Anasayfa
6 Ekim 2023, 4:32
Sohbet
Yönetici

TA-HA suresinin kısa özeti ?

TA-HA suresinin kısa özeti ?

melle
Sure aşağıdaki hususları ihtiva etmektedir:
1- Kur’an-ı Kerim, arzın ve yüce semaların Rabbinden korkanlar için bir öğüttür. Davet ve tebliğ, korkutma ve müjdeleme görevini yerine getirip müşriklerin tuzaklarına iltifat etmemesi gerektiğini vurgulamak suretiyle Peygamber (s.a.)’in şahsına sebat vermektedir (1-8. ayetler).2- Hz. Musa kıssasında Yüce Allah’ın onunla konuşması, küçükken bir sanduka içerisinde suya bırakılması, kardeşi Harun ile birlikte azgın ve zorba Firavun’a peygamber olarak gönderilmesi, bir ve tek Allah’ın ubudiyyetini ispat etmek üzere en güzel şekilde tartışması, sihirbazlarla teke tek mücadele etmesi, Allah’ın onu destekleyip mutlak şekilde ona yardımcı olması, sihirbazların Hz. Musa’nın çağrısına uyup iman etmeleri, denizin yarılması ve İsrailo-ğullarmın oradan geçmesi, Firavun ve askerlerinin helak edilmesi, İsrailoğul-larının Allah’ın pek çok nimetlerine karşı nankörlük etmeleri, Sâmirî’nin sözleri, onun buzağıyı ilâh olarak ortaya koymakla İsrailoğullarmı saptırması, Hz. Musa’nın bundan dolayı kardeşine kızması (9-98. ayetler).3- Kur’an-ı Kerim kıssalarının faydalarına işaret edilmesi, Kur’an-ı Ke-rim’den yüz çevirenlerin cezalarının açıklanması (99-101. ayetler).4- Mahşerin dehşet verici hali, dağların yok edilmesi, kıyamet gününde günahkârların nitelikleri ve adaletli bir şekilde hesabın görülmesi (102-112. ayetler).5- Kur’ân-ı Kerim’in Arapça oluşu, Kur’ân-ı Kerim’in tehditleri ve Rasulul-lah (s.a.)’m unutmaktan yana korunmuş olması (113-114. ayetler).6- Hz. Adem’in cennette İblis ile birlikte başından geçenlere dair kıssanın zikredilmesi (115-122. ayet-i kerimeler).7- Kur’ân-ı Kerim’den yüz çeviren kimselere dünya ve ahiretteki cezanın açıklanmasının pekiştirilmesi. Bu ceza dünyada sıkıntılı bir geçim, ahirette ise azaptan kurtarabilecek delil getirebilmekten yana körlüktür (124-127. ayetler).8- Önceki ümmetlerin helak edilmesinden ve müşriklerin azabının kıyamete kadar ertelenmesinden gereken öğüt ve ibretlerin alınması (128-129. ayetler).9- Peygamber (s.a.) ve onun ümmetlerine, gördükleri eziyetlere karşı sabır hususunda Rabbani direktifler ve Yüce Allah’ın gece ve gündüz tenzih edilmesi, başkalarının sahip olduğu göz kamaştırıcı dünya zenginliği fitnesine kapılmamak, aile halkına namaz kılmayı emredip bunun uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesinin istenmesi (130-132. ayetler).10- Müşriklerin Yüce Allah’tan maddî mucizeler indirilmesini istemesi ve Rasulullah (s.a.)’ın gönderilip Kur’ân-ı Kerim’in indirilişinden sonra artık onların ileri sürecek mazeretlerinin kalmadığı belirtilerek daha sonra kıyamet gününde geleceği özetlenen azap ile tehdit edilmeleri (133-135. ayetler).


Cevap: TA-HA suresinin kısa özeti ?

MECİDİE
taha suresi kuranda geçen güzel surelerdendir faziletleri pek çoktuır mekke döneminde nazil olmuştur 135 ayettir surede hazreti musanın başından geçenler anlatılmaktadır

Okudunuz mu?  Hac nasıl yapılır? kısaca bilgi

ta ha suresinin konusu nedir, taha suresi neyi anlatiyo

Bu kategoride yer alan Peygamber efendimizin en sevdiği çocuğu başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

TA-HA suresinin kısa özeti ?