Anasayfa
8 Haziran 2024, 14:04
Sohbet
Yönetici

Delâil-i Hayrat da Gizlenen Salâvat …..hakkında bilgidir mutlaka alıp okuyunuz.

Delâil-i Hayrat da Gizlenen Salâvat …..hakkında bilgidir mutlaka alıp okuyunuz.

burçealtuğ
Bu kitabı internette çok aradım ama ulaşamadım eğer alabileceğim bir yeri bana söylerseniz çok dua edeceğim sizlere…..

Delâil-i Hayrat da Gizlenen Salâvat Yayınlanma 18 Nisan 2008

Süleyman el-Cezûlî başından geçen ilginç olaylar sonrasında bir takım kerametler görür. Bu kerametlerin Peygamberimiz (s.a.v.) e yapılan salâvatı şerifeleri içinde olduğunu duyup araştırmaya başlar. Araştırır ve bulduklarını bir kitapta toplar.
-Bu salâvatı şerifeyi açıkça söylememe müsaade edilmedi. Lâkin suna müsaade var ki; sen bütün salâvatı şerifeleri araştır ve bulduklarını bir kitapta cem et. Şayet benim okuduğum salâvatı şerife o kitapta mevcut ise söylerim. ..
Pek çok salâvatı şerifenin cem edildiği Delâil-i Hayrât ismindeki o meşhur kitabın telif edilmesiyle alâkalı olarak şöyle bir kıssa anlatılmaktadır:

Delâil-ıı Hayrât in müellifi olan Süleyman el-Cezûlî Hazretleri günün birinde yolculuk esnasında abdest tazelemek ihtiyacı hissetti. Fakat yanında şu yoktu, etrafta da ne bir dere, ne de bir su kaynağı görünmüyordu. Şöyle kısa bir araştırma sonunda bir su kuyusu buldu. Fakat kuyudan şu çekmek için ne bir kova, ne de bir ip vardı. Ne yapacağını bilemedi, durdu. Nasıl yapayım da bu kuyudan suyu çıkarayım diye çare düşünürken, civardaki evlerden birinin önünde kendisine bakmakta olan bir kız gördü.. Hemen ona hâlini arz ederek bir kova ile ip getirmesini istedi. Evinin önünde bekleyen kız, çaresiz bir şekilde kuyunun başında bekleyen bu yaşlı pir-i fâniye kim olduğunu sordu. Zamanın âlimlerinden olan Süleyman el-Cezûlî Hazretleri kendisini tanıtınca kız hayretle:Fas’ın Merakes şehrinde bulunan Süleyman Cezuli (K.S.)’ in Türbesi. Süleyman Cezuli (K.S.) 13.yüzyıl sufilerinden olup derlediği ve pek çok salavât- şerife’yi bir araya getiren Delail-ül Hayrat adli risalesinin de yazarıdır.

