Anasayfa
8 Mayıs 2021, 3:49
Mezhepler
Yönetici

Şia Mezhebi Ve Kolları

Mucahid
ŞİA MEZHEBİ VE KOLLARI

Ehl-i Bid’at fırkalar ve mezhebler hakkında derli toplu sistematik bir bilgi şeması oluşturmak oldukça zordur. Konu üzerinde hassasiyet gösterilerek incelenmesi ve araştırılması lazımdır. Başlı başına bir alandır. Zira İmamiye dediğimiz mezheb, Hz.Ali (ra)’nin birinci halife, oğlu Hasan ve Hüseyin (ra)’nin Hz.Ali (ra)’den sonra sırasıyla, hilafete gelmesi icabeden vekilleri oldukları hususunda da ittifak etmişler. Ancak bunlardan sonra gelecek halifeler hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Hatta bu hususta yetmişten fazla (70) fırkaya ayrıldıkları söylenilmektedir. Bunlar yalnız İmamiye mezhebindeki fırkalardır. İmam-ı Kurtubi ise şöyle diyor: "Ümmet-i Muhammed (sav)’in içerisinde Fırka-i Naciye’nin dışındaki yetmiş iki (72) fırka şöyle meydana gelmiştir: Bunlar önce kendi aralarında altı büyük fırkaya ayrıldılar. Bu altı fırkada kendi aralarında oniki fırkaya ayrıldı." 307–

Şia’nın kendi içinde yirmi kola (20) ayrıldığı muteber kaynaklarda kayıtlı olduğu yazılıdır. Tüm bu fırkalar üç başlık altında toplanabilir :

1- Tafdiliyye

2- Sebbiyye

3- Gulat-ı Şia 308–

Bu gün çevremizdeki Müslüman gençlerde görülen itikadi sorunlar gittikçe büyük boyutlara varmaktadır. Bir kısmı Ehl-i sünnetim diyor, Mutezilenin görüşlerini, Mürcienin görüşlerini, Haricilerin görüşlerini savunuyor. Bir kısmı Ehl-i sünnetim diyor şia’nın görüşlerini savunuyor. Hepsinden karışık Telfik macun! Bu çıkmaz itimatsızlığı güvensizliği de beraberinde getirmektedir. Tabi bunların hepsi tevhidi anlayış çerçevesinde gelişmekte, Kur’an’a yönelme adına yapılmaktadır! Hatta bazı alimlerimiz bu tür düşünce akımlarının Vehhabilik kültüründen kaynaklandığını açıklamaktadırlar. Gençlik büyük bir buhran içindedir. Henüz kendilerine bir kimlik bulamamış kardeşlerimiz vardır. "Ehl-i sünnetin de fıkıh kitaplarında çok hataları vardır, Şia’nın da birçok hatası vardır" diyerek kendilerinin hangi itikadda olduklarını akıllarına dahi getirememektedirler. Bu buhran sistemin verdiği çarpık ve sakat bir din anlayışından kaynaklanan bir buhrandır. Şia’nın bir konudaki çarpık bir görüşünü savunan kardeşlerden birine soralım; "Şia’nın hangi koluna bağlısınız, veya hangi kolunun görüşünü savunuyorsunuz" izah etmesi mümkün değildir? Ehl-i sünnetin pratikteki dört mezhebine tahammül edemeyen bu şaşkınlar, "Mezhebler Tarihi" isimli kitaplara bir baksalar da yalnız, Şia’nın kollarını bir saysalar ve tasnifine çalışsalar. İşte ancak o zaman ayaklarını nereye bastıklarını anlayabilirler.

Yine bazı eserlerde Şia’nın dörde ayrıldığı, bazı eserlerde de altıya ayrıldığı görülmektedir.

1- Sebeiyye :

2- Keysaniyye : Bu "ırkada kendi içinde beşe ayrılmıştır.

3- Zeydiyye : Bu fırkada kendi içinde dörde (4) ayrılmıştır.

4- Rafızıyye :

5- İmamiyye : Kendi içinde on beşe (15) ayrılmıştır.

6- Gurabiyye

Bazı eserlerde ise Şia’nın Rafıza başlığı altında dörde (4) ayrıldıklarını yazar.

Burada konumuz İmamiyye olduğu için Şia’nın diğer fırkalarına ve görüşlerine temas etmeyip yalnız İmamiyyenin bazı görüşlerini aktarmaya çalışacağız.

Bazı eserlerde Rafıza başlığı altında İmamiyye işlenmektedir. Bazı eserlerde ise İmamiyye müstakil bir mezbeb olarak işlenmektedir.

Şimdi İmamiyyenin İSNA-AŞERÎYYE Fırkasına geçebiliriz. İmamiyye Şiasının en meşhur fırkalarından biri İsna-Aşeriyye’dir. Bunlara Îsna-Âşeriyye denilmesi, Beklenen imamın, İmamlar zinciri içinde on ikincisi olan Muhammed b. Hasan el-Askeri’den dolayıdır.

Özetle diğer şia fırkalarından farklı görüşleri:

1-Hz. Peygamber kendisinden sonra Muhammed b. Hasan el-Askeri’nin İmam olacağını kesinlikle bildirmiştir.

2-Hasan el-Askeri Serdap’ta babasının evinde ve annesinin gözü önün de gizlenmiş ve halende gizlenmeğe devam etmektedir.

3-Sahabe Hz. Peygamberden sonra (sav) İslâm’ı terketmiştir. Çünkü Ebu Bekir (ra)’e biatle Hz.Ali (ra)’ye zulmetmişlerdir.

4-Sahabe Kur’an-ı Kerim’de bir çok sureyi, özellikle "Îsna-Aşeriy-ye" denilen " Sûretül-Vilaye"yi gizlemiştir. Onlar küfürle suçladıkları İsmailiyye fırkasından uzak değildirler.

5-İnsanların en fazla buğz edilmesi gerekeni, Hz.Peygamber (sav)’den sonra bu ümmetten en hayırlısı olan Hz.Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman (ra) ‘dır.

