Anasayfa
3 Temmuz 2021, 22:58
Cenaze
Yönetici

Şafi mezhebine göre cenaze namazı nasıl kılınır?

Şafi mezhebine göre cenaze namazı nasıl kılınır?

Kayıtsız Üye
Cenaze Namazı Hanefi Mezhebindeki Gibi Kılınmaktadır


Cevap: Şafi mezhebine göre cenaze namazı nasıl kılınır?

Desert Rose
1- Önce, (Allah için namaza, meyyit [ölü] için duaya) diye niyet edilir.

2- İlk tekbir alınır, yani Allahü ekber denir, iki el bağlanır, Fatiha okunur

3- İkinci tekbirden sonra, teşehhüdde okunan Salli bârikler okunur.

4- Üçüncü tekbirden sonra, cenaze duası okunur. Cenaze duasını bilmeyen, Rabbena âtina duasını okur veya yalnız (Allahümmağfirleh) der yahut dua niyetiyle besmelesiz Fatiha okur.

5- Dördüncü tekbirden sonra, hemen sağa ve sonra sola selam verilir. Selam verirken, cenazeye ve cemaate niyet edilir. selam verilince iki el birden indirilebilir.

Okudunuz mu?  Cenaze duasının anlamı

6- Namaza geç yetişen, imam herhangi bir tekbiri getirirken, beraber tekbir getirip namaza başlar. Bu tekbire iftitah tekbiri olarak niyet eder. İmam selam verdikten sonra, kaçırdığı tekbirleri birbiri arkasından söyleyip, bir şey okumadan selam verir. Dördüncü tekbire de yetişemeyen, namazı kaçırmış olur.

7- Cenaze namazının dört tekbirinden her biri, bir rekât gibidir. Dört tekbirin yalnız birincisinde eller kulaklara kaldırılır. İndirilince, göbek altına bağlanır. Sonraki üç tekbirde eller kaldırılmaz.


Yanıt: Şafi mezhebine göre cenaze namazı nasıl kılınır?

mellesah
şafi diye hanafi mezhebini tarif etmişsin şafi de muhakkak fatiha var fatihasız namaz olmaz bilmeden yazmayın vebali büyük

Okudunuz mu?  Cenaze Kabre Konurken Ona Dua Etmek

Yanıt: Şafi mezhebine göre cenaze namazı nasıl kılınır?

Hoca
Şafii mezheinde Cenaze namazında ilk tekbirden hemen sonra fatiha süresi okunur.

Ki zaten hanefi ile şafii mezhebinin arasındaki tek fark;
ilk tekbirde hanefide sübhaneke okunurken, şafiide ise fatiha okunur.
birde eller kaldırılır.


Hoca
Şafii mezhebine göre cenaze namazı nasıl kılınır?

