Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:49
Cenaze
Yönetici

Cenaze Kabre Konurken Ona Dua Etmek

Cenaze Kabre Konurken Ona Dua Etmek

Galus
Cenaze Kabre Konurken Ona Dua Etmek

3213… îbn Ömer’den demiştir ki:
Ölü mezara konurken Peygamber (s.a) "Bismillahi ve ala sünnet-i Rasûlillahi = Ey ölü, seni Allah’ın adıyla (bu kabre indiriyoruz), Ra-sûlullah’ın yolu ve dini üzere (seni teslim ediyoruz)" diye dua edermiş.
Ebû Dâvûd diyor ki: Bu hadisi bana birisi Muhammed b. Kesir, diğeri de Müslim b. İbrahim olmak üzere iki kişi nakletti. Benim burada naklettiğim şu (lafızlar) Müslim ‘in lafızlarıdır.[543]

Açıklama

Ölüyü kabre koyarken Rasûl-ü Zişan Efendimiz, metinde geçen duayı okurdu çünj(a bu duada Allah’ın ismi ve RasûIullah’ın sünneti kelimeleri geçmektedir. Bu kelimeler ölü için birer muhkem kale hükmündedirler. Bu sayede ölü kabir ve azabından ve korkusundan korunmuş olur.
Bu dua, hadis kitaplarında muhtelif şekillerde rivayet edilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir: "Ölü kabre indirildiği zaman Hz. Peygamber "Bismillahi ve ala millet-i Rasûlillah" diye dua ederdi.[544]
"Rasûlullah (s.a) ölü mezara konduğu zaman bir defasında – Bismülahi ve billahi ve ala milleti Rasûlillah- diye, bir defasında da – Bismillahi ve billahi ve ala sünnet-i Rasûlilahi- diye dua etti."[545]
Görülüyor ki bu rivayetlerde, şekil itibariyle küçük farklılıklar varsa da, aslında netice itibariyle aralarında bir fark yoktur, hepsi aynıdır.[546]


Cevap: Cenaze Kabre Konurken Ona Dua Etmek

Fetva Meclisi
cenaze kabre indirildiğinde ne söylenir?
1046- İbn Ömer (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) ölü mezara konulduğu zaman bir keresinde: "Allah adına Allah’ın buyruğla ve Allah’ın Rasûlünün yolu üzere” demiş diğer bir seferinde ise "Allah adına Allah buyruğuyla ve Allah Rasûlünün sünneti üzere seni kabre indiriyoruz demiştir.” (Ebû Dâvûd, Cenaiz: 63; İbn Mâce, Cenaiz: 38)
ž Tirmîzî: Bu hadis bu şekliyle hasen garibtir.
Bu hadis yine İbn Ömer vasıtasıyla başka bir şekilde de rivâyet edilmiştir. Ayrıca bu hadis Ebûs Sıddık en Nacî tarafından İbn Ömer’den tekrar rivâyet edilmiş olup yine Ebûs Sıddık en Nacî’den mevkuf olarak ta rivâyet edilmiştir.


Cevap: Cenaze Kabre Konurken Ona Dua Etmek

Şema
cenaze kabre konulurken okunacak dua şudur
Bismillahi ve ala milleti Rasulullah

Okudunuz mu?  Sabi (Yani Çocuk) İslam'a Girip de Öldüğü Zaman Üzerine Cenaze Namazı Kılınır Mı?

cenaze kabre konulurken okunacak dua, cenaze mezara konulurken okunacak dua, cenazeyi kabre indirirken okunan dua

Bu kategoride yer alan Cenazeyi Defnettikten Sonra Kabrin Yanında Ölü İçin İstiğfar Etmek başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Cenaze Kabre Konurken Ona Dua Etmek