Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:26
dualar
Yönetici

DUA Mehmet Kantarcı

DUA Mehmet Kantarcı

ACİLSERVİS
DUA

Ey bütün varlıkların yaratıcısı, bütün çaresizlerin yardımcısı ve bütün gariplerin tek sahibi. Şüheda yurdu, evliyâlar diyarı cennet vatanımızda, huzurundayız. Sana yöneliyoruz, sana sığınıyoruz, bizleri kabul eyle yâ Rabbi. İnanıyoruz ki, sen affı seversin. Tevbe edenleri affedersin. İlâhi kitabın hürmetine bizleri affeyle yâ Rabbi.

Ey Alemlerin Rabbi olan yüce Allah’ımız! Biz, Hz. Ademden, Hz. Muhammed’e uzanan nûra pervaneyiz. O mukaddes hak yoluna kurbanız. Senden başkasına kul olmayız. Ok olup atıldık Allah için, gülle gibi fırlatıldık İslâm için, siperlerden sıçrarız Kur’an için, candan geçeriz iman için, canımızı siper ederiz ezan için. Beden kıblemiz Beytullah ama, gönül kıblemiz Sensin.

Ey arıya bal, yılana zehir, böceğe ipek, örümceğe tül yaptıran Allah’ım! İşte yolundayız. Tufanlar içindeyiz ama sanki Nuh’un gemisindeyiz. Bizleri her türlü belâlardan muhafaza eyle yâ Rabbi…

Rabbimiz, unutacak veya yanılacak olursak, bizi sorumlu tutma. Çekemeyeceğimiz yükü bize yükleme, Sen Mevlâmızsın, kafirlere karşı bize yardım eyle.

Allah’ım! bizi ve çocuklarımızı namaz kılanlardan eyle, dualarımızı da kabul eyle. Hesap günü, bizleri, annemizi, babamızı ve bütün mü’minleri bağışla. Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Doğrusu onun azabı, sürekli ve acıdır. İçimizdeki iyiler hürmetine, kötülerimizi de af eyle yâ Rabbi. Ömrümüzü rızana uygun geçirmemizi nasip eyle. Vücutlarmıza sıhhat ve afiyetler ver Allah’ım.

Allah’ım! Özümüzü sana teslim ettik, her işimizi sana ısmarladık, sırtımızı sana dayadık; azabından korkarak, rahmetini umarak, Senden başka ne sığınacak yer, ne de kurtuluş yeri var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettik. Allah’ım, sana dua etmemizi bize sen emrettin, dualarımıza icabeti de sen vaad ettin. İşte emrin üzerine sana el açıp, dualar ediyoruz. Vaad ettiğin gibi icabetini bekliyoruz, dualarımızı kabul eyle Allah’ım.

Rabbimiz! Senden kalb-i selim ve doğruyu söyleyen lisan isteriz. Bildiğin bütün şerlerden sana sığınırız. Bildiğin bütün iyilik ve hayırları ihsan etmeni, sana malûm olan bütün günahlarımızı bağışla-manı senden niyaz ediyoruz. Allah’ım, senden öyle geniş bir rahmet isteriz ki, sen onunla kalbimizi hidayete yöneltirsin. Onunla işlerimizi yoluna kor, onunla dağınıklığımızı derleyip toparlarsın. Onunla içimizi düzeltir, onunla her türlü kötülüklerden bizleri korursun.

Yâ İlâhel Âlemin..! Verdiğin nimetleri, yaptığımız kusurları burada itiraf ediyoruz. Her bir hatamız bir bir gözlerimizin önünde.

Göz yaşlarımız Bedir’de secdeye kapanan Resulünün göz yaşları kadar saf ve duru değil ama, Duanız olmasa Rabbiniz sizi ne yapsın diyen de Sensin. Dua edin, duanıza cevap vereyim diyen de Sensin. Hazineleri sonsuz olan da Sensin. Bize rahmetini yağdır, bizlere, seni sevecek yürekler ver Allah’ım. Mazlumu çoğalan bir dünyadayız. Bizlere sabır ve tahammül gücü ver. Çocuklarımız senin emanetin. Onları senin yolunun yolcuları, Senin sevginin sevdalıları yap. Bizim yüzümüzden onlara dünya ve ahirette mahrumiyet yaşatma Rabbim.

