Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:19
dualar
Yönetici

Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?)

Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?)

Fatıma-Tuana
Esselamun Aleykum…Babam Çok Hsta Allah rızası için dularınızı eksık etmeyınn çok ıhtıyacımız var Allah razı olsun Selam ve dua ie


Cevap: Esselamun Aleykum..Allah Rıazsı İçin Dularınızı eksık etmeyın..

gülseven
Allah c.c acil şifalar versin Allah yardımcınız olsun dualarım sizinle


Yanıt: Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?)

Ebâ Bekr
Rabbim Eş-Şafi ismi şerifi ile Acil şifalar versin İnşaAllah dualarımızı red olunmayan dualar zümresine dahil eder şu mübarek günlerin, şu mübarek günlerde yapılan hayırların, hasenatların, ibadetlerin, tahiyatların, hatimlerin,salavatların, aşr-ı şeriflerin,hatme-i haceganların,zikrlerin hatırına nerede ne kadar hasta var ise cümlesine şifalar verir inşaAllah. Bize düşen umudumuzu yitirmememizdir

Eş-Şafi: Hastalara şifa veren Allah.

Şafii ismi ile Allah (cc) insanın maddi ve manevi hastalıklarına şifa verir.

Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur;" (Şuara Suresi, 80)

Okudunuz mu?  Birbirimize dua etmemiz hakkında(gıyabında dua)

İnsanın acizliğini kavradığı ve ne kadar muhtaç konumda olduğunu en çok fark ettiği anlardan biri şüphesiz hasta olduğu andır. Her hastalığın kişi üzerinde meydana getirdiği bedensel ve ruhsal etkiler birbirinden çok farklıdır. Ancak hepsi hikmetli bir yaratılışın delilidir. Gözle bile görülemeyen bir virüsün insanı tanınmayacak hale sokması, vücuda giren bir mikrobun kimi zaman teşhis dahi edilememesi, Allah’ın gücünün en açık delillerindendir. Bilim adamlarının tek bir virüsü ortadan kaldırmak için yaptıkları deneyler, araştırmalar Allah’ın yaratmadaki üstünlüğünü gözler önüne serer.

Hastalığı veren Allah olduğu için bu hastalığın geçmesi de ancak Allah’ın dilemesi ile olur. Allah dilediği takdirde Şafi sıfatı ile verdiği hastalığı ortadan kaldırır. Nitekim Allah dilemedikçe tüm dünyanın doktorları, en gelişmiş teknolojik aygıtlar, keşfedilen en son ilaçlar biraraya gelse yine de o kişinin hastalığının iyileşmesi imkansızdır. Kullanılan ilaçların hepsi, hastalığın iyileşmesi için birer vesiledir. Eğer Allah dilerse uygulanan tedaviyi vesile kılarak kişinin iyileşmesine izin verir. Ne var ki Allah dilemedikçe çok basit gibi görünen bir hastalık dahi kişinin ölümüne sebebiyet verebilir.

Okudunuz mu?  Allah muvaffak etsin ne demek ?

Bu durumda insanın yapması gereken, kendi aczinin yanında Rabbimiz’in sonsuz gücünü görebilmek ve sıkıntı içinde olduğu her an O’ndan yardım dilemektir. Hz. Eyüb’ün şeytan tarafından kendisine dokundurulan sıkıntı karşısında gösterdiği güzel ahlak, sabır ve tevekkül tüm müminlere örnek olmuştur. Allah onun duasına icabet etmiş ve onu bu sıkıntıdan kurtarmıştır. Hz. Eyüp ise sabretmenin ve yalnızca Allah’a yönelip dönmenin büyük ecrini almıştır.
Selam ve dua ile…


Soru: Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?)

poyrazgülü
Rabbim acil şifalar versin kardeşim inşaAllah sizlere de bol sabırlar ihsan eylesin


Hoca
< Esselamun Aleykum…Babam Çok Hsta Allah rızası için dularınızı eksık etmeyınn çok ıhtıyacımız var Allah razı olsun Selam ve dua ie >
Allah acil şifa versin babana ve tüm hasta yatan müslümanlara.

