Anasayfa
8 Mayıs 2021, 4:24
itikad
Yönetici

Cennetin anahtarı: Kelime-i Tevhid

Cennetin anahtarı: Kelime-i Tevhid

rana
İnsanların sanal kimlikler, kartlar ve imzalar kullandığı bir çağda yaşıyoruz. Kişiler sadece kendilerine âit şifreler ve anahtarlarla kendi özel dünyalarında işlerini halledebilmektedirler. Geliştirilen sistemler mutlak uyum gerektiren sistemler olduğundan, eksik olan şifreler, anahtarlar gerçek ve sanal kapıların açılmasını engeller ve açma denemelerini neticesiz bırakır.

Dünyada kapılar bu anahtarlarla açılırken âhiret ve cennetin kapılarının açılması da böyledir. Yani, nasıl bu hayatta anahtarlar varsa cennetin de anahtarı olduğunu Habib-i Ekrem Efendimiz (asm), Muâz Bin Cebel (ra)’ı Yemen’e vali gönderirken Ey Muâz, Yemen’e vardığında yanına Kitap ehli kimseler gelip sana muhakkak Cennetin anahtarı nedir? diye soracaklardır.
Sen onlara cevaben Lâ ilâhe illALLAH cümlesidir. Lâkin bu Tevhid Kelimesi, cennetin dişsiz bir anahtarıdır. Eğer sen cennetin kapısı önüne dişli bir anahtarla gelirsen cennet sana açılır; yoksa açılmaz, diye cevap ver (1) diye buyurmuştur.

Dişsiz bir anahtar nasıl bir şekle sahip olursa olsun sadece kilidin içerisinde dönecektir. Kapının o anahtardan belki de haberi bile olmayacaktır. Çünkü kapıyı, kilidi zorlayacak ve neticeye gidip açacak dişleri yoktur. İşte insan ruhlar âleminden ana rahmine, oradan dünyaya, berzahtan da âhirete uzun bir yoldan gelip uzun bir yola gider. Neticede, varmak istenilen kapının açılması bu yolculuk için en ehemmiyetli hadisedir. Zira bu büyük yolculuğun meyvesi cennettir.

Hadis-i Şerife dönersek, Lâkin bu Tevhid Kelimesi, cennetin dişsiz bir anahtardır sözünde bazı insanların anahtarlarının dişsiz olduğunun işaretlerinin aranılacağı gibi, kapıları da açmayacağı hakikati vurgulanmakta, Ayrıca dişli bir anahtardan bahsedilmektedir.

O zaman Lâ ilâhe illALLAH anahtarının mânasının bilinmesi ve dişlerinin yerine oturtulması gerekmektedir. Zira bu öyle bir anahtardır ki Hz. Adem (as)’dan beri kullanılmaktadır. Bütün peygamberler bu dişleri yerlerine oturtmaya çalışmışlar ve Oku (2) emriyle kâinatı okuyan, Kâinatın hâlıkının icraatlarını tefekkür eden, onun esmâsını hakkıyla bilen ve nokta-i mihrakiyyesi olup, bütün insanlığa tebliğ eden Üstad-ı Küll, Mahbubu Hüda, Sultan-ı Rusûl Hz. Muhammed (asm) bu anahtarın dişlerini Ulûhiyet risalesiz olamaz (3) sırrıyla eksiksiz, kusursuz olarak yerlerine oturtmuştur.

İste Hadîs-i Şerifteki bu sırdandır ki Bedîüzzaman Hazretleri de ehemmiyetli bir ihtarında şöyle buyurmaktadır:
Arkadaş. Tevhid iki çeşit olur.
Birisi: âmiyane tevhiddir ki:
‘ALLAH’ın şerîki yok. Ve bu kâinat Onun mülküdür.’ der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve dalalete düşmeleri korkusu vardır.

