Anasayfa
8 Mayıs 2021, 10:00
missa92
Abone

Ebu Sufyan hakkında hadisler

Ebu Sufyan hakkında hadisler

Kayıtsız Üye
Ebu Sufyan hakkında hadisler


Cevap: Ebu Sufyan hakkında hadisler

muvahhidim
EBÛ SÜFYAN İBNU HARB (RadiyAllahu Anh)
ـ4477ـ1ـ عن ابن عبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قال: ]مَا سَألَ أبُو سُفْيَانَ رَسُولَ اللَّهِ # شَيْئاً إَّ قَالَ نَعَمْ[. أخرجه مسلم

1. (4477)- İbnu Abbâs (radıyAllahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a Ebû Süfyan, her ne taleb etti ise, mutlaka "Tamam!" diye müsbet cevap almıştır." [Müslim, Fezailu’s-Sahabe 168, (2501).] AÇIKLAMA:
1- Bu hadisin Müslim’deki aslı uzuncadır. Müellifimiz buraya ihtisar ederek almış. Aslını aynen kaydediyoruz:
"Müslümanlar Ebû Süfyân’a bakmıyor, onunla oturmuyorlardı. Bunun üzerine Ebû Süfyan, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a:
"Ey Allah’ın Resûlü! Üç şey var, onları bana ver (de şerefleneyim)!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm da: "Pekâla!" buyurdu. Ebû Süfyan (radıyAllahu anh):
"Bende Arab’ın en iyi ve de en güzeli olan Ümmü Habibe Bintu Ebi Süfyan var, onu sana nikahlıyorum!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm: "Pekâla (aldım!) buyurdu. Ebû Süfyan devamla:
"Bir de (oğlum) Muâviye var. Onu kendine katip yap!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm buna da "Pekâla! buyurdu. Ebû Süfyan:
"Bir de beni emîr yap da vaktiyle müslümanlarla çarpıştığım gibi, kâfirlerle çarpışayım!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm buna da: "Pekâla!" buyurdu."
Ravi Ebî Zümeyl der ki: "Eğer bunu, Ebû Süfyan, Resûlullah’tan taleb etmeseydi ona vermezdi. Çünkü Aleyhissalâtu vesselâm, kendisinden bir şey istenilecek olsa mutlaka "Pekâla!" derdi.
2- Bu hadis, tarihî vakalara zıt düştüğü için "müşkil" kabul edilmiştir. Şöyle ki:
1) Resûlullah Ümmü Habîbe ile evlendiği zaman Ebû Süfyân kâfirdi. Ümmü Habibe, Habeşistan’da muhacir hayatı yaşarken Hicrî altıncıveya yedinci- yılda Resûlullah’a nikâhlanmıştır. Bu husus daha önce geçti. Halbuki Ebû Süfyan’ın müslüman oluşu Fetih esnasında meydana gelmiştir hatta müellefe-i kulubtandır.
Hadisteki bu zıtlık sebebiyle bazı alimler, hadisin mevzu olduğuna hükmetmiş, senedde yer alan İkrime İbnu Ammâr’a vaz’la itham etmiştir. Ancak bu zâtın sika birisi olduğu belirtilmiştir. Hadisi te’vil sadedinde bazı açıklamalar yapılmış ise de hiçbiri tam bir itminân vermiyor. Biz de müşkil deyip bırakacağız.
3- Ebû Süfyan Sahr İbnu Harb İbni Ümeyye: Hz. Muâviye (radıyAllahu anh)’ın ve Yezid’in babasıdır. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın zevce-i pâkleri Ümmü Habîbe de Ebû Süfyan’ın kızıdır. Fil yılından on yıl kadar önce doğmuştur. Kureyş’in eşrafındandı ve tüccardı. Kureyş’in ticaret kervanını Suriye,
İran vs. yerlere götürür getirirdi. Sırf kendisi için de gittiği olurdu. el-Ukâb denilen bayrak onda idi, reisleri temsil ederdi. Savaş çıkınca Kureyş toplanır bu bayrağı reise teslim ederlerdi. Cahiliye devrinde Kureyş’in reyce en güzel olan üç kişisinden birinin Ebû Süfyan olduğu söylenmiştir. Diğer ikisi Ebû Cehl ve Utbe’dir. İslâm gelince reyleri tersine dönmüştür. Uhud savaşında Kureyş’in tamamını o sevketmiştir.
Ebû Süfyan Hz. Abbas’ın dostu idi. Huneyn seferine katıldı. Aleyhissalâtu vesselâm, ganimetten ona 100 deve ve 40 okiyye verdi. Oğulları Muâviye ve Yezid’e, her birine bir mislini verdi. Ebû Süfyan, Resûlullah’ ın bol miktardaki bağışını görünce: "VAllahi sen kerimsin, anem babam sana feda olun, vAllahi seninle savaştım, sen ne iyi hasım idin; seninle sulh da yaptım, en iyi sulh yapılan kimse idin; Allah sana hayırlı mükâafât versin" der. Taif seferine Resûlullah’la katılan Ebû Süfyân’ın bir gözü isabet aldı. Yermük savaşında da diğer gözü isabet aldı. Yermük seferinde İslâm ordusunun kâss’ı (teşvikci) olduğu ve askerleri şu sözleriyle teşcî ettiği belirtilir: "ey Allah’ın nusret ve yardımı, yaklaş! "Allah! Allah! Sizler Arab’ın hâmileri ve İslâm’ın yardımcılarısınız, karşınızdakiler ise Rumun hamileri ve müşriklerin yardımcılarıdır. Allahım, bu gün senin günlerinden biridir. Allahım kullarına yardım ve nusretini indir." Her iki gözünü de kaybedince, onu bir azadlısı yedmiştir.
Resûlullah onu Necrân’a vali tayin etti. Aleyhissalâtu vesselâm vefat ettiğinde o burada vali idi. Bilahare Mekke’ye dönmüş, oradan Medine’ye geçerek orada ölmüştür. Bazı tarihçiler, Resûlullah’ın vefatı sırasında Ebû Süfyan’ın Mekke’de olduğunu, Necran’da vali olarak Amr İbnu Haym’ın bulunduğunu söylemiştir.
Ebû Süfyan hicrî 31 yılında 88 yaşında olduğu halde vefat etmiştir. Hicrî 32, hatta 34 yılında vefat ettiği, yaşının 93 olduğu da söylenmiştir.
Boyunun kısa, başının iri olduğu söylenir. Cenaze namazını Hz. Osman kıldırmıştır. İslam’a sonradan da girmiş olsa, müellefe-i kulûb arasında da yer alsa, müslümanlığı samimi olmuş, İslâm için ciddi çalışmıştır. Yermük’te gözünden isabet alması, bizzat savaştığına delil kabul edilmiştir, (radıyAllahu anh).

Bu kategoride yer alan Müezzinlik nasıl yapılır başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Ebu Sufyan hakkında hadisler Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.