6- Bunlar Batıniyye’de olduğu gibi gizli ve açık şeylerin bulunduğuna da inanırlar. Bu gün İran’da halen bu mezheb geçerlidir." 309–

Okuyucuların yukarıda da göreceği gibi Şia fırkalarının sayısını kesin olarak sınırlamak oldukça zordur. Zira bir defa hangi başlıklar altında toparlayacağınız açıkça belli değildir. Şia-İmamiyye’nin Kolları başka bir eserde şöyle sıralanmıştır: "İmamiyye mezhebi mensupları Zeydiyye’ye ve Şia’nın taşkınlarına (Gulat-ı Şia’ya) muhalefet etmişlerdir. (Gulat-ı Şia, Şia’nın kafir dediği fırkadır.)

İmamiyye mezhebi on beş (15) fırkaya ayrılmıştır.

Bunlar:

1-Kamiliyye 2-Muhammediyye

3-Bakiriyye 4-Navusiyye

5-Sumeytiyye 6-Ammariyye

7-İsmailiyye 8-Mubarekiyye

9-Museviyye 10-Ka’iyye

11-Îsna-Aşeriyye ( On iki imamlar) 12-Hişamiyye

13-Zurariyye 14-Yunusiyye

15-Şeytaniyye

Bu bilgiler akaid ulemasından Abdulkahir el-Bağdadi’nin (rha) İmamiyye hakkında verdiği bilgilerdir." 310– Dikkat ederseniz bu fırkalar yalnız İmamiye Mezhebine bağlı olan fırkalardır. Bu fırkaların isimleri hususiyle bağlandıkları imamın ismiyle isimlendirilmişlerdir. Bugün İran’da ki resmi mezhep on birinci sırada yer alan İsna-aşeriyye fırkasıdır. Yani Caferiyye mezhebidir.


Cevap: şia Mezhebi Ve Kolları

nurullah34
bozuk inanç, sağlam olmayan kaynak, sahabeye hakaret

yazısı silinmiştir.


Yanıt: şia Mezhebi Ve Kolları

Yetim
bütün şia Hz.Ebubekire ve Hz.Ömere kurban olun.


Soru: şia Mezhebi Ve Kolları

nurullah34
tüm insanlar hz Muhammed s.a.a. me ve onun ehlibeytine ve onları sevenlere kurban
olsun


Yetim
< tüm insanlar hz Muhammed s.a.a. me ve onun ehlibeytine ve onları sevenlere kurban
olsun >

çok fitnecisiz..Hz.Muhammede ve ehli beytine elbette kurban oluruz seve seve ama siz kurban olmaya bile layık değilsiniz!!!


rezan
< tüm insanlar hz Muhammed s.a.a. me ve onun ehlibeytine ve onları sevenlere kurban
olsun >

arkadaşlar böyle basit cümleler kurmayalım onun yerine hem bize hem de arkadaşlara faydalı şeyleryazalım


karizma16
öncelikle şunu belirteyim dünyada yeterince müslüman düşmanı varken bizlerin kendi aramızda kavgamız hiç hoş değil ;yaklaşık 1400 küsür senedir çözülmeyen konularda bu saatten sonra çözülmeyeceğine göre artık barış ilan etsek çok iyi olacak
en azından yanlış anlaşılmalar iftiralar olmaz ozaman;
mesela ben bir şiiyim yani caferi diğer bir deyişlede imamiyye diğer bir değişle isna-aşeriyye mezhebinden:
bizlerde ehli sünnet kardeşlerimiz gibi ALLAH(cc)varlığına ve birliğine, peygamberlerine hz Muhammed(saa)in ve son peygamber olduğuna kuran-ı kerimin hak tahriften uzak olduğuna inanıyoruz bizlerde 5 vakit namaz kılyor hacca gidiyor zekat veriyoruz ramazan ayınının tümünü oruçlu geçiriyoruz, ve birileri kalkıp diyorki siz sapıksıznız siz kafirsiniz. bunlar beni gerçekten üzüyor kendi adıma iftira edenlerin haline üzülüyorum…
sewmiyoruz ewet ilk iki halifeyi muaviyeyi sewmemek kafirlikse sapıklıksa ewet sapığız
biz Allah(CC) seviyoruz Muhammed(saa) ve ehlibeytini sewiyor onlara uyuyoruz hoşçakalın sakın ola iftira atmayın iftiralarada kanmayın


Hoca
< sewmiyoruz ewet ilk iki halifeyi muaviyeyi sewmemek kafirlikse sapıklıksa ewet sapığız
biz Allah(CC) seviyoruz Muhammed(saa) ve ehlibeytini sewiyor onlara uyuyoruz hoşçakalın sakın ola iftira atmayın iftiralarada kanmayın >

ilk iki halifeye ve Hz.Muaviye’ye sen ve sen gibi herkes kurban olsun. terbiyesiz

Okudunuz mu?  Taha suresinin (Rahman, Arşa istiva etmiştir) mealindeki 5 âyeti yorumu

fuat_34
paylasim için teşekkürler bilgi için teşekkürler


q.met
Şiî akımı kaç bölüme ayrılır ve inanç olarak farklı yönleri nelerdir?
Şiîler yirmi iki fırkaya ayrılmıştır. Bunlar:

1-Sebeiyye Fırkası:
Kurucusu, Abdullah İbn-i Sebe’dir. Temel inançları; Hz. Ali’ye ve evlâtlarına ulûhiyet isnat etmektir. Onun ölmediğini, aslında ölenin, onun kılığına giren bir şeytan olduğunu iddia ederler. Hz. Ali ise, göğe çıkmıştır. Gök gürlemesi onun sesi; şimşek çakması ise, onun kamçısının şakırtısıdır.

2-Kâmiliye Fırkası:
Bu fırkaya göre, imamet (imamlık) bir nurdur. İmam, aynı zamanda nebidir. Bunlar sahabeyi tekfir ederler.

3-Ulyaniyye Fırkası:
Hz. Ali ve oğullarına ulûhiyet isnat eden bu fırka mensupları, Hz. Peygamber’in (asm.) Hz. Ali tarafından gönderildiğine inanırlar.

