Anasayfa
25 Şubat 2024, 7:33
missa93
Abone

Arapça rakamlar ve okunuşları

Arapça rakamlar ve okunuşları

Kayıtsız Üye
Arapça rakamlar ve okunuşları


Cevap: Arapça rakamlar ve okunuşları

Desert Rose
Bir vahid واحد
İki isnânاثنان
Üç selâseثلاثة
Dört erbeaاربعة
Beş hamseخمسة
Altı sitteستة
Yediseb سبعة
Sekiz semâniyeثمانية
Dokuztis aتسعة
On aşera عشرة
On bir ehade aşer احد عشر
Onikiisnâ aşerاثنا عشر
On üç selase aşer ثلاث عشر
On dört erba a aşerاربعة عشر
On beş hamse aşerخمسة عشر
On altı sitte aşerستة عشر
On yediseb a aşerسبعة عشر
On sekizsitte aşerستة عشر
On dokuztis a aşerتِسْعَة عشر
Yirmi işrûn عِشْرُونَ
Yirmi bir vahid ve işrûn واحد و عشرون
Yirmi iki isnân ve işrûnاثنان وعشرون
Yirmi dokuz Tis’a ve işrûnتسعة وعشرون
Otuz sela sûnثلاثون
Kırk erba ûnاربعون
Elli ham sûnخمسون
Altmışsit tûnستون
Yetmiş seb ûnسبعون
Seksen semâ nûnثمانون
Doksan tis ûnتسعون
Yüz mi eماءة
Yüz bir Mie ve vâhidمِاءَةٌ و وَاحِدٌ
Yüz on Mie ve aşerمِاءَةٌ وَ عَشَرَ
Yüz on bir Mie ve vahid aşerمِاءَةٌ وَاَحَدَ عَشَرَ
Yüz yirmi Mie ve işrûnمِاءَةٌ وَعِشْرُونَ
Yüz yirmi beş Mie ve hamse ve işrûnمِاءَةٌ وَخَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ
İki yüz mietâniمِائَتَانِ
Üç yüz selâsü mieثلاثماءة
Dört yüz erbâu mieاربعماءة
Beş yüz hamsu mie خمسماءة
Altı yüz sittu mieستماءة
Yedi yüz seb u mieسبعماءة
Sekiz yüz semâni mieثمانماءة
Dokuz yüztis u mieتسعماءة
Bin elfالف
İki binelfânالفان
Üç bin selâsü âlâfثلاث آلاف
Dört binerbâu âlâfاربع آلاف
Beş bin hamsu âlâf خمس آلاف
Altı bin sittu âlâfست آلاف
Yedi bin seb u âlâfسبع آلاف
Sekiz bin semâni âlâfثماني آلاف
Dokuz bintis u âlâfتسع آلاف
On bin aşare âlâf عشر آلاف
bir bin ehde aşar elfاحد عشر الف
Yirmi binİşrûne elfعِشْرُون َالْف
Yirmi bir binVahid ve işrûne elfوَاحِد وَ عِشْرُون َالْف
Yüz binMie ve elfماءة و الف
İki yüz bin Mietâ elfمائتا الف

Okudunuz mu?  Dinimize göre biriyle evlenip boşandıktan sonra onunla tekrar evlenmek caiz midir

arap, arapça rakam

Bu kategoride yer alan Şefaat istemek şirk midir ? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Arapça rakamlar ve okunuşları