Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:26
dualar
Yönetici

Dua ederken yapılan hatalar

Dua ederken yapılan hatalar

ravza 2
Dua ederken insanların bazısının düştüğü birçok hata vardır. Bu hatalar duada haddi aşma babına girer. Bunlardan bazısı:

1) Duanın Şirk Olan Bazı Tevessülleri İçermesi

Yani; ALLAH’ın dışında bir insana bir taşa bir ağaca veya bir cine dua edilmesi gibi. Bu nevi dua haddi aşmanın en çirkinidir. Çünkü dua ibadettir ibadeti başkasına sarf etmek ise şirktir. Şirk ise ALLAH’a asi olmada günahların en büyüğüdür.

2) Duanın Bid’at Tevessülleri İçermesi

Nebi (SallALLAHu Aleyhi ve Sellem)’in zatı veya makamı ile tevessül etmek gibi. İşte bu şekil tevessül etmek bid’at bir tevessüldür. Dinin binası ittiba üzeredir; bid’at üzere değildir. Çünkü bid’at küfrün postacısıdır.

3) Ölümü Temenni Etmek

Bazı insanlar bela arttığı zaman veya katı şartlarla karşılaştığı zaman ALLAH’tan kendisini vefat ettirmesini ister bu hatadır.

Enes (RadiyALLAHu Anh) şöyle dedi
Rasulullah (SallALLAHu Aleyhi ve Sellem
‘Sizden hiç kimse başına gelen bir zarardan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer mutlaka ölümü isteyecekse şöyle desin: Ey ALLAH’ım! Yaşamam benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat ölüm benim için hayırlı ise beni vefat ettir’ buyurdu
Buhari 5712 Tirmizi 978

Okudunuz mu?  Vitir namazında kunut duasının yerine hangi dua okunur

4) Duanın -Hâşâ- ALLAH’ı Sınama Cihetinde Olması

ALLAH duamı kabul ediyor mu etmiyor mu dua edip deneyeceğim demek gibi.

5) Dua Eden Kimsenin Maksadının Bozuk Olması

Yani insanlara övünmek yahut masiyetlerde kullanmak için ALLAH’tan mal vermesini istemesi veya malının çoğalmasını istemesi gibi.

6) Duanın Kabul Edileceğinde Ümitsizliğe Düşmek

İnsanlardan çoğu çaresi yok ve şifasız zannedilen kötü bir hastalığa yakalansa ALLAH’tan ümidini keser. ALLAH’ın halleri değiştirmeye kadir olduğuna inançsızlığı sebebiyle de duayı terk ederek ALLAH’a sığınmaz.

Herhalde şeytan bu durumdaki kimselerin kalbine dua etmeme ve duanın tedavi için faydası olmayacağı vesvesesini atmaktadır. Sanki onların durumu ALLAH korusun kanser hastalığına yakalanan kimselerin durumu gibidir ve genelde onların dua etmediğini görürüz.

Bu hastalığın tehlikeli olduğunu ve genelde ölümle sonuçlandığını dolayısıyla duanın kendisine fayda vermeyeceğini sanır. Belki akrabaları da aynı sebeple hastaya dua etmemektedirler. Bu hareket dua babında bir hatadır.

Okudunuz mu?  Dua ibadettir hadisinin anlamı

Bu ALLAH’a karşı bir ümitsizlik O’nun veçhinin celaline ve sultasının azametine yakışmaz bir gaflettir. ALLAH’ı tenzih ederim. Bunlar ALLAH’ın her şeye kadir olduğunu işlerin hallinin O’nun elinde olduğunu ve O’nun bir şeye OL!dediği vakit o şeyin mutlaka olacağını bilmezler mi?

Zararı yazanın onu gidermeye gücünün yeteceğini ve ALLAH’ın o kimseye şifa verebileceğini bilmezler mi? Yahut kulun başına gelen bazı sıkıntıları onunla hafifleteceğini bilmezler mi?

