1. 1
  @hmet Özel Üye
  @hmet
  Özel Üye

  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 4,715
  Tecrübe Puanı: 51
  Yer: gölbaşı

  Kurandaki İşaretler Ve Okuma Hızı


  KURAN’DA BULUNAN İŞARETLER


  a. Durak işaretleri
  Kuran’daki vakıflar şu beş mertebeye ayırırlar:

  م : Durmak vaciptir. Durulmayıp geçilirse anlam bozulur.

  ط : Durmak evlâdır (daha iyidir).

  ج : Durmak evlâdır.

  قف : Durmak evlâdır. Hafif bir duruşla (bir nefeslik) durulmalıdır.

  ز : Geçmek evlâdır.

  ق : Geçmek evlâdır.

  ص : Nefes yetmediğinde durulabilir.

  لا : Durmak caiz değildir. Eğer durulursa bir önceki kelime ile birlikte tekrar okunur. Ayet sonunda durunca ise, tekrar edilmez çünkü durak sonlarında durmak caiz, hatta efdaldir.
  ك : Bir evvelki durağın aynısı demektir.

  : Yakın aralıklarla rastlanan bu üç noktanın birisinde durulur, diğerinde durulmaz. Her ikisinde durmak veya her ikisinde geçmek caiz değildir (üç noktanın birincisi ayet ortasında, ikincisi ise ayet sonunda olsa veya üç noktanın birincisi ayet sonunda olsa bile hüküm aynıdır. Yani bu durmda, birincisinde durmuş isek, diğerinde durmamalıyız):

  … قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) (Furkan 25/4, s. 361. “kavmun” ile “zûr┠kelimelerinin sonunda).

  … مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ … (Kadir 97/4-5, s. 600. “emrin” ile “selâmun” kelimelerinin sonunda).

  ع: Okuyan namazda ise ve rüku yapmak istiyorsa, bu işaretin olduğu yerde rüku etmesinin münasip olduğunu gösterir.

  Not: Kuran’da birkaç yerde, kıraat imamlarının oradaki durak işareti konusunda ihtilaf etmelerinden, iki durak işareti birden kullanılmıştır. Mesela, Duhân 44/49, s. 499’un başındaki “zuq (ذُقْ)” kelimesinin sonunda “l┠ve “cim” durak işareti beraber yazılmıştır. Biz bu iki durak işaretinden birisine uyabiliriz.

  b. Diğerleri
  الجزؤ : Cüz başlarını belirtmek için yazılmıştır. 20 sayfaya bir cüz denir (son cüz olan 30. cüz, 26 sayfadır).

  حزب : Her cüz 4 hizbe ayrılır, her cüzün ¼’ini gösterir (26 sayfa olan 30. cüzde de 4 hizb vardır).

  سجده : Secde ayetlerini gösterir ve o ayet hizasına konur. Kuran’da şu 14 yerde secde âyeti vardır: Araf 7/206, s. 177; Ra’d 13/15, s. 252; Nahl 16/49, s. 273; İsrâ 17/107, s. 294; Meryem 19/58, s. 310; Hac 22/18, s. 335; Furkân 25/60, s. 366; Neml 27/25, s. 380; Secde 32/15, s. 417; Sâd 38/24, s. 455; Fussilet 41/37, s. 481; Necm 53/62, s. 529; İnşikâk 84/21, s. 591; Alak 96/19, s. 599. Bunlardan 7’si farz (Araf 7/206, s. 177; Ra’d 13/15, s. 252; Nahl 16/49, s. 273; İsrâ 17/107, s. 294; Meryem 19/58, s. 310; Hac 22/18, s. 335; Sâd 38/24, s. 455); 3’ü vacip (Furkân 25/60, s. 366; Secde 32/15, s. 417; Fussilet 41/37, s. 481); 4’ü ise sünnettir (Neml 27/25, s. 380; Necm 53/62, s. 529; İnşikâk 84/21, s. 591; Alak 96/19, s. 599).

  مد : Hangi harfin altında bulunuyorsa o harf bir elif miktarı uzatılır: Mesela:

  مُسْتَهْزَِؤُنَ (Bakara 2/14, s. 4 “u” nun altında)

  قصر : Hangi harfin altında bulunuyorsa, o harf uzatılmadan okunur: Mesela:

  أُولَئِكَ (Bakara 2/5, s. 2)

  ص : Vasl hemzeleri (okunmadan geçilen hemzeler) üzerine konur. Mesela:

  فِى الْاَرْضِ (Bakara 2/11, s. 4)

  قطع : Katı hemzeleri (muhakkak okunması gereken hemzeler) altına konur. Mesela:

  اَ طَّلِعُ , (Kasas 28/38, s. 391) اَ تَّخِذُ (Enam 6/14, s. 130)

  نِ : Sonu tenvinli kelimelerden bir sonraki kelimeye geçişi sağlar (Bu durumda tenvin tek harekeye düşer ve vasıl nun’u esreli olarak okunur). Mesela:

