Git İlk 12
  1. 15
    hacı süleyman Üye
    hacı süleyman
    Üye

    Üye No: 91203
    Mesaj Sayısı: 1
    Tecrübe Puanı: 1
    Yaş: 41

    Cevap: Mahrec Dersleri


    ben mahreç ders videoları arıyorum kandırıp üye ediyorsunuz sonra da hiç bir video bulamıyoruz bu hakmıdır


  2. 16
    Desert Rose Bayan Üye
    Desert Rose
    Bayan Üye

    Üye No: 5
    Mesaj Sayısı: 8,039
    Tecrübe Puanı: 131

    Cevap: Mahrec Dersleri


    Alıntı
    ben mahreç ders videoları arıyorum kandırıp üye ediyorsunuz sonra da hiç bir video bulamıyoruz bu hakmıdır
    Kim kimi kandırıyor kardeşim lütfen doğru konuşun
    site içinde arama yaparsanız istediğiniz bilgilere ulaşırsınız
    ayrıca kimseye üye ol die baskı uygulanmıyor burda,
    kul hakkına girmeyin=(

    Bu proğramı indirin ve uygulamalı olarak öğrenin
    buyur tıkla ve indir ve kur >>>


    [url]http://ftp.sunet.se/pub/pc/mirror/simtelnet/win95/edumisc/oku-setup.zip[/url]


  3. 17
    Kayıtsız Üye Misafir
    Misafir

    Cevap: Mahrec Dersleri


    Kur’an harflerinin (lamelif hariç 28 harfin) mahreçlerini (çıkış yerlerini) akılda daha kalıcı olsun diye 8 gruba ayırdım:
    1-DİL UCU İLE ALT ÖN DİŞLERİN ÜSTÜ (3 harf) (ze, sin, sad)
    2-DİL UCU İLE ÜST ÖN DİŞLERİN DİPLERİ(5 harf) (te, dal, tı, nun, ra)
    3-PELTEK OKUNANLAR (3 harf) (se, zel, zı)
    4-BOĞAZDAN OKUNANLAR (6 harf) (he, ha, hı, elif, ayn, ğayn)
    5-DİL ORTASI İLE DAMAĞIN ORTASI (3 harf)(cim, şın, ya)
    6-ÜST DAMAK (3 harf) (kaf, kef, lam)
    7-DUDAKTAN OKUNANLAR (4 harf) (be, mim, vav, fe)
    8-ÜST AZI DİŞİ (1 harf) (dad)

    Bu arada kalın ve ince harfleri de belirtelim. Kalın harfler 10 tanedir ve 3 gruba ayrılır:
    1-Tam kalın harfler (6 tane) (hı, ğayn, dad, tı, zı, kaf)
    2-Yarım kalın harfler (2 tane) (ha, ayn)
    3-Bazen kalın bazen ince olan harfler (1 tane) (ra)

    DİL UCU İLE ALT ÖN DİŞLERİN ÜSTÜ:
    Ze: Mahreç yeri, dil ucu ile alt ön dişlerin üstüdür.
    ز ( Ze ) : Dil ucunun iki alt ön dişin ucuna dokundurulmasıyla çıkar.Yumuşak, ince ve keskin bir sesle okunur.
    Sin: Mahreç yeri, dil ucu ile alt ön dişlerin üstüdür.
    س ( Sin ) : Dil ucunun iki alt ön diş ucunun biraz aşağısına dokundurulmasıyla çıkar. İnce ve keskin okunur.
    Sad: Mahreç yeri, dil ucu ile alt ön dişlerin üstüdür.
    ص ( Sad ) : Dil ucunun alt ön iki dişin yarısından biraz yukarısına dokundurmakla çıkar.Yumuşak ve kalın okunur.

    DİL UCU İLE ÜST ÖN DİŞLERİN DİPLERİ:
    Te: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin dipleridir.
    ت ( Te ) : Dil ucunun üst ön dişlerin yukarısına değdirilmesiyle çıkar. Açık,şiddetli,ince ve akıcı bir sesle okunur.
    Dal: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin dipleridir.
    د ( Dal ) : Dilucunun üst ön dişlerin etlerine yakın yerine dokunması suretiyle çıkar.İnce okunur.
    Tı: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin dipleridir.
    ط ( Tı ) : Dilucunun üst ön iki dişin dişetlerine yakın yerine dokundurulmasıyla çıkar.Kuvvetli ve kalın okunur.
    Nun: Mahreç yeri, dil ucu ile onun hizasındaki iki ön dişin etleridir.
    ن ( Nun ) : Dilucunu,ön üst dişetlerine dokundurmak suretiyle çıkar.İnce,akıcı ve genizden gelen sesle okunur.
    Ra: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin üstüne düşen damak kısmıdır.
    ر ( Ra ) : Dilucunun kıvrılarak,biraz arka kısmının üst ön dişlerin etlerine dokundurulmasıyla çıkar.Esre olduğu zaman ince,üstün ve ötre olduğu zaman kalın okunur.

