Anasayfa
8 Mayıs 2021, 23:05
sizden9
Abone

İmanda Vesvese İle Alakalı Dört Hadis Ve Şerhi

İmanda Vesvese İle Alakalı Dört Hadis Ve Şerhi

doganozguc
30. Hadisi İmam Müslim Rahmetullahi Aleyh Kîtabul-İmân, "İmanda Vesvese" babında rivayet etmiştir.

Abdullah ibnu Amir ibni Zurare el-Hadramî Muhammed ibnu Fudayl’dan, o da el-Muhtar ibnu Fulful’dan, o da Enes ibnu Malik RadıyAllahü Anh’dan Resulullah Aleyhisselâm’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

"Allah Azze ve Celle buyurdu ki: Senin Ümmetin bu ne böyle? Bu ne böyle? deyip dururlar. Hatta, bu Allah, yaratıkları yarattı, peki Allah’ı kim yarattı," derler.[3]

Okudunuz mu?  Abdesti uzun süre tutamıyorum

31. Bu Hadis-i Şerifi İse:

îshaku’bnu İbrahim, Cerîr’den, Ebu Bekr ibnu Ebi Şeybe de Hu-seyn ibnu Ali’den, o da Zaide’den; her ikisi (Cerîr ve Zaide) el-Muhtar’dan, o da Enes ibnu Malik’ten Resulullah Aleyhis-selamın aynı hadisini rivayet etmiştir.

Ancak Ishak: "Allahü Teala buyurdu ki: Senin Ümmetin" kısmını zikretmemiştir.[4]

Yine Müslim, birçok yerde bu hadisi, "Allahü Teala buyurdu ki" ibaresi olmaksızın rivayet etmiştir. Bunlardan Ebu Hureyre ye dayandırılan senedle rivayet edilen bir hadis şöyledir:[5]

Okudunuz mu?  Alkol satılan bir yerde çalışmak

32. Hadis-i Şerif:

Ebu Hureyre radiyAllahü Anh Resulullah Aleyhisseldm’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

"İnsanlar hep birşeyler sormaktan geri durmazlar. Hatta, bu Allah, yaratıkları yarattı, peki Allah’ı kim yarattı? derler. Böyle bir durumla karşılaşan: Ben Allah’a iman ettim, desin.[6]

33. Bir Başka Rivayet de Söyledin

Ebu Hureyre RadiyAllahü Anh Resulullah Aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

Okudunuz mu?  Mezim ile bilrilkte mezinin içinde beyaz parçalı bişey geliyor. meni olmasını sağlayacak özellikler yok

"Birinize şeytan gelir ve şunu, şunu kim yarattı, diye sorar. Sonunda da: Rabbini kim yarattı? der. Bu noktaya ulaşan, (yani şeytanın bu vesvesesiyle karşılaşan) Allah’a sığınsın ve soruşturmaya son versin."

Müslim, buradaki birinci rivayetin benzeri şekilde rivayetlerde bulunmuştur ve hiçbirinde de; ‘Allah buyurdu ki’ ibarasi geçmemektedir. [7]

‘imanda Vesvese Hadislerinin Şerhi (Hadis 30-33)

Nevevî’nin Müslim şerhinde bu hadis şerhedilirken şöyle bir rivayete yer veriliyor; "Ebu Hureyre RadiyAllahü anh’dan rivayet edildiğine göre bazı kimseler Resulullah Aleyhis selâm1 m yanına gelerek: ‘Bizim kalbimize, bazen sözünü etmeyi çok büyük (yani haddi aşmak) telakki edeceğimiz bir takım fikirler gelmektedir1 dediler? Resulullah: ‘Bunu duyuyor musunuz1 yani ‘bunun büyük bir şey olduğunu hissediyor musunuz? diye sordu. Gelenler: ‘Evet’ dediler. Resulullah Aleyhisselâm İşte bu apaçık imandandır buyurdu."