4-Muğapriyye Fırkası:
Bunlar, Cenâbı Hak için "Nûrdan bir recul (erkek) sûretindedir ve başında nûrdan bir tâc vardır.” derler ve daha böyle sayısız köhne hurâfe ve efsanelere inanırlar ki, şeytanları bile hayrette bırakır.

5-Mensuriyye Fırkası:
"İmamlar masumdur, peygamberler hatadan hâli değildirler, imamlar mertebece peygamberlerden daha üstündürler; " gibi sayısız hurâfe ve efsanelere dayanır.

6-Hatabiyye Fırkası:
Bunlara göre: Dünya ebedîdir. Cehennem diye bir şey yoktur. Bunlar, haram, helâl tanımazlar.

7-Haşimîyye Fırkası:
Cenâbı Hakk’ı insan sûretiyle yâd eder,

8-Numaniyye Fırkası:
Şeytaniye ismi de verilen bu fırka, Haşimîyye fırkası gibi, Cenâbı Hakk’a insan sûreti izafe ederler.

9-Yunusiyye Fırkası:
Cenâbı Hakk’ın, arş üzerinde oturduğunu ve melâikelerin daima Onu gördüklerini iddia ederler.

10-Nasriyye Fırkası:
Cenâbı Hakk’ın, Hz. Ali ve oğullarına hulûl ettiğini, yani, onlarla bütünleştiğini iddia ederler.

11-Cenahiyye Fırkası:
Bunlar, "Allah’ın ruhu Hz. Âdem’de (as) idi. Ondan sonra diğer peygamberlere intikal ederek geldi. En sonra da 12 İmam’a intikal ederek geliyor..” şeklinde hezeyanlarda bulunurlar.

12-Gurabiyye Fırkası:
Bu fırka mensupları, "Peygamber Efendimiz’in Hz. Ali’ye olan benzerliğini savunarak, Cebrâil’in (as.) yanlışlıkla vahyi Hz. Peygamber Efendimize götürdüğünü iddia ederler.

13-Zerrariyye Fırkası:
Allah’ın, hayat sıfatının dışındaki diğer sıfatlarının sonradan olduğuna inanırlar.

14-Zerramiyye Fırkası:
Bunlar da "İmamet Hz. Ali’den (ra.) oğlu Muhammed Hanifiye’ye, o’ndan da diğerine intikal etti…” derler.

15-Mufavvize Fırkası:
Bunlar, "Cenâbı Allah, sadece Peygamber Efendimizi yarattı. Peygamberimiz de, yeri göğü, kâinatın tamamını yarattı.” şeklinde bir cehalete saplanmışlardır.

16-Bedaiyye Fırkası:
Bunların durumu çok daha acayiptir. Zira, Cenâbı Hakk’ın, yarattıklarının evvel ve âhirlerini düşünmeden yarattığını söylerler.

17-Benaniyye Fırkası:
Nasriyye fırkası gibi, hulûl akidesini kabul ederler.

18-Salihiyye Fırkası:
İtikatta Mûtezile, amelde Hanefîdirler.

19-Süleymaniye Fırkası:
Bunlar, Hz. Ebubekir ve Ömer’in (ra.) imametlerini kabul etmekle beraber, Hz. Ali (ra.) yerine bunların imam olmalarını hatalı kabul ederler.

20-Cârudiyye Fırkası:
Peygamberimizin imamet hakkındaki sözlerinin gerçekte Hz. Ali’ye (ra.) dair olduğunu, onu imam kabul etmeyen Sahabe-i Kirâm’ın (hâşâ) kâfir olduğunu iddia ederler.

21-İmamiyye Fırkası:
Onlara göre, Hz. Peygamber (asm.), Hz. Ali’yi (ra.) bizzat imam tayin etmiştir. Müteâkip imamları da, Resulüllah’ın vasiyeti gereği hep o seçer. Bunlar, imamet mertebesiyle nübüvvet mertebesini birbirine denk tutarlar. Şu farkla ki, imama vahiy gelmez, derler.

22-İsmailiyye Fırkası – Batınîler- :
Bu mezhep sahiplerince din perdesi altında saltanat yolu açılmaya çalışılmış ve sonunda İbn-i Meymun’un torunlarından Ubeydullah isimli birinin başkanlığında bir devlet kurulmuş ve bu devlet bilâhare Şam’dan Fas’a kadar genişleyerek İmparatorluk haline gelmiştir. 270 sene hüküm sürdükten sonra, hicri 567 senesinde yıkılmıştır. Bunlara, Bâtınîler de denir.


Fetva Meclisi
Hz.Muaviye’ye Hz.Ömer’e Hz.Osman’a Ve Hz.Ebubekir’e Müminlerin Annesi Hz. Aişe’ye Hakaret edenler onların bastıkları kum tanesine kurban olsunlar.


Desert Rose
[QUOTEHz.Muaviye’ye Hz.Ömer’e Hz.Osman’a Ve Hz.Ebubekir’e Müminlerin Annesi Hz. Aişe’ye Hakaret edenler onların bastıkları kum tanesine kurban olsunlar.

][/quote]

Sadece Bastıkları kum tanelerine değil Melle kardeşim kesip attıkları tırnaklara da kurban olsunlar !!!….


Hamza Yusuf
Sia yi "kafir" ilan edenlerin ummeti boldugunu düşünüyorum. Bu insanlar emperyalizme hizmet ediyor farkinda olmadan veya bilerek. Bu resmen boluculuk ve ummeti zayiflatip dusmanlari guclendiriyor. Cogu kisi Sia’nin ne oldugunu bile bilmeden bütün siileri tekfir ediyor. Kisaca sunu soyleyebilirim; aramizdaki ayrilik temelde siyasi.Tek basina Iran bütün "sunni" devletlerden daha fazla Islam birligini savunuyor, hatta bunun için aktif caba harciyor; her yil bu hususta onemli konferanslar duzenliyor Iran.