Yahut bu duanın fazileti sebebiyle o kimseyi sağlıklı iken bulamadığı hoşnutluk sebat ve itminan halleriyle rızıklandıracağını bilmezler mi?

Kısırlık veya çocuğun gecikmesi ile imtihan olunan kimselerden bazıları da böyledir. Onlardan kimisi salih bir zürriyet vermesini isteyip ALLAH’a dua etmekten yüz çeviriyor.

Bu husustaki gerekçeleri bunun kendilerine yazılmış bir kader olduğu ve bu iş için duaya gerek yoktur; onun peşine düşmenin hiçbir faydası bulunmamaktadır iddialarıdır.

Müslüman bir kimseye böyle bir söz yakışmaz. ALLAH (Azze ve Celle) kısırlığı ve çocuğun gecikmesini takdir etmiştir. ALLAH insana çocuk bahşetmeye kadirdir

Okudunuz mu?  Çaresizlik duası

Emir ALLAH’ın emri kader ALLAH’ın kaderidir. Müslüman kardeşim! ALLAH’ın rahmetinden ümit kesme Zekeriyya (Aleyhisselam) şöyle demişti
Rabbim bana katından temiz bir zürriyet bağışla sen duaları işitensin
Âl-i İmran 38

ALLAH-u Teâlâ da ona icâbet etmişti. Bunların tamamı Zekeriyya (Aleyhisselam) yaşlılığın son haddine ulaştığı ve hanımının da kısır olduğu halde gerçekleşti.

Çocuklarının ıslahından ümit keserek onların lehine düzelmeleri için onlara duayı terk eden bazı anne ve babaların durumu da aynıdır. Bu durumdaki bir baba:

Ben çocuğumun ıslah olmasından ümidimi kestim ve onun için dua etmekten de vazgeçtim der.

SubhanALLAH! ALLAH’ın rahmetinden ümit mi kesiyorsun? Sen bilmiyor musun ki babanın oğlu için yaptığı dua kabul edilir ve hayırlı dua bir zaman sonra da olsa o kimseye ulaş.

7) Duayı Gayb İlminde Sâbık Kaderin Yazıldığına Dayandırarak Terk Etmek

Bu bir hatadır Bu düşüncede şeriatın emrini iptal etmek vardır Kul hakkıyla düşünse duanın ALLAH’ın geçmiş ilminde kendi için yazılıp takdir edilmiş şeylerden olduğunu bulurdu. Kulun dileğini verse de vermese de ALLAH (Azze ve Celle) kulun kendisine yoksulluğunu bildirmesini ihtiyacını izhar etmesini sever ve ona bundan dolayı sevap verir.

Okudunuz mu?  Bir şeyin satılması için okunacak dua

İnsanlardan çoğu bu edepten yoksun olarak zâhir sebeplere yapışmayı terk ediyor ve
Geçmişte bu hacet benim için takdir edilmişse duaya ihtiyaç yoktur eğer o hacet geçmişte benim için takdir edilmemişse onu tedarik için duanın faydası yoktur diyorlar. Oysa ALLAH-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

Eğer sizin duanız olmazsa Rabbim niye size değer versin

Furkan 77

ALLAH bir kimsenin kaderinde yazılmış şeylere dayanmamasının ve her durumda dua etmesinin kulun Rabbine karşı edeplerinden olduğunu haber verdi. Şüphesiz kul kaderinin olumlu veya olumsuz olduğunu bilemez. Nebiler ve Salihler Rablerine dua etmişler ve takdir edilmiş kaza ve kader gibi şeylere bakmamışlardır. ALLAH-u Teâlâ şöyle buyurarak onları örnek almamızı emretti
Sen onların yoluna uy
En’am 50

Okudunuz mu?  Kadir Gecesi Duası Arapça

8) Ey ALLAH’ım! Senden Kaderimi Geri Çevirmeni İstemiyorum Ancak Kaderimde Lütuf İstiyorum Şeklinde Dua Etmek Hatadır

Bize kaderin hayra çevrilmesini istemek caiz kılınmıştır. İnsana isabet eden her bela kendi kaderindendir. İnsan buna teslim olup duayı terk mi eder? Yoksa ALLAH’ın kaderini ALLAH’ın diğer bir kaderi ile telafi mi eder?