Allah’ım! Nimetinin son bulmasından, afiyet ve selâmetinin değişmesinden, ansızın ceza vermenden ve gazabını gerektiren her şeyden sana sığınırız. Tahammülü güç belâdan, ölümü aratacak meşakkatten, su-i kazâdan, düşmanları sevindirecek dert ve musibetten sana sığınırız. Allah’ım, gazâbından rızâna, ukûbetinden affına, senden yine sana sığınırız. Sana gerektiği gibi, hamd ve senâdan aciziz. Şüphesiz ki sen, kendini senâ ettiğin gibisin. Allah’ım, kalbimizi nifaktan, işlerimizi ve ibadetlerimizi gösteriş ve riyâdan, dilimizi yalandan, gözümüzü haramdan, gönlümüzü hiyanetten temizle; şüphesiz ki, sen gözlerin hainliğini ve gönüllerin gizliliğini de bilirsin.

Allah’ım! Aramızdaki sulh ve barışı devamlı kıl, dirlik ve birliğimizi bozdurma, kalplerimizi sevgi ile birleştir. Bizi cehaletin karanlığından kurtarıp, ilmin aydınlığına kavuştur.
Allah’ım! Kalplerimizde, iman etmiş kimselere karşı kin bırakma. Şüphesiz sen, çok şefkâtli ve merhametlisin.

Ey kutlu Kâbe’nin Rabbi, bütün çaresizlerin yardımcısı ve bütün gariplerin tek sahibi! Kâinatın yaratılmasına sebep ilâhi sevginle gönlümüzü tutuştur yâ Rabbi! Bakma isyanlarımıza, kızma günahlarımıza, rahmet et, mağfiret et yâ Rabbi. Açlıkla, kıtlıkla, yoklukla, güç yetmeyen afetlerinle bizleri imtihan etme. Her türlü acılardan ve korkulardan bizleri muhafaza eyle. Cennet vatanımızı her türlü kötülerden ve kötülüklerden muhafaza eyle. Minarelerimizi ezansız, semalarımızı bayraksız, milletimizi devletsiz, yavrularımızı ilimsiz ve irfansız bırakma Allah’ım. Yâ Rabbi! O kadar çok nimetler veriyorsun ki, hangisine nasıl şükredeceğimizi bilemiyoruz.

Ey merhameti sonsuz, mağfireti hadsiz, şefkâti hudutsuz, ihsânı hesapsız olan Allah! Senin af ve mağfiretinin dairesi, bizleri belâ ve felâketlerden uzak tutacak kadar geniştir. Bizlere rahmetinle muamele eyle Allah’ım. Yusuf’u zindandan saraya, kölelikten sultanlığa çıkaran Sensin. Mazlumların göz yaşlarını akıtanları sana havale ediyoruz yâ Rabbi.

Ey bütün ümitlerin kaynağı, bütün felaketzedelerin tek dayanağı! Gönlümüzü ümit denizinde boğma. Bizleri ümitsizliğe düşürüp karanlıkta koyma. İhsânını üzerimizden kesip, kapından kovma yâ Rabbi. Bizleri, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyasına, yarın ölecekmiş gibi ahiretine çalışan münevver, uyanık ve hakiki müminlerden eyle. Bizleri namerde değil, merde dahi muhtaç eyleme. Bizlere, evlât acıları göstertme. Bizlere, anna baba bedduaları aldırtma yâ Rabbi.
Yâ Rabbelâlemin! Ordumuz, yurdumuz, milletimiz sana emanet, muhafaza eyle. Devletimize, milletimize z verme. Milletimize ihlâs ve sadakatle hizmet edenleri iki cihanda aziz eyle.
Milyonlarca şehidimizin kanını, canını feda ederek bize emanet bıraktığı vatan topraklarımızı düşmanların çizmeleri altında ezdirtme yâ Rabbi. Rengini şehitlerimizin kanından alan, semâlarımızda nazlı nazlı dalgalanan, istiklâlimizin sembolü al bayra-ğımızı indirtme yâ Rabbi. Şairin;
Bu ezanlar ki, şehadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli
mısralarındaki gibi, günün beş vaktinde güzel sesli müezzinlerimizin nidaları ile yankılanan ALLAHUEKBER sedâlarını minarelerimizden dindirtme, son nefesimizde Kelime-i Şahâdeti dillerimizden eksik etme, yürümekte olduğumuz hayırlı yolda bizleri muvaffak eyle yâ Rabbi.
Bütün acizlerin sığınağı sensin. Dertlilerin feryadını duyan, gönüllerin âhını işiten, yaptıklarımızı gören, isyanlarımızı bilen sensin. Bize her yerde sen gereksin. Yolumuzu nurlandır, gönlümüzü ferahlandır, sıkıntılardan kurtar, cemâlinle şereflendir Allah’ım.
Senden şifâ bekleyen nice hasta kullara,
Acılarla kıvranan yetimlere, dullara,
Bunca yükü taşımak zorunda olanlara,
Sen sabırlar ver Allah’ım.
Biz biçareyiz, sen tek çaresin. 21. Asırda gözyaşları dinmeyen, boynu bükük ümmetin adına el açtık. Allah’ım! Dinin mahzun, dostların mağdur, düşmanların mağrur. Kuvvetimizin tükendiğini hissediyoruz, bizlere yardım eyle yâ Rabbi.

