Anasayfa
8 Mayıs 2021, 22:49
missa03
Abone

La ilahe illAllah diyen Cennete girer mi?

La ilahe illAllah diyen Cennete girer mi?

Kayıtsız Üye
La ilahe illAllah diyen Cennete girer mi dini hükmü hakkında bilgiler verir misiniz ?


Cevap: La ilahe illAllah diyen Cennete girer mi?

sevim yalçın
Sual: İhlâsla bir defa La ilahe illAllah diyerek imanla ölen herkesin Cennete gireceğine, Resulullahın şefaat edeceğine dair hadis yok mu? Yine bir hadiste (İhlâsla "La ilahe illAllah" diyen Cennete girer) denmiyor mu? Hiçbir ibadeti yapmasak da, hiçbir haramdan kaçmasak da, Resulullahın bu sözlerine göre Cennete girmeyecek miyiz? Hâşâ Resulullah yalan mı söylüyor? La ilahe illAllah diyen İsevi ve Musevi Müslümanlar da Cennete girmeyecek mi?
La ilahe illAllah diyen Cennete girer mi? CEVAP
Yazdığınız hadis-i şerifler doğrudur ama bunların açıklaması vardır İmam-ı Rabbani hazretleri, (Şartsız bildirilen bir hüküm şartlı olarak anlaşılır) buyuruyor Mesela koyun eti yemek caizdir Hüküm şartsız bildirilmiştir Koyun eti caiz diye canlı bir koyunun bir budunu kesip yiyemeyiz Ehl-i kitap hariç, gayrimüslim keserse veya kendiliğinden ölürse, leş olur, yenmez Besmelesiz kesilirse de yenmez Bu anlaşılınca hangi şartlar altında Cennete girileceği anlaşılır

Okudunuz mu?  Kızıma koyacağım isim arıyorum?

Mesela Resulullah efendimiz, (İhlâsla La ilahe illAllah diyen Cennete girer) buyurunca (İhlâsla ne demektir?) diye sual ettiler Cevaben, (Söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır) buyurdu (Taberani)

Cennete girebilmek için birkaç şart var:

1- Birincisi kelime-i tevhidi ihlâsla söylemek gerekiyor İhlâs ise ibadetleri yaparak haramlardan kaçmaktır Namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekât vermeyen, hacca gitmeyen de haram işlemiş oluyor İçki, zina, kumar, yalan, gıybet, hırsızlık, kul hakkına girmek de zaten haramdır

2- Sadece La ilahe illAllah demek yetmez Peygamber efendimize de iman etmek, son Peygamber olduğuna şehadet getirmek şarttır Yani Muhammedün Resulullah demek de gerekir

Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

(İhlâs ile Eşhedü en la ilahe illAllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü diyen Cennete girer) [Taberani, Deylemi]

Okudunuz mu?  İklab nedir?

(La ilahe illAllah, Muhammedün Resulullah diyene Cehennem ateşi haramdır) [Müslim]

(Allah’tan başka ilah olmadığına Allah’ın bir ve ortağı olmadığına ve Muhammed’in Onun kulu ve Resulü olduğuna, keza Cennet ve Cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allahü teâlâ onu Cennetine koyar) [Buhari, Müslim, Tirmizi]

(Rab olarak Allah’ı, din olarak İslam’ı, Resul olarak Muhammed’i seçen yani kabul edip beğenene Cennet vacip olur) [Ebu Davud]

(Kitap ehli olan bir kavme [İsevi veya Musevilere] görevle gidince, önce, La ilahe illAllah Muhammedün Resulullah demeye davet et Bunu kabul ederlerse, günde beş vakit namazın farz olduğunu bildir Bunu da kabul ederlerse, Allah’ın Müslümanların zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen zekâtı farz kıldığını söyle) [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

(Size şu beş şeyi emrediyorum Birincisi Allah’a imandır Allah’a iman nedir biliyor musunuz? Allah’tan başka mabut olmadığına ve benim son Peygamber olduğuma şehadet etmektir) [Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, İbni Hibban, Taberani]

Okudunuz mu?  Rabbi Zidni ilme Kuranın Neresinde Geçmektedir

Netice:

Müslüman olan Allah’a inanır Allahü teâlâ Kur’an-ı kerimde mealen buyuruyor ki:

(Allah indinde hak din ancak İslam’dır) [Al-i İmran 19]

(Sizin için din olarak İslam’ı beğendim) [Maide 3]

(İslam’dan başka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez) [Al-i İmran 85]

(Allah’a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık) [Feth 13]

(Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin İşlerinizi boşa çıkarmayın) [Muhammed 33]


Cevap: La ilahe illAllah diyen Cennete girer mi?

