1. 1
  Yakut Bayan Üye
  Yakut
  Bayan Üye

  Üye No: 11544
  Mesaj Sayısı: 292
  Tecrübe Puanı: 5
  Yer: istanbul

  Kuran okuyuş şekilleri  Tecvid ve Kırâet ilmi kitaplarında Kur'ân kırâeti üç mertebe üzerine sınıflandırılmıştır: Bunlar tahkîk tedvir ve hadr'dır.Bir elif iki fetha miktarı demek olduğuna göre

  Asım Hamze Nafi'den Verş kırâetleri tahkik;

  İbnü Amir Kisâi haleful aşir kırâetleri tedvir;

  diğerleri hadr tarzındadır.
  Fakat bunların hiçbirinde bir harf veya harekenin hakkı çiğnenecek şekilde okunmak caiz olamayacağı için asıl mânâsıyla tertil kırâetlerin hepsinde şarttır. Kırâetleri böyle hadr ve tedvir şeklinde kısımlara ayırmaya cevaz veren ise gelecek olan "Kur'ân'dan size kolay geleni okuyun." emridir.
  Tahkik :Munfasıl ve muttasıl meddi dört (veya beş) elif miktarı çekecek şekilde gayet ağır bir ahenk ile okumaktır.
  Tedvir: Munfasıl ve muttasıl meddi üç veya iki elif miktarı çekecek şekilde orta bir ahenk ile okumaktır.
  Hadr:Muttasılı 2 Munfasılı bir elif munfasılı bir elif çekerek hızlı bir şekilde okumaktır

  MUTTASIL MUNFASIL LAZIM ARIZ LİN
  TAHKİK
  4
  4
  4
  1-2-3-4
  1-2-3-4
  TEDVİR
  3 (2)
  3 (2)
  4
  1-2-3-4
  1-2-3-4
  HADR
  2
  1
  4
  1-2-3-4
  1-2-3-4


  İhfa(Gizlemek) : Tenvin veya sakin nundan sonra İhfa harfleri gelirse ihfa olur.(كن فيكن)
  İhfa harfleri(ت-ث-ج-د-ذ-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ف-ق-ك)
  İhfa(حالة بين الاظهار والادغام عارية عن التشديد مع بقاء الغنة) İdğam ile İzhar arasışeddesizNunu gizleyerek ğunneli bir okuyuş biçimidir.

  İzhar(Ayırmak): Tenvin veya sakin nundan sonra izhar harfleri gelirse izhar olur.(غني حليم)
  İzhar harfleri:Boğaz harfleri olan (ا-ه-ح-خ-ع-غ)harfleridir.
  İzhar(الانفصال بين الحرفين)İki harf arasını ayırmaktır.

  İklab(Dönüştürmek): Tenvin veya sakin nundan sonra Ba harfi gelirse iklab olur.
  İklab(قلب النون الساكنة او التنوين ميما خالصا عند الباء مع بقاء الغنة) Tenvin veya sakin nunu gunneli tam bir
  mime dönüştürmektir.

  İdğam: (ادخال احد الحرفين المثلين او المتقاربين اوالمتجانثين الي الأخر )
  Kısaca İki harfi birleştirerek şeddeli bir harf oluşturmaktır. İdğam ikinci harfte gerçekleşir.
  İdğam 4 e ayrılır.
  İdğam-ı kebir:Her iki harfte harekeli olursa (Hafs kıraatin de yoktur.)
  İdğam-ı sağir:İlk harf sakin ikinci harf harekeli olursa

  İdğam-ı tam :İlk harf ikinci harfte tamamen kaybolursa
  İdğam-ı nakıs:İlk harf ikinci harfte tamamen kaybolmayıp kendinde eser kalırsa
  Not: Bütün idğamlar idğam-ı tamdır.Ancak
  a) İlk harf kalın harf ise
  b) İdğam-ı Maal Gunne de tenvin veya nun-u sakinden sonra Vav veya Ya gelirse idğam idğamı
  nakıstır
  İdğam Maal Ğunne: Tenvin veya sakin nundan sonra يمنو harflerinden birisi gelirse İdğam MealĞunne olur.(من يشاء)


  İdğam bila ğunne: Tenvin veya sakin nundan sonra ل رharflerinden birisi gelirse İdğam bilaĞunne olur.(من لعنه الله)
  İdğam Misleyn:mahreç ve sıfatları aynı olan harfler (ilki sakin olmak şartıyla) peşpeşe gelirse İdğam misleyn olur. (فما ربحت تجارتهم)
  NOT: Bu harfler mim veya nun olursa İdgam misleyn maal Gunne adını alırlar.
  NOT 2:Aynı harften oluşan bütün şeddeli harfler İdğam misleyn olur.(ان) (رب) gibi
  Mimi sakinin üç hali:
  sakin mim den sonra mim gelirse. idğam misleyn Meal Gunne(عليهم مؤصدة)
  sakin mim den sonra ba gelirse ihfayı- şefevi.(ترميهم بحجارة)
  sakin mim den sonra ba ve mim in dışındaki harflerden birisi gelirse izhar olur.(عليهم ولا الضالين)
  .
  İdğam Mütecaniseyn:Mahrecleri aynı sıfatları değişik farklı olan harfler(ilki sakin olmak şartıyla)
  peşpeşe gelirse İdğam Mütecaniseyn olur.
  Harfleri 3 kısımdır :a) ت-د-ط (قالت طائفة) b) ث-ذ-ظ(اذ ظلموا) c) ب- م (اركب معنا)
  İlk harf kalın olursa idgamı nakıs olur.Diğerleri idgamı tam olur.

