1. 1
  stajer imam الإمام المتدرب
  stajer imam
  الإمام المتدرب

  Üye No: 85124
  Mesaj Sayısı: 41
  Tecrübe Puanı: 2

  Son Kıraat Âlimleri ve Ravileri


  Son Kıraat Âlimleri ve Ravileri
  1- Nâfi (ö. 169/785)-Medine imamı
  a) Kâlûn (ö. 220/835)
  b) Verş (ö. 197/812)
  2- İbn Kesîr (ö. 120/738)-Mekke imamı
  a) Bezzî (ö. 250/864)
  b) Kunbül (ö. 291/904)
  3- Ebû Amr (ö. 154/771)-Basra imamı
  a) Dûrî (ö. 248/862)
  b)Sûsî(ö. 261/874)
  4- İbn Âmir (ö. 118/736)-Şam imamı
  a) Hişam (ö. 245/859)
  b) İbn Zekvân(ö. 242/857)
  5- Âsim (ö. 127/745)-Küfe imamı
  a) Ebû Bekir Şu'be (ö. 193/808)
  b) Hafs (ö. 180/796)
  6- Hamza b. Habîb (ö. 156/773)-Küfe imamı
  a) Halef (ö. 229/844)
  b) Hallâd (ö. 220/835)
  7- Kisâî (ö. 189/805)-Küfe imamı
  a) Ebü'I-Hâris (ö. 240/854)
  b) Dûrî (ö. 248/862)
  8- Ebû Ca'fer el-Kârî (ö. 130/747–8)-Medine imamı
  a)İbn Verdân (ö. 160/777)
  b) İbn Cemmâz (ö. 170/786)
  9- Ya'kûb el-Hadramî (ö. 205/821)-Basra imamı
  a) Ruveys (ö. 238/852)
  b) Ravh (ö. 235/849)
  10- Halef (ö. 229/844)-Küfe imamı
  a) îshak el-Verrâk (ö. 286/889)
  b) İdris el-Haddâd (ö. 292/905)
  11-İbn Muhaysin (ö. 123/741)-Mekke imamı
  a) Bezzî (ö. 250/864)
  b) İbn Şenebûz (ö. 328/939)
  12-Yezidî (ö. 202/817)-Basra imamı
  a) Süleyman b. el-Hakem (ö. 255/850)
  b) Ahmed b. Ferah (ö. 303/916)
  13-Hasan-ı Basrî (ö, 110/728)-Basra imamı
  a) Şücâ' (ö. ^90/806)
  b) Dûrî (ö. 248/862)
  14-A'meş (ö. 148/765)-Küfe imamı
  a) Ebü'I-Abbâs el-Muttavvi'î (ö. 371/982)
  b) Şenebûzî (ö, 388/998)[1][291]

  [1][291] Abdülhamit Birışık, Kıraat İlmi ve Tarihi, Emin Yayınları, Bursa 2004: 128-130.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Ebu Ducane Üye
  Ebu Ducane
  Üye

  Üye No: 8931
  Mesaj Sayısı: 344
  Tecrübe Puanı: 5

  Cevap: Son Kıraat Âlimleri ve Ravileri


  Paylaşım için Allah c.c razı olsun kardeşim
  Son Kıraat Âlimleri ve Ravileri


+ Yorum Gönder