Anasayfa
7 Mayıs 2021, 7:30

Hz. Asiye hakkında bilgi verir misiniz?

Hz. Asiye hakkında bilgi verir misiniz?

Sedanur
Hz. Asiye hakkında bilgi verir misiniz?

Kuran-ı Kerim´de onun Hz. Musayı bulup sarayına almasından bahsedilir. Hz. Musanın doğduğu yıl Firavun İsrailoğullarından doğan bütün erkek çocukları öldürüyordu.

Hz. Musa doğduğunda Allah (cc) annesine onu bir tabut veya sandık içine koyup nehre bırakmasını, korkmamasını ve Allah’a güvenmesini emretti. (Kasas,7)

Allahın izniyle nehir Hz. Musanın içinde bulunduğu sandığı getirip Firavun´un sarayı dibinde durdurdu. O sırada nehirde kenarındaki cariyeler sandığı alıp Âsiyeye getirdiler. Âsiye valide sandığın içinde bebeği görünce kalbi ona karşı sevgiyle doldu. Yüce Allah (cc) onun himayesini uygun görmüştü. Firavun ne kadar çocuğu öldürmek istediyse de Âsiye Hatun engel oldu, ne yapıp edip onu ikna etti ve bebeği kendisi aldı.

Okudunuz mu?  Evladın anne baba üzerinde hakkı var mı ve evlat anne babasına hakkını helal etmeyebi

Bu arada sandık kıyıdan takip eden Hz. Musanın ablası koşup annesine durumu haber verdi. Şimdi bebeğe süt anne arıyorlar ve bebek hiç kimsenin sütünü emmiyordu. Abla gelip Âsiye valideye sizin için hayırlı bir aile tanıyorum. İsterseniz çocuğu onlara verin diyerek kendi annesine götürdü. Hz. Musa annesini emdi ve çocuğun bakımı Allahın izni ile kendi annesine verildi. Âsiye Valide de bütün aileyi himayesi altına aldı. Buradan anlaşılıyor ki; Âsiye valide Hz. Musa büyüyene kadar ve tebliğine başladıktan sonra da Hz. Musaya hep destek oldu. (M. Asım Köksal, Peyg. Tarihi,c 2, s 50)

Kuran-ı Kerimde Âsiye validenin durumu şöyle anlatılıyor: Allah (cc) iman edenlere de Firavunun zevcesini bir musal olarak getirdi. O vakit o Ya Rabbi bana katında cennette bir ev yap! Beni firavundan ve onun kötü amellerinden kurtar! Beni o zalimler gûruhundan selamete çıkar! demişti. (Tahrim, 11)

Okudunuz mu?  Üç İhlas bir Fatiha

Âsiye valide o zalim ve hain Firavunun karısı olduğu halde Allah’a iman etmiş bir kadındır. Allah’a imanı ve Hz. Musayı himayesi sebebiyle Allah (cc) ona yüksek dereceler vermiş, şehadet nasip etmiş aynı zamanda Peygamber Efendimizin (sav) övgüsüne mahzar olmuştur. Cennet kadınlarının en üstünleri Hatice Bintil Huveylid, Fatıma Binti Muhammed, Meryem Binti İmran, Firavun Zevcesi Âsiye Binti Muzahimdir. (Ahmed B. Hanbel, Müsned,c.1,s36 ; Hakim, Müstedrek, c 2, s, 594)

Samimi ve imanında sebatlı bir kadın idi. İbadet vakti geldiği zaman bir bahane bulur, odasına çekilir ve orada Allah’a ibadetini gizlice yapardı. Mevki sahibi bir kadın olduğu halde ibadetini gizli yapması, Firavun’dan çekindiği içindi.

Okudunuz mu?  Şafi mezhebine göre köpek neden haramdır?

Asiye’nin iman ve İbadetini gizlemesi uzun süre devam etti. Bardağı taşıran son damla Firavun’un, Hazakiyel’in hanımını idam ettirmesi oldu. Asiye sarayın pen-ceresinden olup bitenleri ve idam olayını gözlüyordu. Ona nasıl işkence edildiğini ve nasıl öldürüldüğünü dehşetle takip etmişti.

