Anasayfa
8 Mayıs 2021, 6:14
admin
Yönetici

Askerim cenabet oldum ama dagdayım su yok ne yapalıyım?

Askerim cenabet oldum ama dagdayım su yok ne yapalıyım?

Kayıtsız Üye
su yok dagdayım cunup oldum 8 gun daha dagdayım necasetten taharet yaptım.ne yapmalıyım.


Cevap: askerım cenabet oldum ama dagdayım su yok ne yapalıyım?

Desert Rose
askerım cenabet oldum ama dagdayım su yok ne yapalıyım?

Teyemmüm, her şeyi hak-kıyle bilen ve yapığı hikmetli olan Allah’ın emrettiği bir husustur.
Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
Eğer, hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsi birleşme yapmışsanız) ve su da bulamamışsanız temiz bir toprak bulup yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. (Nisa/43)
Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyuruyor:
Yeryüzü benim ve ümmetim için mescid ve temiz kılındı. Ümmetimden bir kimse nerede namaza (vakti) yetişirse temizlenme (imkânı) yanındadır. (Ahmed b. Hanbel, Müsned) Pek çok kimsenin sandığı gibi toprakla teyemmüm etmek insana eziyet verici ve abdest organlarım kirletici değildir. Zira bilindiği üzere teyemüm, eli temizleme özelliği olan toprağa vurup, eli silkeledikten sonra yüzü ve kollan meshetmekten ibarettir.
Nitekim Hz. Peygamber’in Ammar’a teyemmüm ile ilgili olarak şöyle buyurduğu rivayet ediliyor:
Ellerinin iç kısmını toprağa vurman sana yeter. Sonra ellerini silkeler ve ellerinle yüzünü ve dirseklere kadar kollarını mesheder-sin. (İbn Mâce ve Neseî)
Demek ki bu girişten şunu anlıyoruz: Teyemmüm elleri temiz toprağa vurmakla yapılıyor. Hadiste ifade edildiği üzere eller ayrıca silkelenerek elde toprak kalıntısı varsa temizleniyor. Daha sanra da yüz ve kollar meshediliyor. Teyemmümde kirlenme diye bir durum olmadığı acıkır. Ayrıca teyyemmüm yapmakla bir ibadet yapılmaktadır. İhtiyaç halinde toprağın bu iş için kullanılmasını Allah emretmiştir.
Öte yandan toprak insanın aslı olan maddeden bir parçadır. İnsan sudan yaratılmış, toprak da suyun kaymağıdır. Bunlar teyemmümle ilgili olarak eskilerin söylediği hikmetlerdir.
Şöyle de diyebiliriz: Teyemmüm yukarda söylenilen sembolik şekliyle bir çeşit eşyanın aslı üzere kalması gibidir. Temizlenmede asıl olan, su’dur. Kullanılması halinde suyun zarar vereceği durumlarda, toprağın kullanılmasına için verilmesi Allah’ın bir lütfudur.
Çağdaş bilim adamlarından toprağın tıbbî ve koruyucu yararlarını belgeleyenler vardır.
Kur’an’ın Işığında ilmin Tanıklığı isimli eserin yazarı teyemmüm ayetini yorumlarken şunları söylüyor:
Bilindiği üzere mikroplar her yerde yaygındır. Hemen hemen her-şeyde mikroplar bulunur. Küçüklüğü sebebiyle mikrobun gözle görülmesi mümkün değildir. Bakterilerin türleri ve şekilleri çeşitlidir. Kimisi küresel, kimisi helezoni, kimisi değneğimsidir. Bunlardan bazıları zararlı bazıları yararlıdır. Bakterilerden yararlı olanlar, şekerli maddelerin mayalanmasını sağlar. Faydalı bakteriler bazı bitkilerin köklerinde halkalar oluşturur ve toprağın verimli ve üretken olmasını sağlar. Nitekim yoncanın köküne takılan azot içeren bakteriler böyledir. Bu bakteriler toprağı besler ve verimini artırır. Bunun içindir ki yonca ekiminin tarımda önemli bir yeri vardır.
Zararlı bakterilere gelince, bunlardan kimisi hastalıklara sebep olur. Tifo, dizanteri, kolera ve benzeri hastalıklar bakteriler yoluyla oluşur. Bazı bakteriler ise diğerlerini yok eder.
Nitekim şair Şevki şöyle der:
Bazı mikroplar feaşka bir mikroba olur panzehir.
Çaresiz bir dert bazen bir başka derde şifa verir.
Tıp ve diğer bilimler dün Kur’an ile alay ediyorlardı. Bugün süratle dönüş yapıp sözünü geri alıyorlar. Bilgilerinden son derece emin olanlar bugün biliyorlar ki mikrop denilen, nesne toprakta yaşama imkanı bulamıyor. Toprak mikrobun amansız düşmanıdır. Ancak mikroplardan pek nadiri düşmanı olan toprağa yaklaştığında, bunun farkına varıp balıksı yüzeyi ile kendisine koruyucu bir ortam oluşturarak toprakta yaşamayı sürdürüyor. Tatanoz mikrobu böyledir.
İşte gerçekler ışınlarını saçıyor, bilim Kur’an’ın 1400 yıl öncesinden ortaya koyduğu gerçeği bugün itiraf ediyor.
Yazar daha sonra tıp adamlarının topraktan elde ettikleri yararlı ilaçlardan söz ediyor. Bunların adlarını ve yararlarını, kullanma tarzlarını anlatıyor.
Bu açıklamalardan öğreniyoruz ki tifo, kolera, boğmaca, tifos, Malta humması, akciğer iltihabı gibi rahatsızlıkların en başarılı tedavi ilacı topraktan elde edilmektedir. Bu konudaki rapor şöyle bitiyor: Direnç gösterilmesi zor olan hastalıkları temizleyen ve koruyucu fonksiyonu olan şey topraktır. Toprak şu ana kadar keşfedilen tüm ilaçlardan ve penisilinden daha üstün bir ilaçtır.
Teyemmüm için bir de mistik hikmetten söz edebiliriz. Şa’râni Mizan isimli eserinde şöyle der:
Toprak ruhani manada suya yakın bir maddedir. Zira toprak, Allah’ın her şeyi kendisinden yarattığı suyun tortusudur. Bu nedenle de suya en yakın madde topraktır.
Özetle şunu söyleyebiliriz: Teyemmüm bir kirlenme değildir. Temizliğin aslını gerçekleştirmek üzere eli toprağa vurup sonra yüzü ve kollan meshetmekten ibarettir. Nihayet suyu kullanmakla, onu kullanmaktan aciz olmayı karşılaştırarak, bir nimetin değerini hatırlamaktır. Sonuç itibariyle Allah’ın emrine boyun eğmenin sembolüdür. Yok olması halinde suyun yerine; kendisine en yakın maddeyi kullanmaktır.
Her bilenin üstünde bir bilen vardır.

Okudunuz mu?  Hz.Peygamber ve cehri zikir

cenabetim su yok

Bu kategoride yer alan Doktor ile ilgili bilmeceler başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Askerim cenabet oldum ama dagdayım su yok ne yapalıyım?