Bütün insanlar sizin ilminizden istifade eder, sizi hayır ve kerametle överler. İnsanların bir müşkülü olduğu zaman sizden yardım beklerken, siz kuyudan bir kova su çıkarmaktan aciz kalmışsınız. dedi. Bunun üzerine Süleyman el-Cezûlî:
Evladım hiç kuyudan ipsiz, kovasız şu çıkarılır mı, bu nasıl olur? deyince, kız kuyunun başına gelip, bazı şeyler okuyarak kuyunun içerisine üfürmeye başladı. Mevlâ’nin hikmeti, o andan itibaren kuyunun içindeki su kabarıp yükselmeye başladı. Nihayet kuyunun suyu tamamen dolarak taştı. İmam el-Cezûlî bu ise çok taaccüp etmişti. Kuyudan taşan sudan hemen abdestini aldı sonra kıza dönüp:
Evladım! Sen bu keramete hangi amelin sebebiyle nail oldun? diye sorunca, kız dedi ki:
Ben Peygamber Efendimize salâvatı şerifeyi çok getirip, buna devamla bu keramete nail oldum. diye cevap verdi.
İmam el-Cezûlî Hazretleri kızın bu apaçık kerametine şahid olunca salâvatı şerife zikrini artırdı ve daha çok salâvat getirmeye başladı. Yaşadığı bu hâdişe hiç aklından çıkmıyordu. Kız bu keramete ulaşmasının sebebi olarak salâvatı şerifeye devam ettiğini söylemişti; ama acaba bu hangi salâvatı şerifeydi? Çünkü o kadar çok salâvatı şerife vardı ki. .
Yine bir gece yatağına uzanmış yatıyordu; ama bunları düşünmekten gözüne uyku girmemişti. Derken gecenin yarısı olunca bir de baktı ki, hanımı yavaşça yanından kalktı. Abdestini aldı, elbisesini giyindi ve bütün hazırlığını yaptıktan sonra da kapıdan çıkıp gitti. Hanımının bu hâlinden şüphelenen İmam el-Cezûlî hiç belli etmeden gizlice onun arkasından nereye gittiğini takip etmeye başladı. Bir de ne görsün; hanımı evin kapısından dışarı çıkınca orada onu iki tane aslan bekliyor. Biri önünde biri de arkasında olmak üzere aslanlar hanımına refakat ederek, sahile doğru gitmeye başladılar. Süleyman el-Cezûlî heyecan ve merakla onları takip etmeye başladı. Hanımı denizin kenarına gelince, aslanlar orada beklediler. O denizin üzerinden yürüyerek sahile yakın tenha bir adacığa gitti. Orada bir müddet ibadet ettikten sonra şu üzerinde yürüyerek tekrar sahile geldi. Deniz kenarında onun gelmesini bekleyen aslanlar, o gelince yine biri önünde biri arkasında eve kadar ona refakat ettiler. Tüm bu olanları hayretle izleyen İmam el-Cezûlî Hazretleri, gizlice hanımından evvel eve gelip sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi yatağına uzandı. Biraz sonra da hanımı geldi, elbiselerini değişti ve usulca yatağına yatıp uyudu.
Süleyman el-Cezûlî Hazretleri ertesi gece yine tetikteydi. Acaba bu olay sadece o geceye mi mahsustu, yoksa ondan sonraki gecelerde de tekerrür edecek miydi?.. Ertesi gece yine aynı saatte hanımı aynı şekilde kalktı. Abdestini aldı elbisesini giyindi ve bütün hazırlığını yaptıktan sonra evden çıktı. Dün gece ki gibi dışarıda onu iki tane aslan bekliyordu. Yine biri önde biri arkasında aslanlar hanımına refakat ederek sahile geldiler. Denizi yürüyerek geçip o küçük adacığa gitti. Orada bir müddet ibadetini yaptı ve tekrar sahile yürüyerek döndü. Aynı şekilde aslanların refakatinde evine geldi. Elbiselerini değiştirip, hiçbir şey olmamış gibi yatağına girdi.
İmam el-Cezûlî üçüncü gece hanımını tekrar takip edip, yine aynı olaylar cereyan edince artık daha fazla dayanamadı ve hanımıyla konuştu. Meseleyi ona açıp, üç gecedir kendisini takip ettiğini, ondaki keramete vakıf olduğunu anlattı. Bu kerametin sırrını öğrenmek istedi. Bunun üzerine hanımı tebessüm ederek:
Efendi! Demek sırrıma vakıf oldunuz. Bu benim için birkaç günlük mesele değildir; ben senelerdir böyle yaparım. Bana böyle bir kerametin ihsan edilmesine gelince, bunun sebebi Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm’a çok salâvat getirmektir.
Süleyman el-Cezûlî Hazretleri günlerden beri kafasını meşgul eden soruya galiba cevap bulabilecekti. Hemen hanımına sordu:
Ey Hatun! Hangi salâvata devam etmekle bu keramete nail oldun? Hanımı kocasının bu sorusuna cevap vermek istemedi. Fakat kocası ısrarla bunu açıklamasını isteyince dedi ki:
Efendi! Bunu söylemeye müsaade yok. Ama madem söylemem için çok ısrar ediyorsun, o hâlde bu gece istihare yapayım, eğer müsaade olursa, o zaman söylerim. dedi.
O gece istihare yaptı. Ertesi sabah istihare neticesine göre kocasına durumu şöyle anlattı:
Bu salâvatı şerifeyi açıkça söylememe müsaade edilmedi. Lâkin suna müsaade var ki, sen bütün salâvatı şerifeleri araştır ve bulduklarını bir kitapta cem et. Şayet benim okuduğum salâvatı şerife o kitapta mevcut ise söylerim. dedi.
Bunun üzerine Süleyman el-Cezûlî Hazretleri araştırma yapmaya başladı. Ne kadar şalâvatı şerife ile alâkalı eser varsa, gözden geçirdi. İnceledi, tetkiklerde bulundu. Bu işin ehli olan zatlara danıştı ve sonuç itibariyle bulduğu tüm salâvatı şerifeleri bir araya cem ederek, onu Delâil-i Hayrât ismiyle kitaplaştırdı. Bu kitabı gözden geçirmesi için hanımına sundu. Hanımı bu kitabı baştan sona okuduktan sonra eşine dedi ki:
Evet, benim okuduğum salâvatı şerifeye bir kaç yerde rastladım. Sen bunu okumaya devam et. dedi.
İmam el-Cezûlî bunun üzerine o kitabı hem kendisi okudu hem de bütün Müslümanlara okumalarını tavsiye etti. İçinde pek çok salâvatı şerifenin bulunduğu bu Delâil-i Hayrât kitabı asırlardır okunmaktadır. Bu kitabı okuyan pek çok kimse maddî ve mânevî hastalıklarına şifa buldular ve Allah’ın lütfuna mazhar oldular.
(Alıntı kaynağı: netpano)