Hazakiyel’in hanımı öldürüldüğü sırada Asiye, meleklerin gelip onun ruhunu nasıl aldıklarını, o sırada ona ne gibi ikramlarda bulunarak göklere çıkardıklarını görmüş ve Allah’a imanı güçlenmiş, bağlılığı artmıştı. O, Melekleri temaşa ederken girdiği manevi alemde bulunduğu sırada kocası Firavun ansızın odaya girdi ve Hazakiyel’in hanımının haberini ve ona yaptığı işkenceleri anlatmaya başladı. Sözünü bitirdikten sonra Asiye: "Yazıklar olsun! Yuh olsan sana ey Firavun! Allah’a karşı gelmeye nasıl cesaret ediyorsun, inanmışlara işkenceyi nasıl reva görüyor-sun?" diye çıkıştı. Hiç ummadığı ve beklemediği bu söz karşısında Firavun: " Az önce işkence ile öldürdüğümüz kadına gelen cinnet galiba sana da gelmiş" dedi. Asiye: "Hayır! Dedi. Ne ona cinnet geldi ve ne de bana. Şunu bil ki ben, senin de, benim de, alemlerin de Rabbi olan Allah’a iman ettim". Firavun Asiye’nin annesini yani kayın validesini çağırarak, "Kızlarımın berberi gibi kızın Asiye de delirmiş" dedi. Sonra da Asiye’ye : "Ya Musa’nın ilahına küfreder, onu tanımazsın, ya da işkenceler altında can verirsin" dedi.

Okudunuz mu?  Dinden çıkaracak Günahları Bilmeden İşlemek

Firavun odadan çıkıp gidince annesi yaklaştı ve kızını Firavun’un dediğini yap-ması için iknaya çalıştı. Asiye diretti ve : "Ey anne! Eğer istediğin şey, benim Al-lah’a karşı gelmem ve O’na küfretmem ise bu asla olmaz", dedi. Hanımının kesin kararını duyan ve deliye dönen Firavun’un emri ile Asiye işkencelerle öldürüldü ki bu Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinde şöyle ifade edilmiştir: "Allah, inananlara Firavun’un karısını misal gösterir: O vakit o demişti ki: "Ya Rab! Katında benim için Cennet”te bir ev yap!."(Tahrim 11)

Okudunuz mu?  Yaşar Nuri Öztürk’ün Yorumuyla Namaz ve Diyanetin cevabı

Asiye bu niyazı ile, ruhunun Allah yolunda iman ile şehid olup, bu sayede Al-lah katında rahmete nail olmasını ve Rabbin Arş’ına en yakın bulunan Sidre-i Münteha’nın yanında, Cennetu’l-Me’va’da kendisine ebedi bir istirahatgah inşasını istemişti: "… (Bu suretle) beni Firavun’dan ve onun işlediklerinden kurtar, demişti"

Okudunuz mu?  Bir erkeğin bakımını yapan kadının erkeğin mahrem yerlerine bakmasının hükmü nedir

Asiye, Firavun’dan ve onun kötü amelinden kurtarılmasını istedi. Firavun’un kötü ameli şirk, zulüm ve tasallutudur. "Zalim kavm"den maksat da zulüm ve haksızlık-ta Firavun’a yardımcı olan ve "Al-i Firavun" adıyla anılan Kıptîlerdir.

Rivayete göre Asiye bu duayı yapınca, Cennet’teki makamı derhal keşf ile ken-disine gösterilmiş ve hiç bir azap duymaksızın ruhu uçmuş, işkence olsun diye üzerine konan kaya, ruhsuz kalan cesedinin üzerine düşmüştür.Bir rivayete göre Firavun’un emri ile dört ayrı yere kazıklar çakılmış, Asiye, el ye ayaklarından bu kazıklara bağlanarak işkence ile öldürülmüştür. Kur’an’daki "kazıklar sahibi Firavun" ayetinin buna işaret olduğu söylenmiştir.(Fecr 10)

Okudunuz mu?  Cünüp Olarak Ölen Kişi, Ahirete İmansız mı Gitmiştir?

İbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre de, dininden dönmesi için Asiye’ye işken-ce edildiği sırada Hz. Musa oradan geçiyordu. Asiye, parmağı ile işaret ederek du-rumundan şikayette bulundu. Hz. Musa azabının hafifletilmesi için Allah’a dua et-ti. Bundan sonra Allah’a kavuştuğu ana kadar ızdırap duymadı. Asiye Allah’tan en son şu dilekte bulundu: "Ya Rab! Katında benim için bir ev yap!" (Tahrim 11) Al-lah duasını kabul ederek kendisine: "Başını yukarı kaldır!" diye vahyetti. Başını kaldırınca Cennet’te kendisi için inciden yapılmış evi (sarayı) gördü ve hemen gü-lümsedi. Firavun onun güldüğünü görünce: "Azap içinde gülen deliye bakınız!" diye bağırdı".(et-Taberi, Tefsir, XXIII, 130-31; XVIII, 171; XXX, 179; İbnu’l-Cevzi, Tefsir, VIII, 314 v.cl.; İbn Kesir, Tefsir, VII, 63 v.d.; îbn Kesir, el-Bidaye, II, 59 v.d.)

Okudunuz mu?  Tavuktan adak olur mu ?

Bazı haberlere göre Asiye Cennet’te Hz. Peygamber’in eşleri arasına gire-cektir. Allah, İmran kızı Meryem’i, Firavun’un hanımı Âsiye’yi ve Musa’nın kızkardeşi Gülsüm’ü Cennette bana zevce olarak vermeyi hükmeyledi. (İbni Mâce Tercümesi, 10: 649.)

Abdullah Aydemir – Peygamberler Tarihi


Cevap: Hz. Asiye hakkında bilgi verir misiniz?

islamdostu
ne mutlu hz. asiyeye. Alahın övgüsüne sahip kadın


Yanıt: Hz. Asiye hakkında bilgi verir misiniz?

Desert Rose
Allah c.c razı olsun kardeşim


Soru: Hz. Asiye hakkında bilgi verir misiniz?

bir garip yolcu
Allah Celle Celaluhu razı olsun. Mevlam hepimizi Asiye annemizin yanina Cennete koysun
in$Allahu teala…

Okudunuz mu?  Ölümü istemek günah mıdır?

Ecrinim
< Ya Rab! Katında benim için Cennet”te bir ev yap!."(Tahrim 11)

Asiye bu niyazı ile, ruhunun Allah yolunda iman ile şehid olup, bu sayede Al-lah katında rahmete nail olmasını ve Rabbin Arş’ına en yakın bulunan Sidre-i Münteha’nın yanında, Cennetu’l-Me’va’da kendisine ebedi bir istirahatgah inşasını istemişti: " >
Ne büyük bir lütuf
Ne güzel bir teslimiyet..
Allah c.c. razı olsun kardeşim..


maximilian
Firavun’un hanımı Hz. Asiye hakkında bilgi verir misiniz?

Bazı haberlere göre Hz. Asiye Cennet’te Hz. Peygamber (asv)’in eşleri arasına gire-cektir.

"Allah, İmran kızı Meryem’i, Firavun’un hanımı Âsiye’yi ve Musa’nın kızkardeşi Gülsüm’ü Cennette bana zevce olarak vermeyi hükmeyledi.” (İbni Mâce Tercümesi, 10: 649.)

Okudunuz mu?  EyvAllah kelimesinin anlamı nedir?

(Abdullah Aydemir – Peygamberler Tarihi)


ebediyyetyolcusu
Selâm olsun Asiye validemize ve kendini Allah için feda edenlere,
ne mutlu canlarını Allah için seve seve feda edenlere ki, cennetlerde yüksek makamlara kavuştular.


hz asiye, asiye annemiz, hz.asiye annemiz

Bu kategoride yer alan Çift cinsiyetli insanlara İslamın bakışı nasıldır. Yaratılış hikmeti nedir bu insanla başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Hz. Asiye hakkında bilgi verir misiniz?