Anasayfa
3 Ekim 2023, 13:02

Cuma hutbesinde cemaatin el açarak dua etmesi, yapılan duaya “âmin” demesi caiz midir

Cuma hutbesinde cemaatin el açarak dua etmesi, yapılan duaya âmin demesi caiz midir

Fetva Meclisi
Cuma hutbesinde cemaatin el açarak dua etmesi, yapılan duaya âmin demesi caiz midir?
cuma hutbesinde amin demenin hükmü

İslam âlimleri, gerek cuma hakkındaki hadisleri, gerekse Rasûlüllah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alarak hutbenin esasını teşkil eden rükünler ile sahih bir hutbede uyulması gereken şartları ve hutbenin adabını tespit etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, Beyrût 1997, II, 196). Hatip hutbe irad ederken cemaatin konuşmasının doğru olmadığını ifade eden hadisler vardır (Buhârî, Cum’a, 36; Müslim, Cum’a, 11; Muvatta, Cum’a, 6; Ebu, Dâvud. Salât, 235; Tirmizî, Salât, 368; Nesâî, Cum’a, 22). Hanefi ve Şafiîler bu hadislere dayanarak zaruret olmadıkça hutbe esnasında konuşmayı mekruh; Hanbelî ve Mâlikîler haram kabul etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, II, 198; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, Beyrût 1997, I, 429). Diğer taraftan yine Rasûlüllah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alan İslam âlimleri hutbede müminlere dua etmenin mendup veya rükun olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, II, 196). Buna göre, hutbenin dinlenmesi, bu esnada başka işlerle uğraşılmaması, konuşulmaması gerekir. Ancak, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ismi anıldığında başkalarını rahatsız etmeden sessizce salâvat okunması, hatibin duasına âmin denmesi, konuşma olarak değerlendirilmediğinden, bunların yapılmasında bir sakınca yoktur (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’, II, 201).

Okudunuz mu?  Zimmî olan kâfirlerle, sulh halinde bulunduğunuz kâfirlerin hayatlarının

cuma hutbesinde amin demenin hükmü, hutbede amin denir mi, hutbenin sonunda yapılan dua da elleri kaldırmak

Bu kategoride yer alan Salânın anlamı ve dindeki yeri nedir? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Cuma hutbesinde cemaatin el açarak dua etmesi, yapılan duaya “âmin” demesi caiz midir