Okudunuz mu?  Hz.Hatice ilk vahiy geldiğinde Hz. Muhammed (sav)'i teselli etmesi

Cevap: Delâil-i Hayrat da Gizlenen Salâvat …..hakkında bilgidir mutlaka alıp okuyunuz.

morueqq
Delâil-i Hayrât , Delâil-i Şerif

Delâil-i şerif, Delâil-i hayrât ve Delâil diye anılan risâlenin tam adı, Delâilu’l-hayrât ve sevâriku’l-envâr fi zikri’s-salâti ale’n-nebiyyi’l-muhtâr dir

Delâil-i Hayrat da Gizlenen Salâvat .....hakkında bilgidir mutlaka alıp okuyunuz.

Delailü Hayrat

Ebu Abdullah bin Süleyman Ebî Bekr el-Cezûlî’dir. Fas’ta doğmuş ve 875 (1470) te orada irtihal etmiştir.

Ömrünün kırk yılını Mekke, Medine ve Kudüs’te geçiren bu zât, tasavvufçu ve şazeliyye târikatının ileri gelenlerindendir.

Not : İsmaılağa cemaati sofi Mahmud Ustaosmanoğlu, Medine ‘de bulunan Ahmed bin Allame Rıdvan’dan Delailü’l –Hayrat okumuş ve icazet (!) almıştır.
Bu yüzden bir başka sapkın Kadiri tarikatı Muhammediyye kolunda Delailü’l-Hayrat tarikatın virdi olarak kabul edilmekte ve müridlerin sık sık tılavet etmeleri tavsiye edilir.

Delâil-i Hayrat da Gizlenen Salâvat .....hakkında bilgidir mutlaka alıp okuyunuz.

Delailü Şerif

idefix.com/kitap/şeyh-ali-el-karı/ürün_liste.asp?kid=179526Şeyh Ali El-Karı[/ÜRL], idefix.com/kitap/şeyh-kutbuddin-el-hüvanı/ürün_liste.asp?kid=179527Şeyh Kutbuddin El-Hüvanı[/ÜRL], idefix.com/kitap/şeyh-muhammed-el-cezuli/ürün_liste.asp?kid=179525Şeyh Muhammed El-Cezuli[/ÜRL].