Desert Rose
"Kim Lâ ilâhe illallâh derse cennete girer” anlamında hadisler var. Bu hadislere göre "Muhammedün Rasûlullah” demeksizin "Lâ ilâhe illallâh” demek Müslüman olmak için yeterli olur mu?

Esasen "Lâ ilâhe illallâh” (Allah’tan başka ilah yoktur) diyen bir Müslüman’ın kelime-i tevhidi içinde Hz. Peygamber’i kabul ve tasdik anlamı vardır, var olmalıdır

Okudunuz mu?  Eşim ailemle görüşmüyor

.Ancak yalnızca "Lâ ilâhe illallâh” deyip de peygamberler zincirinin son incisi olan Rasûl-i Ekrem’e inanmayan bir insan Müslüman olamaz. Başka bir deyişle, Rasûl-i Ekrem’i kısmen veya tamamen devre dışı bırakarak onu kişisel ve toplumsal hayattan uzak tutan bir zihniyet, İslâm inanç ve tasavvuruyla asla bağdaşamaz.

Kaldı ki pek çok hadiste, Lâ ilâhe illallâh ile birlikte Muhammedün Rasûlullah ifadesi de yer alır. Bu hadislerden birinde; "Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah’ın resûlüdür diye şehâdet getiren kimseye Allah Teâlâ cehennemi haram kılar” (Müslim, Îmân, 47) buyurulur.

Yine Rasûlullah (s.a) şöyle buyurur: "Direnenler hâriç ümmetimin hepsi cennete girer.” Dediler ki,
"Ey Allah’ın Resûlü, kimler direnir? Peygamber (s.a.v.): "Bana itaat edenler cennete girer, bana isyan edenler de direnenlerdir”(Buhârî, İ’tisâm, 2; Ahmed b. Hanbel, II, 361)buyurdu.

Yine bir gün Peygamberimiz (s.a), genç sahâbî Ebû Saîd el-Hudrî’ye (r.a) hitaben,

Okudunuz mu?  Neden Ramazan Bayramı Üç, Kurban Bayramı Dört Gündür?

"Ey Ebû Saîd! Her kim rab olarak Allah’a, din olarak İslâm’a, peygamber olarak da Muhammed’e râzı olursa, cennet ona vacip olur” buyurdu (Müslim, İmâre, 116).

Burada râzı olmak, ona kâni olmak ve onunla iktifa ederek başka bir arayışa girmemek mânasına gelir. Bu demektir ki cennetin yolu, Peygamber Efendimize inanıp onun Kur’an eksenli hayat tarzı ve ahlâkı demek olan sünnetinin ciddiye alınmasından geçer.

Önceliklebilinmelidir ki,hangi ortamda olursa olsun, prensip olarak bir hadisin doğru anlaşılması ve yorumlanması için, Kur’an âyetleri ışığında bir yol ve yöntemin izlenmesi, ilgili hadisin diğer tariklerinin göz önünde bulundurulması ve selef âlimleri tarafından yapılan açıklamaların önemsenmesi gerekir.

Hatırlattığınız "Kim Lâ ilâhe illallâh derse cennete girer” hadisi, tâbiîn âlimlerinden İbn Şihâb ez-Zührî’ye sorulmuş, o da bu durumun henüz farzların, emir ve yasakların inip söz konusu olmadığı İslâm’ın ilk yılları için geçerli olduğunu söylemiştir.

Okudunuz mu?  İnsanlar benimle dalga geçiyor ne yapmalıyım ?

Ayrıca sâlih amel ve ibadet olmaksızın sırf iman ile yetinerek âhiret saâdetine erişilebileceği izlenimini veren bu hadis, ihlâs, yakîn gibi kayıtların yer aldığı diğer hadislerle birlikte düşünülmelidir. "Kim, ihlâs ile (veya kalbi mutmain, sıdk ve yakîn üzere) Lâ ilâhe illallâh derse cennete girer” hadisi onlardan biridir.

Kurtuluşa erenlerin kimler oldukları hususunda Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: "Azabıma dilediğimi uğratırım, rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Ne var ki rahmetimi Allah korkusu taşıyıp (dinî-ahlâkî konularda) titizlik gösterenlere, zekâtı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım. Ki onlar, ellerindeki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları o Elçiye, o ümmî Peygamber’e uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten nıeneder. Onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O Peygamber’e inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler”(A’râf 7/156-157).

Sonuç itibariyle, kelime-i tevhîdin kayıtsız (mutlak) vârid olduğuhadisin, ihlâs ve sıdk/sadâkat lafzının geçtiği kayıtlı (mukayyed) hadis gibi anlaşılması gerekir. Kuşkusuz, sorumluluk bilincini düşündüren ihlâs ve yakîn / sıdk kaydı, ibadet, sâlih amel ve ahlâk-ı hamîdeyi beraberinde getirmesi bakımından önem taşır. Bu yüzden, Müslüman olduğunu söyleyen bir insanın, sadece kalp ve vicdan temizliğini öne sürerek seküler bir ağızla kendini temize çıkarması, beyhude bir söylem olmaktan başka bir anlam taşımaz

Okudunuz mu?  Kızımın doğum gününde eş dostu çağırıp mevlüt okutmak ve ikram yapmak istiyorum dinen sakıncası varmı?