  سَوَاءً الْعَاكِفِ (Hac 22/25, s. 336), بِغُلَامٍ ا سْمُهُ (Meryem 19/7, s. 306)

  س : Kuran’da ص harfiyle yazıldığı halde س gibi ince okunması gereken yerlerde kullanılır. Sad harfinin altına yazıldığı yerlerde “sad” harfi,“sin” gibi okunur:

  اَلْمُصَيْطِرُونَ (Tûr 52/37, s. 526) , وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ (Bakara 2/245, s. 40)

  اماله (İmâle): Yalnızca Hud 11/41 s. 227’deki مَجْرَاهَا kelimesindeki ra’nın altında bulunur. Burada ra harfi, üstünden esreye doğru meyillendirilerek okunur.

  ادغام (İdgam): Altına yazıldığı kelime, yazıldığı gibi değil de, idgam ile okunur. Yalnızca Hud 11/42 s. 227’de vardır: اِرْكَمَّعَنَا ← اِرْكَبْ مَعَنَا

  تسهيل (Teshîl): Kolaylaştırmak demektir. Birbirini takip eden iki hemzenin altına yazılır. Bu iki hemzeden birincisi yerinden, ikincisi ise, he sesi karıştırılmadan, hemze tam yerine verilmeden, hemze ile elif arasında yumuşak olarak (hafifce hemzeden medde kayar gibi) okunur. Asım kıraatına göre sadece Fussilet 41/44, s. 482’de teshîl vardır ve Kuran’da bu kelimenin altında “teshîl” yazılıdır: ءَأَعْجَمِيٌّ (Fussilet 41/44, s. 482). Burada ne “ê” diyeceğiz, ne de “ee”, ikisinin arasında yumuşak bir sesle okuyacağız.

  اشمام (İşmâm): Sükûndan sonra kelimenin sonunda bulunan ötre harekesine işaret etmek için dudakların ileriye doğru toplamasına işmam denir. İşmam sadece ötrede ve aslı ötre olanda olur. Hükmü: Asım kıraatına göre Yusuf 12/11, s. 237 dışında, vacip değildir ve esas olarak sağırlar için yapılır:

  لَا تَأْمَنَّا (Yusuf 12/11, s. 237). Bu kelimenin aslı: لَا تَأْمَنُنَا . Kuran’da bu kelimenin altında “işmâm” yazar. Burada işmam yapmak herkes için gerekir (aslında “bize güvenmiyorsun” anlamında olan bu ifadenin, idğamlı/gunelli oluyuştan dolayı “bize güvenme” şeklinde anlaşılmaması için).

  نَسْتَعِينُ (Fâtiha 1/5). Buradaki zorunlu değildir.

  تفخيم : Altına yazıldığı harfin kalın okunması gerektiğini gösterir. Özellikle yanılınılabilecek yerlerde kullanılır. Mesela Enbiya 21/28, s. 325’deki “irted┠kelimesindeki “ra” nın altında vardır: لِمَنِ ارْتَضَى  OKUYUŞ ŞEKİLLERİ (YAVAŞ – HIZLI – NORMAL)


  A. Tahkîk: En ağır okuma şeklidir. Yavaş yavaş, manayı düşünerek, bütün tecvit kurallarına uyarak, ruhsatları kullanmadan (mesela medd-i munfasılı da 4 elif uzatarak) okumaktır.

  B. Hedr / Hadr: Süratli okuma şeklidir. Hatim indirenler, cüz okuyanlar bunu tercih ederler. Bunda yine medd-i lazım 4, medd-i muttasıl 2 elif uzatılır. Bu ikisinin dışında 1 eliften fazla uzatılanlar ise 1 elif uzatarak okunur.

  C. Tedvîr: Tahkîk ile hedr’in ortasıdır. Bunda da mana düşünülür.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  Cevap: Kurandaki Işaretler Ve Okuma Hızı


  Kur’an-ı Kerim’i okurken rastladığınız secavend denilen remz (işaret) harfleri ve ne mânâda kullanıldıklarını faydalanacağınız ümidiyle aşağıya kaydediyorum.

  “Cim”: Durmanın caiz olduğuna işaret eder ki böyle yerlerde durmak da geçmek de câizdir. Fakat durmak, daha evlâ(iyi)dır.

  “Tı” : Durmanın mutlak olduğuna işaret eder ki –lâzım ve câiz gibi- bir kayıt ile sınırlandırılmamış demektir. Böyle yerlerde, üzeride durulan kelimenin sonrasından okumağa başlanırsa, mânâ güzel olur.

  “Mim”: Durmanın lâzım olduğuna işâret eder ki geçilirse mânâ bozulur demektir.

  “Ze” : Mücevvez alâmetidir ki geçmek evlâ (iyidir) demektir.

  “Sâd”: Murahhas alâmetidir ki nefes daralırsa durulabilir demektir.