Tam adı , Ebu Abdullah Muhammed bin Abdurrahman bin Ebubekir bin Süleyman bin Yalı eş-Şerif el-Hüseyni el-Cezuli olup Fas’ın güneyindeki Sus Vadi’sinin Cezüle bölgesinde dünyaya gelmiştir.

Eserin Yazılış Sebebi
Eserin yazılış sebebiyle ilgili olarak hârikulâde iki olay zikredilmektedir. Bunlardan ilki şudur:
İmam Cezûlî, bir gün kuyu basına abdest almak için gittiğinde, kuyuda suyu çıkarmak için kova olmadığını görür. Ne yapacağını bilemez bir durumdayken, orada bulunan küçük bir kız, şeyhe sıkıntısının sebebini sorar. Şeyh de kova bulamadığını dolayısıyla da istediği suyu çekemediğini anlatır. Bunun üzerine küçük kız: Efendim, herkes sizin kerâmetlerinizden ve nâil olduğunuz hayırlardan bahsediyor, siz ise bir kuyudan şu bile çıkaramıyorsunuz! diyerek kuyunun başına gelip kuvvetli bir şekilde içine doğru üfler. Bunun üzerine Allah’ın izniyle kuyunun suyu taşar ve İmam Cezûlî bu sudan abdest alır. Abdestten sonra İmam’ın: Kızım, bu kerâmete nasıl nâil oldun? diye sorması üzerine o bahtiyar kız, bu şerefe, Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e bağlanıp O’na çok salavât getirmekle nâil olduğunu söyler.
(Vassâf, Hüseyin, a.g.e. İ. 250; Nebhânî, Yusuf b. İsmâil, a.g.e. İ. 276.)

İkinci hâdişe de birincisiyle bağlantılı gibidir:
Nakledilir ki bu olaydan çok etkilenen İmam Cezûlî, Acaba benim salavât-i şerîfeye bağlılığım az mıdır? diye endişe edip, o gece uykusu kaçmış bir vaziyette düşünüp yatarken, ayın bedir olduğu bir gecede, gece yarısından sonra karısının, yatağından kalkıp, güzel elbiselerini giyip başını örttükten sonra evden çıktığını görür. Bu vakitte nereye gider diye öfkelenerek dışarı çıktığında, hanımının önünde ve arkasında birer arslan olduğu halde deniz kenarına gittiğini görür. Merakla onu takip eder. Hanımı sahile geldiğinde aslanlar burada kalır. Kadın denizin üzerinde yürüyerek denizin ortasındaki işsiz adaya gelir. Burada abdest alıp teheccud namazını kıldıktan sonra dua ve niyazda bulunur. Denizin üzerinden, geldiği yoldan tekrar sahile döner ve önceki gibi aslanlarla beraber yürüyerek evine gelir. Onları uzaktan izleyen İmam Cezûlî, onlardan önce eve gelip yatar.

Aynı hadisenin üç gün tekrar ettiğini gören İmam, üçüncü günün sabahında, bu sırrı hanımına sorar. Hanımı bu durumun yıllardır devam ettiğini söyleyince, böyle bir fazilete nasıl nâil olduğunu merak eder. Hanımı: Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) çok salavât-i şerîfe okuyarak şeklinde cevap verir. İmam: En çok hangi salavâti okuyorsun? diye sorduğunda eşi, bunu söylemesine izin verilmediğini ancak muhtelif salavâtları topladığı takdirde içlerinde o salavâtin olup olmadığını söyleyebileceğini belirtir.

Bunun üzerine İmam Cezûlî, muteber kitaplardan ve asrında yaşayan büyük şeyhlerden aldığı salavât ile Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in bizzat kendisinin öğrettiği salavâti, ashâb-i kırâm ve ülemâ-i izâmin vird edindikleri salavât-i şerîfeleri seçip bir kitap telif eder ve eşine gösterir. Hanımı da söz konusu salâvatın bu kitapta birkaç defa geçtiğini ve bu kitabı okuyanın Allah’ın izniyle Allah’ın rahmetine ve Resûl’un (sallallâhu aleyhi ve sellem) sefaatine nâil olacağını söyler.