Tek basina Iran bütün "sunni" devletlerden çok daha onurlu, çok daha anti-emperyalist. Musluman oldugunu iddia edip emperyalistlere boyun egenlerden değil Iran. Allah elbette galibiyet veriyor bu insanlara; Hizbullah’in Israili ne durumlara dusurdugunu, elhamdulillah, hepimiz gorduk 2000’de ve 2006’da…


Desert Rose
< . Cogu kisi Sia’nin ne oldugunu bile bilmeden bütün siileri tekfir ediyor. Kisaca sunu soyleyebilirim; aramizdaki ayrilik temelde siyasi. >
Sahabelerimize sövmenin,Efendimiz (s.a.v)in iffetli eşi
Aişe annemize uzatılan zehirli dillerin siyasetle alakası nedir?
bütün bunlardan uzak duran ehli sünnet itikadında olan,rahat duran
şiilere kimsenin sözü olmaz ama İslam tarihinde yaşanalarıda örtbas edilemez…
Benceyeniden fitne çıkarmanın lüzumu yok


Hamza Yusuf
Hem dinci hem Amerikanci olunmaz, bundan daha buyuk ihanet olur mu? AKP ve diğer partiler (zaten malum) Allah’i kandiramazlar. Yani bu noktada artık dinin de önemi kalmiyor, İran’ın nezdinde boyle bir Musluman ulkenin itibari sifir ve zaten boyle olmali. Sia mezhebi konusunda da aslinda soyleyecegim seyler var. Yanlis bildigimiz çok sey var, bu aralar bu konu ile ilgileniyorum fakat tarismayi uzatmak istemedigimden burada duruyorum.


ehli-sunnet
İran gerçekten Allah’ın c.c Kur’anda bildirdiği şeriat kanunlarına göremi yonetiliyor ?


VanLi
< İran gerçekten Allah’ın c.c Kur’anda bildirdiği şeriat kanunlarına göremi yonetiliyor ? >
Bende bunu merak ediyorum.
Tam emin değilim ama sanırım hayır.


ammar murat
çok bilimli biçıide izaa etmişsiniz, Allah razı olsun. ittihat elinizi skmaktayım.

dini kardeşlerim, aman fitneden, o fitneden ki hz.ömere dayatıldı , hz.osmanı şehit etti , hz.alinı yordu. ama hiç biri yılınmadı ve başı ulu yaşadılar. sahabe , ahli beyt ve sülale hepisi efendi ve saygılıdırlar,onlara hakaret islamın tabanını titretir.
uysallık iflaha yol açar . duşmanları sevindirmeyelim.
hepiniz enfal suresinin 25inci ve hecerat surenin 1den12ye dek ayetlerine uğrayınız lütfan.
135050.blogfa.com/post-49.aspxیا ایها المسلمون اتحدو اتحدوا


islamyolu
< sewmiyoruz ewet ilk iki halifeyi muaviyeyi sewmemek kafirlikse sapıklıksa ewet sapığız
biz Allah(CC) seviyoruz Muhammed(saa) ve ehlibeytini sewiyor onlara uyuyoruz hoşçakalın sakın ola iftira atmayın iftiralarada kanmayın >

ya Sunniler bile Hz Muaviyeye hakaret ediyor bilemiyorum. Neymiş oğlu böyle böyle yapmış. Ya oğlu yapmışsa babasının ne günahı var. babası Sahabedir. Nuh Aleyhisselamın oğlu kafirse Nuh ta peygamberdir , Hz İbrahimin (A.S) babası kafirse İbrahim (Aleyhisselam ) Peygamberdir , Lut (Aleyhisselamın ) karısı kafir ise kocası Peygamberdir. bu nasıl anlayıştır. ben çok duydum. adam sunni bizim köyde Muaviye ve Yezide lanet ederler der. Yezidin yaptıgını firenk gavuru bile yapmadı der İmam rabbani. Ama ona bile son nefesinden dolayı lanet okuyamayız. nasıl cesaret var millette Hz Muaviye (R.A) gibi Rasullullahın (SAV) kayınbiladeri olan Hayır dualar alan. hemde Sahabe olan birine bu kelimeler kullanılır.

Okudunuz mu?  Hanefi Mezhebinde Kişi Zina Ettiği Kadınla Evlenebilir mi?

Şia ya gelirsek zaten onların Kunut dualarında bile Kabenin 2 putuna lanet olsun demeden namazları caiz olmaz. Hz Ebubekir ile Hz Ömere Kafir diyen Kafir olur ya. Hz Aişe Anamızın kuranla temiz oldugu sabit iken , geliyorlar türlü türlü iftiralar ediyorlar. Mahmut efendi hazretlerinin demesi gibi. Egerki ölüm olmasa , Ahirette bunların cezası verildigini bilmesem. Ben kahrımdan ölürdüm. demektedir..


ammar murat
vanli kardeş,iranda devrimin adi islami devrim ve önderi bir ayetüllah. anayasa ilkeleri islami ahkamla uyulmuş bir biçimde vaz edilmiş.oysa hükümetin nasıl yönetildiğiyle, detaylı ve ayrıntılı biçimde yakından tanışmak gerek.
van kenti helede erciş ilçesi irana daha yakın.belki siz iyi bilirsiniz ama orayı içten tanımağa orada olmak lazım.
tanışmak istersen , seve seve konuk olarak çoklu yardım ede bilirim,hatta irana bile sizi misafir edip hizmetlerimi sunarım.
ammar murat.

