Anasayfa
8 Mayıs 2021, 10:16
missa9
Abone

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in evlilikleri

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in evlilikleri

Kayıtsız Üye
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in evlilikleri açıklar mınız ? Hz Hasan ve Hz. Hüseyinin kaç hanımı vardır


Cevap: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in evlilikleri

Desert Rose
Hz Hasan ve evlilikleri

Hz. Hasan cömert ve kerîmdi. Fizik ve ahlâk olarak Hz. Peygamber’e
çok benzerdi. Çok takva sahibi idi. Medine’den Mekke’ye yürüyerek
15 defa hac yaptığı meşhurdur.

Hayır yapmayı çok severdi. Öyle ki, mallarının tamamını iki defa fakirlere dağıttı; üç defa da Allah (c.c) ile "kasame" yaptı. Yani iki ayakkabısı varsa, birini tasadduk edip, birini kendisine bırakarak; herhangi bir yiyeceğinin bir avucunu dağıtıp, bir avucunu kendine ayıracak kadar adil davranarak, mallarını fakirlere dağıttığı kaynaklarda geçmektedir. Onun güzel ahlâka ve başkalarına ikram etmenin faziletine dair bir çok vecizesi vardır. Meselâ ona "mekârim-i ahlâk"ın ne olduğu sorulunca, o bunu şöyle özetler: Doğru söz, isteyene vermek, güzel ahlâk, sılaı rahim, komşu hakkında utanmak, arkadaş hakkına riayet, misafire ikram, ve nihayet bunların da başında haya’dır (Hılye, II, 37-38; Üsdü’l-Ğâbe, II. 13; Ya’kubî, II. 225 vd).

Hz. Hasan çok evlenip, boşanmasıyla de üne sahiptir. Hatta bir ara babası Hz. Ali, bu yüzden, onun evlendiği kadınların kabilelerinin kendi ailesine karşı düşman olacaklarından korkarak, Kufelilere açıkça oğluna kız vermemelerini söylemiş, oradan kalkan bir adam da, yemin ederek, onu evlendirmeye devam edeceklerini bildirmiş ve arkasından şöyle demiştir:

Okudunuz mu?  Parmak Uzunluklarının Anlamı

"Biz evlendiririz, o istediğini tutar, istediğini boşar" (Zehebî, a.g.e., III, 267).

Onun sekiz veya on iki oğlu vardı:
1- Hasen b Hasen (annesi Havli binti Manzûr el-Fezâriyye),
2- Zeyd (annesi Ümmü Beşîr binti Ebî Mes’ud el-Ensarî el-Hazrecî),
3- Ömer,
4- Kasım, 5-
Ebu Bekr,
6- Abdurrahman
(bunların da anneleri ümmü veled olup, hepsinin anneleri ayrıdır):
7-Talha,
8- Ubeydullah.
(Ya’kubî, II, 228). Bir tane de kızı olduğuna dair rivayetler vardır (Zirikli, II, 215).

Okudunuz mu?  Zombilerden kuranda bahsediliyor mu

Hz. Peygamber’in soyu torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in çocukları vasıtasıyle devam etmiştir. Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere halk arasında "seyyid" Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere de "şerîf" veya "emir" adı verilir.

Hz. Hüseyin ve evliliği

1. İbnü’l-Esir’in beyanına göre, Hz. Hüseyin, Ebü Murre b. Urve Sakafi’nin kızı Leyla ile evlenmişti. Bu hanımından Ali Ekber adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Ancak Ali Ekber, Hz. Hüseyin ile birlikte Kerbela’da şehit olmuşlar. Kaynak: İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.4, sa.92, B.Y. ve Taberi (M.839-923), Tarih-i Taberi, c.3, sa.243, E.O.Y.

2. Hz. Hüseyin, kelbli İmrü’l-Kays’ın kızı Rebab ile evlenmişti. Bu hanımından Abdullah adında oğlu dünyaya gelmişti. Ancak Abdullah, Hz. Hüseyin ile birlikte Kerbela’da şehit olmuşlar. Kaynak: İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.4, sa.92, B.Y.

Okudunuz mu?  Mucize ile Keramet arasındaki fark nedir?

3. Taberi’nin beyanına göre, Hz. Hüseyin’in Ali Asgar (Zeynü’l-Abidin) diye bilinen oğlu o sırada çadırda hasta yatağında bulunduğundan öldürülmemiştir. Kaynak: Taberi (M.839-923), Tarih-i Taberi, c.3, sa.243, E.O.Y.

4. Hz. Hüseyin’in, Um Veled olan bir cariyeden Amr adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Ancak o sırada Amr küçük görüldüğünden öldürülmemiştir. Kaynak: İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.4, sa.93, B.Y.

Okudunuz mu?  İstincanın ölçüsü nedir, büyük abdest temizliği nasıl olmalıdır?

İbnü’l-Esir’in beyanına göre, Hz. Hüseyin’in Fatıma, Sukeyne (Sakine) ve Zeyneb adında üç kızı dünyaya gelmişti. Kaynak: İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.4, sa.86-87, B.Y. Tarih boyunca, İslam mezhebleri ve şiilik, sa.380-381, E.Y.

Yükarıda mevcut en eski eserlerin tetkinde de anlaşıldığı üzere, Hz. Hüseyin’in şehit olduğu gün iki erkek çocuğu ve üç tane de kız çocuğu hayatta idi. Hz. Hüseyin’in nesli, Amr ve Ali Asgar (Zeynü’l-Abidin) adlı oğullarından devam etmiştir.

Okudunuz mu?  Eşimle aram soğudu büyü yapıldığından şüphemiz var bunu nasıl anlarız bundan nasıl kurtuluruz?

hz hasan evlilikleri, hz hüseyin evlilikleri, hz hasanın evlilikleri

Bu kategoride yer alan Ölen bir insan, öbür dünyada kıyamete kadar nasıl bir süre geçirecek? Öldükten sonra hemen dirilecek mi? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in evlilikleri