Bundan dolayı şeyh bu kitaba Delâilu’l-hayrât ve sevâriku’l-envâr adını verir.
(Kara Dâvûd, Tevfîku muvaffiki’l-hayrât, s.1-5; Vassâf, Hüseyin a.g.e. İ. 250.)

Sözde Peygamberi Sevmek Adına Sünneti bırakıp, Bid’at Dua’lar Etmek!

Delail’de Rasulullah (s.a.v) haber verdiği dua ve zikrin hariçinde nefsinden uydurulmuş Bid’at dualar günlere hasredilmiştir .

Misal :


Çarşamba virdinde kırk üç salâvât bulunmaktadır. Kırk üçüncü salâvat, diğer kırk ikisinin mazmûnunu ihtivâ eden oldukça uzun bir şalâvâttir. Bu günün evrâdinda bulunan salâvât-i şerîfelerden bir tanesi meâlen şöyledir: Allah’im! Kalbini çelâlinle, gözlerini cemâlinle doldurduğun, kendisinden nusretini ve te’yîdini hiçbir zaman esirgemediğin Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve onun ehl-i beyti ve ashâbina ağaçların yaprakları ve meyveleri adedince salât u selâm olsun. Âmîn.

Perşembe günü kırk ayrı salâvâtin yanı sıra ehl-i beyte geniş bir duâ da vardır. O gün okunan salâvât-i şerîfelerden bir tanesi meâlen şöyledir: Allah’im! Nurların nûru, sırların sırrı, ebrârin efendisi, peygamberlerin tacı ve üzerlerine gecelerin kararıp günlerin doğduğu tüm insanların en faziletlisi Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyanın yaratıldığı ilk günden şu ana kadar yağan yağmurların damlaları ve yine o günden bugüne kadar yeşeren bitkilerin yaprakları adedince salât u selâm olsun. Âmîn.

Cuma virdine işe Allah’im! Hz. Âdem’in sana dua ederken zikrettiği isimlerin hürmetine diliyor ve dileniyorum ki.. cümlesiyle başlayıp Kur’ân’da adı geçen bütün peygamberlerin duaya başlarken zikrettikleri isimler hürmetine diye devam eden bir girişle başlanıyor ve altmış iki ayrı salâvât-i şerîfe ile Allah Resûlu’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) senâ ediliyor. O güne ait salâvâtlardan bir tanesi meâlen şöyledir: Allah’im! Efendimiz Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Senin hilmin, ilmin, kelimelerin, nimetlerin adedince; göklerin ve yerin vus’atı ve arşının azameti ölçüsünde salât u selâm olsun. Âmîn.

Cumartesi günü yirmi salâvât ve uzun bir dua okunmaktadır. O salâvâtlardan bir tanesi meâlen şöyledir: Allah’im! Efendimiz Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve onun ehl-i beytine, ilminin ıhâtaşı, kitabının muhtevâsi ve melâikenin şehâdeti ölçüsünde salât u selâm olsun. Âmîn.

Pazar virdi elli dört ayrı salâvât ve uzun bir duadan oluşmaktadır. Allah’im! Efendimiz Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) güneş her doğduğunda, her namaz kılındığında, şimşek çaktığında ve yıldırım düştüğünde salât u selâm olsun. Âmîn.

 

Okudunuz mu?  Kur'an, İncilin, Tevrat ve Zebur'un Türkçe sözlük anlamları

Cevap: Delâil-i Hayrat da Gizlenen Salâvat …..hakkında bilgidir mutlaka alıp okuyunuz.

burçealtuğ
Delail’de Rasulullah (s.a.v) haber verdiği dua ve zikrin hariçinde nefsinden uydurulmuş Bid’at dualar günlere hasredilmiştir .

yani sapkın bir eser mi demek istiyorsunuz?almayalım inanmayalım mı?Arif pamuk İSMİNDE Kİ YAZARIN PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR ADINDAKİ KİTAPDA YAZIYORDU ALMAK İSTEDİM.

