Anasayfa
8 Mayıs 2021, 10:02
missa91
Abone

En Güzel İslami Erkek İsimleri

En Güzel İslami Erkek İsimleri

Misafir
En Güzel İslami Erkek İsimleri


Cevap: En Güzel İslami Erkek İsimleri

Desert Rose
Âbidin : İbadet edenler kulluk
yapanlar.
Adnan : Üstün insan.
Affan : Çirkin şeylerden
kaçınan, iffetli, namuslu.

Âgah : Bilgili, basiretli, haberdar,
uyanık.
Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.
Ahmed : Çok
övülmüş, beğenilmiş.

Alican : Cana yakın, kanı sıcak,
candan.
Âlişan : Şan ve şerefi yüce olan.
Alişir : Aslan
Ali.

Alpaslan : Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.

Alper : Cesur asker, yiğit asker.
Alperen :
Hem din adamı hem komutan olan yiğit.

Altemur :
Demirin korlaşmış kırmızı hali.
Âmir : İmâr eden.
Ammâr
: Bir yeri bakımlı hale getiren.

Aşkın : Aşmış, ileri,
üstün, seçkin.
Ata : Baba, dede, yaşlı, tecrübeli,
bilgili.
Atalay : Tanınmış, ünlü.

Atâullah : Allah’ın
hediyesi, ihsanı, lütfu.
Avşar : İşi hemen yapan.
Aykan
: Kanı parlak ve canlı.

Aykut : Armağan,
mükafat, ödül.
Aytekin : Ay gibi tek ve biricik olan, çok
değerli.
Ayvaz : Koca, eş.

Babacan :
Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.
Baha : Değer, kıymet, zariflik,
üstünlük.
Bahadır : Yiğit, cesur, kahraman.

Battal :
Kahraman, cesur, çok büyük.
Batu : Güçlü, kudretli.

Bedir : Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.

Behcet :
Sevinç, güler yüzlü, şirin.
Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert.

Behnan : İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.

Behram
: Merih yıldızı.
Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.
Bekir
: İlk çocuk. Genç, taze.

Bektaş : Akran, eş.
Bera :
Fazilet, meziyet sahibi.
Berkan : Şakıyan, parıldayan.

Okudunuz mu?  Kaçarak evlenenlerin imam nikahı geçersiz mi ?

Berkin : Güçlü, sağlam.
Beşer : İnsan.

Beşir : Müjdeleyen. Güler yüzlü.

Bilal : Su.

Bilgehan : Derin bilgi sahibi hakan.
Bişr : Güler
yüzlü.

Buğra : Erkek deve, hindi, aslan.
Burak
: Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.
Burhan :
Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.

Bülent : Yüksek, yüce,
uzun.
Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.
Câbir : Cebreden,
zorlayan, galip gelen.

Can: Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.

Candar : Silahlı asker.
Caner : Can dostu.

Canib : Yan, taraf, yön.
Cârullah : Allah’a yakın
olan, Allah dostu.
Celâl : Azamet, şeref, kemal ve ikram
sahibi.

Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.
Cem
: Hükümdar, şah.
Cemal : Yüz güzelliği

Cemaleddin :
Dinin güzeli, dinin cemali.
Cemali : Yüzü güzel olan, güzellik
sahibi.
Cenab : Büyük, şerefli

Cengiz : Sert ve haşin
huylu, gönlü yumuşamaz.
Cerrah : Ameliyat yapan, operatör.

Cevat : Çok cömert, eli açık, çok ihsan eden.

Cevdet :
Güzel, kusursuz, cömert, olgun.
Cevheri : Cevher sahibi.

Cezmi : Azimli, kararlı.

Cihad : Din uğrunda düşmanla
ve nefsi ile savaşan.
Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele
geçiren.
Civan : Genç, taze, delikanlı.

Cihanşah :
Dünyanın padişahı.
Cübeyr : Küçük kahraman, küçük yiğit.

Cüneyt : Küçük asker, askercik.

Dâhi : Üstün zekalı,
son derece zeki, anlayışlı.
Dâi : Dua eden, duacı, hak dine çağıran.

Dânâ : Çok bilen, bilgili.

Daniş : Bilgi, bilme,
biliş, ilim.
Danişmend : Bilgili, âlim.
Dâver : Doğru ve
insaflı olan, âdil hükümdar.

Okudunuz mu?  İmam Ahmed Bin Hanbelin ölümü nasıl olmuştur?

Derviş : Allah için alçak gönüllüğü
kabul eden.
Dilhan : İçten, gönülden söyleyen.
Dilaver :
Yiğit, yürekli, erkek.

