kendi hanımlarından ayrı olarak bir de Cennetlik hanımlardan bu şekilde olanları nikahlayacaktır. (İbni Mace, Zühd: 39)

Gözleri iri ve siyahı çok siyah, beyaz kısmı da çok beyaz kızlar. Arapça’da "hûr" kelimesi "havrâ"nın çoğulu. Türkçe’de teklik gibi ve çok kere bu ifadeyi taşıyan nisbet "î" si ile "hûrî" şeklinde kullanılır.

"Hûrileri" ifade edene Kur’ân âyetlerinde geçen "îyn", "ayn" (göz) dan türemiş bir kelime olup iri gözlü kadınlara atfen kullanılır.

Istılah olarak "hûrî", Cenâb-ı Allah’ın, cennetliklere vadetmiş olduğu güzel kızlardan her biridir.

"Hûrîler"in yaratılışları, vücut yapıları ve güzellikleriyle ahlâkî yapıları hakkındaki bilgileri, Kur’ân âyetleriyle hadislerden öğrenmekteyiz.

"Müttakiler güvenli bir yerde; bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı otururlar. Böylece biz onları, siyah iri gözlü hûrîlerle evlendirmişizdir" (ed-Duhan, 44/54).

"Müttakilere kurtuluş, başarıya ulaşma, bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt (kız)lar ve dolu dolu kadehler vardır" (en-Nebe’, 78/31-34)

"Onlar koltuklara yaslanıp kurularak, birçok meyveler ve içecekler isterler. Ve yanlarında da bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş (utangaç bakışlı) yaşıt dilberler vardır" (es-Sâd, 38/51, 52).

"Biz ceylan gözlüleri defterleri sağdan verilenler için inşa etmişiz (yeniden yaratmışız)dır. Onları bâkire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır" (el- Vâkıa, 56/35-38).

Yukarıdaki âyetlerde geçen "yaşıt"lardan maksat, hepsinin aynı yaşta olması ya da eşlerine yaşıt olmaları şeklinde her iki anlama da gelebilir.

İşte dünyada iken hayatını Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olarak düzenlemiş, O’nun rızasını kazanmak için her türlü sıkıntı, eza ve cefaya katlanarak dininden asla taviz vermemiş, müstekbirlere boyun eğmemiş, her zaman zulme ve zalimlere kar~ı baş kaldırmış salih ve mutlu kullara Allah’ın ikramı…

"Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır" (er-Rahmân, 55/70).

"Orada utangaç bakışlı öyle kadınlar vardır ki, bundan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmamıştır" (er-Rahmân, 55/56).

"Ve sedeflerinde saklı inciler gibi iri siyah gözlü esler" (el-Vâkıa, 65/22, 23).

Kadının en önemli özelliği onun hayası ve iffetidir. Bu yüzden Allahu Teâlâ cennet nimetlerini açıklarken kadının güzelliğinden önce hayasını ve iffetini zikretmiştir.

Yukarıdaki ikinci âyetten, Cennette cinlerden salih erkeklerle salih kadınları da olacağı anlaşılıyor. Bu kadınlar, tıpkı insanlardan saliha kadınlar gibi, cinlerden erkeklere eş olacaklardır. Nitekim onlara daha önceden hiçbir erkek dokunmamış olacağı gibi, insanlardan salih kadınlara da hiçbir erkek dokunmamış olacaktır.

Peygamber (s.a.s) de Cennet ehlini şu şekilde tasvîr etmektedir.

"Cennet ehlinden her birinin iki kadını vardır ki, vücutlarının şeffaflığından baldır kemiklerinin ilikleri etinin üstünden görünür. Ehl-i Cennet arasında ne ihtilaf vardır ne de düşmanlık; gönüller sanki bir gönül, sabah akşam Allah’ı tesbih ederler" (Buhârî, Bed’ül-Halk, 59, Sıfâtü’l-Cenne).

Şu kadar var ki, dünyada iken iman etmiş ve salih kullar sınıfına girmiş kadınlar "hûrîler"den de üstündürler. Çünkü onlar bir taraftan şeytanlarıyla, diğer taraftan nefisleriyle mücadele etmek zorundadırlar. Onlar, bu mücadelede galip gelerek, Hakk’ın rızasını kazanmış ve Cennete girmeyi hakketmişlerdir. Hûrîler ise kendi amelleri dolayısıyla cennete girmiş değiller. Allah onları, diğer nimetler gibi Cennet ehli için yaratmıştır. Peygamber (s.a.s)’in aşağıdaki hadisi bunu teyid etmektedir.

Ümmü Seleme, Peygamber (s.a.s)’e bir gün "Ya Rasûlüllah! dünyada ki kadınları mı, yoksa Cennetteki hûrîler mi daha iyidir?" diye sorar. Rasûlüllah (s.a.s); "Dünyadaki kadınların üstünlüğü, yüzün astara üstünlüğü gibidir" diye cevap verir. Ümmü Seleme; "Niçin" deyince O, şöyle cevap verir; "Dünyadaki kadınlar namaz kıldıkları, oruç tuttukları ve birçok ibadetlerde bulundukları için" (Tabarânî’den naklen; Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân Terc., VI. 81).