dini kardeşlerim, sünni ya şii ., müslüman olarak hepimiz kuran"ı kerime uğrayıp, enfal suresinin 25ten sona ayetlerine bir göz atakım,belki ikna edildik, daha rikkati kalp için , hecerat suresinde 1,2,11 ve 12ıncı ayetlerinede uğrayalım.
و من الله توفیق


islamyolu
Ammar Murat anlaşılan sen Şi’i sin. verdiğin ayetlerden anlaşılıyor. Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. … (hucurat 11 ). Yani anlatmak istedigin sunniler , Şi’i leri alaya almasın. belki şi’iler Sunnilerden daha iyidir yani demek istiyorsun. kusura bakmada Ammar Kardeş . Hz Ömer (RadıyAllahu anh) Hz Ebubekir (RadıyAllahu anh ) gibi halifelerimize laf eden. hz Ömer (RadıyAllahu anh) ı şehit eden Ebu lulu denilen o adama Türbe yapıp gidip onun başında Dua Eden . hiç bir şi’i benim kardeşim degildir. Ayetullah diyorsun. Duyduguma göre Ayetulllahlar sizde Mahsummuş. Namaz borcuda düşüyormuş onlardan. Humeyni yi seversiniz bilirim ama bizler Asla onun fikirlerini kabul etmeyiz. Yani iyilikle girmeye çalışıyorsun. Ben dinimde Taviz vermem. benim bu dediklerimin aksini söylersen. yani yok ben Ömeride Ebubekiride Aişe anamızıda severim dersen. Kuran eksik basılmış demezsen . bizde bakarız ne diyorsun..


ammar murat
selam kardeş.
islamda hiçbir fighi ve şeri çelişki yok.
şii olsun , sünni olsun, hamd olsun Allah c.c ki müslüman olarak hz. Muhammed (s.a.v)i hatmı rüsül(son peygamber) olarak iman edip , tanımlıyoruz.
dini kardeşim, ben bir küçücük tanrı kuluyum, Allah korusun hiçbir zaman kimsenin yapamadığı gibi ayet indiremem. hz.ömer(ikinci halife) ki ali bile ona amiril müminin demiş,sabbün nabi ve kuran"ı tahriften koruyup , hafizleri kitabet için topladı.
ama en önemli yazınız bahailere donuk, farklı olur çünkü onlar peygamber efendimize son resül olarak bakmıyorlar ve aptal bir şii moll"yı yeni resül tanımlatıyorlar.
ya kardeş , Allah korusun en azından şiiler dr böyle küfr ve sapıklık yooook.
ümmeti Muhammed (s.a.v) sünnete ve kitaba uyduğu için sapmaz günaha kapıla bilir ama hiç bir zaman sapmaz.
tabi,halifeler ve ümülmüminin ,ayşeyi selamlıyorum ve haklarında fatiha hatm dedrim,ama bende senin gibi dinde taviz vermem ve şiiyi bile bahai , yahudı , budaı ve … satmam.
irana gelince,orası müslüman , ulkucu dolu ve ahlibeyt hatırına, türbe gördüklerinde kendilerinden geçelrler. ama abu lulu gibi laan edilmiş birini ziyaret etmezler ,hatta orasını kilitliyip belki çöktürecekler. inşa Allah.
ben kendi adima tüm islam alimlerine saygı duyuyurum.ayetullah olsun,şih olsun.cemaatleriyle islam alemini(müslüman nüfusu) çöğümlü gösteriyorlar ve bu islam fobisine büyük darbe.


islamyolu
Ammar Murat kardeşim güzel konuşmuşsun. keşke hepsi senin gibi düşünse. o kadar şeyler duydumki onlar hakkında , kitaplarında okudumki. sinirlenmemek elde degil. Şia nında kolları var tabiki. iyice sapıtmışlar var. Allah hepsine hidayet versin ne diyeyim


ammar murat
islamyolu, bilimli ve kıbar kardeşime,selamlar olsun.
nekadar iyi etmişsin ki çoklu kitap okuyup dini bilimine arttirmişsin.
Allah razı olsun.
benim, bahs ettigimiz kollarda bahailerin türkiyedeki durumundan haberim yok,acaba beni bilgilendirir misin?
hangi şehirlerde yaşıyorlar? acaba yine mazheplerine doğru inançlarını korumuş durumdalar ve halkı sözde, dinlerine davet ediyorlar?
çok teşekkür ederim.
و من الله توفیق


islamyolu
< islamyolu, bilimli ve kıbar kardeşime,selamlar olsun.
ne kadar iyi etmişsin ki çoklu kitap okuyup dini bilimine arttirmişsin.

Allah razı olsun.
benim, bahs ettigimiz kollarda bahailerin türkiyedeki durumundan haberim yok,acaba beni bilgilendirir misin?
hangi şehirlerde yaşıyorlar? acaba yine mazheplerine doğru inançlarını korumuş durumdalar ve halkı sözde, dinlerine davet ediyorlar?
çok teşekkür ederim. >

Kardeş Tek din İslamdır. benim tanıdıgım Tek mezhepte Ehli sünnet vel cemaattir. Gerisi beni ilgilendirmez. yok Rafizilik tir Yok şia lıktır , yok bahailiktir. 73 fırkanın en doğrusunu Hak olanı biz seçelim Gerisini boş verelim. Peygamberimiz (SAllahu Aleyhi ve sellem) benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. sadece 1 tanesi cennete gidecek oda Ehli sünnet vel cemaattir. benimde itikatım amelim Ehli sünnet üzere olduguna inanıyorum çok şükür. bahailigi pek tanımam. Türkiyedeki yerlerinide bilmem. Karşımada hiç cıkmadılar. sen hangi mezheptesin öğrenebilirmiyim seni çok zor anlıyorum. Bulmaca gibisin..