Doğan : Atılgan ve yiğit.

Dülger : Marangoz.
Ecehan : Hanların başı.

Ecmel : En güzel, en yakışıklı.
Ecvet : En
cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.
Ede : Ata, büyük
kardeş, ağabey.

Edhem : Kara donlu, yağız at.
Efe :
Batı anadolu yiğidi, zeybek.
Efken : Atıcı, yıkıcı.

Eflah : Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.
Ekmel
: En olgun, mükemmel.
Ekrem : Çok cömert, iyiliksever, keremi
lütfu çok olan.

Elvan : Renkli, renk renk.
Emced : Çok
şerefli, ve haysiyet sahibi.
Emir : Bir kavmin, şehrin başı, reisi.

Emre : Aşık, dost, abi. Beylerbeyi.
Enes :
İnsan.
Engin : Uçsuz bucaksız deniz.

Enver :
Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.
Ercümend : Muhterem,
şerefli, itibarlı.
Erdem : Fazilet.

Ergün :
Sert başlı, oynak ve hızlı giden at.
Erhan : Yiğit hakan.

Erkam : Rakamlar, isimler.

Erkan : Esaslar, direkler,
reisler.
Erkin : Bağımsız hareket eden.
Erman :
Arzusu, isteği olan.

Erol: Sözünde duran er.
Ertuğrul
: Temiz, yürekli, doğru insan.
Erva : Çok güzel, son
derece cesur ve yiğit adam.

Esat : Çok uğurlu ve mutlu.

Esed : Aslan, gazanfer, cesur.
Esved : Siyah, esmer.

Etem : Kusursuz, noksansız.
Evran : Baht, büyük
yılan.
Eyüp : Tevbe eden, hatalarına pişman olan.

Ezrak
: Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.
Eşref : En çok
şerefli, itibarı en çok yüksek olan.
Fazlı : İyilik, fazilet, erdem,
lütuf.

Okudunuz mu?  Hangi dua insanı öldürür? Ölüm Duası

Fahreddin : Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.

Fâlih : İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.
Faruk : Hak ile
bâtılı ayıran.

Fasih : Güzel, düzgün ve açık konuşan.
Fatih
: Fetheden, zapteden, aşan.
Fatin: Zeki,
anlayışlı.

Faysal : Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.

Fazlullah : Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli
Feda :
Kurban olma, gözden çıkarma.

Fedai : Canını esirgemeyen, can
vermeye hazır.
Feramuz : Şanlı, şerefli, ün kazanmış.
Feramuş
: Hatırdan çıkan, unutulan.

Ferhan : Sevinçli, neşeli,
ferahlı, şen, memnun.
Ferhat : Sevinç, neşe sahibi.
Feridüddin
: Dinin en üstünü.

Feridun : Tek, eşi ve benzeri olmayan,
kıymetli cevher.
Ferman : Emir. Padişahların tarafından verilen emir.

Ferruh : Uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.

Fettah :
Fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.
Feyyâz : Feyz, bereket
ve bolluk veren.
Feyzullah : Allahü teâlânın feyzi.

Fuat
: Kalb, gönül.
Furkan : İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki
farkı gösteren.
Fuzuli : Fazla, anlamsız, yersiz.

Faris
: Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.
Gazanfer : Yiğit, aslan
gibi cesur.
Gazi : Savaştan sağ dönen.

Gevheri :
Pırlanta gibi temiz insan.
Gıyas : Yardım eden.
Giray:
Kırım hanı.

Gürbüz : Toplu, güçlü dinç erkek.
Habbab
: Seven, sevgili, dost.
Habil : Yumuşak ve temiz
huylu.

Hacib : Kapıcı, kapıcı başı.
Hafi : Güler yüzlü,
çok ikramcı, gizli.
Hafid : Torun.

Hakan : Türk
hükümdarı.
Hakem : Hüküm veren.
Haki : Hikaye eden,
anlatan.

Okudunuz mu?  Haram parayla eşya almak

Hakkı : Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.
Haldun
: Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.
Halife : Birinin yerine geçen
.

Halil : Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.
Haluk
: İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslama yakışır.
Hamdullah :
Allahü teâlâya hamd eden.

Hammâd : Çok hamd eden, çok dua eden.

Hamza : Aslan, heybetli, azametli.
Han : Hakan veya hakana
bağlı hükümdar.

Hanefi : İstikamet üzere olan.
Hani :
Yumuşaklık ve vakar sahibi.
Hasan : Güzel, iyi, hoş.

Haseki : Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen
zat.
Hasibi : Cömert, hayırhah.
Hasin : Kuvvetli, sağlam,
muhafaza eden.

Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.

Hattâb : Çok güzel konuşan ve nasihat eden.
Hatip :
Hitabeden, güzel söz söyleyen.

Hayali : Hayal eden.

Haydar : Aslan, cesur, yiğit, kahraman.
Hayrani : Hayran
olan.

Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık,
hazımlı.
Haşim : Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.
Haşmet
: Heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.

Hicabi : Mahcup,
utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.
Hilmi : Yumuşak huylu,
sabırlı, vakarlı, sakin.
Himmet : Lütfeden, gayret eden.

Hişam : Haya eden, utanan.
Hud : Büyük, çok hürmet
eden.
Hulusi : Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.

Hurşid : Güneş.
Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi
çırağı.
Hüccet : Senet, vesika, delil.

Hüdâvendigâr :
Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.
Hüdayi : Hüdânın
kulu.
Hümayun : Mübarek, mutlu, padişaha olan.

Hüsameddin
: Dinin keskin kılıcı.
Hüseyin : Küçük güzel.
Hüsrev :
Padişah, hükümdar, sultan.

Okudunuz mu?  Evli bir kadın aynı anda başka bir erkekle imam nikahı kıyabilir mi ?

Hızır : Yeşil.
İhsan :
Hakkından fazlasını veren.
İhvan : Sadık, samimi, candan
dost.

İkrime : Kerem sahibi, cömert.
İlhami : İlham
sahibi.
İlker: İlk erkek çocuk.

İmadeddin : Din
direği, devleti ayakta tutan.
İmam : Nümune, rehber, önder,
başkan.
İnayetullah : Allah’ın lütfu, ihsanı.

İslam :
Müslüman, Hakka teslim olan.
İsmâil (İb): Allahü teâlâya çok ibadet
eden.
İzzet : Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram
sahibi.

Kaan: Kağan. Hanların hanı, şahinşah.
Kabil :
Kabul eden, önde olan.
Kadem : Ayak, adım.

Kâdir :
Tükenmez güç ve kudret sahibi.
Kadı : Hüküm, karar ve hakimlik.

Kalender : Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.

Kamran : İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.
Kasım:
Taksim eden, bahşeden.
Kâzım : Öfkesini, gazabını yenen.

Keleş: Güzel yakışıklı, bahadır.
Kemal : Olgunluk,
bilgi ve fazilet sahibi.
Keramet : Kerem, ihsan, evliyada görülen
harika.

Kerami : Soylu, şerefli.
Kerem : Asalet, izzet
ve şeref sahibi. Cömert, eli açık.
Keremşah : Çok cömert, çok eli
açık, çok soylu.

Key : Büyük hükümdar, padişah.
Keşşaf
: Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.
Kıymet : Değer,
baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş.

Kiram : Soyu temiz
olanlar, şerefli ve cömert olanlar.
Korkut: Büyük dolu tanesi.

Kuddusi : Mukaddes, ulvi, pak.

Kılıç: İki yüzü keskin
eski bir silah.
Levent : Bahriyeli. Boylu poslu,
yakışıklı.
Levni : Renkli, boyalı.

Mahdum : Hizmet
edilen, evlat.
Mahmud : Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.

Okudunuz mu?  Erkek çocuğu sünnet olmak zorunda mı. Sünnet müslümanlıkta şart mı?

Mahmur : Sarhoş, uykulu, baygın gözlü.

Murat : İstek,
arzu, maksat. Seçilen
Mazhar : Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe
kavuşan.
Memun : Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.

Mecdeddin : Dinin büyüğü.
Mecnun : Deli, divâne,
delice seven.
Medeni: Şehirli, bilgili ve görgülü.

Mert : Sözünün eri, yiğit, bahadır.
Mestan : Mest
olmuş, bayılmış..
Metin : Sağlam, dayanıklı.

Mir :
Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.
Miraç : Merdiven, yükselen,
yükseklere çıkan .
Mirkelam : Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet
adamı.

Mirza : Hükümdar soyundan gelen, beyzade.
Misbah
: Lamba.
Mithat : Methetme, övme.

Muammer : Uzun
ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.
Muaz : Sığınan, korunan,
sarılan.
Muhammed : Yerde ve gökte çok övülen.

Muharrem
: Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.
Muhtar : Seçilmiş, seçkin.

Muhterem : Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.

Muhteşem
: Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.
Muhyiddin :
Dini ihya eden.
Muktedi : İktida eden, tâbi olan,
uyan.

Muktedir : iktidarlı, gücü yeten.
Muktefi :
İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.
Muslih :
Islah eden, düzelten.