Okudunuz mu?  Peygamberimizin çok okuduğu dua

Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?)

145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?)
903. Âişe radıyAllahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, bir kimsenin herhangi bir yeri ağrıdığında veya yara bere olduğunda Hz. Peygamber parmağıyla şöyle yapar – râvi Süfyân İbni Uyeyne, şehâdet parmağını yere değdirip kaldırarak Hz. Peygamber’in nasıl yaptığını gösterdi– ve:
– "Bismillah, bu birimizin tükrüğüyle karışmış bizim yurdumuzun toprağıdır, Rabbımız’ın izniyle hastalarımıza iyi gelir” buyururdu.[1]
İnsan hammaddesinin toprak olması dolayısıyla bazı müslümanların tükrüğüyle yeryüzü toprağının karışımı da hastalıklara şifa vasıtası olabilir. [2] 904. Yine Âişe radıyAllahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Nebî sallAllahu aleyhi ve sellem, aile fertlerinden biri hastalanınca, sağ eliyle hastayı sıvazlar ve şöyle dua buyururdu:
"Bütün insanların rabbı olan Allahım! Bunun ıstırabını giderip, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Buna, hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ihsan et!”[3] 905. Enes radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre, (talebesi) Sâbit’e –Allah ona rahmet etsin–
– Sana, Hz. Peygamber’in hastaya okuduğu duayı okuyayım mı? diye sordu. Sâbit de:
– Oku!. dedi. Bunun üzerine Enes şu duayı okudu:
"Ey insanların, ıstırabları gideren Rabbi, Allahım! Senden başka şifa verecek yoktur. Buna, hiçbir iz bırakmayacak şekilde şifa ver; şifa veren ancak sensin.”[4] 906. Sa’d İbni Ebû Vakkâs radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre şöyle dedi:
Hastalığımda Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi ve üç defa:
"Rabbim, Sa’d’ı iyileştir” diye dua buyurdu.[5]
907. Ebû Abdullah Osman İbni Ebül–Âs radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre, (müslüman olduğundan beri) vücüdunda hissettiği bir ağrıdan dolayı Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem’e şikâyette bulundu. Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem de ona şunu tavsiye etti:
– "Vücudunun ağrıyan yerine elini koy ve üç kere "bismillah” de, yedi kere de ‘bendeki bu hastalığın şerrinden ve ileride yenileyip elem ve hüzün vermesinden Allah’ın izzet ve kudretine sığınırım’ de!”[6] 908. İbni Abbas radıyAllahu anhumâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kim, henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun başucunda yedi kere; "büyük arşın sahibi yüce Allah’dan seni iyi etmesini dilerim” diye dua ederse, Allah o hastayı iyi eder.”[7]
909. İbni Abbâs radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallAllahu aleyhi ve sellem, hasta bir bedevîyi ziyaret etti. Her hastayı ziyaret ettiğinde yaptığı gibi ona da, "Geçmiş olsun, hastalığın günahlarına keffâret olur inşAllah” buyurdu.[8]
910. Ebû Saîd el–Hudrî radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre Cebrâil aleyhisselâm, Nebî sallAllahu aleyhi ve sellem’e gelerek:
– Ey Muhammed, hasta mısın? diye sordu. Hz. Peygamber de:
– Evet, dedi. Cebrâil aleyhisselâm:
– Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum” diye dua etti.[9]
911. Ebû Said el–Hudrî ve Ebû Hüreyre radıyAllahu anh’dan rivayet edildiğine göre, bunlar Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğuna şahit oldular:
–”Kim, Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah büyüktür”, derse; Allah onu doğrulayarak: – "Benden başka ilah yoktur, ben büyüğüm” buyurur. Kul:
– "Allah’tan başka ilah yoktur, O tektir, ortağı yoktur”, dediğinde, Allah Teâlâ, (o kulunu tasdik ederek) – "Benden başka ilah yoktur, ben tekim, eşim–ortağım yoktur” buyurur. Kul:
– "Allah’tan başka ilah yoktur. Mülk de O’nun, hamd de O’nundur”, dediğinde Allah Teâlâ:
– "Benden başka ilah yoktur, hamd de benimdir, mülk de benimdir” buyurur. Kul:
– "Allah’tan başka ilah yoktur, güç kudret yalnız Allah’ındır”, dediği zaman Allah Teâlâ;
– "Benden başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak benimdir, benimledir” buyurur.
Bu açıklamalardan sonra Resûl–i Ekrem sallAllahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek; "Bu duaları bir kimse hastalığında söyler de sonra ölürse, cehennem ateşi ona dokunmaz” buyurdu.[10]
Dua gerçek şifa verene direkt başvurmak demektir. Peygamberimiz hastalıklara şifa vermesi için hem kendisi Allah’a dua eder hem de nasıl dua edilmesi konusunda ümmetine tavsiyelerde bulunurdu. 901, 909 numaralı hadisler bunların örnekleridir. [11]
——————————————————————————–
[1] Buhârî, Tıb 38; Müslim, Selâm 54. Ayr. bk. Ebû Dâvûd, Tıb 19; İbni Mâce, Tıb 36.
[2] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 272.
[3] Buhârî, Merdâ 20, 38, 40; Müslim, Selâm 46–49. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tıb 18, 19; Tirmizî, Daavât 111; İbni Mâce, Cenâiz 64, Tıb 36, 39.
[4] Buhârî, Tıb 38, 40. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tıb 19.
[5] Müslim, Vasâyâ 8. Ayrıca bk. Buhârî, Merdâ 13, 30.
[6] Müslim, Selâm 67. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tıb 19; Tirmizî, Tıb 29, Daavât 125; İbni Mâce, Tıb 36.
[7] Ebû Dâvûd, Cenâiz 8; Tirmizî, Tıb 32.
[8] Buhârî, Tevhîd 31, Menâkıb 25, Merdâ 10, 14.
[9] Müslim, Selâm 40.
[10] Tirmizî, Daavât 36.
[11] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 273.