ammar murat
dini kardeş, islamyolu.seninle tanıştığıma çok sevindim.
inşa Allah , sen mümin bir müslümansındır ve bunu dediklerinden , vasiflerinden anladım.
sana başarılar dilerim.
ben, müslüman anne ve babadan doğuruldum. bundan dolayı baş ucalıkla onurluyum. kendime fahr ederim.peygamberimiz (s.a.v) buyurduğu gibi,Allah"a,kitaba,sünnete,cemaate,imamete ve tüm doğru islami ilkelere inanmaktayım.
müslüman, müslümani ayda olsa bile tanıyıp anlar.
kardeş,ben seni çok iyi anladım.Allah c.c den sana başarılar dilerim.
bahailere gelince , onları iyi tanırım.şiiden sapa sapa gelip din getirdiler,kitap yazdılar hemde arapça. şimdide siyonistlerle elbir olmaktalar.kendi bakiş açımda , siyonistleri hiç , ama hiç sevmem ve onlara uyanıda., bilirsim…
bir hadiste, hz.ömeri şöyle anlatır kı;
islam getirdikten sonra , kabeye gider ve tam gün orada bütperestleri yumuruklarıyla içeriye almaz,vurur.(kendileri çok güçlü ve pehlivanıymış). nedeni ise şirke yol kesmek ve Muhammed.s.a.v tanrısına (tek tanrıya) doğu milleti cehaletten gaytarmaktır.halifemizin sonrakı emekleride pekmiş , biliyorsun ama,şimdi siyonistler müslümanlarin yolunu keserek , şirk ve siyasi bütlara doğru çevirmeye başlamışlar.Allah cezalarını versin.
soruyu belki onları tanırsın diye sordum.
Allah razı olsun .
و من الله توفیق

Okudunuz mu?  Çocuğun Tahnik Edilmesi Ne Demek

islamyolu
< dini kardeş, islamyolu.seninle tanıştığıma çok sevindim.
inşa Allah , sen mümin bir müslümansındır ve bunu dediklerinden , vasiflerinden anladım.

sana başarılar dilerim.
ben, müslüman anne ve babadan doğuruldum. bundan dolayı baş ucalıkla onurluyum. kendime fahr ederim.peygamberimiz (s.a.v) buyurduğu gibi,Allah"a,kitaba,sünnete,cemaate,imamete ve tüm doğru islami ilkelere inanmaktayım.
müslüman, müslümani ayda olsa bile tanıyıp anlar.
kardeş,ben seni çok iyi anladım.Allah c.c den sana başarılar dilerim.
bahailere gelince , onları iyi tanırım.şiiden sapa sapa gelip din getirdiler,kitap yazdılar hemde arapça. şimdide siyonistlerle elbir olmaktalar.kendi bakiş açımda , siyonistleri hiç , ama hiç sevmem ve onlara uyanıda., bilirsim…
bir hadiste, hz.ömeri şöyle anlatır kı;
islam getirdikten sonra , kabeye gider ve tam gün orada bütperestleri yumuruklarıyla içeriye almaz,vurur.(kendileri çok güçlü ve pehlivanıymış). nedeni ise şirke yol kesmek ve Muhammed.s.a.v tanrısına (tek tanrıya) doğu milleti cehaletten gaytarmaktır.halifemizin sonrakı emekleride pekmiş , biliyorsun ama,şimdi siyonistler müslümanlarin yolunu keserek , şirk ve siyasi bütlara doğru çevirmeye başlamışlar.Allah cezalarını versin.
soruyu belki onları tanırsın diye sordum.
Allah razı olsun . >

Allah razı olsun kardeş . Peygamberimiz (Salllahu Aleyhi ve sellem) ve sahabelerimizin (RadıyAllahu anh) yolundan ayrılmayalım. Kalpler Allahın elinde. Allah (C.C) Bu yolda imanlı ölmeyi nasip eder inşaAllah. dedigim gibi onları boş verelim. Hz Ömer (RadıyAllahu Anh) gibi büyük halifemize Kötü söz söyleyenleri, iftira atanlara ben asla kardeşim demem. onlar bizden değiller. onlar sapıtmış durumdalar. Zaten Şia nın hiç bir savaşı Gavurlarla olmamıştır. hep Müslümanlarla olmuştur. Tarihleri bile bozuk. İmam Rabbani hazretlerinin bir sözü var. Eğerki Ali yi sevmek Şia lıksa ben şia yım. yani onların öyle bir sevgiside yok. kendi kafalarına göre Hz Ali (RadıyAllahu anh) üzerine Hadisler uydurup. iftiralar atmaktadırlar. Allah onların şerrinden bizleri korusun. Ehli sünnet çizgisi Altında yaşamayı nasip etsin..


ammar murat
kardeş, tam katılıyorum.sadrı islamda bile müşrikler, sahabe ve iman getirenlerin arasında ikilik yaratanadı. ya, hz.ali (r.a) değilmiydi üç halifeyle biat eden.şimdi ali adına kimiler o zamanlardan hak iddia etmiş ise aliden kendini haklı bilmektedir meger.
islami kalkınmağı hicazdan öteye kim bidet koydu ? tabi birinci ve ikinci halifelerimiz.irandan filistine,çinden ispanyaya kadar islam uzamış kardeş,bütlar kırılmış .maalesef şimdi filistinde yeni bütlar yapılmış,ilk kiblemiz işkalde.kimilerin islam çocuklarından intikam almağa kalkmış olduğunu biliyorsun zaten, şimdi şii devlet ve militanlari bu mücadelede kendilerini ön sırada görmekteler . halifelerimizin emeklerinden siyanet etmek gerek.
söylediğin gibi,kalpler Allah c.c ın elindedir ve küdüs aşkı müslüman kalplerden geçer.
hizcaz,andülüs,…. geçer.
و من الله توفیق


moderatör
bir şii olarak bu sözleri haketmiyorum. ben ne Annemiz Hz. Ayşe’ye söverim Ne de Peygamberimizin defin işlemleri sırasında hilafet makamında kimin geçeceğini tartışan ashaba söverim.. Bizler sizin bizi sokmak istediğiniz kılıfa girmeyeceğiz. İstanbul’u İstanbul’dan yaşayandan öğrene bilirsiniz Malatya’da yaşayan birinden değil. Allah hepimizi ıslah etsin.


islamyolu
< bir şii olarak bu sözleri haketmiyorum. ben ne Annemiz Hz. Ayşe’ye söverim Ne de Peygamberimizin defin işlemleri sırasında hilafet makamında kimin geçeceğini tartışan ashaba söverim.. Bizler sizin bizi sokmak istediğiniz kılıfa girmeyeceğiz. İstanbul’u İstanbul’dan yaşayandan öğrene bilirsiniz Malatya’da yaşayan birinden değil. Allah hepimizi ıslah etsin. >
sen hakketmiyorsun kardeş. ,Ama şia nın çoğunlugu bu fikirde. sen onları araştır bir kardeş. Sen şia nın hangi kolundasın merak ettim. caferimisin. Caferilerde Ehli sünnet inancına sahip insanlarda oldugunu biliyorum.