İkincisi: hakikî tevhiddir ki:
‘ALLAH birdir. Mülk Onundur. Vücud Onundur. Her şey onundur.’ der. Lâyetezelzel bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk’ın sikkesini görür. Ve her şeyin cephesinde bulunan mührünü ve damgasını okur. Ve bu sayede huzurî bir tevhid melekesinin maliki olurlar ki: dalalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. (4)

Bugün tevhid anahtarı hakkıyla biliniyor ve dişleri yerine oturtulabiliyorsa Muhammed Resûlullah olduğu içindir. İşte nasıl ki anahtar dişsiz olmaz Lâ ilâhe illALLAH da Muhammed Resûlullah sız olmaz. Olursa, yazık olur, kapıyı açmaz, netice vermez. Zira Tevhid anahtarının dişleri onun sünnetleridir. Onun Sünnet-i Seniyyesi olmadan kapılar açılmaz. Her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk’ın sikkesi onun sünnetlerine ittiba ile görülür.

Hâlik-ı Kâinat olan Rabbimiz,
ALLAH’ımızı bize tanıttıran Resûlü Ekrem Efendimizin Sünnet-i Seniyyesiyle Tevhidimizi güçlendirelim ve her an Kelime-i Tevhid ile imanımızı tazeleyelim. Ona ittiba ve itaat ederek Rabbimize ittiba ve itaat edelim.

İşte o zaman
Buyurun. Kapı size açılacak. Selâmetle giriniz.

Kaynaklar:
Et-Tarih (Buhârî), El-Hilye (Ebû Nuaym), Sünen (Beyhakî), Umdetu’l-Kaarî, IV, 3; İrşâdu ‘s-Sâri

Alak Sûresi, 1


Cevap: Cennetin anahtarı: Kelime-i Tevhid

ßaran
Selametle Girmeyi Nasip Eder Mevlam ßizlere İnşaAllah Paylaşımın İçin Teşekkürler.. azra Allah c.c. Razı oLsun..

Okudunuz mu?  Ölüm meleğinin adı 'Azrail' Kuran veya Hadislerde geçiyor mu?

Yanıt: Cennetin anahtarı: Kelime-i Tevhid

DZALBAY
Resulullah (s.a.v) söyle buyurdu: Rabbini zikredenle zikretmeyenin benzeri, diri ile ölünün benzeridir. (Buhari)

"LA İLAHE İLLALLAH”

"Bir kere huşû içinde okunduğunda, defterden 4000 büyük günahı sildirir. Okuyan kişiyi 4000 derece yükseltir. (Terazinin bir tarafına Kelime-i Tevhid konulup diğer tarafına Yaratılmış herşey konulduğunda dahi Kelime-i Tevhid ağır gelecek ve onu tartamayacaktır.)

Okudunuz mu?  Kadere isyan

Peygamberimizin Allah’tan alıp haber verdiği şeylerin hepsine birden, topluca inanmak demektir.
Bir kimse, mânâsını bilerek ve kabûl ederek:
"Lâ ilâhe illâllah Muhammedün rasûlüllah” dese icmalî olarak îman etmiş olur.
Bu cümleye Kelime-i Tevhid denir. Mânâsı şudur:
Lâ ilâhe illâllah: Allah’dan başka hiçbir ilâh ve hakikî ma’bud yoktur. Muhammedün rasûlüllah: Muhammed (asm), Allah’ın Rasûlü ve Peygamberidir.

Okudunuz mu?  Barnabas İncili Türkçe Tam Metni

Paylaşım için Allah cc razı olsun.

Selam ve dua ile kalın…


Soru: Cennetin anahtarı: Kelime-i Tevhid

rana
Rabbim cümlemizden razı olsun 🙂


menzil_guller
Allah razı olsun rana kardeşim..


rana
Rabbim senden de razı olsun 🙂


cennetin anahtarı nedir, cennetin anahtari nedir, cennet kapısının anahtarının adı

Bu kategoride yer alan İncildeki 333 çelişki başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Cennetin anahtarı: Kelime-i Tevhid Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.