Okudunuz mu?  Dünyada kavuşamayan ahirette kavuşur mu

Cevap: Delâil-i Hayrat da Gizlenen Salâvat …..hakkında bilgidir mutlaka alıp okuyunuz.

@mir
arkadaşlar yazılarınız çok uzun
oku(ya)madım
kusura bakmayın ama
birileri bu kitabı satmak için
bir hikaye uydurup kitabın başına eklemiş
kız kuru kuyuya tükürmüş de
kuyu taşmış da
bunlar masaldır itibar etmeyin

Okudunuz mu?  Hadislerin tedvin ve tasnifi kısaca tanımı nedir?

burçealtuğ
AMA sitede araştırdım ekleyen kişi ali okunmasında sakınca yok demekte?


morueqq
kardeşim peygamberimizin yaptığı yapılmasını tavsiye ettiği dualar vardır bunların dışında ebced,çifr ile veya bir büyüğün söylemesiyle bunları yaparsak sünnet ne olacak mesela ben nur cemaatindeyken Allah nasip ettide kurtuldum namazdan sonra salaten tuncina ve salaten tefriciye diye bir dua okurlardı normalde farzdan sonra şubhanAllah elhamdülillah Allahuekber herbirinden 10 veya 33 kere söylersin şimdi bu sünnet olmuş olmadı mı soruyorum sana ?

Okudunuz mu?  Hutbe nedir?Hangi namazda hutbe okunur?

burçealtuğ
cemaatten kurtuldum diyorsunuz ya ne kötülüğüne şahit oldunuz?Be herhengi bir cemaat ya da tarikat üyesi değilim merakımdan soruyorum.Cevaplayıp cevaplamamanız size kalmış


morueqq
izleyiniz. benim gördüğüm sünneti öldürdükleri bid’at uydurmaları,insanların akidelerini zedeledikleri ,www.youtube.com/watch?v=kMyjkZ_4sKE


Kayıtsız Üye
Ben bu kitabı aldım Allah’a çok şükür her gün okuyorum.bu kitabı okumaya başladıktan sonra hayatımda çok güzel değişimler oldu ve okumak isteyen her kese tavsiye ederim.

Okudunuz mu?  Ömer hayyam müslüman mı

Kayıtsız Üye
Ya bnde bu kitabı okuyorurm ama orda gösterildiği anlatıldığı okuyabilirmiyim yani bir niyet tutup mu okuycam bilgilendirseniz çok sevincem ya şimdiden tsekkürler


Kayıtsız Üye
Ne demek masal ya ne diyorsun sen Allah herkese akıl vermiyor hala ibret almadınmı güneş nasıl oluştu ve nasıl ayakta duruyor gezegenler sen nasıl kendi varlığını nssılt ne zaman bilmeye başladın be gafil

Okudunuz mu?  Okul çantasında Kuran-ı Kerim taşımak caiz mi

Kayıtsız Üye
Şeyh nazım kıbrısi(ks)’nin youtube’de kitabın faziletiyle ilgili videosu var,onu izlemenizi tavsiye ederim


Kayıtsız Üye
Semerkant Temsilciliklerinde bu kitap var.Ve her ilde bazı yerlerde ilçelerde Semerkant temsilcilikleri var.googleye yazıp ulaşabilirsin.


Kayıtsız Üye
Ya aslında ben gizlenmiş olan sâlâvatı ezberimde biliyorum ama burada söylemem doğru olurmu bilmiyorum
biraz uzun ama buldum ve süpe yokki odur çünkü tek başıma bulmadım dua ederek çok istedim sonra olmadık bir anda sâlávát elime geçti siz niyet ederseniz sizinde olur mutlaka kitabı alın

Okudunuz mu?  Timurtaş Hoca'nın kısa ama özlü cevabı:

Kayıtsız Üye
Arkadaşlar okunması gereken kitab da bir araya gelmiş S alavatı şeriflerdir. Bir kardeşimiz ticaret kokusu aldığını söylemiş. Kitap için para veryeceksin rahatsız olacaksın ya sigaraya , fuzuli harcanan haram yerlere harcanan paralar ne olacak…