اهليبيت
< bir şii olarak bu sözleri haketmiyorum ben ne Annemiz Hz Ayşe’ye söverim Ne de Peygamberimizin defin işlemleri sırasında hilafet makamında kimin geçeceğini tartışan ashaba söverim Bizler sizin bizi sokmak istediğiniz kılıfa girmeyeceğiz İstanbul’u İstanbul’dan yaşayandan öğrene bilirsiniz Malatya’da yaşayan birinden değil >
çok doğru,malesef biz ehlisünnet,şiayı sünni hocalardan dinliyorlar,herşeyin yeri farklıdır ,şia yı şia olan birinden dinlersin okursun.sünni hocadan degil.bir şia ehlisünneti şia dan dinleyemeyeceği gibi bir sünnide şiayı ehlisünetten dinlememeli


Hoca
< çok doğru,malesef biz ehlisünnet,şiayı sünni hocalardan dinliyorlar,herşeyin yeri farklıdır ,şia yı şia olan birinden dinlersin okursun.sünni hocadan degil.bir şia ehlisünneti şia dan dinleyemeyeceği gibi bir sünnide şiayı ehlisünetten dinlememeli >
Emin ol işin bilincinde olan iki mezhebi karşılaştırmalı okuyor ve ehli sünnetin hak olduğunu kendi gözleriyle görüyor.

Şiayı şii alimlerden değil elbette sünni alimlerden öğreneceğiz.
Tavsiye ettiğin metod çok yanlış


اهليبيت
< Emin ol işin bilincinde olan iki mezhebi karşılaştırmalı okuyor ve ehli sünnetin hak olduğunu kendi gözleriyle görüyor >
aksine bilakis çoğu karşılaştırmıyor sadece dinliyor bir hocadan tamam o kadar

< Şiayı şii alimlerden değil elbette sünni alimlerden öğreneceğiz
Tavsiye ettiğin metod çok yanlış >

niye sünniden dinliyoruz sünni der bu şia sahabeye hakaret ediyor der ama lakin bütün şia böyle değil epey var böyle hasları,herşey görerek öğrencek ,sünni hoca şiada muta vardır der ama dayanaklarını söylemez niye muta caiz oluşu,ama şiaya sorsan söyler şu fikirden yola çıkarak biz mutanın caiz olduğuna karar verdik der ama sünni söyleyemez neye dayanarak caiz gördüklerini,ozaman bir şii de ehlisünneti bir şii hocadan dinlesin ?? herikiside farklı söyler en iyisi herşeyi yerinden öğrencen


Hoca
< niye sünniden dinliyoruz sünni der bu şia sahabeye hakaret ediyor der ama lakin bütün şia böyle değil epey var böyle hasları,herşey görerek öğrencek ,sünni hoca şiada muta vardır der ama dayanaklarını söylemez niye muta caiz oluşu,ama şiaya sorsan söyler şu fikirden yola çıkarak biz mutanın caiz olduğuna karar verdik der ama sünni söyleyemez neye dayanarak caiz gördüklerini,ozaman bir şii de ehlisünneti bir şii hocadan dinlesin ?? herikiside farklı söyler en iyisi herşeyi yerinden öğrencen >
kusura bakma ama basit düşünüyorsun.
Biz sünni kaynaklardan öğrenir/öğretiriz ama her iki mezhebi karşılaştırırırz.
Geçen hafta muta nikahı konusunda bir öğrencimi bilgilendirdim ve her iki mezhebi ve delillerini öğrettim.
istifade ettiğimiz kitaptan İstersen sende yararlanabilirsin: "Namus Fitnesi:Muta" Yazar: İbrahim canan

Okudunuz mu?  Şia'da Ezan ve ikamede "Eşhedu enne aliyyen veliyullah" denmesinin hükmü

اهليبيت
lafım siz her iki tarafıda karşılaştıranlara değil. karşılaştırma yapmayanlara.karşılaştırma yaparak anlatanlara, her iki mezhebin görüşlerini dayanaklarını anlatanlara amenna, en uygunuda budur ,sadece bir tarafın kaynağını okuyarak olmaz her iki tarafında dayanakları incelenmeli,ama malesef çoğu hoca anlatılırken niye onlarda öyledir olduğunu anlatılmıyo sonrada şia böyle şia şöyle deniliyor sanki zevkten keyften mutayı caiz gormusler gibi mana cıkıyor bilmeyenler için halbuki bir dayanakları bir şeye dayanarak o fetvayı vermişler
hoca alim olmayıp ,, bir iki hocanın videosunu izleyip tüm şiaya laf atana kafir diyene lanet okuyana lafım .bilip bilmeden tüm şiayı aynı kefeye koyanlara lafım genelleme yapılmamalı şia öyledir böyledir denileceğine çoğu veya bir kısmı gibi ifadeler kullanılmalı,


Hoca
< lafım siz her iki tarafıda karşılaştıranlara değil. karşılaştırma yapmayanlara.karşılaştırma yaparak anlatanlara, her iki mezhebin görüşlerini dayanaklarını anlatanlara amenna, en uygunuda budur ,sadece bir tarafın kaynağını okuyarak olmaz her iki tarafında dayanakları incelenmeli,ama malesef çoğu hoca anlatılırken niye onlarda öyledir olduğunu anlatılmıyo sonrada şia böyle şia şöyle deniliyor sanki zevkten keyften mutayı caiz gormusler gibi mana cıkıyor bilmeyenler için halbuki bir dayanakları bir şeye dayanarak o fetvayı vermişler >
Kardeşim benim,
Avama kaynakları anlatamazsın.. anlatsanda anlamazlar.
Bize sorduklarında bir kaç cümle ile anlatıyoruz.
mesele bundan ibaret.