Ey boğulanların imdadına yetişen, helâk olanları kurtaran, her gizli fısıltıyı duyan, bütün şikayetlerin son mercii, ihsânı kadîm olan Allah’ım! Dilek sahiplerinin elleri yalnız sana açılmış; ibadet eden kulların boyunları sana uzanmıştır. Hz.Muhammed (sav)’in hayır namına senden istediği her şeyi senden isteriz. Onun şer olarak, sana sığındığı her şeyden de sana sığınırız.

İlâhi! Bize göz aydınlığı, deryalar gibi gönül genişliği, başkalarına yardım etme alışkanlığı ve Muhammed’in güzelliğinden kalma tebessümler ver. Bizi, cimrilikten, öfkeden, kıskançlıktan, kendini beğenme hastalığından koru. Geçmiş ve gelecekteki bütün mü’min kardeşlerimizi sevmemizi nasip eyle. Bizi sevmeyen ve bize acımayan insanları başımıza musallat etme. Sevdiklerini sevebilmeyi bizlere nasip eyle.

…..şu ana kadar.. Okuduğumuz hatm-i şerifleri, yâsinleri, fatiha ve ihlâsları, Senin rızanı kazanmak düşüncesiyle yaptığımız zikir, ibadet ve her türlü güzel işlerimizi, getirdiğimiz, kelime-i tevhid ve selât-ü selâmları, dergâhında en güzel bir şekilde makbul eyle yâ Rabbi. Hasıl olan sevâbı, öncelikle; Medine-i Münevvere’yi nurlandıran, her an milyonlarca defa ismi şerifi hürmetle anılan sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) efendimizin mübârek ruhlarına hediye ediyoruz, vâsıl eyle yâ Rabbi. Hz. Adem’den beri gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve dînî İslâma hizmet etmiş bütün büyüklerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz, ikrâm eyle yâ Rabbi. Din, vatan, mukaddesat ve namus uğrunda canlarını fedâ eden, kanlı elbiseleri ile Allah’ın huzuruna çıkan, dünyalarına, anne-babalarına doymadan giden bütün şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi.
Şu anda ellerini semaya açmış, bu mübarek yerde (amin) diyen bu kardeşlerimizi yarın kıyamet gününde mükafatsız bırakma yâ Rabbi. Cümlemizin ölmüşlerinin ruhlarını da bu manevi merasimden hissedar ve haberdar eyle yâ Rabbi.

Allah’ım! İslâma ve müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Annemizi, babamızı ve bütün mü’minleri bağışla. Ailemize, akrabalarımıza ve bizden devam edecek nesillerimize, burada bulunan, bulunmayan bütün müslüman kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle yâ Rabbi.

İrciî davetin geldiğinde, bizlere ölümlerin en güzeli olan, dilimizde Kelime-i şehâdet ile, buyurun Eşhedü enlâilahe illâllah…. diyerek sana gelmeyi bizlere nasip nasip eyle yâ Rabbi.
Sana açılan eller hürmetine, seni zikreden diller hürmetine, arşı âlâda tavaf eden melekler hürmetine, Kâbe hürmetine, Alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa (sav) hürmetine, dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı af eyle yâ Rabbi.
Biz, kısık sesleriz.. minareleri,
Sen, ezansız bırakma, Allah’ım!
Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız
Ve vatansız bırakma, Allah’ım!
Müslümanlıkla yoğrulan yurdumuzu
Müslümansız bırakma, Allah’ım!