Mustafa : Saf hale getirilmiş, süzülmüş,
güzide.
Mutahhar : Temizlenmiş, mübarek.
Mutasım :
Günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.

Muteber : Kadri bilinen,
kıymeti takdir edilen.
Mutemed : Kendisine itimat edilen, güvenilen.

Mutlu: Halinden, memnun, mesut, bahtiyar.

Muttalib :
Talep eden, isteyen.
Mübarek : Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.

Mübeşşir : Müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren.

Müjdat
: İyi haber, müjdeli haber.
Mükerrem : Şerefli, muhterem, hürmete
erişmiş.
Mülayim : Yumuşak huylu, medenice hareket eden.

Okudunuz mu?  Çocukların çevreye karşı sorumlulukları ?

Mümtaz : İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.
Müren
: Akarsu, nehir, ırmak.
Mürsel : Gönderilmiş, yollanmış,
nebi.

Müşir : İşaret eden, yol gösteren, mareşal.

Müzdad : Artmış, çoğalmış, uzun.
Nabi : Haberci, haber
veren.

Namdar : Meşhur namlı, ünlü, tanınmış.
Nasreddin
: Dine yardım eden.
Nebi : Haberci, haber getiren,
peygamber.

Necat : Kurtuluşa, selamete eren.
Necati :
Kurtulan, felah bulan.
Neccar : Dülger, marangoz, doğramacı.

Necdet : Kahraman, yiğit, efe.
Necih : Başarılı,
galip, muzaffer.
Necmi : Yıldız

Nefi : Kazançlı, kârlı.

Nejat : Soy nesil, nesep, tabiat.
Nesimi : Hoş ve mülayim.

Nevzat : Yeni doğmuş çocuk.
Neşet Yetişen, ileri
gelen, doğan.
Neşat : Sevinç, neşe, keyif.

Nihat :
Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.
Nijad : Soy.

Niyazi : Yalvaran, yakaran, dua eden.

Nizam : Düzen,
usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi.
Numan : Refah,
konfor.
Nuaym : Hayat güzelliği, refah.

Nusret :
Yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.
Nüzhet : Neşe,
sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık.
Oğuz : Doğru, sağlam,
güçlü, genç.

Oğuzhan : Oğuzların hükümdarı.
Okan
: Anlayışlı, kavrayışlı.
Oktay : Hiddetli, kızgın,
sinirli.

Orhan : Şehrin hakimi.
Ozan : Halk şairi,
geveze.
Öktem : Gösterişli, korkusuz, güçlü.

Ömer :
Diri, canlı, yaşayan hayat süren
Önder : Lider, şef, reis.

Peyami : Haberci.

Raci : Rica eden, yalvaran, ümitli,
dileyen.
Racih : Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.
Rafet : Merhamet etme,
acıma, esirgeme.

Ramazan : Çok sıcak olan, günahları yakan.

Ramiz : İşaret koyan, işaretle konuşan.
Rauf : Pek
esirgeyen, çok merhamet eden.

Okudunuz mu?  Bast hali Nedir

Recai : Rica eden, dua eden, Allahü
teâlâya yalvaran.
Recep : Mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli.

Refah : Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.

Re’ fet : Acıyan, merhamet eden.
Reha : Kurtuluş, halas.

Reis : Baş, başkan.

Resül : Yeni bir kitap ile
gönderilen peygamber.
Reşat : Hak yolunda yürüme, doğru yol.

Reşid : Akıllı, iyi ve olgun.

Rifat : Yükseklik,
yücelik, büyük rütbe.
Rüçhan : Üstün olan.
Rıdvan : Razı,
memnun. Cennetin kapısındaki melek.

Rıza : Kadere razı olan.
Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.
Sadeddin :
Dinin mübarek kişisi.
Sadullah : Allahü teâlânın saadeti.

Sadun : Uğurlu olan, uğur getiren.
Safa : Saf, berrak,
temiz, kedersiz, gönlü şen.
Saffet : Saf, halis, temiz. Hile ve
dubaradan uzak olan.

Saffan : Saf, halis.
Salahaddin :
Dine bağlı, dini düzgün.
Sâman : Servet sahibi, zengin, rahat, dinç,
düzenli.

Sedat : Doğru ve haklı
Selami : Barış, huzur
ve selamet sahibi.
Selçuk: Sel gibi akan.

Selman :
Barışçı, sulhçu.
Serdar : Asker başı, kumandan, komutan, reis.

Serhat : Sınır boyundaki asker.

Sertaç : Başa konan
taç.
Server : Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.

Sevban : Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.