  “Gâf”: “Gad gile” alâmetidir ki, bazı kurrâ (kıraat alimleri) durmakla beraber, geçmek evlâ demişler.

  “Gif”(Gaf ile Fe’nin bitişik yazılışı): Dur mânâsınadır ki durmak evlâdır demektir.

  “Kâf”: Kezâlik’ten ibarettir ki kendisinden evvel geçen rumuzun hükmüne işârettir(Yani kendiden önceki secavendde ne yapıldı ise bunda da aynısı tekrar edilir).

  “Lâmelif”: Durmamağa işarettir. Fakat nefes daralırsa durulur. Sonra o kelime veya gerisinden tekrar edilerek geçilir. Ayet sonlarındaki “Lamelif” işareti ise, mânânın tamam olmadığına işaret olup durmağa mani değildir. Aynı zamanda, ayet başına da işaret ettiğinden, böyle yerlerde durulması sünnettir, (üzerinde durulan kelimenin) tekrar edilmesine gerek yoktur.

  “Ayn”: Bazı ayet sonlarında olup rukü’a işaret eder ki hatm ile teravih namazı kılanlar, buralara gelince rukü’a varırlar.

  Bazı yerlerde de (.:_______:.) gibi peşpeşe üç noktalı işaretler vardır ki bunlara vakf-ı muâneka
  ve vakf-ı murâkabe denir. Bunların her ikisinde değil de yalnız birisinde durmak lâzımdır. Çünkü her ikisinde de durulursa mânâ tamam olmaz.

  Ayet ortalarında bu işaretlerin olmaadığı yerlerde zaten durulmaz. Eğer nefesimiz daralır da durmak icab ederse üzerinde durulan kelimeden veya evvelinden başlayarak okumağa devam edilir.

  Kur’an-ı Kerim’de durmanın vacıp(farz) veya haram olduğu bir yer yoktur. Bununla beraber durulması caiz olmayan yerlerde kasten duran bir kimse, -mânâ bozulacağından- âsî ve günahkâr olur ki bunu da hiçbir mü’minin yapacağı tasavvur olunamaz.


 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Kurandaki Işaretler Ve Okuma Hızı


  Kur'anı kerimi tecvidli ve tane tane okumaya dikkat ediyorum. İşaretlerin anlamlarını da öğrendim.


 4. Reklam

 5. 4
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Kurandaki Işaretler Ve Okuma Hızı


  Kuranda kezalike duragi hangi sayfada veya hangi surede ben bulamadim ama varmis


 6. 5
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  - Kuran ı kerim okurken aynı ayete tekrar okutan işaret hangisidir

  - Cim üstünde 3 nokta var. Burada duracak mıyız ya da uzatacak mıyız. Nasıl okumalıyız?


 7. 6
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,472
  Tecrübe Puanı: 10

  - İlk sorun tam olarak anlaşılmıyor. Eğer istersen sitemizde secavendler konusunu arattırarak ayrıntılı bilgi alabilirsin.
  - Üç nokta geldiğinde ise, birinci üç noktada durulursa ikincisinde durulmaz. Eğer birinci üç noktada da durulursa ikincisinde durulması gerekir. Her ikisinde de durmamak veya her ikisinde de durmak caiz değildir.


 8. 7
  Songül demir Misafir
  Misafir

  Ben namazımı kıldıktan sonra secdemi kaldırmadan kuranımı okuyuyorm ama kuranda çıkan (ayn) nasıl rükü etmem gerek ve nasıl niyet ve dua etmem gerek bilmiyorum bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekürler


 9. 8
  Ensar Süper Moderator
  Ensar
  Süper Moderator

  Üye No: 122485
  Mesaj Sayısı: 1,125
  Tecrübe Puanı: 10

  Sevgili kardeşim ع ayn işareti ayet sonlarında gelmektedir ve bu namazda olanlar için geçerli olmaktadır. Genelde hatim ile namaz kılanlar buna maruz kalırlar ع ayn işareti geldiğinde namazdayken rukuya giderler ve yine kaldıkları yerden devam ederler.
  Namaz dışında olan birine yapması istenmez.


 10. 9
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Selamünaleyküm.sadece yasin okurken. Yasin duası var duasını okuruz. Ve sorum. Kuran hatmetmek için okurken yasin süresine gelindiğinde. Yasin duası yapılması gerekir mi yasin süresinin başında yada sonunda teşekürler şimdiden


 11. 10
  Ensar Süper Moderator
  Ensar
  Süper Moderator

  Üye No: 122485
  Mesaj Sayısı: 1,125
  Tecrübe Puanı: 10

  Ve aleyküm selam, sevgili kardeşim normal bir şekilde Kuranı Kerimi okuyun ve hatmedin, Yasin suresine varınca okunması gereken herhangi bir dua gerekmez, ne başında nede sonunda... Allah okuduğunzu makbul buyursun.


+ Yorum Gönder