Anasayfa
8 Mayıs 2021, 3:48
Sohbet
Yönetici

Hz. Ebu Bekir dönemindeki irtidat hadisesi

Hz. Ebu Bekir dönemindeki irtidat hadisesi

melle
Hz. Ebu Bekir Peygamberin
defin hazırlıklarının yapıldığı hassas bir
dönemde halife seçildi. Göreve başlar başlamaz
Üsame ordusunun gönderilmesi, Ridde Olayları ve
yalancı peygamberler gibi birçok problemle karşılaştı.
Bu problemleri ileri görüşlülüğü, istişareye
önem vermesi ve cesareti sayesinde Müslümanların
birliğini koruyarak çözmeyi başardı.Zeyd bin Harise ve arkadaşları Şam dolaylarında
bulunan Mute’de şehit edilmişti. Hz. Peygamber,
vefatından hemen önce bu bölgeye gönderilmek
üzere Üsame’nin komutasında bir ordu
hazırlatmıştı. Vefatı sonrası bu ordunun gönderilip
gönderilmemesi tartışma konusu oldu. Hz. Ebu Bekir,
Peygamber’in görevlendirdiği bir orduyu alıkoyamayacağını
ifade ederek sefer emri verdi.İki buçuk ay kadar süren bu seferde ordu, Suriye
bölgesinde, bugünkü Akabe Körfezi’nin doğu
kesimlerine kadar ilerledi. Bu bölgelerdeki Müslümanları,
isyan ve irtidat edenlere karşı koyma hususunda cesaretlendirdi. İrtidat eden ve asi olan bazı kabileleri
de tekrar hâkimiyet altına alarak Medine’ye döndü.Başlangıcı Hz. Peygamber dönemine kadar uzanan ve dinden dönme (ridde) diye isimlendirilen hareketlerin
temel sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:a) Bazı kabilelerin Kureyş’i kendilerine rakip olarak görmeleri,b) Bedevilerden bazı kabilelerin kanun ve düzen tanımayıp kendilerine hükmedenlere karşı isyankâr
davranmaları,c) İslam dininin inanç ve ibadet esaslarının yeni Müslüman olmuş kabileler tarafından tam olarak anlaşılıp
benimsenememesi.d) Bazı emir ve yasakların Hz. Peygamber’in vefatıyla birlikte geçerliliğini yitirdiğini iddia etmeleri.Bu sebeplerden dolayı bu topluluklardan bir kısmı, Hz. Peygamber’in hastalığı ve vefatını işitir işitmez
dinden uzaklaştılar. İslam’ın emirlerini terk ederek peygamberlik iddiasında bulunan birtakım kimselere
uydular. Sonra da isyan edip Medine ile ilişkilerini kestiler.Bu hareketler yaygınlık kazanmaya başlayınca dinden dönenler ve peygamberlik iddiasında bulunanlarla
mücadele yöntemleri istişare edildi.Müslümanların çoğunluğu mücadelenin gerekli olduğunu kabul ediyordu. Ancak özellikle zekât vermekten
kaçınanlarla savaşmanın doğru olmayacağını düşünenler de vardı.

Okudunuz mu?  Haya ile iman arasındaki ilişki nedir?

Cevap: Hz. Ebu Bekir dönemindeki irtidat hadisesi

MECİDİE
hz ebubekir dört büyük halifeden biridir ayrıca peygamber efendimizin çok yakın dostu ve kayınpederidir peygamberimizin vefatından sonra ilk halife olan hz ebubekir sıkıntılı günler yaşamıştır


Irtidad dinden donme

Bu kategoride yer alan Cahiliye döneminde savaşılması yasak olan aylar başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Hz. Ebu Bekir dönemindeki irtidat hadisesi