Kayıtsız Üye
Ey güzel kardeşim
Kurani kerimede yüce mevla her ne muradın sıkıntı n varsa bunun için sana nasıl dua etmen gerektiğini söylüyor. Sen her duanı kurandaki ayetlere göremi yapıyorsun. Sen böyle yapınca bidat olmuyorda salavatı şerif i efendimiz sav ın tavsiye ettiklerinin dışında yapınca mı olyo. Söylesene bu bidad dediğin meselenin hasenesi yokmu. Neden mide bulandırıyorsun.

Okudunuz mu?  Orman haftası ile ilgili şiirler

Kayıtsız Üye
Google play da android uygulaması da var
Akıllı telefon yada tabletleri uyumlu


Kayıtsız Üye
Ayrıca semerkand yayınlarındada mevcuttur.
Semerkand yayın evinin hemen her ilçe ve semtte hatta mahallede temsilciliği mevcuttur


Kayıtsız Üye
Selamün aleyküm delalül hayratı semerkan bayilerinde bulabilirsiniz tasavvufa yani nakşi bendi tarikatında zikir halinde verilir


DERVİŞ İSMAİL
Rabbim ümmeti Muhammede birlik dirlik selamet versin

ben hergün okurum inşALLAH sizin yazdığınızda bir sakınca görmedim biraz açarmısınız öğrenmiş oluruz

ben bir sakınca görmedim biraz aydınlatırmışın

ben izledim , kadiriyim şükürler olsun ama ben ayırım yapmam her tarikata saygı duyarım hedef aynı yollar ayrı , bu olabilir kendinden olmayanı kötülemek bunu yadırgıyorum yakışmıyor

Okudunuz mu?  Farz nedir? Farz olan ibadetlere örnekler

Kayıtsız Üye
Delalül hayrat kitabını ben aldım 4 ay önce medine tv de reklamı vardı orda satılıyordu isteyenler o kanalı arayıp sorabilir


Kayıtsız Üye
Masal değil bu daliletül hayrat 100 yıllardır okunan hatta vird edilen bir kitaptır içindeki manaları bilsem öyle demezsim


Kayıtsız Üye
Ben yaşadım ve çözdüm bu sırrı yıllar önce ve gerçekten uçuyordum sürekli okumak lazım salavat müthiş nurla doluyorsun kötülük katien düşünemiyosun


Kayıtsız Üye
Bu kitabı okumak herkese nasip olmaz ,keşke herkese nasip olsa da görseler yeni hallerini.


Kayıtsız Üye
Yanlış anlatılmış, onlar yanlış anlatsa daisin doğrusu, küçük kız orada içinde İsmi Azam duasını barındıran Salevatı Şerife okumuş. Bu Salevatı Şerife yüzü suyu hürmetine kuyudaki şu yükselmiş, haa buna da inanmazsanız söyleyecek söz yok. Çünkü Rabbim Ç. C. Hz lerinin, her şeye gücü yeter.


Kayıtsız Üye
Ayrıca da kardeşim Rabbim sizi Dostlarına göndersin İnşAllah arayıp bulmak lazım , insan kendi kendini düzeltemez, Allah dostları birer vesiledir Allah’a ulaştırmada, eğer insan kendi kendini düzeltecek olsaydı herkes evliya olurdu öyle değil mi,inşALLAHÜ TEALA siz bulmayı isteyin Rabbim size nasip eder İnşAllah


Kayıtsız Üye
selamünaleyküm kardeşim, kurani kerim biliyorsanız semerkand yayınlarından , bilmiyorsanız haktan yayınlarından temin edebilirsiniz kitabı,ben bimediğim için türkçe okunuşlu delailül hayratı haktan yayından aldım


delaili hayrat, delâil i hayrat salavatlar, delailül hayrat nedir

Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Delâil-i Hayrat da Gizlenen Salâvat …..hakkında bilgidir mutlaka alıp okuyunuz.