Okudunuz mu?  Kar ve yağmur suyu ile abdest alınır mı

Resulullah Aleyhisselâm’ın: ‘Bu apaçık imandandır’ demesinin manası, sizin bunu büyük bir şey olarak görmeniz, sağlam bir imana sahib olduğunuzun delilidir, demektir. Bunu büyük bir şey görmek ve ondan kaçınmak, sözünü etmemek imanını tahkiki olarak kemale erdirmiş insanların işidir.

Bunun manasının şöyle olduğu da söylenmiştir: Şeytan, saptırmaktan ümid kestiği kimselere vervese verir. Onu sapıtmaya gücü yetmediği için vesvese yoluna başvurur.

Okudunuz mu?  Saça bakım yapmak amacıyla zeytinyağı ve badem yağı vb. yağları sürmek müsriflik midir?

Kafire ise istediği taraftan yanaşabilir. Onlar hakkında sadece vesvese ile iktifa etmez. Onlarla istediği gibi oynaşır. Buna göre hadisin manası: Vesvesenin sebebi imanın saflığıdır, yahut vesvese imanın saflığına işaret eder, olmaktadır. Kadı İyaz bu açıklamayı seçmiştir.

"Kalbine böyle vesveseler gelen ‘Allah’a iman ettim’ desin" sözünün manası: Bu tür batıl düşüncelerden yüz çevirsin ve onları gidermesi için Allah’a iltica etsin, demektir.

Okudunuz mu?  Diyelim ki üzerimizde kul hakkı var ama o kişiye söyleyemiyoruz fitne çıkacağı için bu durumda ne yapılmalı ?

İmam Mazerî Rahmetullahi Aleyh şöyle demiştir: ‘Hadisin zahirinden anlaşılan manaya göre; insan boş vesveselerden uzak durmakla ve onu izale etmek için delil getirmeye kalkışm’amakla emrolunmuştur1

Bu konuda şunlar söylenebilir ki, vesveseler iki çeşittir: Geçici bir şekilde gelen ve insanı devamlı meşgul etmeyen şüphelerdir ki, aldırış etmeme yoluyla giderilebilir. Hadisin manasına göre de buna hamledilebilir. Vesvese ismi de böyle bir durum için geçerli olur. Bu âdeta asılsız ve alelade bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Asılsız olduğu için de, hakkında herhangi bir delil aranmaksızın giderilebilir.

Okudunuz mu?  Aralıklı Diş'e dolgu yada diş teli taktırmak caiz midir?

Sürekli insanın kafasını meşgul eden ve şüpheye yolaçan fikirler ise, aksine delil bulmak ve geçersizliğini isbat etmekle ancak giderilebilir. En doğru olanını ise Allah bilir.

"Allah’a sığınsın ve hemen soruşturmaya son versin" sözünün manası: Bir kimseye bu tür vesveseler gelirse onun kötülüğünü bertaraf etmek için Allah’a sığınıp O’ndan yardım dilesin. Bu konu üzerinde durmaktan da vazgeçsin. Bilsin ki, bu düşünce, şeytanın vesvesesinden kaynaklanmaktadır. Şeytan da bu yolla onu saptırmaya ve inancını bozmaya çabalamaktadır. Artık bu kinrse, şeytanın vesvesesine kulak asmaktan çekinsin, zihnini başka şeylerle meşgul etmek suretiyle, onunla ilişkisini kessin.
……..
Kaynak: Kutsi Hadisler Kitabı

Okudunuz mu?  Devletin ödediği maaş haram mı?

Cevap: İmanda Vesvese İle Alakalı Dört Hadis Ve Şerhi

numan3434
Teşekkürler.Allah cümlemizi şeytanın şerrinden korusun.Amin.


Cevap: İmanda Vesvese İle Alakalı Dört Hadis Ve Şerhi

doganozguc
amin kardeşim


vesvese

Bu kategoride yer alan Cünüp olarak bayram namazı kılmak başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

İmanda Vesvese İle Alakalı Dört Hadis Ve Şerhi Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.