اهليبيت
< Kardeşim benim,
Avama kaynakları anlatamazsın anlatsanda anlamazlar
Bize sorduklarında bir kaç cümle ile anlatıyoruz
mesele bundan ibaret >

doğru anlamazlarda yönlendirme yapılabilir incelemek isteyenler için bir kitap ismidir bir konu baslığıdır filan


imam
Şii Mezhebi – Şİİ (Şiâ) Fırkaları

Yetmiş üç Fırka

Ebu Hureyre (RadiyAllahu Anh) şöyle dedi:
Rasulullah (SallAllahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrıldılar, biri cennete yetmişi cehenneme. Hristiyanlar yetmiş iki fırkaya ayrıldılar, biri cennete yetmiş biri cehenneme. Benim ümmetimde yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır, biri cennete yetmiş ikisi cehenneme.
Sahabeler:
−O kurtuluşa erenler kimdir? Ya RasulAllah! diye sordular.
Rasulullah (SallAllahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
− Onlar benim ve ashabımın gittiği yoldan gidenlerdir. (13)

Müminûn sûresi, 53. ve Rûm sûresi 32.âyete meâlen,

(Her fırka, doğru yolda olduğunu sanarak, sevinmekdedir) buyuruldu. (7)

Dalalet fırkaları aslında altı ana firkada toplanır. Bunlarında her birinin onikişer fıkrası vardır.


Kayıtsız Üye
Caferiliğin ehli sünnet inancına sahip olduğunu nerden cıkarıyosun sahabelere sövmeyenler tek ehli sünnet mi kardeşim ben tokatlı bir aleviyim ve ehli şiadanım hiçbir sahabeye ve peygamberin eşine asla sövmem sen insanları ehli sünnet olduğu için mi seversin eğer gerçekten samimi olmak istiyorsan şii alevi kızılbaş nusayri bektaşi vs.. 12 imam inancına sahip olan herkeze saygı duy.vesselam


Kayıtsız Üye
eyvAllah kardeş o zaman Allah bir peygamber bir kitap bir kıble bir peki sıkıntı ne ayrılık ne niçin kimin adına teferruatlara boğulmaya ne gerek bak işte şiilik bilmem sunnü şafi ……herkes dinin merkezine kendini koyup gerisini küfür addediyor onların hiç birine hakkımı helal etmiyorum kimsede kimseyi küfürle itam etmesin müslümanım diyenlerde müslüman kimdir din nedir iman nedir kul kimdir neye ne için iman ettiğini iyi bilmeli


Kayıtsız Üye
Sayın arkadaşlar;
Söyleşeceğim şeyleri yanlış anlamamanızı umut ederim,
1) Bütün müslümanlar Allah 1 dir der,
2) 4 büyük peygamberin varlığına ve kitaplarına inanır (Bizler inanıyoruz kuran-ı kerim e rivayet ediyoruz)
3) Şimdi ben öle çok müslümanım az müslümanım diyemem ama sen ona buna kurban ol demek kimin haddine bir mezhep sahibe değilim. Kendinizi ya da başkalarını şirke sürüklemeyin. Allah bilir.
4) Hz. Muhammet e kendi ümmetinden cehennemde yanan gösterilince kendini ibadete kapatıp onlar için üzüntüsünden af dilemiş Allah a sığınmıştır.
5) Kimse ondan yüce değildir kimse ondan daha iyisini bilemez, o yüzden alevi sünni caferi vs adını sanını duymadığımız mezhepler dekiler için ben bilirim sen bilirsin demeyin çünkü Allah bilir.
6) Dinde zorlama yoktur kim neye isterse ona inanır ona tapar aklın var aklın sana armağandır kimse kimsenin ibadetine inanışına (Satanizim hariç) laf etmeye hakkı yoktur.
7) O kadar insan zamanında bir araya gelip söyle namaz kılarsan bu böyle kılarsan busun mu demiş sizce ya da peygamber efendimiz zulümlerle bu şekilde mi başa çıkmış.
Lütfen ALLAH korkusuna değil arkadaşlar ALLAH AŞKINA bölmeyin sövmeyin yargılamayın ALLAH AFFEDEN dir bizlerse kuluz bizler affetmesek ne ola.
Sizlere benden hemen hemen herkes daha iyi bilir affedin.
Bizler alevi, sünni, caferi, şafi vs vs deiliz MÜSLÜMANIZ.
Allah cemil cümlemizin yolunu açık bahtiyar etsin, işini kolay kılsın, dertlerine çözüm nasip eylesin.
Umarım bir gün herkes "La ilahe illAllah Muhammeden resulullah" diyen kimseler mezhep çatışmasından ve kavgasından kaçınacak.
Bu arada kusurum varsa affola hepinizden özür diler hayırlı günler olmasını dilerim.


Kayıtsız Üye
Sayın arkadaş ve diğer arkadaşlar;
Benim inanışım müslümanlık islam yani peygamberim kitabım vs hepsi bir belli, sen ki cahil soyundan olma hakkını helal et. Peygamber efendimizi taşladıklarında cebrail derki şu dağı onların üzerine yıkayım, efendimiz Allah ın sevgili kulu derki hayır onlar bilmiyorlar.
Hepsinden öte rahman ve rahim olan Allah affedendir. Bizler aciz kullar olarak kinimizi öte tarafa kadar götürmeyelim.
Sizleri bilmem ama benim hakkım her kim var ise insanlar cinler periler tüm mahlukata helali hoş olsun, şüphesiz ki Allah bizlere birer sınav olarak bu bedenleri verdi, diğerlerine de.
Sizlerden ricam anneannemin bile görmediği döneme ait bilmediğimiz hususlar hakkında kimseye hakkını helal etmemek ya da küfre yönelmek doğrumu? Küfür eden arkadaşlara da denecek en iyi söz Allah cümlenizi ve cümlemizi ıslah etsin.


şia mezhebi, şianın kolları, şia mezhepleri

Bu kategoride yer alan Ojeyle gusül abdesti kabul olurmu başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Şia Mezhebi Ve Kolları Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.