Çalı bile kendine sığınan kuşu itmez.
Sen gafursun, azizsin, Senin keremin bitmez.
Sen ki; Sana geleni, çevirmezsin eli boş,
Aşık boşa dememiş; Lutfunda kahrında hoş .

Güç Senindir, güçlü Sensin yâ Rabbi!
Güçsüzlere güç verensin yâ Rabbi!
Bize hakkı gösterensin yâ Rabbi!
Bize dirlik, düzenlik, huzur ver
Anlayış ver, fazilet ver, onur ver
Huzme huzme aydınlık ver, nur ver.
Esirgeme nimetini yâ Rabbi!
Bize de ver cennetini yâ Rabbi!
Kırma bizim dalımızı yâ Rabbi!
Boş çevirme elimizi yâ Rabbi!

Biz günahkar kullara hidayet ve Allah’ım!
Göçüp giden ömrümüze letafet ver Allah’ım!
Zalimlere her yerde rezalet ver Allah’ım!
Fukaraya sabırlar, zenginlere cömertlik ver Allah’ım!
Taşlaşan kalplere merhamet ver Allah’ım!
Çorak gönüllerimize muhabbet ver Allah’ım!

Ataların emaneti mübarek vatanı,
Vatan için şehit düşüp kucağında yatanı,
O mukaddes kışlalarda eli silah tutanı,
Düşmanların şerrinden emin eyle yâ Rabbi.

Kahraman milletimizi, türlü iftiralardan,
Hürriyete kasteden çağ dışı belalardan,
Asil milletimizi, sapık maceralardan,
Anarşiden, nifaktan emin eyle yâ Rabbi.

Af yağmurunu sağnak sağnak ver bize
Cennet yolunu adım adım ser bize,
Nur perdelerin kanat kanat ger bize,
Mahşer günü, bizi utandırma yâ Rabbi.

Senin yüce kelamını baş tacı edenlere,
Şu anda huzurunda el açan bedenlere,
Ve Hz.Muhammed’in izinden gidenlere,
Cennet anahtarlarını ihsan eyle yâ Rabbi

Koru bizi huzuruna kul hakkıyla gelmekten,
Nefsimizin batağında aklımızı çelmekten,
Koru bizi kelime-i şehâdetsiz ölmekten,
Bize hesap günü müjdeler ver yâ Rabbi.

Senden geldik, yine dönüşümüz sana,
Şükrümüzü kabul et verdiğin cana,
Dünyalar bir yana, Senin rızan bir yana,
Sen ki; bağışlarsın, Rabbim diyeni,
Manşerde Kur’an’la haşreyle bizleri.

Asuman kan ağlıyor insanların feryadına,
Yetiş yâ Rahim Allah çaresizlerin imdâdına
Kalbi İslâm yandı artık ey Hüdâ’yı Zülcelâl
İsmi Âzam hürmetine verme İslâm’a zevâl.

Amîn…
Ve selâmün âlel mürselin,
Velhamdülillâhi rabbil âlemin…

Mehmet Kantarcı
19.08.2004


Bugün En Çok İhtiyaç Duyduğumuz Şey

LeoparGS
Bugün En Çok İhtiyaç Duyduğumuz Şey

Duaya önem verme Zat-ı Uluhîyete önem verme demektir.