Cenaze Namazı
Şu hadîs, cenaze namazının meşruiyetine delâlet etmektedir: ‘Hz. Peygamber, Necâşî’nin vefatını, Necâşî’nin öldüğü gün insanlara haber verdi. Müteakiben halkı musallaya çıkarıp dört tekbir aldı’.[11] Cenaze namazı, ancak ölü yıkandıktan sonra sahih olur. Cenaze namazının kılınma şekli şöyledir:
1. İhram tekbiri alınıp niyet edilir.
Niyetin keyfiyeti, dört tekbirden ibaret olan namazı farz-ı kifaye olarak şu ölünün üzerine kılmaya içinden niyet etmek şeklindedir.
2. Tekbir alındığında, normal namazlarda olduğu gibi eller bağlanıp Fatiha sûresi okunur.
3. Fatiha’yı tamamladıktan sonra ikinci tekbir alınır, eller kulak memelerine değecek kadar kaldırılır, sonra eller bağlanır. Sonra Hz. Peygamber’e salât ve selâm okunur. Bunun en efdali ise içinde Hz. İbrahim’e salât ve selâm okunanlardır. Bunlar namazın hükümleri bahsinde geçmişti.
4. Sonra üçüncü tekbir alınır ve ölü için dua edilir. Zaten cenaze namazındaki en büyük maksat duadır.
Talha b. Abdullah b. Avf şöyle rivayet etmiştir: İbn Abbas’ın arkasında cenaze namazı kıldım. Fatiha’yı okudu ve sonra şöyle dedi: ‘Onlar Fatiha okumanın sünnet olduğunu bilsinler’.[12] Ebu Usame b. Fahr’dan şöyle rivayet edilmiştir: ‘Cenaze namazında sünnet olan-, imam tekbir aldıktan sonra Fatiha’yı gizlice okumak, sonra Hz. Peygamber’e salât ve selâm getirmek, ölü için dua etmek, tekbirlerden sonra bir şey okumamak, sonra da gizlice selâm vermektir’.[13] Cenaze namazının bu şekilde kılınması şöhret bulmamıştır.
Duanın en azı ‘Yârab! Ona rahmet et’ veya ‘Yârab! Onu affet’ demektir. Duanın ekmeli ise Hz. Peygamber’den rivayet edilen şu duayı okumaktır:
Ey Allahım! Dirimizi, ölümüzü, hazır olanımızı ve olmayanımızı, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı bağışla! Ey Allahım! İçimizden yaşamasını dilediğini İslâm üzere yaşat, içimizden ölmesini dilediğini de iman üzere öldür.[14]Sonra şöyle dua etmelidir: Alhhumme hazâ abduke ve ibnu abdeyke. (Ey Allahım! Bu senin kulundur ve iki kulunun da evladıdır). Eğer ölü, kadın olursa şöyle dua edilmelidir:
Yârab! Şu senin kulun ve şu da iki kulunun kızıdır. Eğer kadınsa;
Allahım, bu cariyendir ve cariyenin kızıdır. Dostlarını bırakarak dünyanın genişliğinden çıkıp kabrin karanlığına girmiştir. Kabird mülâki olacak şeylerle başbaşa kalmıştır. O, senden başka ilah olmadığına ve Muhammed’in, senin kulun ve rasûlün olduğuna şehadet ederdi. Sen onu bizden daha iyi bilirsin. Yârab! O, senin misafirindir, sen, ağırlayanların en hayırhsısın. O, senin nimetine muhtaç olmuştur. Sen ona azap etmekten müstağnisin. Biz sana yalvara-rak geldik, ona şefaat ederek geldik. Ey Allahım! Eğer iyilik işleyense iyiliğini artır. Eğer kötülük işlemişse kötülüğünden vazgeç. Onu rahmetinle, rızanla karşı karşıya getir. Onu kabir fitnesinden ve azabından koru. Onun kabrini genişlet. Onun yanlarını yerden uzak tut. Rahmetinle onu emniyete kavuştur. Azabından emin kıl. Ta ki onu cennetine koyacağın zamana kadar. Ey merhametlilerin en merhametlisi!
Eğer ölen, çocuk olursa şöyle dua edilir:
5 Ey Allahım! Bu çocuğu anne ve babasına öncü kıl. Şeref, nasihat, ibret ve şefaatçi kıl. Onların kalplerine sabır ihsan eyle. Onları, evlatlarından sonra fitneye düşürme, çocuklarının ecrinden mahrum etme!
Bu duaları, İmam Şafii birtakım rivayetlerden seçmiştir. Çoğu zaman aynı mânâyı ifade eden lafızları kendisi kullanmıştır. İmam Şafii’nin öğrencileri de bunları güzel görmüşlerdir.
Bu husustaki en güçlü rivayet, Avf b. Mâlik’in rivayetidir: Hz. Peygamber, bir cenaze üzerine namaz kıldırdı. Ben de onun duasından şunları ezberledim. Hz. Peygamber şöyle diyordu:
Allahım! Ona mağfiret et, ona merhamet eyle ve onu her türlü belâ ve kötülüklerden selâmette kıl. Onu affet. Vardığı yerde ona ikram eyle, girdiği yeri (kabrini) geniş kıl. Onu su, kar ve dolu ile yıka. Ve onu beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi hatalardan temizle, ona dünyadaki mekânı karşılığında ondan daha hayırlı bir mekân, aile ve akrabası yerine dünyadakilerden daha hayırlı bir aile ve akraba, eşinden de daha hayırlı bir eş ver! Onu cennete koy ve kabir fitne-siyle cehennem azabından koru![15] Avf b. Mâlik şöyle demiştir: "Bu duayı işitince ‘keşke bu ölünün yerinde ben olaydım’ diye temennide bulundum".
5. Sonra dördüncü tekbir alınıp şu dua okunur:
Ey Allahım! Bizi onun ecrinden mahrum etme. Ondan sonra bizi saptırma. Hem bizi, hem de onu bağışla![16] 6. Sonra sağa ve sola -diğer namazlardaki gibi- selâm verilir.
Abdullah b. Mes’ud şöyle rivayet ediyor: ‘Hz. Peygamber, cenaze namazında, diğer namazlardaki selâm gibi selâm veriyordu’.[17] Bütün bu söylediklerimizden, cenaze namazının ayakta kılındığı ve kılınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Okudunuz mu?  Cenazede okunan duayı bilmeyen kimsenin ne yapaması gerekir?

KAYNAK:
Büyük Şafii İlmihali


Kayıtsız Üye
ben şafi mezhebini sordum sen bana hanefiyi verdin
bilmediğin şeylerede karışma şafide fatiha farz sen gitmişin fatiha okunmaz yazmışın normalde fatiha farzdır


@hmet
Şafii meznde cenaze namazında fatiha okumak farzdır.
hata düzeltilmiş


Kayıtsız Üye
Şafii mezhebine göre cenaze namazının her tekbirinde eller kaldırılır

Okudunuz mu?  Cenazeyi yıkarken kıbleye karşı yan yatırarak mı yıkamak gerekir?

Kayıtsız Üye
Her tekbirde eller kaldırılır


şafilerde cenaze namazı nasıl kılınır, şafii mezhebine göre cenaze namazı nasıl kılınır, şafii cenaze namazı nasıl kılınır

Bu kategoride yer alan Kabir sorgusu ne zaman başlar başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Şafi mezhebine göre cenaze namazı nasıl kılınır? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.