Anasayfa
22 Eylül 2022, 5:20
sizden0
Abone

Zikir ilahi çalgı aynı anda caiz mi ?

konya442
hem calgi hem zikir hem ilahi ayni anda caiz mi ?

veya bu ilahiyi dinlemek caiz mi ?

bazyerlerde yaziyor calgili ilahi dinlemek küfürdür ? kafam karisti

bazleri

youtube.com/watch?v=nqMxzOoGqqc


Cevap: zikir ilahi calgi ayni anda caiz mi ?

@mir
daha 2 gün önce Ali Küçük Hoca
ebu Hanide’nin Fıkhu’l-Ekber’inin Aliyü’l-Kari şerhinde
"her kim müzik eşliğinde zikrederse kafirdir" yazdığını söyledi
elinde olan bakar ve yazarsa seviniriz


Cevap: zikir ilahi calgi ayni anda caiz mi ?

konya442
daha fazla bilginiz varmi acaba?


Cevap: zikir ilahi calgi ayni anda caiz mi ?

@mir
daha fazla şunlar var:

Yahudilerin Zikir Şekli

Yüz kırk dokuzuncu mezmurda şunları okuyoruz:

"Siyon oğulları hükümdarlıklarına sevinsinler, tef ve ud ile dansederek adını tesbih etsinler, terennüm etsinler Tehlil getirin, kutsallığında (Kudüs’de) Allah’ı tesbih edin Rebab ve ud ile tesbih edin Tef ve dans ile tesbih edin Sazlar ve zurnalarla tesbih edin Türlü naralarla tesbih edin"

Okudunuz mu?  Ve lekel hamd'mi yoksa Lekel hamd'mi?

Amir Bin Abdullah Bin Zübeyr dedi ki; Babama geldim ve dedim ki; Allahı zikreden hayırlı bir kavim gördüm İçlerinde Allah korkusundan çığlık atıp bayılanlar vardı Onlarla beraber oturdum Bunun üzerine babam dedi ki;

Onlarla oturma! Ne Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem, ne Ebu Bekir, ne Ömer ne de diğer sahabelerde böyle bir şey yoktu Senin o gördüklerin, bunlardan
daha mı çok huşu sahibidir? [Ebu Nuaym, Hilye﴾3/167168﴿; el-İtisam﴾1/306﴿]

Katade(ra); Rablerinden korkarak derileri ürperir Sonra Allah’ın zikriyle kalpleri yatışır ayetini okudu ve dedi ki; Bu Allah’ın dostlarının sıfatıdır Allah onları, şuurlarının kaybolmasıyla, çığlık atıp bayılmalarıyla değil, derilerinin ürpermesi, gözlerinin yaşarması ve zikrullah ile kalplerinin sükünete ermesiyle vasıflıyor Zira çığlık atıp bayılmak, şuurların gitmesi, ancak bidat ehlinde bulunur ve şeytandandır [Abdurrazzak Tefsir﴾2/172﴿; Said Bin Mansur, Tefsir﴾no:94﴿]

Enes Bin Malik(ra)’e, Kur’an okuyup, çığlık atarak bayılan bir kavim sorulunca dedi ki; bunu hariciler yapar! [Ebu Ubeyd Fadailul Kur’an﴾s112﴿; Şatıbi, el-İtisam﴾1/306﴿]

Kays Bin Ubade(ra) diyor ki; Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem’in ashabı zikir anında sesi yükseltmeyi çirkin görürlerdi [İbni Ebi Şeybe﴾7/189﴿ Kurtubi﴾1/10﴿]

İmam Buhari Kitabus Siyer’de Tekbirde sesin yükseltilmesinde kerih olanı diye bir bab açmış, Ebu Musa(ra)’den şu rivayeti nakletmiştir; Rasulullah sallAllahu aleyhi ve selem ile beraberdik Bir vadiden inerken tekbir getiriyor, çıkarken de tehlil ediyorduk Sesimizi biraz yükselttik Bunun üzerine buyurdu ki; ey insanlar, kendinize acıyın Zira siz ne sağır birisine, ne de burada olmayan birisine sesleniyorsunuz Şüphesiz O sizinle birliktedir, çok iyi işitir, çok yakındır O’nun ismi mübarek, şanı da yücedir [Buhari﴾Cihad ve siyer,131, megazi,38, deavat 50,67, kader 7, tevhid,9﴿; Müslim﴾zikir 442704﴿; Tirmizi﴾5/457﴿; Ebu Davud﴾2/182﴿; Nesai, Amelül Yevme vel Leyle﴾s364﴿, Tuhfetul Eşraf﴾6/426﴿]

Bu hadisin şerhinde Kastalani der ki; Taberi dedi ki; Zikir ve duada sesi yükseltmenin mekruhluğunu sahabe ve tabiinden selefin çoğu söylemişlerdir Bu hadis de, Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem’in zikirde sesin yükseltilmesini çirkin gördüğünü gösteriyor [Kastalani İrşadus Sari﴾5/135﴿]

Allah’ın evlerinden bir evde toplanıp Allah’ın Kitabını okuyan ve aralarında ders yapan bir topluluğu, melekler rahmet ve sekinet ile kuşatırlar, Allah onları kendi
katındakilerle anar [Müslim﴾4/2074﴿ Beyhaki Şuab﴾2/262﴿]

İbni Abbas(ra)’dan mevkuf olarak gelen rivayet ise şu şekildedir; Ona En üstün amel hangisidir? diye sorulunca dedi ki;
Allah’ı zikretmek en büyüktür Bir evde toplanıp Allah’ın kitabını okuyan ve aralarında ders yapan hiçbir topluluk yoktur ki, melekler onları kanatlarıyla gölgelemesin Onlar bundan başka bir söze dalmadıkları sürece Allah’ın
misafirleridir [Sahihtir Darimi﴾1/113﴿; İbni Ebi Şeybe﴾6/156,7/135﴿; Beyhaki, Şuab﴾1/448,2/357﴿; ed-Dubbî, Kitabud Dua﴾s279﴿; Hatib, Muvazzahu Evham﴾2/53334﴿; İbni Receb, Cami﴾s344﴿]

İmam el Kadı Iyaz(ra) et Tinnisî’den naklediyor; İmam Malik ra’ın yanında idik. Ashabı da oradalardı Nusaybin halkından birisi dedi ki;

Okudunuz mu?  Türkiye devleti tağuti bir devlet midir?

Bizim o tarafta sufiler denilen bir topluluk var. Çok yiyorlar, sonra kasideler okumaya başlıyor ve kalkıp raksediyorlar.
Bunun üzerine imam Malik dedi ki; Onlar çocuk mu? Hayır dedi. Peki onlar mecnun mu? diye sorunca adam dedi ki; Hayır onlar şeyhtirler ve akıl sahibidirler.
İmam Malik dedi ki;
İslam ehlinden hiç kimsenin böyle yaptığını duymadım!!!
Adam dedi ki;
Onlar yiyorlar, sonra kalkıp ayakları üzerinde raksediyor, bazıları başlarını ve yüzlerini tokatlıyorlar. Bunun üzerine imam Malik güldü ve kalkıp evine girdi. Malik(ra)’ın ashabı adama dediler ki; Arkadaşımıza uğursuzluk getirdin. Biz otuz küsur senedir onun meclisindeydik, bugün dışında güldüğünü görmedik. [Kadı Iyaz Tertibul Medarik﴾2/54﴿]


Bu kategoride yer alan Çok kötüyüm nefsim şimdi uykumda bile vesvese veriyor ? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Zikir ilahi çalgı aynı anda caiz mi ? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.