  İdğam Mütekaribeyn: Mahrecleri veya sıfatları veya hem mahrecleri hemde sıfatları birbirine yakın
  olan harfler peşpeşe gelirse(ilki sakin olmak şartıyla) İdğam Mütekaribeyn olur
  Harfleri 2 kısımdır: a) ل- ر - Önce lamın gelmesi şarttır-(بل رفعه الله) b) ق- ك(الم نخلقكم) -Bu kelime
  hem tam hem de nakıs idğamla okunabilir.Ancak tam idğam ile okunması evladır.-

  İdğam Şemsiyye:. “Lamı tarif”den sonra ابغ حجك وخف عقيمهharflerinin dışındaki harflerden birisi gelirse
  idğam şemsiye olur.(النجم)
  Not : الذي – التي gibi ismi mevsuller ve türevleritesniyelerin de lamın ortaya çıkması deliliyle(اللذان)
  İdgam şemsiye olurlar
  Not2:Bu harf Nun olursa idğam şemsiye maal Gunne olur
  İzhar kameriyye: “Lamı tarif”den sonra ابغ حجك وخف عقيمهharflerinden birisi gelirse izharı kameriyye
  olur.(الأبتر)

  Kalkale:قطب جد Harflerinden birisi kelime ortası veya sonunda bulunursa Kalkale yapılır.(احد) (يجعلون)
  Not:Vakıf halindeki kalkaleler daha şiddetli yapılırlar(cezeri mukaddimesi)

  Hükmürra:Râ Meftuh veya mazmum olursa kalın olduğu için hükmü kalın ( رب - رسل )
  Râ”meksur olursa inceبالبر
  Râ sakin ma kabli meftuh veya mazmum olursa kalın (الصبر - الدبر)
  Râ sakin ma kabli meksur olursa kendisinden sonra istila harfi yoksa ince okunur.(الذكر )
  Eğer istila harfi varsa ve esreli değilse ra yine kalın okunur.(قرطاس – مرصاد)
  Râ sakin ma kablinde kesrei arıza olursa bu kesreye itibar olunmaz ra kalın okunur.(ارجعي
  –ام ارتابوا –لمن ارتضي –رب ارجعون –ان ارتبتم )gibi
  Harfi lin den sonra gelen Râ vakıf halinde ince okunur.( لا ضير- خير)
  Bazı özel kelimeler:
  a)عين القطر - من مصر Vakıf halinde hem ince hem de kalın okunabilirler.Asıl harekesine binaen عين القطر
  kelimesinde incelik evladır. من مصر kelimesinde kalınlık evladır.
  b) كل فرقİki türlü okunabilir.İstila harfi olan kaf esreli olduğundan İnce okumak evladır.
  c)ان اسر - فاسر- اذا يسرKelimelerinde durulduğunda umumi kural geleneği kalın; aslında bulunup
  sonradan hazfedilen (kaldırılan)ى lara işaret için ince okunur.İnce okumak evladır

  Lafzatullah:Lafzai celalin ma kabli meftuh veya mazmum olursa kalın meksur olursa ince okunur.

  Zamir: Zamirin ma kabli harekeli olduğu zaman çekilir. Sakin veya med harfi olduğunda çekilmez.
  (انه - به -وله - عندهÇekilir) ( منه - فيه - عليهÇekilmez )
  Kelimenin aslından olmaları hasebiyle ما نفقه - فواكهgibi örneklerde He ler çekilmez

  NOT: Furkan suresinin 69. ayetindeki (فيه مهانا) lafzındaki zamir kaideye göre uzatılmaması gerekirken kaideye uymaksızın bir elif miktarı uzatılarak okunur. (Boğaz harfi olan He harfinden dudak harfi olan Mim e geçiş zor olduğundan veya Kesreden zammeye geçiş zor olduğundan zamir çekilerek okunurşeklinde açıklamalar yapılmaktadır. )

  Sekte :Nefes almadan sesi kesmeye denir.Sesin kesilme süresi ise bir elif miktarıdır.
  Kur’an’ı Kerim’de dört yerde sekte yapmak vaciptir:
  1. Kehf Suresinde:عِوَجًا قَيِّمًاVasl(geçiş)yapılırsa sekte vaciptir.vakıf halinde bir şey gerekmez
  2. Yasin Suresinde: مِنْ مَرْقَدِنَا Vasl(geçiş)yapılırsa sekte vaciptir.vakıf halinde bir şey gerekmez 3. Kıyame Suresinde:مَنْ رَاقٍ
  4. Mutaffin Suresinde:كَلاَّ بَلْ رَانَ

  Ayrıca şu 7 yerde he harfinin sukununa işareten sekt-i hafife yapmak gerekir.
  Bakara 259 (لم يتسنه ) Hakka 28( ماليه)
  Enam 90 ( فبهدا هم اقتده ) Hakka 29 ( سلطانيه)
  Hakka 20-26 (حسابيه) Karia 10 (وما ادريك ماهيه)
  Hakka 19(كتابيه)  İlgili Yazılar

+ Yorum Gönder