Rasulullah (SallALLAHu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

Beni hükmettiğin şeylerin şerrinden koru.

Ebu Davud 1425 Nesei 1744

Anlamındaki meşhur duada da geldiği gibi Rasulullah (SallALLAHu Aleyhi ve Sellem
Kaderi duadan başka bir şey geri çeviremez buyurmuştur.

Tirmizi 2225 Ahmed 22476

Kul duanın şartlarını yerine getirip mânileri kaldırdığı vakit ziyana uğramaz ve duanın kabul olması ALLAH katında garantilenmiş olur ALLAH-u Teâlâ şöyle buyuruyor
Kullarım sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım bana dua ettiği vakit dua edenin duasını kabul ederim. Bana icabet etsinler bana iman etsinler umulur ki doğru yolu bulurlar
Bakara 186

Okudunuz mu?  Raciun duası

Bir insan Ben dua ettim sonra yine birçok kez dua ettim ama bana icabet olunmadı dese bu kimseye Biz seni Rasulullah (SallALLAHu Aleyhi ve Sellem)’in sakındırdığı gibi acelecilikten sakındırıyoruz’ deriz.

Sonra bu kimse bilmez mi ki ALLAH-u Teâlâ dua etmesi sebebi ile istediği şeyler mukabilinde kötülükleri def eder. Bilmez mi ki buna mukabil ona başka hayırlar verir.

Bilmez mi ki hayır bazen icabetin gecikmesindedir. Yahut ALLAH-u Teâlâ o kimseye duaya devam etmesi için icabeti geciktirmiştir. Bu sebeple de onun sevabını kat kat artırır. Bunların dışında hakikatini sadece ALLAH’ın bileceği daha nice büyük hikmetler olabilir.


Cevap: Dua ederken yapılan hatalar

Ecrinim
Duanın Kabul Olması İçin Gereken Şartlar

1) Duada İhlâslı olmak.
2) Duaya Allah (Azze ve Celle)’ye hamdu senada bulunarak başlamak, ardından Nebi (SallAllahu Aleyhi ve Sellem)’e salât ve selamda bulunmak ve duayı bu şekilde bitirmek.
3) Duanın kabul olunacağına hiç şüphe etmeden inanmak.
4) Duada ısrar etmek ve icabet olunması için acele etmemek.
5) Kalben duada bulunmak.

6) Darlıktada, bolluktada duada etmek.
7) Sadece Allah (Azze ve Celle)’den istemek.

8) Eşine, çoçuklarına, malına ve kendine beddua etmemek.
9) Duada sesi kısmak, yüksek sesle dua etmemek.
10) Dua ederken günahları itiraf etmek ve bu günahlara tevbe ederek af dilenmek. Ayrıca Allah (Azze ve Celle)’nin kendisinin üzerindeki nimetlerini itiraf ederek o nimetlere karşılık Allah (Azze ve Celle)’ye şükretmek.
11) Duanın kabul edildiği vakitlerle mekânları bulmak için gayret etmek ve bu fırsatı değerlendirmek.
12) Dua ederken kafiyeli sözlerle dua etmemek.
13) Allah (Azze ve Celle)’ye huşu içerisinde dua ederek O’nun rahmetini istemek, azabından da korkmak.
14) Çokça salih amel işlemek. Zira salih amel, duanın kabul olması için en büyük sebeptir.
15) Yaptığı haksızlıklara tevbe ederek sahiplerine haklarını iade etmek.
16) Duayı üç defa tekrarlamak.
17) Duada kıbleye yönelmek.
18) Duada elleri kaldırmak.
19) Mümkünse dua etmeden önce abdest almak.
20) Duada haddi aşmamak.
21) Başkası için dua ettiğinde önce kendisi için dua etmesi.