Okudunuz mu?  Dünür olma Sırasında Yapılabilecek Dua

Yusuf

"Bütün insanların rabbı olan Allahım! Bunun ıstırabını giderip, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Buna, hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ihsan et!”[3]

Amin


şaf_ak
<
"Bütün insanların rabbı olan Allahım! Bunun ıstırabını giderip, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Buna, hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ihsan et!”[3]

Okudunuz mu?  Tehlikelerden koruyan dua

Amin >

amin amin amin

acil şifa versin Rabbim


gül sema
<

"Bütün insanların rabbı olan Allahım! Bunun ıstırabını giderip, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Buna, hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ihsan et. >
Allah şifa versin….Amin…

Okudunuz mu?  Allah ıslah etsin demek günah mı ?

Fatıma-Tuana
Rabbım Cümlenizden Razı olsun sağolasınız Bu Mubarek Gunlerde Rabbım inşaalah bızelerın elı boş gondermez..İnşaalah Butun hastalara şıfa ve yakınlarınada sabır verır..Veren Allah Alan Allah Rabbımden gelen herşey hoş geldı sefa geldı ama çok acı gerçekten…Herşey Rabbım’ın Takdiri..Rabbım Babama ve bütün ümmet’i Muhammed’e Acıl şifaler versın inşaalahh..Aminnn..

Okudunuz mu?  Beddua ne zaman tutar?

fatmac
ALLAH sifalar versin INSALLAG


Kayıtsız Üye
Rabbim acil sifalar versin insaAllah


Kayıtsız Üye
Kardeşlerim hepinizin berat kandili mübarek olsun, validem rahatsızlığı sebebi ile hastahanede ona dua rica ediyorum hepinizden Müslümanın müslümana dua sı kabul olur.


Kayıtsız Üye
Abilerim ablalarım kızım yogun bakımda nolursunuz dualarınızı esirgemeyin rabbim cümlemizin şifasını versin hepinizden Allah razı olsun.

Okudunuz mu?  Diş Ağrısı İçin Dua

şafi ismiyle şifa, Allah şafi ismiyle şifa versin, rabbim şafi ismiyle şifa versin

Bu kategoride yer alan Allah seni bildiği gibi yapsın anlamı nedir ? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?)