Anasayfa
26 Temmuz 2022, 1:16
Kuran Meali
Yönetici

ENBİYÂ SURESİ Hakkında Bilgi

ENBİYÂ SURESİ Hakkında Bilgi

@mir
ENBİYÂ SURESİ


Sure Hakkında Bilgi


Enbiya, "Peygamberler" demektir. Bu sureye, çeşitli ayetlerinde pek çok peygamberden söz edildiği için "Enbiya" suresi denmiştir. Surede, Hz. İbrahim’den başlayarak Hz. İshak, Hz. Yakub, Hz. Lût, Hz. Nuh, Hz. Davud, Hz. Süley¬man, Hz. Eyyûb, Hz. İsmail, Hz. İdris, Hz. Zülkifl, Hz. Zünnûn, Hz. Yunus, Hz. Zekeriyya, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’in kıssaları anlatılmaktadır. Enbiyâ suresi 112 ayettir. Mekke’de, İbrahim suresinden sonra nâzil olmuştur. Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 21. suredir. İniş sırası itibarıyla ise Osman Mushafı’nda 73, İbn Abbas mushafında 70. suredir.

Okudunuz mu?  Maide suresi 16. ayet: Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydı

Surenin temel konuları

Surede, peygamberlerin babası olarak nitelendirilen Hz. İbrahim’in uzun ve ayrıntılı kıssasından başlayarak Hz. İshak, Hz. Yakub, Hz. Lût, Hz. Nuh, Hz. Davud, Hz. Süley¬man, Hz. Eyyûb, Hz. İsmail, Hz. İdris, Hz. Zülkifl, Hz. Zünnûn, Hz. Yunus, Hz. Zekeriyya, Hz. İsa ve peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa’nın maruz kaldıkları çile ve sıkıntılar, bunlara nasıl sabrettikleri ve insanlığın mutluluğu için Allah yolunda nasıl fedakârlık gösterdikleri özlü bir şekilde anlatmaktadır.
Surede bundan başka, diğer Mekkî surelerde olduğu gibi, tevhid, nübüvvet (peygamberlik) ve ahiret inancı üzerinde durulmakta, bazı öğütler verilmektedir.
Ayrıca evrenin oluşu hakkında da bilgiler verilmektedir.

Okudunuz mu?  Feyzü'l-Kadîr kitabı hakkında bilgi

Surenin temel mesajları

İnkarcılar tarih boyunca hakkı tebliğ eden peygamberlere karşı gelmişler, fakat başarılı olamamışlardır.

Peygamberler onların yaptıklarına karşı sabırla mücadele vermişlerdir. Günümüzdeki inkârcılar da, eğer onlara karşı sabırla mücadele edilirse başarısız olacaklardır. Hak mutlaka galip gelecektir.

Yüce Allah, evreni bir amaçla yaratmıştır; bunda birçok hikmetler vardır. İnsan bu amaç ve hikmetler üzerinde düşünmeli ve yaşantısını buna göre düzenlemelidir.

Okudunuz mu?  Haksız iktisab (kazanç) ile ilgili ayetler

Allah birdir; eğer başka tanrılar olsaydı, kainatın düzeni bozulur, her şey mahvolurdu.

Başlangıçtan beri bütün peygamberlere, tek Allah’a inanılması ve sadece ona ibadet edilmesi vahyedilmiştir.

Allah, çocuk edinmemiştir ve edinmeyecektir. Hıristiyanların ve müşriklerin Allah’a çocuk isnat eden inançları küfürdür.

Melekler, Allah’ın razı oldukları dışındakilere şefaat etmezler.

Okudunuz mu?  Fatiha süresi almanca meali

Evren belli bir düzene göre yaratılmıştır.

Yaratılışın temel maddesi sudur. O, her şeyi sudan yaratmıştır.

Başlangıçta gökler ve yer bitişik hâlde iken, Allah onları birbirinden ayırmıştır.

Dünya, güneş ve ay belli bir yörüngede dönüşünü devam ettirmektedir.

Hayat geçicidir; insanlar bu dünyaya imtihan için getirilmişlerdir. Sonunda herkes Yüce Allah’a dönecektir.

Okudunuz mu?  Meal ve tefsir arasındaki farklar

Allah’ın bildirdiği gerçekleri kalbi mühürlermiş olanlar kavrayamaz.

Kıyamette adalet terazileri kurulacak, hiç kimseye haksızlık edilmeyecek, iyiliğin ve kötülüğün en küçüğü bile değerlendirilecektir.

Geçmiş peygamberlerin yaşayışından, onların Allah’a olan bağlılıklarından ibret almak gerekir. Allah’tan korkup azabından sakınmalı, onun yolunda mücadele edilmeli, sıkıntılar karşısında sabırlı olup Allah’a sığınmalı, ondan ümit kesilmemeli ve onun lütuf ve ihsanına güvenilmelidir.

Okudunuz mu?  Fatiha Suresi 5. Ayet :"İyyake nabüdü ve iyyake nestaıyn"

Kur’an’dan öğüt alınmalı ve dinde ayrılığa düşülmemelidir.

Hasenat programından alınmıştır.


Cevap: ENBİYÂ SURESİ Hakkında Bilgi

yasemin
Enbiya Suresinin konusu , Kuran’ın fihristi gibidir .

Dinin üç temel direğinden söz eder : Tevhid , ahiret ve nübüvvet .


Yorum: ENBİYÂ SURESİ Hakkında Bilgi

Kayıtsız Üye
Allah razı olsun sizden. Çok işime yaradı.

Okudunuz mu?  Duanız olmasa rabbim size ne diye değer versin ayetinin anlamı

enbiya suresi hakkında bilgi, enbiya, enbiya suresi

Bu kategoride yer alan RAHMAN SURESİ Hakkında Bilgi başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

ENBİYÂ SURESİ Hakkında Bilgi