Bütün ağızlardan, bütün gönüllerden yükselen dualar, bir tek ağızdan çıkan dualara nispetle daha serî kabul olma ihtimaline sahiptir. Dua edenlerden birine kabul fermanı çıkarsa onların hepsinin duası kabul buyrulur. Buna bir dua korosu diyebiliriz. Yani birisi bir ud gibi yanar yakınır; bir diğeri keman gibi yanık yanık içini döker. Bu dualar birbirlerinin namına da geçerli olabilir.
Dua, Rabbimizin nezdinde görüntüsü olmayan, görüntüsü olmak sûretiyle riya ile, süm’a ile nötürleşmeyen halis bir ibadettir. Duada hiç kimse bir başkasının ne dediğini bilemez. Bu bakımdan dua Rabbimizle aramızda hususî ve hâlisane bir münasebetin ifadesi olmaktadır.
Üzerinde ne kadar durulursa durulsun, dua hiç hafife alınmaması ve asla ihmale uğramaması gereken bir ibadettir. Evvelâ, kendimizin dua ibadeti konusunda çok hassas ve çok istekli olmamız gerekir. Duasız bir hiç olduğumuzu nefsimize, ruhumuza nakış işler gibi işlemeliyiz. Sonra da, bıkmadan, usanmadan her zaman dua mevzuunda tahşidat yapıp insanları duaya yönlendirmek lazım gelir. Çünkü insanlarda çok ciddî sebepperestlik var. Mutlaka her şey için onu kaldırabilecek ona gücü yetebilecek bir sebep, bir fiil arıyorlar. Sebeplere ehemmiyet vermek elbette güzeldir. Kaldı ki biz buna fiilî dua diyoruz. Fakat ağızla söylenen kavlî dualara da fiil, sebep ve amel kadar önem vermeliyiz.
Duaya önem verme Zat-ı Uluhîyete önem verme demektir. Kur’an-ı Kerim’de "Allah sizi ne yapsın ki duanız olmazsa!”; diğer bir ifadeyle "Ne işe yararsınız ki duanız olmazsa” deniliyor. Burada ayet-i kerimedeki üslubun manasına dikkat etmek gerekir. Diğer bir ayet-i kerimede "Bana dua edin, Ben de icabet edeyim” buyuruluyor. Hemen arkasından da "Bana ibadetten yüz çevirip büyüklenenleri Cehenneme yüz üstü atarız” deniyor. Demek ki duayı hafife alan ve ona değer vermeyip müstenkif kalanlar burunlarının üzerine Cehenneme devrilecekler.. Duayı Rabbimizle önemli bir münasebet olarak görme.. Onun sebepler üstü tesirine inanma.. Allah’a teveccüh adına günde bir kaç defa kendini rehabilite etme.. Konumuna göre bulunulması gereken yerde bulunma.. İnsan olmanın hakkını eda etme… Bütün bunlar çok önemlidir ve bunların aksi kibirdir, gururdur.
Diğer taraftan dua sebepler üstü O’nun kudretinin her şeye yeteceğine, her şeyin hakkından geleceğine inanmanın ifadesidir. İnsan günde bir kaç defa kendisini "ben şunu yapabilirim, bunu yapabilirim, şuna-buna teşebbüs edebilirim; bunlar olmayabilirler. Fakat kudreti nâmütenâhî sebepler üstü fevkaladeden ihsanlarda bulunup bunları bana lutfedebilir” mülahazasıyla kendini rehabilite etmelidir.
Gönülden ve Ciddiyet İçinde Dua Etmeli!
İnsan, ellerini kaldırıp Allah’tan bir şey isterken inanarak istemelidir. Şayet inanmadan istenirse o zaman eller Allah’a doğru kaldırıldığında düpedüz riyakarlık yapılıyor demektir.
Diğer taraftan dua bizimle Rabbimiz arasında ciddî ve sırlı bir münasebetin adıdır. Dolayısıyla duanın ciddî bir tavra ihtiyacı vardır. Yani kendini salarak, gaflet içinde dua etmek duaya karşı yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bizim en müteeddibâne tavrımız ne ise o tavır içinde dua etmek, duaya karşı saygımızın ifadesidir. Yani el işte gönül oynaşta, şurayı-burayı tarassut ederek, kendini salarak değil.
Evet, tam bir ciddiyet içinde ellerini Allah’a kaldırırken kalbin de kapılarını sonuna kadar O’na açıp, söylenen her kelimeyi duyarak dua etme bir mümine yakışan tavırdır. Dua ne bağırmadır ne de her hangi bir makamda üslup tutturup gitmektir. Belki kalbin sesini bulma ve maksadı onunla ifade etmektir. Buna göre tavır takınmalı, duruşa geçmeli, vaziyet almalı, ciddiyetle ve kendinden uzaklaşarak hatta ayaklarının uyuştuğunu hissetmeyerek el açıp O’nun huzurunda durmalı. Böyle büyük bir huzurda bir insanın duruşu tasavvur edildiğinde, insanın orada kendini düşüneceği söylenemez. Bütün hesap O’nun huzurunda olmaya bağlı yürür.
Bu açıdan herkes kendisi de dua edebilir. Ya da toplu bir yerde bir kişi dua edip, diğerleri "Amin!” diyebilir. Önemli olan duanın külliyet kesbetmesidir. O heyet içerisinden bir kişi hâlisane söyler; o sözler içerisinde hâlisane bir ses Allah’a yükselir. O halis dua hürmetine, Allah diğerlerini de kabul buyurur; veya hepsini kabul buyurur fakat o duaya ayrı bir derinlik lutfeder, anında is’af buyurur yani yerine getirir. Hayırları indirir, belaları def ü ref’eyler.
Ümmet-i Muhammedin hâl-i hazırdaki içler acısı durumu için gece gündüz durmadan dua edilse yine de azdır. Çünkü ümmet-i Muhammed var olduğundan bu yana bugün maruz kaldığı ölçüde belaya, musibete, kafirce tavır ve davranışlara maruz kalmamıştır. Değişik hiddet ve şiddetlere maruz kalmış fakat bugün olduğu ölçüde sahipsiz ve müdafisiz kalmamıştır. Onun için de, ferden ferdâ yahut toplu olarak, ne kadar dua etsek sezadır.
Ne olur, elimizden bir şeyin gelmediği meselelerde hiç olmazsa dualarımızı eksik etmeyelim!.. etmeyelim; zira, duanın gücüne dikkat çeken büyüklerimiz bizden başka değil, sadece dua hususunda yardım bekliyorlar; derin bir kulluk şuuruyla alnımızı yere koyup birkaç damla gözyaşıyla süsleyeceğimiz içli niyazlar istiyorlar.