Dynt/Prof Dr. Zekeriya Güler


Cevap: La ilahe illAllah diyen Cennete girer mi?

@hmet
kelime i şehadet getiren cennete girecek mi?

La ilahe illAllah diyen cennete girecek mi?

Lâ ilâhe illAllah diyen cennete girecektir mealindeki bir hadis sebebiyle bu konu öteden beri tartışılmış ve İslam alimleri, âyet ve hadislerin bütününü göz önüne alarak makul açıklamalar yapmışlardır. Ama yine de sorular ve cevapların ardı arkası kesilmemiştir. Nitekim aşağıdaki soru da bunlardan biridir:

Aziz Hocam,

Okudunuz mu?  Ünlü şairlerden baba ile ilgili şiirler

Kafaları cidden karıştıran bu diyalog meselesinde, insanların bir otoritenin sözüne ciddi manada müracaat etme ihtiyacı hissettiklerini düşünüyorum. Bu çerçevede sizin yazılarınız ve diyalogla ilgili bir kitabınız ayrı bir önem taşıyor. Kitapta eksik gördüğüm ve ilave etmemiz gereken üç sorum daha var. Bunları da cevaplama lütfunda bulunursanız çok sevinirim. İşte sorular:

1.Hadis-i şerifte geçen; La ilahe illAllah diyen cennete girecektir ifadesini ehl-i kitap açısından nasıl anlamalıyız? Bu hadisten hareketle, kelime-i şehadetin ikinci kısmı kabul edilen Muhammedun Resulullah ı söylemeyenlerin durumu hakkında ne söyleyeceksiniz?

2.Kur’an-ı Kerim’in ehl-i kitapla ilgili ayetleri bütün olarak göz önüne alındığında tarihsellikten bahsedilebilir mi?

3.Ehl-i kitapla amentü de ittifakımız var demek doğru mudur? Dini açıdan bunun bir sakıncası var mıdır?

Cevap:

Kur’ân-ı Kerim bütün insanlara hitap ediyor, herkesi ve her kesimi (dinli dinsiz, ehl-i kitap, kitapsız, müşrik, agnostik…) İslam’a çağırıyor. Özellikle ehl-i kitabı ortak kelimeye (Bir Allah’a kulluk etmeye, bir O’nu Rab bilmeye) davet ediyor, ehl-i kitabın Allah için baba demesini, Hz. İsa için oğul demesini, bir başka varlığa tanrılıktan bir pay ayırmasını kabul etmiyor, böyle yapanlara kâfir ve cehennemlik diyor, kurtuluşun İslam’da ve Allah’ın kabul ettiği tek dinin İslam olduğunu ilan ediyor, son Peygamber’in yalnızca bir bölgeye, bir kavme değil, bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğini bildiriyor. Yüzlerce âyet ve hadisin ortaya koyduğu bu gerçekler, bu temel açıklamalar karşısında, soruda naklettiğiniz hadisin muhtemel manalarına bir bakalım:

Okudunuz mu?  Kocanın cebinden para almak günah mıdır?

a) Lâ ilahe illAllah diyen cennete girer, peygambere ve diğer iman esaslarına inanması, ibadet etmesi, haramlardan uzak durması gerekmez.

Hadise böyle bir mana verilirse Kur’an’da ve hadislerde tarif edilen İslam’dan vazgeçilmiş olur, yüzlerce âyet ve hadisin hiçbir anlamı ve yeri kalmaz. Şu halde hadisi böyle anlamak büyük bir hatadır.

b) Kelime-i tevhîdin bu ilk cümlesi bütünün özeti, sembolü olarak ifade edilmiştir, maksat İslam’ın getirdiği iman esaslarına inanan cennete girer demektir.

Okudunuz mu?  Aldatılan kocanın hakkını helal Etmemesi

c) Bu hadis müminlere hitap etmektedir, anlatmak istediği de şudur. İnancı tam olan bir mümin, günahlarından dolayı bir süre ceza görse bile sonunda cennete girer.

Bu son iki mana, diğer âyetler ve hadislerle çelişmez, bu sebeple bu iki mana üzerinden yürümek gerekir.
Hayrettin Karaman
Vakit Gazetesi 20.11.2014


kelime i şehadet getiren cennete girecekmi, la ilahe illAllah diyen cennete girer mi, la ilahe illAllah diyen cennete girer hadisi

Bu kategoride yer alan Kelam dersi soruları başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

La ilahe illAllah diyen Cennete girer mi?