Seyfi : Kılıç
kuşanmış, asker.
Seyfullah : Allah’ın kılıcı, askeri.
Seymen
: Çiftlik bekçisi.

Seyyid : Efendi, bey, Peygamber
efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin’in soyundan gelenler.
Sezgin :
Sezen sezici, duygulu, hassas.
Sinan : Mızrak, süngü.

Sirac : Lamba, ışık, güneş, ay.
Siraceddin : Dinin
kandili.
Siyami : Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.

Okudunuz mu?  Hadisler olmasaydı neler olurdu? Hadislerin önemi

Soner : Bir işte son yardımı yapan. Son olması
istenen.
Sunullah : Allah’ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.

Şaban : Aralık, fasıla.

Şabi : Cemaat ehli.

Şadan : Sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar.
Şahap : Alev,
ateş parçası, akan yıldız.

Şahinalp: Şahin gibi yiğit.

Şahsüvar : Usta binici, çok iyi ata binen.
Şâfi : Şefaat
eden, şifa veren.

Şarani : Saçı gür
Şecaeddin : Dinin
kahramanı, dinin yiğidi.
Şehlevent : Uzun boylu, yakışıklı genç.

Şemseddin : Dinin güneşi.
Şemsi : Güneş gibi parlayan.

Şerafeddin : Dinin şereflisi.

Şeref : Asil, yüksek,
şanlı, şöhretli atalara sahip olmak.
Şevket : Büyüklük, kudret ve
kuvvetten doğan haşmet.
Şevki : Şevkli, neşeli,
istekli.

Şeyban : Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.

Şihab : Cesur, parlak yıldız, kıvılcım.
Şihabeddin : Dinin
parlak yaldızı.

Şinasi : Tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan.

Şir : Aslan.
Taceddin : Dinin tacı.

Taci :
Taçlı.
Tahsin : Kale gibi sağlamlaştırma.
Taki : Günahtan
kaçınan, dinine bağlı.

Talat : Yüz, çehre, dindar.

Talha : Bir zamk ağacı.
Tamer : Tam erkek.

Taner : Şafak gibi canlı erkek.
Tanju :
Türk hükümdarı [Çinlilerce] Tarkan : Dağınık, perişan.

Tarık : Sabah yıldızı, parlak yıldız.
Tayfur : Uçan,
yükselen.
Taylan : Uzun boylu.

Tayyar : Uçan, uçucu
uçma kabiliyeti olan.
Tekin : Uğurlu, hayırlı.
Temel
: Asıl, esas.

Tevfik : Uygun getirme, Allah’ın yardımına
kavuşma.
Timur : Demir gibi sağlam.
Timurtaş :
Demir ve taş gibi sağlam.

Okudunuz mu?  Rüyalandım mı bilmiyorum

Tufan : Afet, felaket, çok şiddetli
yağmur.
Turan : Cesur atılgan, yiğit.
Turanşah :
Cesur Türk hükümdarı.

Turgay : Küçük kuş, sığırcık.

Turgut : Belde, yerleşme merkezi, mesken.
Ubeydullah
: Kulcağız, kölecik.

Üsame : Bir aslan cinsi.
Vakkas
: Savaşçı, okçu.
Vakur : Ağırbaşlı, temkinli.

Vakıf
: Duran, ayakta duran.
Vâlâ : Yüksek, yüce.
Vecdi :
İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.

Vecit : Vecde
gelen, İlahi cezbe ile bayılan.
Vecihi : Bir kavmin büyüğü.

Vedat : Sevgi ve dostluk gösteren.

Vefa : Sözünde
duran, dostluğunu devam ettiren.
Veli : Ermiş.
Yahya :
Canlı, hayat süren.

Yaver : Yardım edici, imdada koşan.

Yavuz : Yaman, korkusuz.
Yekta : Tek, eşsiz,
benzersiz.

Zafer : Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.

Zâfir : Zafer kazanan, üstün gelen.
Zamir : Yürek, iç,
vicdan.

Zekai : Çabuk anlayışlı, keskin zekalı.
Zekeriyya
: Erkek zat.
Zeyd : Artan, çoğalan.

Zeynel :
Süslü.
Ziver : Süs, ziynet ehli.
Ziya : Işık, aydınlık,
nur.

Ziyad : Fazlalık, çokluk, bolluk.
Zübeyr : Akıllı.
alıntı…


en güzel islami isimler, islami erkek isimleri, en güzel islami erkek isimleri

Bu kategoride yer alan Dua ile ilgili en güzel şiirler başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

En Güzel İslami Erkek İsimleri Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.