A. Said Tunçpınar


Yanıt: DUA

Ecir
Elhamdulillahi Ala Külli Hal
Allah razı olsun…

Okudunuz mu?  Karı-Koca geçimsizliği için okunacak dualar

Soru: DUA Mehmet Kantarcı

Ahmetali
yukarıdaki dua gerçekten çok hoşuma gitti.İnanın okurken çok etkilendim.Rabbim hepimizi razı olan kullarından eylasin amin slm.


Desert Rose
Yâ İlâhel Âlemin..! Verdiğin nimetleri, yaptığımız kusurları burada itiraf ediyoruz. Her bir hatamız bir bir gözlerimizin önünde.

Göz yaşlarımız Bedir’de secdeye kapanan Resulünün göz yaşları kadar saf ve duru değil ama, "Duanız olmasa Rabbiniz sizi ne yapsın” diyen de Sensin. "Dua edin, duanıza cevap vereyim” diyen de Sensin. Hazineleri sonsuz olan da Sensin. Bize rahmetini yağdır, bizlere, seni sevecek yürekler ver Allah’ım. Mazlumu çoğalan bir dünyadayız. Bizlere sabır ve tahammül gücü ver. Çocuklarımız senin emanetin. Onları senin yolunun yolcuları, Senin sevginin sevdalıları yap. Bizim yüzümüzden onlara dünya ve ahirette mahrumiyet yaşatma Rabbim.

Çok güzel dualar hepsine amin…Allah c.c razı olsun

Okudunuz mu?  Kalbinizdeki vesveseden kurtulmak için dua

gökhanagt
< Af yağmurunu sağnak sağnak ver bize
Cennet yolunu adım adım ser bize,

Nur perdelerin kanat kanat ger bize,
Mahşer günü, bizi utandırma yâ Rabbi.

Senin yüce kelamını baş tacı edenlere,
Şu anda huzurunda el açan bedenlere,
Ve Hz.Muhammed’in izinden gidenlere,
Cennet anahtarlarını ihsan eyle yâ Rabbi

Koru bizi huzuruna kul hakkıyla gelmekten,
Nefsimizin batağında aklımızı çelmekten,
Koru bizi kelime-i şehâdetsiz ölmekten,
Bize hesap günü müjdeler ver yâ Rabbi.
>
güzel anlamlı dizeler Allah razı olsun.

Okudunuz mu?  Hz, Ebubekir'in Duası

mehmet kantarcı dua, Allahım vatanımızı ve milletimizi koru, Allahım islama ve müslümanlara yardım eyle

Bu kategoride yer alan Bir Müslümanın, din kardeşine gıyâbında yaptığı duâ kabûl olunur. başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

DUA Mehmet Kantarcı