Halid ERBOĞA

1- Bu dünyadaki eşler eğer cennete giderlerse oradada bir biriyle evleneceklerdir.

2- Cennette evlilik hayatı vardır.

3- İnsanlar bu dünyadaki evlatlarıyla ve akraba ve dostlarıyla cennette yine birlikte olacaklardır.

4- Cennette neslin devamı gibi bir durum yoktur.


—>: Huriler Niçin Yaratıldı?

Mucahid
Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. (TEVBE/72)

İnanıp yararlı işler yapanlara, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele! Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında: "Bu daha önce de rızıklandığımız şeydir" derler ve o rızık birbirinin benzeri olmak üzere, kendilerine sunulacak. Orada çok temiz zevceler de onların. Hem onlar orada ebedî kalacaklar. (BAKARA/25)

O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları, önlerinde ve sağlarında koşuyor. (Kendilerine): "Bugün müjdeniz altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir." (denilir) İşte büyük kurtuluş budur! (HADİD/12)

İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.
Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır. (RAHMAN/70-72)

İnanıp yararlı işler yapanlara, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele! Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında: "Bu daha önce de rızıklandığımız şeydir" derler ve o rızık birbirinin benzeri olmak üzere, kendilerine sunulacak. Orada çok temiz zevceler de onların. Hem onlar orada ebedî kalacaklar. (BAKARA/25)

Yanlarında iri gözlü, bakışlarını kocalarından başkalarına çevirmeyen hanımlar vardır. (SAFFAT/48)

İri gözlü hûriler,
Saklı inciler gibi,
Yaptıklarına karşılık olarak verilir. (VAKİ’A/22-24)

Biz kadınları yeniden inşa ettik (yarattık).

Onları bâkireler yaptık.
Hep yaşıt sevgililer, (VAKİ’A/35-37)


Cevap: Huriler Niçin Yaratıldı?

Kayıtsız Üye
Saçmalığa bak. Aklı başında bir insan nasıl bunlara inanabilir ki?


Cevap: Huriler Niçin Yaratıldı?

Şema
Saçma olan nedir?
Allahın cennette yarattığı huriler mi
Yoksa islam inancı mı?

Saçma olan islami hükümleri kabul etmemektir


umutlucan
ayetlere sacma demek küfürdür adamı dinder çıkartır sen ALLAH tan daha mı iyi biliyorsun ALLAH sana hidayet versin ….


Kayıtsız Üye
Cennetteki Eşinizin 72 hurisi olmasından rahatsız olmayacak hanımlar dünyada da bir kaç Rus a gidilmesini sorun yapmayın lütfen :))


Kayıtsız Üye
Bu dünya aklıyla dusunursen zaten işin içinden çıkamazsınız oradaki yaşamı sadece cinsellik olarak gören zihniyette müslüman yok ama kafirler muslumanlari böyle görüyor


Kayıtsız Üye
Allah cenneti o kadar güzel yaratmış ki insanoğlunun anlaması , anne karnındaki çocuğa dünyayı anlatmak gibidir buyuruyor


Kayıtsız Üye
Huriler için, Allah onları diğer nimetler gibi Cennet ehli için yaratmıştır deniyor. Cennet gibi mükemmel bir yerde neden insanların ihtiyaçlarını karşılamak için başka bir insan yaratılıyor.


Kayıtsız Üye
Kuran,da biz semayı yıldızlarla süsledik diyor,ve gözlerimizle görüyoruz,ancak bir çok ayette ise teövbe ne uzu billahhh görünen ve görünmeyen yıldızlara and olsun ki ayetleri ile başlayan b,ir çok ayet var,Görünen yıldızlar ay,güneşve yıldızlar göremediğimiz yıldızalrın bazılarını ise bilim adamları tesbit ediyor ve bu günkü teknoloji ilede görebiliyoruz,Bu günkü teknoloji olmassa aynen cennetteki hurileren varlığına kuşku ile bakanlar o görünmeyen yıldızlarada haydi sende diyeceklerdir,o halder Kuran da geçen her şeye kayıtsız ve şartsız inanmamız gerekiyor,Yoksakı dinden çıkıp cehennemıboylamak ,şten bi,şle değil Akıllı olalaım ELHAMDİLİLLLAHHHH


Kayıtsız Üye
Adem a.s. da cennetde idi. Cennetde olmasina rağmen kendisinde bir eksiklik olduğnu hissediyordu. Allah c.c. ona türlü türlü hayvanlar getirdi ve ona isimlerini öğretti. Hayvanlar da bir zamana kadar Adem a.s. mi mutlu ediyordu, ama dahale kendisinde bir eksiklik olduğnu hissediyordu ve hüzünlüydü. Allah c.c. bunu görüp ona kendi mislinden bir eş yaratmaya emir verdi. O yüzdendir hurilerin mümin erkeklere ikram olarak verilmesi.
Kadın erkeği tamamlar. Böyle olduğna göre mükemmel bir cennet sadece bir eş ile olur. Ister kadın olsun ister erkek. Eşi cehennemde olan bir insanın normal olarak bir huri ile nikahlanmasi doğaldir.


huriler neden yaratılmıştır, cennette neden huriler var, huriler

Bu kategoride yer alan Birine Allah'ın oğlu demek başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

Huriler Niçin Yaratıldı? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.