    PELTEK OKUNANLAR:
    Se: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin uçlarıdır.
    ث ( Se ) : Dilucu üst yüzünün üst ön dişlerin uçlarına dokundurulmasıyla ve dilucunun biraz dışarı çıkarılmasıyla çıkar.İnce,peltek,yumuşak ve akıcı bir sesle okunur.
    Zel: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin uçlarıdır.
    ذ ( Zel ) : Dilucunu,üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarmak suretiyle okunur.Yumuşak,ince ve hafif peltek okunur.
    Zı: Mahreç yeri, dil ucu ile üst ön dişlerin uçlarıdır.
    ظ ( Zı ) : Dilucunun çok az gerisinin üst yüzünün üst ön iki dişin ucuna dokundurmak suretiyle çıkar. Kalın okunur.

    BOĞAZDAN OKUNANLAR:
    He: Mahreç yeri, boğazın dibidir.
    ه ( He ) : Boğazın göğüsle birleştiği noktadan çıkar.İnce okunur.
    Ha: Mahreç yeri, boğazın ortasıdır.
    ح ( Ha ) : Boğaz ortasından ,boğazı biraz sıkmak suretiyle çıkar.Yumuşak ve kalın okunur.
    Hı: Mahreç yeri, boğazın ağza en yakın olan kısmı yani boğazın üstüdür.
    خ ( Hı ) : Boğazın ağza yakın yerinden boğaz biraz hırıldatılarak çıkar.Kalın okunur.
    Hemze: Harekeli olan elife denir. Mahreç yeri, boğaz aşağısıdır.
    ا ( Elif ) : Ağız boşluğundan çıkar.İnce ve aşikar okunur.Bu harfin harekelisine ‘hemze’ , harekesizine ise ‘elif’ denir.
    Ayn: Mahreç yeri, boğazın ortasıdır.
    ع ( Ayn ) : Boğazın ortasından boğaz hafif sıkılmak suretiyle çıkar.Kalın ve orta yumuşaklıkta bir sesle okunur.
    Gayn: Mahreç yeri, boğazın ağza en yakın olan kısmı yani boğazın üstüdür.
    غ ( Ğayn ) : Boğazın ağız boşluğuna yakın yerinden ağız boşluğuna doğru çıkar.Yumuşak ve kalın okunur.

    DİL ORTASI İLE DAMAĞIN ORTASI:
    Cim: Mahreç yeri, dil ortası ile damağın ortasıdır.
    ج ( Cim ) : Dilin ortasının üst damağa kuvvetlice dokundurulmasıyla çıkar.Kuvvetli,ince ve peltek bir sesle okunur.
    Şın: Mahreç yeri, dil ortası ile damağın ortasıdır.
    ش ( Şın ) : Dilin ortasını,üst damağa dayamak suretiyle çıkar.İnce okunur.
    Ye: Mahreç yeri, dil ortası ile damağın ortasıdır.
    ى ( Ye ) : Dil ortasını üst damağa dokundurmak suretiyle çıkar.Yumuşak ve ince okunur.

    ÜST DAMAK:
    Kaf: Mahreç yeri, dilin dibi ile üst damaktır.
    ق ( Kaf ) : Dil kökünün üstü ile karşıısndaki üst damak arasından çıkar.Kuvvetli ve kalın okunur.
    Kef: Mahreç yeri, kaf harfinin mahrecinin dil ucuna doğru biraz altı ile damaktır.
    ك ( Kef ) : Kaf karfinin çıkış yerinin biraz aşağısından çıkar.İnce ve akıcı okunur.
    Lam: Mahreç yeri, dilin iki kenarı ile birlikte dil ucuna varıncaya kadar üst damaktır.
    ل ( Lam ) : Dil ucunun iki yanının,üst ön dişetlerine dokundurulması suretiyle çıkar.İnce ve yarı akıcı bir sesle okunur.

    DUDAKTAN OKUNANLAR:
    Be: Mahreç yeri, dudaklardır; dudaklar birbirine vurulur, nefes vererek kuvvetlice çıkarılır.
    ب ( Be ) : Dudakların birbirine kuvvetli çarpmasıyla çıkar.İnce,aşikar ve şiddetli okunur.
    Mim: Mahreç yeri, dudaklardır.
    م ( Mim ) : Dudak içleri hafifçe birbirine dokundurulmak suretiyle çıkar.İnce ,yarı akıcı ve genizden gelen bir sesle okunur.
    Vav: Mahreç yeri, dudaklardır.
    و ( Vav ) : Dudakların büzülerek ileriye uzatılmasıyla çıkar.Yumuşak ve ince okunur.
    Fe: Mahreç yeri, üst ön dişleri ile alt dudağın iç kısmıdır.
    ف ( Fe ) : Ön üst iki diş ucunun alt dudak içine hafifçe dokundurulmasıyla çıkar.Yumuşak ve ince okunur.

    ÜST AZI DİŞİ:
    Dad: Mahreç yeri, dilin sol veya sağ ya da her iki tarafı ile üst azı dişleridir.
    ض ( Dad ) : Dilin yan tarafı üst azı dişlerine dokundurmak suretiyle çıkar.Kalın okunur.


  4. Reklam

  5. 18
    @hmet Özel Üye
    @hmet
    Özel Üye

    Üye No: 771
    Mesaj Sayısı: 4,715
    Tecrübe Puanı: 51
    Yer: gölbaşı

    Cevap: Mahrec Dersleri


    MAHREÇ

    (المخرج)

    Ses yolunda harflerin çıktığı yerleri ifade eden kıraat ve lugat terimi

    (bk. HARF).+ Yorum Gönder
Git İlk 12