22) Dua ederken Allah (Azze ve Celle)’ye, O’nun güzel isimleriyle yüce sıfatlarını veya işlediği salih ameli vesile kılarak dua etmek veyahut da hayatta olan salih birisinin kendisine dua etmesi.
23) Farzlardan sonra çokça nafile ibadet ederek Allah’a yaklaşmak.
24) Dua edenin yediği, içtiği ve giydiği şeylerin helal olması.
25) Dua ederken duasında bir günah veya akrabayla alakayı kesmekle ilgili bir şey olmaması.
26) Duasında mü’min kardeşlerine, özellikle ana babasına, İslam âlimlerine, Allah (Azze ve Celle)’nin salih kullarına, Allah’a çokça ibadet edenlere, dünyadaki bütün mazlum ve zayıf Müslümanlara dua etmesi.
27) Dua ederken büyük küçük her iyilik için dua etmesi.
28) Duasında iyiliği emredip kötülükten sakındırması.
29) Bütün günahlardan uzaklaşması.

Okudunuz mu?  Dert ten kurtulmak için okunacak dua

Duada Yapılan Hatalar
1) Duanın şirk veya bid’at olan tevessülleri içermesi.

2) Duada Allah (Azze ve Celle)’den ölümünü istemesi.
3) Duada Allah (Azze ve Celle)’nin kendisine bir an önce bela göndermesini istemesi.
4) Duada akıl, mantık veya dince vuku bulması mümkün olmayan şeyleri istemesi.
5) Duada olmuş ve bitmiş bir şeyi istemek.
6) Duada dinin olamayacağını belirttiği bir şey istemek.
7) Duada ailesine, malına ve kendisine beddua etmesi.
8) Günah içeren bir şey isteyerek duada bulunmak.
9) Duada akrabayla alakayı kesmeyi istemek.
10) Günahların çoğalması için dua etmek.
11) Allah (Azze ve Celle)’nin yalnızca kendisine rahmet etmesini istemek.
12) İmamın duayı kendisine has kılması.
13) Duada edepsizlik etmek.
14) Duada Allah (Azze ve Celle)’yi denemek. Yani "Allah, duamı kabul edecek mi etmeyecek mi? O’nu deneyeceğim” demek.
15) Dua edenin dua ederken niyetinin bozuk olması.
16) Dua edenin dua etmesi için daima başkasına güvenmesi.
17) Dua ederken çok hata etmek. Yani yanlış teleffuz etmek.
18) Dua ederken Allah (Azze ve Celle)’nin güzel isim ve yüce sıfatlarına gereken önemi vermemek.
19) Duanın kabul olunmasından ümit kesmek veya kabul olunacağından şüphe etmek.
20) Allah’a, Kur’an ve sünnette olmayan isim ve sıfatlarla duada bulunmak.
21) Duada sesi gereğinden fazla yükseltmek.
22) Duayı bir şarta bağlamak. Örneğin: "Allah’ım! Dilersen beni bağışla.” diyerek duada bulunmak.
23) Yapmacık olarak ağlamak ve bunu sesi yükselterek göstermeye çalışmak.
24) İmamın cuma günü hutbede Allah’tan yağmur yağdırması için dua ederken ellerini kaldırmaması.
25) Kunutta gereksiz olarak duayı uzatmak veya uygun olmayan şekilde dua etmek

Okudunuz mu?  Secdede Nasıl Dua Edilir?

İsabetli konu için Allah c.c. razı olsun kardeşim..


Allaha senada bulunmak ne demek, Dua ederken ağlamak, duadan ümit kesmek

Bu kategoride yer alan Mustafa İslamoğlunun Duası başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Dua ederken yapılan hatalar Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.